Stella Maris: osa rakennuksista tiensä päässä

Hiippakunnan toimintakeskuksen Stella Mariksen ongelmista on puhuttu jo pitkään. Kysymys on lähinnä keskuksen tontilla sijaitsevien rakennusten huonosta kunnosta. Hiljattain tehdyissä laajoissa tutkimuksissa on ilmennyt, että rakennuksissa on kosteusvaurioita ja hometta ja että niiden korjaaminen näyttää vaikealta ja hyvin kalliilta, koska niiden rakentamisessa on käytetty asbestia. Osa rakennuksista on jo asetettu käyttökieltoon.

Helsingin piispan Teemu Sipon SCJ mukaan ”tässä tilanteessa ei ole olemassa yhtään hyvää vaihtoehtoa”. Osa rakennuksista joudutaan varmaankin purkamaan, koska se on hiippakunnan taloudellisen tilanteen kannalta ainoa mahdollinen ratkaisu, tosin hyvin kallis, mutta ”tästä paikasta, tontista, emme missään nimessä luovu, vaikkemme sinne heti uusia rakennuksia pystyisikään rakentamaan”.

Käytännössä Stella Mariksen rakennuskannan ongelmat tarkoittavat sitä, ettei keskuksen toiminta voi jatkua ennallaan. Esimerkiksi nuorten toiminta joutunee etsimään korvaavia tiloja. Varsinaisia päätöksiä ei vielä kuitenkaan ole tehty.

KATT