Helsingin hiippakunta

Helsingin hiippakunta tänään

Vuodenvaihteessa 2022-2023 Helsingin hiippakuntaan kuului 16 734 katolilaista. Hiippakunnassa on kahdeksan seurakuntaa ja sen papistoon kuuluu 30 pappia. Hiippakunnan jäsenistä n. 45 % puhuu äidinkielenään suomea tai ruotsia.

Paavi Franciscus myönsi Helsingin piispalle Teemu Sipolle SCJ eron Helsingin piispan virasta 20.5.2019. Hiippakunnan neuvonantajakollegio valitsi hiippakunnalle asiainhoitajan 27.5.2019.

Hiippakunnan asiainhoitaja
(Stiftsadministrator; Diocesan Administrator)

Marco Pasinato

Helsingin emerituspiispa, monsignore Teemu Sippo SCJ

Teemu Jyrki Juhani Sippo on syntynyt Lahdessa 20.5.1947. Hän liittyi katoliseen kirkkoon 27.5.1966. Hän antoi ensimmäiset lupauksensa Jeesuksen pyhän sydämen pappien veljeskunnassa (SCJ) 11.10.1970 ja opiskeli diplomiteologiksi Freiburgin yliopistossa.

Hiippakunnan hallinto

Hiippakunnan kanslia ja arkisto toimivat piispantalossa, joka sijaitsee Helsingin Eiran kaupunginosassa. Hiippakunnan hallinnossa piispaa avustaa yleisvikaari. Hiippakunnalla on niin ikään oma ekonomi ja notaari. Hiippakunnan jäsenrekisteriä hoidetaan seurakunnittain.

Muiden katolisten hiippakuntien tavoin myös Helsingin hiippakunnalla on oma oikeusistuin kirkon toimivaltaan kuuluvien asioiden ratkaisemiseksi, joista suurin osa on avioliittokysymyksiä.

Katolinen kirkkolaki eli kanoninen laki edellyttää, että jokaisessa hiippakunnassa toimii erityisiä neuvostoja, jotka ovat piispan nimittämiä ja joiden puheenjohtajana toimii hiippakunnan piispa. Neuvonantajakollegio muodostuu hiippakunnan piispan nimittämistä papeista ja sillä on erityinen vastuu hiippakunnasta erityisesti silloin, kun piispainistuin on täyttämättä.

Piispanneuvoston jäsenet ovat niin ikään piispan nimittämiä pappeja. Neuvoston tehtävänä on avustaa piispaa lähinnä hiippakunnan käytännön asioiden hoitamisessa. Pappienneuvosto käsittelee yhdessä piispan kanssa ensi sijassa sielunhoidollisia ja varsinkin seurakuntien elämään kuuluvia asioita.

Pastoraalineuvosto muodostuu eri seurakuntien, pappien ja sisarten edustajista, joten suuri osa sen jäsenistä on maallikkoja. Tämän neuvoa-antavan elimen tehtävänä on keskustella paikalliskirkon elämään ja toimintaan liittyvistä kysymyksistä sekä tukea ja kehittää sitä arvioin, ehdotuksin ja muilla tavoin. Hiippakunnan talousneuvosto käsittelee ja hyväksyy piispan johdolla seurakuntien ja hiippakunnan talousarviot ja tilinpäätökset.

Jäsenmaksu

Tue seurakuntasi toimintaa. Tietoa jäsenmaksusta.