Uskon päätotuuksia

Uskon kaksi päätotuutta

1. Jumalan ykseys ja kolminaisuus
2. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen lihaksituleminen, kärsimys, kuolema ja ylösnousemus.

Kultainen sääntö (Matt. 7:12)

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.

Autuaaksijulistukset (Matt. 5:3-12)

Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.
Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.
Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.
Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.
Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.
Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.
Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.

Neljä päähyvettä (kardinaalihyvettä) KKK 1803–1811

1. Ymmärtäväisyys, harkitsevuus (prudentia)
2. Oikeudenmukaisuus, oikeamielisyys (iustitia)
3. Urhoollisuus, mielenlujuus (fortitudo)
4. Kohtuullisuus, maltillisuus (temperantia)

Kaksitoista Pyhän Hengen hedelmää KKK 1832

1. Rakkaus (caritas)
2. Ilo (gaudium)
3. Rauha (pax)
4. Kärsivällisyys (patientia)
5. Ystävällisyys (benignitas)
6. Hyvyys (bonitas)
7. Pitkämielisyys (longanimitas)
8. Lempeys (mansuetudo)
9. Uskollisuus (fides)
10. Vaatimattomuus (modestia)
11. Itsehillintä (continentia)
12. Siveys (castitas)

Seitsemän hengellistä laupeudentyötä KKK 2447

1. Opettaminen
2. Neuvominen
3. Lohduttaminen
4. Parannukseen rohkaiseminen
5. Anteeksi antaminen
6. Kärsivällinen kestäminen
7. Elävien ja kuolleiden puolesta rukoileminen

Tärkeimmät hyvät teot KKK 1969

1. Almujen antaminen
2. Rukous
3. Paasto

Neljä viimeistä asiaa KKK 1020–1050

1. Kuolema
2. Tuomio
3. Helvetti
4. Paratiisi

Kirkon seitsemän sakramenttia

1. Kaste
2. Vahvistus
3. Eukaristia
4. Parannus (rippi)
5. Sairaiden voitelu
6. Vihkimys
7. Avioliitto

Rakkauden kaksoiskäsky

1. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. (Matt. 22:37)
2. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (Mark. 12:31)

Kolme jumalallista hyvettä (teologista hyvettä) KKK 1812–1829

1. Usko (fides)
2. Toivo (spes)
3. Rakkaus (caritas)

Seitsemän Pyhän Hengen lahjaa KKK 1831

1. Viisaus (sapientia)
2. Ymmärrys (intellectus)
3. Neuvo (consilium)
4. Voima (fortitudo)
5. Tieto (scientia)
6. Hurskaus (pietas)
7. Jumalanpelko (timor Dei)

Seitsemän ruumiillista laupeudentyötä KKK 2447

1. Nälkäisten ruokkiminen
2. Janoisten juottaminen
3. Kodittomien majoittaminen
4. Alastomien vaatettaminen
5. Sairaiden luona käyminen
6. Vankien luona käyminen
7. Kuolleiden hautaaminen

Seitsemän pääsyntiä KKK 1866

1. Ylpeys (superbia)
2. Ahneus (avaritia)
3. Kateus (invidia)
4. Viha (ira)
5. Siveettömyys (luxuria)
6. Nautinnonhalu (gula)
7. Laiskuus tai kyllästyneisyys (pigritia, acedia)

Jumalan kymmenen käskyä KKK 2051

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi: Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä.
3. Muista pyhittää Herran päivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9. Älä himoitse toisen puolisoa.
10. Älä himoitse mitään, mikä on toisen omaa.

Kirkon viisi käskyä KKK 2042–2043

1. Osallistu messuun ja vältä arkista työntekoa sunnuntaisin ja muina velvoittavina juhlapäivinä.
2. Ripittäydy synneistäsi vähintään kerran vuodessa.
3. Ota vastaan eukaristian sakramentti vähintään pääsiäisaikana.
4. Noudata kirkon säätäminä päivinä paastoa ja abstinenssia (liharuoasta pidättäytymistä).
5. Pidä huolta kirkon tarpeista.

Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, pyhän katolisen kirkon, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Aamen.

Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum: qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus. Descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam.

Amen.

Credo – Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustus

Uskon yhteen Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyvien ja näkymättömien Luojaan.
Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainosyntyiseen Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt,
Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt eikä luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on tehty.
Meidän ihmisten tähden ja meidän pelastuksemme tähden hän astui alas taivaista,
tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta ja tuli ihmiseksi;
meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin,
nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, astui ylös taivaisiin,
istuu Isän oikealla puolella ja on kunniassa tuleva takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet ja hänen valtakunnallaan ei ole loppua.
Ja Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka Isästä ja Pojasta lähtee, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa palvotaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Ja yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon.
Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Aamen.

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium.

Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt.

Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus est.

Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis.

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sæculi.

Amen.