Talouskirje tulossa koteihin

Viikon 34 aikana tulee kaikkien täysi-ikäisten katolilaisten kotiin piispan ja kirkkoherran kirje omasta seurakunnasta, jossa todetaan muun muassa, että ”on välttämätöntä, että jokainen kirkon jäsen alkaa
viimeistään nyt huolehtia velvollisuudestaan maksaa säännöllisesti jäsenmaksunsa
seurakunnalle”.

Kirjeessä sanotaan myös, että ”seurakuntalaisten vuosittainen tuki kirkolle on jäänyt hyvin pieneen osaan siitä, mitä luterilaiset tai ortodoksit maksavat. Tämä ero on aivan liian suuri. On tullut aika näyttää, että pystymme parempaan.”

Jäsenmaksun suuruus on laskennallisesti noin 1,5 % verotettavista ansiotuloista, ja toivomuksena on, että se maksetaan jatkuvana kuukausittaisena eränä oman seurakunnan jäsenmaksutilille.

Kuoressa on mukana myös talouskatsaus sekä pieni esite. Tätä talouskampanjaa käydään teemalla ”Kirkkomme Suomessa” ja sitä varten on suunniteltu myös oma logo. Jäsenmaksuvelvoite koskee periaatteessa kaikkia 18 vuotta täyttäneitä katolilaisia.

katolinen.fi