Miten tullaan katolilaiseksi?

Mikäli toisessa kirkkokunnassa kasteen saanut kristitty tahtoo omasta tahdostaan liittyä katoliseen kirkkoon, hän voi ottaa yhteyttä sen katolisen seurakunnan kirkkoherraan, jonka alueella hän asuu. Jos keskustelun perusteella näyttää olevan aihetta jatkaa eteenpäin, alkaa tavallisesti noin vuoden kestävä tutustumisaika.

Tutustumisajan tarkoituksena on, että katolisesta kirkosta kiinnostunut perehtyy kirkon, erityisesti oman seurakunnan ja hiippakunnan, elämään siihen osallistumalla ja samalla hankkii tarvittavia perustietoja katolisesta uskon- ja elämännäkemyksestä. Joillakin paikkakunnilla tämä tietojen hankkiminen tapahtuu lukuvuoden kestävällä kursilla, jolle voi osallistua myös ilman varmaa aikomusta liittyä katoliseen kirkkoon.

Tutustumisvuoden jälkeen kirkosta kiinnostunut voi ratkaista, tahtooko hän päästä kirkon jäseneksi. Kirkkoherra esittelee asian piispalle, joka ottaa uuden jäsenen kirkon täyteen yhteyteen ja jakaa hänelle tavallisesti samalla vahvistuksen sakramentin.

Jos kastamaton aikuinen tai nuori aikuinen tahtoo tulla kristityksi ja katolisen kirkon jäseneksi, hän voi ottaa yhteyttä sen katolisen seurakunnan kirkkoherraan, jonka alueella hän asuu. Kirkkoherra neuvoo, miten kasteopetus eli katekumenaatti kussakin tapauksessa järjestetään. Mikäli mahdollista, aikuinen kastetaan tavallisesti pääsiäisyön vigiliassa, jonka yhteydessä hän saa myös vahvistuksen sakramentin sekä ensimmäistä kertaa pyhän kommuunion.