Vuosi kulunut paavi Franciscuksen valinnasta

papa FrancescoPaavi Franciscus on 13.3.2014 ollut paavina tasan vuoden. Buenos Airesin arkkipiispa Jorge Mario Bergoglio valittiin paaviksi 13.3.2013.

Ensimmäisen vuotensa aikana paavi Franciscus on julkaissut uskoa käsittelevän kiertokirjeen Lumen Fidei eli Uskon valo, jonka kirjoittamisen oli aloittanut hänen edeltäjänsä Benedictus XVI, sekä apostolisen kehotuskirjeen Evangelii gaudium eli Evankeliumin ilo (ilmestyy suomeksi maaliskuussa 2014).

Paavi Franciscus on perustanut eri puolilta maailmaa olevien kahdeksan kardinaalin neuvonantajaryhmän, joka toimii hänen avustajinaan yleismaailmallisen kirkon hallinnossa ja Rooman kuurian uudistustarpeiden pohtimisessa. Tätä oli ehdotettu jo paavinvalintaa edeltäneissä kardinaalien kokoontumisissa. Hänen aikanaan on tehty jonkin verran uudistuksia kuuriassa ja esimerkiksi Pyhän istuimen ja Vatikaanivaltion talous- ja hallintoasioita varten on hiljattain perustettu uusi rakenne.

Paavi Franciscus on antanut joitakin lehtihaastatteluja, jotka ovat herättäneet paljon keskustelua ympäri maailmaa — esimerkiksi italialaiselle Corriere della Sera -lehdelle ja laajan haastattelun jesuiittojen La Civiltà Cattolica -lehdelle, joka julkaistiin samanaikaisesti useilla kielillä 15 muussakin jesuiittalehdessä.

Paavi Franciscus on erityisen paljon korostanut puheissaan ja toiminnassaan köyhiä ja köyhien puolustamista. Hän on todennut haluavansa ”köyhän kirkon köyhiä varten”.

Paavillisen talouden prefektuurin julkaisemien tietojen mukaan vuoden 2013 aikana yli 6,6 miljoonaa uskovaa osallistui erilaisiin paavi Franciscuksen johtamiin tilaisuuksiin Vatikaanissa – lukuun eivät sisälly paavin vierailut, kuten esimerkiksi apostolinen vierailu Brasiliaan heinäkuussa 2013 Rio de Janeiron Maailman nuortenpäivän yhteydessä, jonne kokoontui miljoonia nuoria paavia tapaamaan.

KATT

Jumala, kaikkien uskovien paimen ja hallitsija, sinä valitsit palvelijasi Franciscuksen kirkkosi esipaimeneksi. Kuule pyyntömme ja suo laupiaasti, että hän sanansa ja esimerkkinsä avulla voisi ohjata hänelle uskottua laumaa ja saavuttaisi yhdessä sen kanssa iankaikkisen elämän. Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.