Suomen katolilaiset huolissaan ekumeniasta

Katolinen kirkko Suomessa on perjantaina 30.4.2010 julkistanut kannanoton, jossa se ilmaisee huolensa ekumeniasta. Kannanoton pontimena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous, jossa toukokuun alussa käsitellään selvitystä ”Parisuhdelain seuraukset kirkossa”.

KATT

Alla kannanotto kokonaisuudessaan:


Katolinen kirkko Suomessa:

Suomen katolilaiset huolissaan ekumeniasta

Kun Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen toimeksiannosta tehty mietintö ”Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet” julkaistiin viime vuoden maaliskuussa, Katolinen kirkko Suomessa antoi 19.3.2009 kannanoton, jossa ilmaistiin huoli samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen parisuhteiden rinnastamisesta avioliittoon. Mietinnön jälkeen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous julkaisi selvityksen ”Parisuhdelain seuraukset kirkossa”. Nyt piispainkokous esittää selvityksen käsittelemistä kirkolliskokouksessa.

Suomessa valtakirkon asemassa olevan evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen käsittelemillä asioilla on julkinen ja virallinen leima. Niiden vaikutukset tuntuvat koko suomalaisessa yhteiskunnassa riippumatta siitä, miten käsittely etenee ja minkälaisia päätöksiä tehdään. Tästä syystä Katolinen kirkko Suomessa katsoo, ettei kirkolliskokouksen käsittelyyn nouseva aihe ole vain toisen uskonnollisen yhdyskunnan sisäinen asia.

Yleismaailmallinen katolinen kirkko on viimeisten vuosikymmenten aikana joutunut toistuvasti puolustamaan ihmisen arvokkuutta ja vaatimaan ihmispersoonan kunnioittamista, mikä perustuu siihen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ihminen on siis myös osallinen muuttumattoman Jumalan totuudesta ja rakkaudesta. Jokaista ihmistä, myös erehtyvää ja syntiä tekevää, on kunnioitettava, vaikka hänen syntejään tai erehdyksiään ei voikaan hyväksyä.

Kristittyjen ykseyden edistämisen eli ekumenian kannalta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen käsittelyyn tuleva parisuhdemietintö on merkittävä. Mikäli selvityksen linjaukset hyväksytään, kristittyjen yhteisymmärrys ihmisen olemukseen ja avioliittoon liittyvissä perusasioissa heikkenee. Katolinen kirkko Suomessa on tällaisesta kehityksestä syvästi huolissaan, koska sen sijaan, että teologinen yhteisymmärrys kristittyjen kesken edelleen kasvaisi, selvityksen linjausten hyväksyminen veisi juuri päinvastaiseen suuntaan ja heikentäisi ekumeenista yhteistyötä.

Helsingissä, huhtikuun 30. päivänä 2010

KATOLINEN KIRKKO SUOMESSA

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa


Linkkejä:

Lisätietoja:

Piispantalo, curia@catholic.fi, puh. 09-6877460. (Myös: Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti, fides@catholic.fi, gsm 040-7531713).