Suomalais-ruotsalainen ekumeeninen dialogiraportti julkistettiin

Suomalais-ruotsalaisen luterilais-katolisen dialogiraportin ”Vanhurskauttaminen kirkon elämässä” luovuttamistilaisuus oli tiistaina 30.3.2010 Kirkkohallituksen tiloissa Helsingissä.

Suomalais-ruotsalainen luterilais-katolinen dialogi aiheesta ”Vanhurskauttaminen kirkon elämässä” alkoi vuonna 2002 ja päättyi vuonna 2009 nyt Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja Katoliselle kirkolle Suomessa luovutettuun raporttiin.

Ruotsinkielinen raporttikirja luovutettiin 11.3.2010 arkkipiispa Anders Wejrydille (Ruotsin kirkko) ja Tukholman piispa Anders Arboreliukselle OCD (Katolinen kirkko Ruotsissa).

Piispa Eero Huovinen (vas.) luovuttaa Vanhurskaus kirkon elämässä -dialogiryhmän raportin piispa Teemu Sipolle SCJ ja arkkipiispa Jukka Paarmalle.

Suomenkielisen raportin luovutti Helsingin piispa Teemu Sipolle SCJ ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarmalle Helsingin ev.-lut. piispa Eero Huovinen.

Eero Huovinen esitti dialogiryhmän pääsaavutuksina kaksi toivetta:

Ensinnäkin suositellaan katolisen kirkon ”poikkeussääntöjen laajempaa soveltamista kirkkojemme elämässä Ruotsissa ja Suomessa” (dialogiryhmän raportti, 370).’

Toisekseen toivottiin sisarkirkko-käsitteen ulottamista Ruotsin ja Suomen evankelis-luterilaisiin kirkkoihin (vrt. dialogiryhmän raportti, 372).

Sekä piispa Sippo että arkkipiispa Paarma iloitsivat raportin valmistumisesta ja sanoivat uskovansa ekumeenisen keskustelun jatkuvan tiiviinä.

KATT