Vatikaani puolustaa vanhempien oikeuksia lasten koulutuksessa

Julkisten koulujen maallistuminen huolenaiheena

Katolisen opetuksen kongregaatio julkaisi syyskuun 8. päivänä piispainkokousten puheenjohtajille osoitetun kirjeen koulujen uskonnonopetuksesta. Toukokuussa päivätty kirje tekee yhteenvedon katolisesta opetuksesta, koulujen roolista nuorten kasvattamisessa, katolisten koulujen luonteesta ja identiteetistä, uskonnonopetuksesta koulussa, koulun valitsemisen vapaudesta ja tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta.

Kirje painottaa katolisten vanhempien oikeutta ja velvollisuutta opettaa lapsilleen uskoa ja varoittaa valtiollisten koulujen maallistumisesta.

Kongregaation mielestä koulujen uskonnonopetuksen marginalisoituminen vastaa — ainakin käytännössä — ideologista asennetta, joka voi johtaa oppilaat erehdyksiin tai tekee heille karhunpalveluksen. Ja jos uskonnollinen kasvatus rajoittuu eri uskontojen esittelemiseen vertailevalla ja ”neutraalilla” tavalla, se luo hämmennystä ja saa aikaan uskonnollista relativismia tai välinpitämättömyyttä.

Sen vuoksi paavi Johannes Paavali II selitti jo vuonna 1984: ”Kysymys katolisesta opetuksesta sisältää […] uskonnollisen kasvatuksen koulun yleisessä ympäristössä, olkoon koulu sitten katolinen tai valtion ylläpitämä. Uskovilla perheillä on oikeus tähän kasvatukseen. Heillä tulee olla valtion koululta takeet, — koska se on kaikille avoin — että heidän lastensa uskoa ei turmella, vaan että heidän koko kasvatustaan täydentää erityinen uskonnollinen kasvatus. Tämän periaatteen tulee kuulua uskonnonvapauden ja demokraattisen valtion käsitteeseen, joka sellaisenaan — syvimmän ja aidoimman luonteensa mukaisesti — on kansalaisten palveluksessa, kaikkien kansalaisten, kunnioittaen heidän oikeuksiansa ja uskonnollista vakaumustaan.”

”Katolisia kouluja luonnehtii se institutionaalinen yhteys kirkon hierarkiaan, joka takaa, että opetus ja kasvatus perustuu katolisen uskon perustalle ja että sitä antavat oikeaoppiset ja elämältään nuhteettomat opettajat”, dokumentti jatkaa.

Asiakirja on kokonaisuudessaa luettavissa Vatikaanin kotisivuilla.

Suomessa: kolme oppilasta kunnassa riittää

Oman uskonnon opetus on katoliseen kirkkoon kuuluvien lasten perusoikeus myös Suomessa. Heidän ei siis tarvitse osallistua valtauskonnon eikä elämänkatsomustiedon opetukseen, vaan kunnan on järjestettävä oman uskonnon opetus, mikäli kunnassa on vähintään kolme oppilasta, joille opetusta pyydetään. Opetuksen saaminen edellyttää usein, että vanhemmat selvästi ilmaisevat jo 1. luokalle ilmoittauduttaessa haluavansa lapsellensa oman uskonnon opetusta.

Kunnat suhtautuvat lakisääteiseen velvollisuuteensa järjestää oman uskonnon opetusta hyvin vaihdellen.

Käytännössä katolinen uskonnonopetus järjestetään joko oppilaan omassa koulussa tai, mikäli oppilaita on vähän, jossakin keskeisesti sijaitsevassa koulussa niin, että oppilaat käyvät siellä uskontotunnilla. Vaihtoehtoisesti monissa katolisissa seurakunnissa järjestetään kouluopetusta korvaavaa opetusta ns. lauantaikurssin muodossa. Tällöin pidetään kerralla useampi oppitunti. Lauantaikurssi järjestetään noin kerran kuussa.

Lisätietoja uskonnonopetusasioista saa Katekeettisesta keskuksesta: katekeesi@catholic.fi, puh. 09-2416095.

KATT/VIS/CNA