Yleisvikaari vaihtuu

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on nimittänyt isä Raimo Goyarrolan hiippakunnan uudeksi yleisvikaariksi 1.9.2011 alkaen. Samana päivänä astuu voimaan aikaisemman yleisvikaarin, isä Wieslaw Swiechin SCJ nimitys Tampereen Pyhän ristin seurakunnan kappalaiseksi.

Isä Raimo Goyarrola on syntynyt 1969 ja hänet on vihitty papiksi 2002. Hän on toiminut Suomessa vuodesta 2006 alkaen. Teologian tohtorin koulutuksen lisäksi hän on myös lääketieteen ja kirurgian lisensiaatti. Hän on Pyhän Ristin ja Opus Dein prelatuurin jäsen. Hän on myös Helsingin hiippakunnan edustaja Suomen Ekumeenisen Neuvoston eettisten kysymysten jaostossa.

 

KATT