Tiedonanto Stella Mariksesta

Hiippakunnan tiedonanto Stella Mariksesta

Helsingissä 19.2.2018

Helsingin hiippakunnan toimintakeskuksessa Stella Mariksessa tehtiin vuoden 2017 aikana lukuisia tutkimuksia (esimerkiksi 8.3.2017, 30.3.2017 ja 7.12.2017), joiden avulla asiaan erikoistuneet yritykset selvittivät keskuksen rakennusten kuntoa ja terveellisyyttä. Lisäksi Lohjan kaupungin ympäristöterveysviranomaiset suorittivat tarkastuksen toimintakeskuksessa helmikuussa 2017.

Eri tutkimuksissa on löytynyt runsaasti erilaisia terveydelle haitallisia sisäilmatekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveydensuojalain 26. §:n tarkoittamaa terveyshaittaa. Tästä syystä Lohjan terveystarkastusviranomaiset ovat 12.2.2018 päivätyllä kirjeellä asettaneet Stella Mariksen asuinrakennuksen, päärakennuksen, lasten majoitusrakennuksen ja kappelirakennuksen käyttökieltoon. Tiloja ei siis nykykuntoisina saa käyttää.

Perusteluna tarkastusviranomainen on käyttänyt Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen 20. §:ää, koska toimenpiderajojen katsotaan ylittyneen mikrobikasvuston osalta.

KATT