Tärkeitä uudistuksia Rooman kuuriassa

Ennen Rooman kuurian kesälomille siirtymistä, pyhä isä Benedictus XVI teki joitakin merkittäviä nimityksiä kuurian dikasterioihin (osastoihin) ja perusti niiden jatkoksi kokonaan uuden yksikön.

Uusi ekumeniajohtaja

Ensinnäkin paavi nimitti Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston uudeksi puheenjohtajaksi Baselin piispa Kurt Kochin. Hän seuraa tehtävässä saksalaista kardinaali Walter Kasperia, joka on jo ylittänyt eläkeiän. Kasper johti ykseysneuvostoa vuodesta 1999. Nyt Vuonna 1950 syntynyt piispa Koch on teologian tohtori. Hänet vihittiin papiksi vuonna 1982 ja piispaksi 14 vuotta sitten. Hän on toiminut ykseysneuvoston jäsenenä vuodesta 2002 alkaen.

Piispainkongregaatio uusiin käsiin

Eläkeikään yltänyt kardinaali Giovanni Battista Re sai myös tehdä tilaa uudelle piispainkongregaation prefektille. Tilalle paavi Benedictus valitsi Quebecin arkkipiispan, kardinaali Marc Ouellet’n PSS. Vuonna 1944 syntynyt Ouellet on toiminut Quebecissä vuodesta 2002 alkaen ja ollut siten samalla koko Kanadan priimas. Ennen teologian opintojaan Ouellet ehti opiskella myös kasvatustieteitä. Hän on filosofian lisensiaatti ja dogmatiikan tohtori.

Uusi neuvosto uutta evankeliointia varten

Kesäkuun lopussa paavi Benedictus teki myös odotetun ilmoituksen uuden paavillisen neuvoston perustamisesta. Neuvoston tehtäväksi tulee historiallisesti kristillisillä alueilla voimistuneen sekularisaatiokehityksen kääntäminen. Pyhän isän mukaan neuvostolla on oleva “tärkeä tehtävä edistää uutta evankeliointia maissa, joissa uskon ensimmäinen julistaminen on jo kuultu ja vanhana aikana perustetut kirkot ovat läsnä mutta joissa eletään yhteiskunnan kasvavan sekularisoitumisen ja tietynlaisen ‘Jumalan tuntemisen hämärtymisen’ aikaa”.

Uuden evankelioimisen neuvoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi paavi nimitti vuonna 1951 syntyneen arkkipiispa Rino Fisichellan, joka tähän asti on toiminut Lateraaniyliopiston rehtorina ja Paavillisen elämän akatemian puheenjohtajana. Lateraaniyliopiston johtoon paavi nimitti samalla isä Enrico dal Covolon SDB ja elämän akatemian johtoon akatemian aikaisemman kanslerin monsignore Ignacio Carrasco de Paulan, joka on Opus Dein jäsen.

KATT/VIS