Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15 a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
email: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi
pankkiyhteys: FI40 1547 3000 0005 98
hautausmaarahaston pankkiyhteys: FI48 1547 3000 1007 52

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Kirkkoherra

Isä Peter Gebara SCJ
puh.: 0400-458128
email: peter.gebara(at)katolinen.fi

Assistentti

Isä Josepatro Gier SCJ
puh.: 045-2167588
email: josepatro.gier(at)katolinen.fi

Seurakuntaneuvosto

Sara Kemetter, Timo Kirsilä, Jouni Leinonen, Nguyen The Vi Linh Khan, Rauno Rindell, Violetta OSSS, Eeva-Maija Valtavaara-Luoma

Talousneuvosto

Johannes Salminen, Robert Paul

Karitatiivisen toiminnan yhdyshenkilö

Fortuneé Musangamfura
puh.: 02-2401164

Turun katolinen seurakunta perustettiin 1926. Silloiselta Birgerinkadulta (nykyiseltä Ursininkadulta) ostettiin 19. maaliskuuta 1926 pieni huoneisto, johon sisustettiin kappeli. Saman kadun toiselle puolelle rakennettiin kymmenen vuotta myöhemmin uusi puinen kirkkorakennus.

Seurakunnan tontille siirrettiin 1948 Viipurissa toiminut lastenkoti. Tällöin Pyhän sydämen sisaret tulivat Turkuun, jossa he työskentelivät 38 vuotta. Kun lastenkoti lopetettiin, vapautuneisiin tiloihin tuli opiskelija-asuntola. Lastentarha jatkoi toimintaansa.

Kun kirkon ympärille vuosien kuluessa kohosi korkeita kerrostaloja, pienen puukirkon ei enää katsottu kyllin arvokkaasti edustavan katolista kirkkoa. Kaupunginarkkitehti A. Sandelinin suunnittelema uusi Pyhän Birgitan ja

autuaan Hemmingin kirkko pappiloineen ja seurakuntasaleineen vihittiin käyttöön 5. marraskuuta 1966. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin Pyhän sydämen sisaret luovuttivat talonsa birgittalaissisarille. Tässä yhteydessä sisarten taloa laajennettiin ja muutettiin luostarin ja vieraskodin tarpeisiin.

Seurakunnan alue käsittää entisen Turun ja Porin läänin sekä Ahvenanmaan. Jäseniä oli vuoden 2016 lopussa 2041. Messua vietetään myös diasporassa, esimerkiksi Porissa, Eurajoella ja Ahvenanmaalla.

Seurakunnan hoidossa on Suomen ainoa katolinen hautausmaa.

Jäsenmaksu

Tue seurakuntasi toimintaa. Tietoa jäsenmaksusta.