Tiedote Stella Mariksen tilanteesta

Hiippakunnan kuurian ilmoitus seurakunnille, sääntökunnille ja keskuksille 8.11.2011

1) Hiippakuntamme on ylläpitänyt leiri- ja toimintakeskus Stella Marista Lohjan Paksalossa vuodesta 1965. Vuosien aikana toiminta on muuttunut lasten kesäleiripaikasta ympäri vuoden käytössä olevaksi kokous- ja retrettikeskukseksi. Viimeisten 5–7 vuoden aikana Stella Mariksen kohtalo on ollut ajankohtainen myös siinä mielessä, että useaan otteeseen sille on etsitty henkilöä tai ryhmää, joka voisi ottaa tehtäväkseen keskuksen johtamisen.

2) Keväällä 2010 perustettiin työryhmä, joka yhdessä hiippakunnan johdon kanssa on tutkinut ja pohtinut Stella Mariksen tulevaisuutta (mm. keskuksen roolia hiippakunnan pastoraalisessa työssä, missä määrin Stella Maris palvelee hiippakuntaa ja hiippakuntalaisia, keskuksen taloudellista tilannetta jne.). Työryhmä on tutkinut eri vaihtoehtoja, jotka voisivat helpottaa hiippakunnan taloudellista vastuuta kuten esim. keskuksen vuokraamista, osan myymistä jne. Työryhmä järjesti myös seminaarin, johon kutsuttiin hiippakunnan keskeiset yksiköt kuten tiedotuskeskus ja katekeettinen keskus, sisarten edustajat, seurakuntien kirkkoherrat ym.

3) Piispa ja hiippakunnan johto on etsinyt ja tiedustellut myös kolmelta sääntökunnalta ja yhdeltä kirkolliselta järjestöltä niiden halukkuutta ottaa Stella Maris hoitaakseen. Tämä ei ole tuottanut tulosta. Myöskään tukiryhmän perustaminen Stella Marikselle ei ole onnistunut.

4) Tosiasia on, että katolisten käyttäjien määrä – hiippakunta, seurakunnat, yksittäiset katolilaiset – on hyvin pieni (noin 20 %). Jäsenmäärämme kasvusta huolimatta käyttäjämäärä vähenee.

5) Stella Mariksen ylläpito on siis kohtuuton ponnistus verrattuna siihen miten vähän se palvelee meitä hiippakuntana. Stella Mariksen osuus koko hiippakunnan kustannuksista on noin 10%. Keskuksen tulot ovat kattaneet tavalliset menot, mutta eivät henkilökunnan palkkoja eivätkä remontti- ja korjaustöitä. Näin ollen keskuksen ylläpitäminen on tuottanut tappiota yli 100 000 euroa vuodessa.

6) Viime kesänä olimme toiveikkaita uudenlaisen ratkaisun löytymisestä, sillä eräs sisarkunta harkitsi vakavasti tuloa Suomeen, nimenomaan Stella Marikseen. Silloin piispamme ajatteli, että nyt Stella Maris säilyy. Tilanne on kuitenkin muuttunut ko. sisarkunnan annettua lopullisen vastauksensa, joka oli kielteinen. Tällä hetkellä keskuksella ei ole johtajaa.

7) Viime vuosien aikana Stella Mariksesta on puhuttu paljon hiippakunnallisissa elimissä, useaan otteeseen myös neuvonantajakollegiossa. Nyt on tunnustettu se tosiasia, että hiippakunta ei enää pysty kantamaan keskuksen taloudellista tappiota ja meidän on raskain mielin luovuttava siitä. Siksi on aloitettu myyntiprosessi.

8) On pohdittu, mitä tehdään, jos ja kun Stella Mariksesta täytyy luopua. Me emme kuitenkaan halua luopua toiminnasta, mikä aikaisemmin tapahtui siellä. Leirit, hiippakuntapäivä, pappien- ja pastoraalineuvoston kokoontumiset voidaan järjestää muualla, esim. Turussa birgittalaissisarten luona tai luterilaisen kirkon ylläpitämissä leirikeskuksissa. Nyt seurakunnat joutuvat ottamaan aktiivisemmin vastuuta leiritoiminnasta, jota järjestetään eri puolilla hiippakuntaa.

9) Stella Mariksen myynnistä saatavilla tuloilla voidaan aloittaa uuden ns. kappeliseurakunnan toiminta esim. Pohjanmaalla tai pääkaupunkiseudulla. Kummallakin seudulla on suuri tarve pastoraaliselle työlle.