Kristittyjen ykseys – ekumenia

Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

Joh. 17:21

Katolinen kirkko ymmärtää ekumenialla pyrkimystä kaikkien Kristukseen uskovien täyteen ja näkyvään ykseyteen siinä ainoassa kirkossa, jonka Jeesus Kristus itse perusti.

Suomessa kirkko toimii ensi sijassa jäseniään, katolilaisia, varten. Kirkkolaki säätää kuitenkin jokaisen seurakunnan velvollisuudeksi työn kristittyjen ykseyden rakentamiseksi. Tämä ykseys, jota Kristus rukoili kaikille häntä seuraaville, toteutuu Jumalan Hengen vaikutuksesta, mutta se edellyttää kaikkien kristittyjen ponnistuksia.

Piispa Paul Verschurenin johdolla hiippakunta liittyi vuonna 1968 yhtenä ensimmäisistä katolisista hiippakunnista maailmassa kansallisen ekumeenisen järjestön, Suomen Ekumeenisen Neuvoston, jäseneksi. Hiippakunta on siitä lähtien ollut edustettuna SEN:ssä ja sen jaostoissa. Nykyinen Helsingin emerituspiispa Teemu Sippo SCJ oli jo vuodesta 1979 alkaen toiminut Suomen Ekumeenisen Neuvoston paikallisen ekumenian jaostossa ja SEN:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2002. Hänet valittiin ensimmäisenä katolisena piispana Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtajaksi (vuosina 2010-2012 ja 2013-2015).

Ykseyden edestä rukoillaan ja tehdään työtä myös paikallisella tasolla, seurakuntien ja niiden jäsenten työllä.

Hiippakunta edustaa maassamme yleismaailmallista katolista kirkkoa, mutta se on samalla maahamme juurtunut paikalliskirkko. Kirkko uskoo, että sillä on paljon tarjottavaa myös muille kristityille ja hyvän tahdon ihmisille. Siksi se myös Suomessa pyrkii osallistumaan ekumeeniseen keskusteluun ja tuomaan oman panoksensa aikamme polttavien ongelmien ja uusien haasteiden kohtaamiseen.