Tukiryhmä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vaalimiseksi ja edistämiseksi

Perhe on lasten ja nuorten kasvualusta. Vanhempien tehtävä on huolehtia lasten kasvatuksesta ja kehityksestä. Lapsen vastaanottaessa kasteen sakramentin vanhemmat sitoutuvat myös antamaan lapselleen hengellisen kasvatuksen.

Perheen tueksi yhteiskunta tarjoaa erilaisia palveluja kuten päiväkodin, koulun ja monenlaisia harrastusmahdollisuuksia, jotka edistävät lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä. Omalta osaltaan myös katolinen kirkko on sitoutunut lapsen hyväksi tehtävään työhön ja erityisesti tukemaan lasten hengellistä kehitystä. Papit, sisaret, uskonnonopettajat, isoset ja muut vapaaehtoiset järjestävät lapsille ja nuorille paitsi opetusta myös leirejä ja muuta toimintaa.

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on kutsunut työryhmän edistämään lasten ja nuorten hyvinvoinnin vaalimista kirkossa. Ryhmän jäseniksi on kutsuttu (aakkosjärjestyksessä):

– Heimo Langinvainio LKT
isä Ryszard Mis SCJ
– Florence Schmitt FT, vaativan erityistason psykoterapeutti

..Työryhmä on laatinut selkeitä ohjeita lasten ja nuorten tukemiseksi erilaisissa vaativissa tilanteissa, Suomen lain noudattamisessa ja erityisesti lastensuojelulain valossa: Voimassaoleva ohjeistus (pdf).

KATT