Katolisen kirkon katekismus

Alla annetaan linkit Katolisen kirkon katekismuksen suomenkielisen laitoksen toisen painoksen (2011) teksteihin pdf-muodossa. Katekismuksesta voi käyttää lyhyitä sitaatteja hengellisissä yhteyksissä sekä opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin.

Katolisen kirkon katekismus julkaistiin alunperin vuonna 1992, ja sen latinankielinen tyyppieditio valmistui 1997. Suomenkielinen käännös saatiin valmiiksi vuonna 2005.

ALKU JA JOHDANTO (1-25) – sivut 1-22

Apostolinen kirje Laetamur magnopere. Apostolinen konstituutio Fidei depositum. Johdanto.

Ensimmäinen osa: uskon tunnustaminen

1. OSA 1. JAKSO (26-184) – sivut 23-64

Ihminen on ”jumalakykyinen”. Jumala tulee kohtaamaan ihmistä. Ihmisen vastaus Jumalalle.

1. OSA 2. JAKSO luku 2 (422-682) – sivut 120-190

Uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan.

1. OSA 1. JAKSO (26-184) – sivut 23-64

Ihminen on ”jumalakykyinen”. Jumala tulee kohtaamaan ihmistä. Ihmisen vastaus Jumalalle.

1. OSA 2. JAKSO luku 2 (422-682) – sivut 120-190

Uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan.

Toinen osa: kristillisen salaisuuden vietto

2. OSA 1. JAKSO (1066-1209) – sivut 281-320

Pääsiäissalaisuus kirkon aikakaudella. Pääsiäissalaisuuden sakramentaalinen vietto.

2. OSA 2. JAKSO luvut 1-2 (1210-1532) – sivut 321-391

Kristillisen initiaation sakramentit. Parantumisen sakramentit.

2. OSA 2. JAKSO luvut 3-4 (1533-1690) – sivut 392-426

Yhteyttä palvelevat sakramentit. Muut liturgiset vietot.

Kolmas osa: elämä Kristuksessa

3. OSA 1. JAKSO (1691-2051) – sivut 427-503

Ihmispersoonan arvokkuus. Ihmisyhteisö. Jumalan valmistama pelastus: laki ja armo.

3. OSA 2. JAKSO luku 1 (2052-2195) – sivut 505-535

”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi”

3. OSA 2. JAKSO luku 2 (2196-2557) – sivut 536-606

”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”

Neljäs osa: kristillinen rukous

4. OSA 1. JAKSO (2558-2758) – sivut 607-660

Rukous kristillisessä elämässä: Ilmoitus rukouksesta. Rukouksen traditio. Rukouselämä.