Katolisten seurakuntien jäsenmaksu Suomessa

Helsingin piispan vuoden 2018 alussa lähettämästä jäsenmaksukirjeestä:

Jokaisella täysi-ikäisellä katolilaisella on velvollisuus maksaa 1,5 % verotettavista ansiotuloistaan oman seurakuntansa jäsenmaksutilille. (Näin ei tietenkään tarvitse tehdä, ainakaan täysimääräisesti, mikäli kirkon jäsenellä on suuria taloudellisia haasteita.) Suositeltavin tapa on tehdä automaattinen kuukausittainen pankkisiirto seurakunnan jäsenmaksutilille. (Ks. alla.)

Seurakunnat luovuttavat säännöllisesti noin 10 % keräämistään tuloista hiippakunnan käyttöön. Hiippakunta tarvitsee näitä tuloja yhteisten toimintojen ylläpitämiseen sekä mm. niiden seurakuntien tukemiseen, jotka eivät ole omavaraisia.

Jäsenmaksujen tilinumerot

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

FI61 1014 3000 2118 01
Viite: 1009

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

FI40 1547 3000 0005 98
Viite: 90010

Pyhän ristin seurakunta

FI08 2236 1800 0045 66
Viite: 90010

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

FI52 1374 3000 1083 81
Viite: 90010

Pyhän Marian seurakunta

FI65 1023 3000 2047 89
Viite: 90010

Pyhän Olavin seurakunta

FI65 1045 3000 1121 43
Viite: 90010

Pyhän Ursulan seurakunta

FI75 1555 3000 1245 12
Viite: 90010

Pyhän Joosefin seurakunta

FI30 1555 3000 1245 46
Viite: 90010

Lisätietoa

Klikkaa.

Jäsenmaksu

Medlemsavgift

Membership fee

+ other languages

Lyhyt ohje kuukausimaksun laskemiseksi

Jaa vuosiansiot tuhannella ja kerro tulos 1,25:llä.

esim.
50 000 € : 1000 = 50 €
50 € x 1,25 = 62,50 €

Vapautus jäsenmaksusta

Jäsenmaksua ei tarvitse maksaa

– jos on alle 18-vuotias
– jos vuosiansiot ovat alle 15 000 €
– vakavista syistä; tällöin pitää pyytää vapautusta Helsingin piispalta

 

Joitakin huomioita jäsenmaksukirjeen viestin selventämiseksi:

Rekisteröidyllä uskonnollisella yhdyskunnalla on oikeus kerätä jäseniltään jäsenmaksua.

Katolisen kirkon jäsenillä on velvollisuus ”mahdollisuuksiensa mukaan kantaa huolta kirkon aineellisista tarpeista” (KKK 2043). Tämä on sanottu kanonisessa oikeudessa näin: ”Kristukseen uskovat ovat velvoitettuja tukemaan kirkon tarpeita niin, että kirkolla on, mitä se tarvitsee, liturgian viettämistä, apostolaattia ja laupentyötä varten sekä papiston asialliseksi ylläpitämiseksi” (Can. 222 § 1).

Ei ole myöskään mitenkään suositeltavaa erota kirkon jäsenyydestä jäsenmaksun keräämisen takia, koska ero ei koskisi pelkästään Suomessa toimivaa katolista kirkkoa vaan se olisi ero katolisesta kirkosta kaikkialla maailmassa.