Uusi aloite avioliittolain palauttamiseksi ennalleen

kansalaisaloiteVasta perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Aito avioliitto -yhdistys on tehnyt uuden kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on kumota viime syksynä Eduskunnassa hyväksytty niin sanottu sukupuolineutraali avioliittolaki. Näin voitaisiin säilyttää avioliitto myös lainsäädännöllisesti miehen ja naisen välisenä instituutiona.

Kansalaisaloitteen yleiset perustelut ovat seuraavat: ”Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta. Sukupuolineutraali avioliitto riistää adoptiolapselta mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen eri sukupuolta olevista vanhemmista, isästä ja äidistä. Lapsen oikeus olla isän ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta olevien avioliitossa. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on huomioitu riittävällä tavalla parisuhdelaissa.”

Kansalaisaloitteen käsittely Eduskunnan lakivaliokunnassa edellyttää vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen allekirjoitusta. Allekirjoituksen voi tehdä
  • täyttämällä esitäytetty lomake (linkki) ja lähettämällä se Aito avioliitto -yhdistykselle (Aito avioliitto ry, PL 155, 00171 HELSINKI) tai
  •  sähköisesti pankkitunnuksia käyttäen (linkki).
KATT