Uusi kirja paljastaa yksityiskohtia paavi Johannes Paavalin elämästä

Kirja Johannes Paavali II:n elämästä julkaistiin Italiassa.

Italiassa on julkaistu kirja paavi Johannes Paavali II:n elämästä. Kirjan on kirjoittanut paavin kanonisaatioprosessia johtava monsignore Slawomir Oder. Monsignore Oderin kirjassa ”Perchè è santo” (Miksi hän on pyhä) tulee esiin joitakin jännittäviä yksityiskohtia puolaisen paavin henkilöstä.

Hyvin pitkää kristillistä traditiota noudattaen paavin kerrotaan esimerkiksi piiskanneen itseään säännöllisesti ruumillisissa katumusharjoituksissaan. Samoin kirjasta ilmenee, että Johannes Paavali II todellakin harkitsi eroavansa paavin virasta, mikäli hän pysyvästi estyisi hoitamasta sitä. Tätä varten hän kirjoitti kirjeen jo vuonna 1989, mutta sitä ei koskaan käytetty.

Fyysiset katumusharjoitukset vanha käytäntö

Fyysiset katumusharjoitukset kuuluvat jo varhaiseen kristilliseen perinteeseen, mihin esimerkiksi apostoli Paavali viittaa todetessaan: ”Sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi” (Kol. 1:24).

Valmistaessaan kirkkoa Vatikaanin II kirkolliskokousta varten autuas paavi Johannes XXIII kannusti kaikkia uskovia katumukseen ja paastoon, mukaan lukien vapaaehtoisten ulkoisten katumusharjoitusten tekemiseen. 1. heinäkuuta vuonna 1962 julkaistussa kiertokirjeessään Paenitentiam agere sisäisen ja ulkoisen katumuksen harjoittamisen tarpeesta hän toteaa muun muassa näin:

Sen lisäksi, että kestetään kristillisessä hengessä tämän elämän väistämättömiä hankaluuksia ja kärsimyksiä, uskovien tulisi myös itse ottaa tehdäkseen vapaaehtoisia katumustöitä ja uhrata niitä Jumalalle. Näin he seuraavat jumalallisen Vapahtajamme jalanjälkiä. Hän, niin kuin apostolien ruhtinas [Pietari], sanoi, ”[kärsi] ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi” (1. Piet. 3:18). ”Kun siis Kristus on ruumiissaan kärsinyt”, on vain sopivaa, että olemme mekin ”valmiita kärsimään” (vrt. 1. Piet. 4:1).

On myös oikein etsiä kirkon suurten pyhien esimerkkiä ja innoitusta. Puhtaudessaan he harjoittivat sellaista itsekieltäymystä (mortifikaatiota), mikä saa meidät täyttymään ihailusta. Kun me mietiskelemme heidän pyhää sankarillisuuttaan, eikö meidän pitäisikin liikuttua Jumalan armosta ja itsekin harjoittaa joitakin vapaaehtoisia kärsimyksiä ja kieltäymyksiä — saattaahan jokin raskas syyllisyys painaa meidänkin omaatuntoamme?

Ja kukapa ei tietäisi, että tämänkaltainen katumus on Jumalalle mitä suosiollisinta, sillä se ei synny luonnollisista sielun tai ruumiin heikkouksista vaan vapaasta ja anteliaasta tahdon päätöksestä, ja että se sellaisena on mitä tervetullein uhri Jumalan silmissä?

(Johannes XXIII, Paenitentiam agere, 31-33)

Paavi voi erota

Katolisen kirkon lainsäädännön mukaan on täysin mahdollista, että paavi eroaa virastaan. Tämä edellyttää kuitenkin, että paavi ilmaisee päätöksensä selvällä tavalla ja ilman ulkopuolista painostusta. Monien kirkkolain asiantuntijoiden mukaan etukäteen kirjoitetun eropaperin hyväksymisessä on selvä ongelma, jos paavi ei enää itse kykene ilmaisemaan omaa tahtoaan.

KATT/VIS/CNS