Asiakirjoja

Seuraavassa on luettelo kirkon opetusviran (paavin, kirkolliskokousten, piispainkokousten ja piispojen) asiakirjoista, jotka ovat luettavissa internetissä suomeksi. Luetteloa päivitetään ja laajennetaan silloin tällöin.

Vatikaanin II kirkolliskokouksen asiakirjat

Vatikaanin II kirkolliskokous järjestettiin autuaan paavi Johannes XXIII:n aloitteesta ja sittemmin paavi Paavali VI:n johdolla Vatikaanissa vuosina 1962–1965. Kokoukseen osallistui tuhansia piispoja ja teologeja, useita myös katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolelta. Suurin osa kirkolliskokouksen asiakirjoista julkaistiin suomeksi vihkosina varsin pian konsiilin päättymisen jälkeen.

Viimeiset aikaisemmin julkaisemattomat käännökset ja tarkastetut tekstit on julkaistu kahdessa osassa: Konstituutiot vuonna 2006 ja Julistukset ja dekreetit vuonna 2013.

Vatikaanin I kirkolliskokouksen asiakirjat

Vatikaanin I kirkolliskokous avattiin 8.12.1869 ja päättyi 20.10.1870. Tämä 20. ekumeeninen kirkolliskokous tunnetaan varsinkin dogmista, jonka mukaan paavi on erehtymätön uskon ja moraalin kysymyksissä ”[s]illoin kun [hän] puhuu ’ex cathedra’, eli silloin kun hän kaikkien kristittyjen paimenen ja opettajan virkaa hoitaen korkeimmalla apostolisella auktoriteetillaan määrittää jonkin uskoa tai moraalia koskevan opin koko kirkossa uskottavaksi”.

Trenton kirkolliskokouksen asiakirjat

Trenton kirkolliskokous kokoontui pohjoisitalialaisessa Trenton kaupungissa vuosina 1545–1563. Kirkolliskokouksen dokumentit on julkaistu kirjassa Tridentinum, Trenton kirkolliskokouksen reformi- ja oppidekreetit sekä kaanonit. Tekstit on alunperin kääntänyt dominikaani-isä Martti Voutilainen (1926-2001) ja ne julkaistiin uudelleen korjatussa laitoksessa vuonna 2016 Luther-Agricola-Seuran luvalla.

Paavien kiertokirjeet

 • Paavi Paavali VI: Kiertokirje Humanae vitae syntyvyyden sääntelystä. 1968
 • Paavi Johannes Paavali II: Kiertokirje Dives in Misericordia (Laupeudesta rikas) Jumalan laupeudesta. 1980 (pdf)
 • Paavi Johannes Paavali II: Kiertokirje Slavorum apostoli pyhästä Kyrilloksesta ja Methodioksesta. 1985 (pdf)
 • Paavi Johannes Paavali II: Kiertokirje Veritatis splendor (Totuuden loiste) 1993 (pdf)
 • Paavi Johannes Paavali II: Kiertokirje Ut unum sint ekumeniasta. 1995
 • Paavi Johannes Paavali II: Kiertokirje Fides et ratio uskon ja järjen suhteesta. 1998
 • Paavi Johannes Paavali II: Kiertokirje Ecclesia de Eucharistia eukaristiasta kirkon elämässä. 2003
 • Paavi Benedictus XVI: Kiertokirje Deus caritas est kristillisestä rakkaudesta. 2005
 • Paavi Franciscus: Kiertokirje Lumen Fidei (Uskon valo) uskosta. 2013 (pdf)
 • Paavi Franciscus: Kiertokirje Laudato si’ (Ole ylistetty) yhteisen kotimme hoitamisesta. 2015 (pdf)

Paavien muut asiakirjat

 • Paavi Franciscus: Bulla Misericordiae Vultus (Laupeuden kasvot) laupeuden ylimääräisen riemuvuoden julistamiseksi 11.4.2015 (pdf)
 • Paavi Franciscus: Apostolinen kirje Jumalalle vihityn elämän vuoden johdosta. 21.11.2014 (pdf)
 • Paavi Franciscus: Apostolinen kehotuskirje Evangelii Gaudium (Evankeliumin ilo) evankeliumin julistamisesta nykymaailmassa. 24.11.2013 (pdf)
 • Paavi Benedictus XVI: Apostolinen kirje Porta fidei (Uskon ovi) johdatus Uskon vuoteen. 11.10.2011
 • Paavi Benedictus XVI: Apostolinen kirje Summorum Pontificum vuoden 1970 uudistusta edeltäneen roomalaisen liturgian käytöstä. 7.7.2007
 • Paavi Johannes Paavali II: Apostolinen kirje Rosarium Virginis Mariae ruusukosta. 2001
 • Paavi Johannes Paavali II: Apostolinen kirje Ordinatio sacerdotalis pappisvihkimyksen varaamisesta yksin miehille. 1994
 • Paavi Johannes Paavali II: Apostolinen kehotuskirje Familiaris Consortio kristillisen perheen tehtävästä nykymaailmassa1981 (pdf)
 • Pius XII: Apostolinen konstituutio Munificentissimus Deus Neitsyt Marian taivaaseen ottamisesta. 1950

Rooman kuurian asiakirjat

Pohjoismaiden piispainkokouksen ja Helsingin piispan asiakirjat

 

Juhlavuosien tekstejä