Jäsenmaksu 2018

Hyvät hiippakuntalaiset,

Viime aikojen taloudelliset muutokset, muun muassa pappien palkkaus, ovat aiheuttaneet hiippakuntalaisten keskuudessa paljon kysymyksiä, mutta myös mielenkiintoa sitä kohtaan, miten kirkko uusissa olosuhteissa tulee taloudellisesti toimeen. Siksi haluan selvittää sitä, miten hiippakuntalaiset voivat tukea taloudellisesti kirkkoa ja samalla haluan tuoda esiin myös heidän velvollisuutensa tässä asiassa.

Katolisessa kirkossa jokainen kirkon jäsen, jokainen seurakuntalainen, on velvoitettu tukemaan mahdollisuuksiensa mukaan myös taloudellisesti oman kirkkonsa ja seurakuntansa toimintaa. Helsingin katolisessa hiippakunnassa tämä tapahtuu vuoden 2018 alusta lähtien seuraavalla tavalla:

Jokaisella täysi-ikäisellä katolilaisella on velvollisuus maksaa 1,5 % verotettavista ansiotuloistaan oman seurakuntansa jäsenmaksutilille. (Näin ei tietenkään tarvitse tehdä, ainakaan täysimääräisesti, mikäli kirkon jäsenellä on suuria taloudellisia haasteita.) Suositeltavin tapa on tehdä automaattinen kuukausittainen pankkisiirto seurakunnan jäsenmaksutilille. (Ks. alla.)

Seurakunnat luovuttavat säännöllisesti noin 10 % keräämistään tuloista hiippakunnan käyttöön. Hiippakunta tarvitsee näitä tuloja yhteisten toimintojen ylläpitämiseen sekä mm. niiden seurakuntien tukemiseen, jotka eivät ole omavaraisia.

Tämä ohje kumoaa kaikki aikaisemmat kirkon taloudellista tukemista koskevat ohjeet. Hiippakuntaa voi kuitenkin edelleen tukea myös suoraan kuten tähänkin asti, samoin jokaiseen katoliseen kotiin lähetettävän Fides-lehden tilausmaksu tulee edelleen maksaa vuosittain.

Kiitos kaikille teille, jotka jo nyt tuette kirkkoa!

Helsingissä, 8.1.2018

+ Teemu Sippo SCJ

Helsingin piispa

Jäsenmaksujen tilinumerot

(joulukuussa 2018)

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

FI61 1014 3000 2118 01
Viite: 1009

Pyhän Marian seurakunta

FI65 1023 3000 2047 89
Viite: 90010

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

FI40 1547 3000 0005 98
Viite: 90010

Pyhän Olavin seurakunta

FI65 1045 3000 1121 43
Viite: 90010

Pyhän ristin seurakunta

FI08 2236 1800 0045 66
Viite: 90010

Pyhän Ursulan seurakunta

FI75 1555 3000 1245 12
Viite: 90010

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

FI52 1374 3000 1083 81
Viite: 90010

Pyhän Joosefin seurakunta

FI30 1555 3000 1245 46
Viite: 90010

Jäsenmaksu sininen

Jäsenmaksu

Medlemsavgift

Membership Fee

Suomeksi


Suomeksi

På svenska

På svenska

In English

In English