Vihkiminen Neitsyt Marian tahrattomalle sydämelle 21.5. Stella Mariksessa

papisto2015stellisrgb

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Maris 21. toukokuuta 2015

Vihkiminen Neitsyt Marian, meren ja evankelioimisen tähden, tahrattomalle sydämelle

Apostolisen kehotuskirjeensä Evangelii gaudium (Evankeliumin ilo) lopussa paavi Franciscus kääntyy Marian, uuden evankelioimisen tähden, puoleen seuraavin sanoin: ”Uuden evankelioimisen tähti, auta meitä antamaan loistava todistus yhteydestä, palvelemisesta, palavasta ja jalomielisestä uskosta, oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta köyhiä kohtaan, jotta evankeliumin ilo saapuisi maan ääriin saakka eikä yksikään syrjäseutu jäisi vaille sen valoa.” Tämä rukous koskettaa suoraan kirkon todellisuutta Suomessa, joka maantieteellisesti sijaitsee aivan kuin maailman reunalle, sen pohjoisella ”syrjäseudulla”.

Katolinen kirkko Suomessa koostuu pienestä katolisten kristittyjen yhteisöstä, josta noin puolet on tämän maan lapsia ja puolet maahanmuuttajia eri puolilta Aasiaa, Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa. Suomessa hengitetään kulttuurisesti ja kielellisesti helluntain henkeä. Historian käänteet erottivat Suomen katolilaiset oman kansansa kulttuurista muutamaksi vuosisadaksi, mutta Jumalan Kaitselmuksen kautta tilanne alkoi muuttua 1800-luvun lopulta lähtien, ja 1900-luvulla katolinen kulttuuri on jälleen elpynyt Suomessa.

Suomen katolilaiset ovat pieni lauma. Sen kutsumus on julistaa evankeliumin iloa tässä maassa, joka kovasti tarvitsee Jumalan, Jeesuksen ja hänen kirkkonsa kohtaamista. Katolilaiset ovat pieni lauma, joka kulkee vuoropuhelun tietä luterilaisen ja ortodoksisen kirkon kristittyjen kanssa. Heille kaikille Jeesus on Jumala ja Pelastaja. Evankeliumin julistaminen ja välttämätön todistaminen yhdistää ekumeenisesti kaikki kristityt, jotta suomalaisille tuotaisiin jälleen se ilo, jonka elämä uskossa Jumalaan antaa.

Paavi Franciscus on vakuuttavasti ryhtynyt uudistamaan kirkkoa. Hän kutsuu sitä pastoraaliseen kääntymykseen, joka vie sen ulos tämän maailman kaduille julistamaan yhä suuremmalla innolla evankeliumin ilosanomaa.

Katolinen kirkko Suomessa – sen piispa, papit, sääntökuntalaiset, kaikki maallikot ja eri järjestöissä ja yhdistyksissä mukana olevat – elää maantieteellisessä ja kulttuurisessa hajaannuksessa. Sen tähden se tuntee tarpeen yhdistyä katolisen kirkon yleismaailmalliseen liikkeeseen, kirkon, joka on kutsuttu astumaan innolla evankelioimisen uuteen vaiheeseen. Kirkko syntyi Jerusalemissa helluntaipäivänä, kun apostolit yhdessä Jeesuksen äidin kanssa saivat Pyhän hengen lahjan.

Torstaina toukokuun 21. päivänä, kun vietetään helluntaihin valmistavaa novenaa, katolinen kirkko Suomessa kokoontuu Stella Marikseen, Suomen mariaanisen hengellisyyden keskukseen, viettämään eukaristiaa piispansa, monsignore Teemu Sipon SCJ johdolla ja pappiensa, sääntökuntalaistensa ja lukuisten – näin toivomme – kristittyjensä kanssa. Pyhä messu alkaa klo 11, ja sen päätteeksi piispa lausuu rukouksen Suomen uuden evankelioimisen, koko maan ja katolisen kirkon sekä kaikkien kristittyjen ja hyvän tahdon ihmisten vihkimiseksi Neitsyt Marian tahrattomalle sydämelle. Erityisesti tahrattomalle sydämelle vihitään Stella Maris, hiippakunnallisen kokoontumisen, mariaanisen hengellisyyden, rukouksen ja hartauden sekä kulttuurin ja evankelioimisen keskus. Messun jälkeen on kristikansan juhla Äidin jalkojen juuressa.

Kaikki Suomen katolilaiset, papit, sääntökuntalaiset ja maallikot, kutsutaan valmistautumaan tähän suureen juhlaan seurakunnissaan, kodeissaan ja kokoontumispaikoissaan mariaanisella novenalla (12.–20.5.), jonka tekstit perustuvat paavi Franciscuksen kehotuskirjeeseen Evangelii gaudium.

Tulkoon tästä Marialle omistetusta päivästä helluntain odotuksessa Stella Mariksessa vuonna 2015 merkittävä ajankohta Suomen evankelioimisen uudessa vaiheessa, jotta ”yksikään syrjäseutu” ei jäisi vaille evankeliumin ilon valoa!

Odotamme yhdessä paavi Franciscuksen kanssa tulevaa armon vuotta, laupeuden pyhää vuotta 2015–2016. Maria, laupeuden äiti, antakoon Suomelle uuden evankelisen innon ja varmuuden, jotta kaikki ihmiset luopuisivat pahasta ja synnistä, turvautuisivat Herran laupeuteen ja löytäisivät näin uuden toivon merkin Isän laupeudessa.

+ Teemu Sippo SCJ

Helsingin piispa

Gianni Sgreva CP

Stella Mariksen hengellinen ohjaaja

———–

Ohjelma:
– Klo 11.00 juhlallinen piispanmessu, jonka päätteeksi vihkimisrukous Marian tahrattomalle sydämelle.
– Messun jälkeen juhla ja yhdessäoloa.

Novena valmistauduttaessa vihkimiseen: http://www.stellamaris.today/novena-12.-20.5.2015.html