SSPX-piispa Williamson erotettiin yhteisöstään

Joitakin vuosia sitten kuohuntaa herättänyt, yksi täydestä yhteydestä Rooman kanssa keskustelevan Pyhän Pius X:n pappisveljeskunnan (lefebvristien, SSPX) neljästä piispasta, monsignore Richard Williamson, on erotettu veljeskunnastaan.

Veljeskunnan yleisesimiehen piispa Bernard Fellayn ja veljeskunnan neuvoston päätös astui voimaan sen jälkeen, kun monsignore Williamson ei ollut suostunut osoittamaan kuuliaisuuttaan esimiehilleen. Päinvastoin hän oli tässä tilanteessa kirjoittanut avoimen kirjeen vaatien yleisesimiehen eroa.

Williamsonin erottaminen Pyhän Pius X:n pappisveljeskunnasta saattaa helpottaa veljeskunnan ja Rooman välisiä keskusteluja, jotka viime aikoina ovat jumiutuneet joihinkin Vatikaanin II kirkolliskokouksen merkitystä ja sitovuutta koskeviin erimielisyyksiin, tosin keskustelujen jatkosta ei tällä hetkellä ole mitään tietoa.

KATT/Vatican Insider/dici.org