Asiakirjoja

Seuraavassa on luettelo kirkon opetusviran (kirkolliskokousten, paavien, piispainkokousten ja piispojen) asiakirjoista, jotka ovat luettavissa internetissä suomeksi. Luetteloa päivitetään ja laajennetaan silloin tällöin.

 

 

  Vatikaanin II kirkolliskokouksen asiakirjat

  Vatikaanin II kirkolliskokous järjestettiin autuaan paavi Johannes XXIII:n aloitteesta ja sittemmin paavi Paavali VI:n johdolla Vatikaanissa vuosina 1962–1965. Kokoukseen osallistui tuhansia piispoja ja teologeja, useita myös katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolelta. Suurin osa kirkolliskokouksen asiakirjoista julkaistiin suomeksi vihkosina varsin pian konsiilin päättymisen jälkeen.

  Viimeiset aikaisemmin julkaisemattomat käännökset ja tarkastetut tekstit on julkaistu kahdessa osassa: Konstituutiot vuonna 2006 ja Julistukset ja dekreetit vuonna 2013. 

  Vatikaanin I kirkolliskokouksen asiakirjat

  Vatikaanin I kirkolliskokous avattiin 8.12.1869 ja päättyi 20.10.1870. Tämä 20. ekumeeninen kirkolliskokous tunnetaan varsinkin dogmista, jonka mukaan paavi on erehtymätön uskon ja moraalin kysymyksissä ”[s]illoin kun [hän] puhuu ’ex cathedra’, eli silloin kun hän kaikkien kristittyjen paimenen ja opettajan virkaa hoitaen korkeimmalla apostolisella auktoriteetillaan määrittää jonkin uskoa tai moraalia koskevan opin koko kirkossa uskottavaksi”.

   

  Trenton kirkolliskokouksen asiakirjat

  Trenton kirkolliskokous kokoontui pohjoisitalialaisessa Trenton kaupungissa vuosina 1545–1563. Kirkolliskokouksen dokumentit on julkaistu kirjassa Tridentinum, Trenton kirkolliskokouksen reformi- ja oppidekreetit sekä kaanonit. Tekstit on alunperin kääntänyt dominikaani-isä Martti Voutilainen (1926-2001) ja ne julkaistiin uudelleen korjatussa laitoksessa vuonna 2016 Luther-Agricola-Seuran luvalla.

   

  Paavien kiertokirjeet (ensyklikat)

  Franciscus

  • Kiertokirje Fratelli tutti veljeydestä ja sosiaalisesta ystävyydestä. 2020 – (engl.)
  • Kiertokirje Laudato si’ (Ole ylistetty) yhteisen kotimme hoitamisesta. 2015 (pdf)
  • Kiertokirje Lumen Fidei (Uskon valo) uskosta. 2013 (pdf)

  Benedictus XVI

  • Kiertokirje Caritas in veritate (Rakkaus totuudessa) ihmisen kokonaisvaltaisesta kehityksestä. 2009 (pdf)
  • Kiertokirje Spe salvi (Toivossa pelastetut) kristillisestä toivosta. 2007 (pdf)
  • Kiertokirje Deus caritas est (Jumala on rakkaus) kristillisestä rakkaudesta. 2005

  Johannes Paavali II

  • Kiertokirje Ecclesia de Eucharistia (Kirkko elää eukaristiasta) eukaristiasta kirkon elämässä. 2003
  • Kiertokirje Fides et ratio (Usko ja järki) uskon ja järjen suhteesta. 1998
  • Kiertokirje Ut unum sint (Että he olisivat yhtä) ekumeniasta. 1995
  • Kiertokirje Evangelium vitae (Elämän ilosanoma) ihmiselämän arvosta ja koskemattomuudesta. 1995 – (engl.)
  • Kiertokirje Veritatis splendor (Totuuden loiste) kirkon moraaliopetuksen peruskysymyksistä 1993 (pdf)
  • Kiertokirje Centesimus annus (Sata vuotta sitten) yhteiskunnallisesta opetuksesta. 1991 (pdf)
  • Kiertokirje Redemptoris Missio (Lunastajan lähetystehtävä) kirkon lähetystehtävän pysyvyydestä. 1990 – (engl.)
  • Kiertokirje Sollicitudo rei socialis (Yhteiskunnallinen huolenpito) yhteiskunnan kehityksestä. 1987 – (engl.)
  • Kiertokirje Redemptoris Mater (Lunastajan Äiti) Neitsyt Mariasta. 1987 (pdf)
  • Kiertokirje Dominum et Vivificantem (Herra ja eläväksitekijä) Pyhästä Hengestä. 1986 – (engl.)
  • Kiertokirje Slavorum apostoli (Slaavien apostolit) pyhistä Kyrilloksesta ja Methodioksesta. 1985 (pdf)
  • Kiertokirje Laborem exercens (Ihmisen työstä) työn tekemisestä. 1981 – (engl.)
  • Kiertokirje Dives in Misericordia (Laupeudesta rikas) Jumalan laupeudesta. 1980 (pdf)
  • Kiertokirje Redemptor Hominis (Ihmisen Lunastaja) palveluviran aluksi. 1979 (pdf)

  Paavali VI

  Paavien muut asiakirjat

  Franciscus

  • Apostolinen kirje Patris corde (Isän sydämellä) pyhän Joosefin vuoden yhteydessä 8.12.2020.
  • Bulla Misericordiae Vultus (Laupeuden kasvot) laupeuden ylimääräisen riemuvuoden julistamiseksi 11.4.2015 (pdf)
  • Apostolinen kirje Jumalalle vihityn elämän vuoden johdosta. 21.11.2014 (pdf)
  • Apostolinen kehotuskirje Evangelii Gaudium (Evankeliumin ilo) evankeliumin julistamisesta nykymaailmassa. 24.11.2013 (pdf)

  Benedictus XVI

  • Apostolinen kirje Porta fidei (Uskon ovi) johdatus Uskon vuoteen. 11.10.2011
  • Apostolinen kirje Summorum Pontificum vuoden 1970 uudistusta edeltäneen roomalaisen liturgian käytöstä. 7.7.2007

  Johannes Paavali II

  • Apostolinen kirje Rosarium Virginis Mariae ruusukosta. 2001
  • Apostolinen kirje Ordinatio sacerdotalis pappisvihkimyksen varaamisesta yksin miehille. 1994
  • Apostolinen kehotuskirje Familiaris Consortio kristillisen perheen tehtävästä nykymaailmassa1981 (pdf)

  Pius XII

  Pohjoismaiden piispainkokouksen ja Helsingin piispan asiakirjat

  Juhlavuosien tekstejä