Siirtolaiset tarvitsevat uutta evankelioimista

Vatikaani julkisti 25. lokakuuta paavi Benedictus XVI:n viestin vuoden 2012 siirtolaisten ja pakolaisten päivää varten. Sitä vietetään 15.1.2012.

Paavin mukaan kirkon on autettava siirtolaisia säilyttämään uskonsa, vaikka heidän kohdemaansa tarjoaisivat vähemmän tukea kuin heidän alkuperäiset kulttuurinsa.

On löydettävä uusia lähestymistapoja evankelioimiseen nykymaailmassa, jossa rajat murtuvat ja globalisaatio tuo kansoja lähemmäksi toisiaan. Tämä johtuu paitsi tiedotustyön välineiden kehittymisestä myös siitä, että yksilöt ja ryhmät muuttavat toiseen maahan yhä useammin ja helpommin.

Siirtolaisten saattaa olla vaikea pitää itseään kirkon jäseninä; muutto toiseen maahan merkitsee usein kristinuskon leimaaman maan jättämistä ja muuttamista alueelle, jossa kristityt ovat vähemmistönä tai jossa uskon merkitys on vähentynyt pelkästään kulttuuriseksi tekijäksi.

Kirkon haasteena on auttaa siirtolaisia säilyttämään uskonsa myös ilman sitä kulttuurista tukea, joka heillä oli kotimaassaan.

KATT/Zenit