Ritarikunnat

(Riddarorden; Equestrian Orders)

Jerusalemin pyhän haudan ritarikunnan Suomen käskynhaltijakunta

(Ståthållarskapet Finland av Heliga gravens av Jerusalem riddarorden; Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem Lieutenancy for Finland)

pyhahauta.weebly.com >

POSTITUSOSOITE Kaerlantie 8 E 54, 20360 TURKU, EMAIL verna.paloheimo(at)gmail.com
PANKKI FI12 4055 0017 0219 95
KÄSKYNHALTIJA (Ståthållare; Lieutenant) Verna Paloheimo LCHS, GSM 040-7055622
KANSLERI (Kansler; Chancellor) Markku Vähätalo KCHS
SIHTEERI (Sekreterare; Secretary) Manuel Airava KHS, EMAIL manuel.airava(at)gmail.com
SEREMONIAMESTARI (Seremonimästare; Master of Seremonies) Anna-Maija Lindholm LHS
SUURPRIORI (Storprior; Grand Prior) emerituspiispa Teemu Sippo SCJ

Maltan Suvereenin Sotilas- ja Hospitaaliritarikunnan Skandinavian jäsenkunta

(Skandinaviska Associationen av Suveräna Militära och Hospitaliära Orden av Malta; Sovereign Military Hospitaller Order of Malta – Scandinavian Association)

> www.malteserorden.se >

SKANDINAVIAN JÄSENKUNNAN PUHEENJOHTAJA Benedicta Lindberg, EMAIL president(at)malteserorden.se
SUOMEN ALUEEN KAPPALAINEN Peter Gebara SCJ, EMAIL peter.gebara(at)katolinen.fi
SUOMEN ALUEEN VASTUUHENKILÖT Marta Benjumea ja Eeva-Maija Valtavaara-Luoma, EMAIL region.fi@malteserorden.se

Jäsenmaksu

Tue seurakuntasi toimintaa. Tietoa jäsenmaksusta.