Raamattu

Raamatun kirjojen linkit vievät Raamattu.fi-palveluun, jonka tuottaa Suomen Pipliaseura yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

Lista katolisen kirkon tekemistä korjauksista.

Katoliseen Raamattuun kuuluvat myös Vanhan testamentin deuterokanoniset kirjat, joiden suomennos (2007) on nimellä ”Vanhan testamentin apokryfikirjat” (kuten luterilainen kirkko kutsuu näitä kirjoja, jotka eivät sisältyneet hepreankieliseen Vanhaan testamenttiin). Katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa nämä Vanhan testamentin kreikankieliseen kaanoniin kuuluvat kirjat ovat osa pyhää Raamattua. Ne löytyvät nyt suomeksi Raamattu.fi-palvelusta.

 • Tobitin kirja
 • Juditin kirja
 • Viisauden kirja
 • Sirakin kirja
 • Barukin kirja
 • 1. ja 2. Makkabilaiskirja
 • sekä osia Esterin kirjasta ja Danielin kirjasta

Korjauksia liturgista käyttöä varten (1992):

Päivitämme lähiaikoina tälle sivulle luettelon uusiin messun lukukappaleiden kirjoihin tehdyistä korjauksista.

 • Matt. 16:16 Sinä olet Kristus pro: Messias
 • Matt. 28:19 kastamalla heitä … ja opettamalla pro: kastakaa … ja opettakaa
 • Mark. 1:17 Seuratkaa minua pro: Lähtekää minun mukaani
 • Mark. 10:11 tekee aviorikoksen pro: on aviorikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan
 • Mark. 16:7 opetuslapsilleen ja Pietarille pro: opetuslapsilleen, myös Pietarille
 • Luuk. 1:30 sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä pro: Jumala on suonut sinulle armonsa
 • Room. 4:3 Abraham uskoi Jumalaan pro: Abraham uskoi Jumalan lupaukseen
 • Room. 4:5 ei ole tekoja pro: ei ole ansioita
 • Room. 8:24 Toivossa olemme pelastetut pro: Meidät on pelastettu, se on varma toivomme
 • Room. 14:17 iloa Pyhässä Hengessä pro: iloa, jonka Pyhä Henki antaa
 • 1. Kor. 1:5 Hänessä te olette pro: Hänen yhteydessään te olette
 • 1. Kor. 12:2 vielä pakanoita, teitä ajettiin mykkien epäjumalien luo pro: vielä pakanoita, vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo
 • 1. Kor. 15:28 niin Jumala on kaikkea kaikissa pro: niin Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea
 • 2. Kor. 13:5 Jeesus Kristus on teissä pro: teidän keskellänne
 • Kol. 1:27 Kristus teissä pro: teidän keskellänne
 • 1. Tim. 3:16 Hän ilmestyi lihassa, hänet vanhurskautettiin Hengessä pro: ihmisruumiissa, hänet julistettiin vanhurskaaksi Hengen voimasta
 • 1. Tim. 4:7 Harjoita itseäsi hartauteen pro: itseäsi oikeaan uskoon
 • 1. Tim. 4:8 hartaudesta pro: oikeasta uskosta
 • 2. Tim. 1:1 elämästä Kristuksessa Jeesuksessa pro: elämästä Kristuksen Jeesuksen yhteydessä

Helsinki 23.11.1992
+ Paul Verschuren
Helsingin piispa

Nova Vulgata

Bibliorum Sacrorum Editio Vatikaanin sivuilla.