Uskontojen johtajat vetoavat uskonnonopetuksen puolesta

USKONNONOPETUS VAHVISTAA USKONNONVAPAUTTA

Moniarvoisessa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa erilaisuuden kohtaaminen ja kunnioittaminen edellyttävät oman kulttuurin ja uskonnon ymmärtämistä ja sisäistämistä.

Suomalaisessa yhteiskunnassa kansainvälisesti korkeatasoinen oman uskonnon opetus vahvistaa uskonnonvapauden toteutumista. Nykytilanne luo tälle opetukselle hyvän pohjan.

Kolmen monoteistisen uskonnon edustajina korostamme, että nykyinen perusopetuksen uskonnonopetuksen malli turvaa parhaiten myös uskontojen ja kulttuurien keskinäisen vuoropuhelun. Uskonto on ihmisen ja ihmisyyden erottamaton osa.

Koulun yhteisten tavoitteiden mukainen omaa uskonnollista perinnettä arvostava uskonnonopetus luo myönteistä pohjaa kotoutumiselle. Yhteiskunnan hoitama uskonnonopetus vahvistaa myös yhteiskuntarauhaa.

Uskonnon tuntimäärän ehdotettu leikkaaminen tai uskontotuntien korvaaminen yleisellä etiikan opetuksella vaarantaa nykyisen, hyvin toimivan järjestelmän. Sitä kehittämällä voidaan edelleen edistää erilaisuuden kohtaamista ja kunnioittamista kouluyhteisössä.

Pienten uskontoryhmien vähimmäisoppilasmäärän nostaminen olisi lainsäädäntömme yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Lisäksi se kohdistuu juuri niihin vähemmistöihin, joille oman uskonnon opetus on erityisen tärkeää kotoutumisenkin kannalta. Hyvin toimivaa valtakunnallista järjestelmää kannattaa kehittää eikä romuttaa vähäisten säästöjen takia.

Toistamme Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuonna 2008 esittämämme vetoomuksen laadukkaan uskonnonopetuksen puolesta, mikä edellyttää myös laadukasta uskonnonopettajien koulutusta.

Helsingissä 18.10.2010

Arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko
Piispa Teemu Sippo, Katolinen kirkko Suomessa
Puheenjohtaja Gideon Bolotowsky, Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto r.y.
Puheenjohtaja Abdi-Hakim Yasin Ararse, Suomen Islamilainen Neuvosto
Puheenjohtaja Okan Daher, Suomen Islam-seurakunta (tataariyhteisö)