Vatikaanin vuosikirja ilmestyi

Katolilaisia oli vuoden 2007 lopussa 1147 miljoonaa. Katolilaisten määrä on kasvanut 1,4% vuodessa.

Kastettujen katolilaisten määrä oli vuoden 2007 lopussa 17,3% maailman väestöstä. Hiippakuntia ja muita kirkollisia alueita oli yhteensä 2936. Katolilaisten määrä oli kasvanut 1,4% vuodessa ja pysyttelee siten samassa tahdissa maailman väestömäärän kasvun kanssa. Tämä selviää Vatikaanin vuosikirjasta (Annuario Pontificio) vuodelle 2009, joka sisältää tuoreimmat tilastot katolisesta kirkosta koko maailmassa. Vuosikirjan esittelivät pyhälle isälle lauantaina, 28. helmikuuta Vatikaanin valtiosihteeri, kardinaali Tarcisio Bertone SDB ja arkkipiispa Fernando Filoni.

Vuonna 2007 maailmassa oli 1147 miljoonaa katolilaista; vuonna 2006 määrä oli 1.131 miljoonaa.

Piispojen määrä on kasvanut vuoden 2006 luvusta 4898 vuoden 2007 lukumäärään 4946, lisäystä on 1%. Oseania on eniten kasvanut alue, siellä katolilaisten määrä on noussut 4,7%. Afrikassa kasvu on 3,0% ja Aasiassa 1,7%. Euroopassa kasvu on 0,8%. USA:ssa katolilaisten määrä on laskenut 0,1%. Maailman katolilaisista 70% asuu Euroopassa ja Amerikassa.

Pappien määrän kasvu viime vuodesta on vähäinen. Kun, vuosituhannen vaihteessa pappeja oli 405 178, oli vuoden 2006 lukumäärä 407 262 ja vuoden 2007 lukumäärä 408 024. Afrikassa kasvua oli 26,7% ja Aasiassa 21,2% vuodesta 2000 vuoteen 2007, kun taas Amerikan luku oli melkein muuttumaton ja Euroopassa ja Oseaniassa oli laskua. Diakonien määrä oli vuodessa lisääntynyt 4,1%. Koko maailmassa pappiskutsumusten määrä lisääntyi vuoden 2006 luvusta 115 480 vuoden 2007 lukuun 115 919, missä on lisäystä 0,4%. Afrikassa ja Aasiassa lisäys on merkittävä, kun taas Euroopassa ja Amerikassa kutsumusten määrä on vähentynyt.

Maailman suurin uskonto on kristinusko kaikkine eri muotoineen. Se vaikuttaa kaikissa osissa maailmaa ja pienimmilläkin saarilla. Se on myös uskonto, jolla on eniten kannattajia, lähes 2 miljardia. Seuraavaksi suurin uskonto on islam, jolla on 1,3 miljardia kannattajaa. Se on pääosin keskittynyt Pohjois-Afrikkaan, Lähi-Itään ja osiin Aasiaa. Seuraavaksi suurin uskonto on hindulaisuus, jolla on 900 miljoonaa kannattajaa. Se vaikuttaa pelkästään Intiassa ja lähialueilla. Hindulaisuuden jälkeen suurin on buddhalaisuus, jolla on 360 miljoonaa kannattajaa. Myös se on rajoittunut pääosin Aasiaan.

KATT/VIS/RV