Yleismaailmallinen kirkko

Tämä on se ainoa Kristuksen kirkko, jonka me uskontunnustuksessa tunnustamme yhdeksi, pyhäksi, katoliseksi ja apostoliseksi kirkoksi … se on perustettu ja järjestynyt tähän maailmaan yhteisöksi, joka on katolisessa kirkossa, jota johtavat Pietarin seuraaja ja hänen kanssaan yhteydessä olevat piispat. Tosin myös kirkon näkyvän rakenteen ulkopuolella esiintyy monia pyhityksen ja totuuden aineksia.

Katolisen kirkon katekismus, 870

Katolinen kirkko on ylivoimaisesti suurin kaikista kristillisistä kirkoista ja yhteisöistä. Siihen kuuluu yli miljardi jäsentä. Se toimii käytännössä jokaisessa maailman kolkassa. Sen jäsenet puhuvat kaikkia maailman kieliä. Mutta vielä enemmän katolisen kirkon uskoa ja elämää leimaa varmuus siitä, että siinä on todellisesti läsnä sama kirkko, jonka ihmiseksi tullut Jumalan Poika, Jeesus Kristus, perusti ja jolle hän vuodatti Pyhän Hengen lahjojen täyteyden.

Katolinen kirkko on kaikkialla maailmassa sama. Siihen kuuluu eri jumalanpalvelusjärjestyksiä, sitä elävöittävät paikalliset perinteet ja tavat, sen arkielämä saattaa saada hyvinkin vaihtelevia muotoja eri puolilla maapalloa, siinä on aitoa moninaisuutta, mutta silti se on todellisesti yksi. Sen usko, opetus, sakramentit ja rakenne ovat kaikkialla samat ja muuttumattomat. Kirkon ykseys on yhä tänään näkyvää ja todellista, niin kuin se oli alkukirkossa ensimmäisillä vuosisadoilla.

> Kirkko maailmassa >

Kristus antoi apostoli Pietarille erityistehtävän toimia koko kirkkonsa näkyvänä perustana ja ylimpänä paimenena. Pyhä Pietari kärsi marttyyrikuoleman Roomassa ja hänen erityistehtävänsä on siitä lähtien välittynyt aina seuraavalle Rooman piispalle, jota kutsutaan paaviksi. Yhdessä apostoli Pietarin seuraajan kanssa ja hänen alaisuudessaan piispat kantavat vastuuta koko maailmanlaajuisesta kirkosta. Useimmat heistä johtavat katolisen kirkon paikalliskirkkoja, jolloin he ovat ykseyden lähde ja perusta omissa paikalliskirkoissaan. Näihin paikalliskirkkoihin lukeutuu koko Suomen alueen kattava Helsingin hiippakunta.

Nykyisestä paavista on lisätietoa täällä: > Pyhä isä >

Paavin lähimpiin neuvonantajiin kuuluvat kardinaalit, jotka ovat paavilta kardinaalin arvon saaneita piispoja. He toimivat joko paikalliskirkkojen arkkipiispoina tai piispoina eri puolilla maailmaa tai avustavat paavia kirkon keskushallinnossa. Kardinaalit myös valitsevat uuden paavin.

 

 

  Pyhä istuin ja Vatikaanivaltio

  Pyhällä istuimella tarkoitetaan sekä paavin ylintä paimenvirkaa että häntä avustavaa kirkon keskushallintoa eli Rooman kuuriaa, joka toimii pääosin Vatikaanissa. Valtiosihteeristön lisäksi paavia avustavat hänen yleismaailmallisessa paimenvirassaan kuurian eri kongregaatiot sekä joukko paavillisia neuvostoja. Rooman kuuriaan kuuluvat niin ikään kirkon ylimmät oikeusistuimet sekä joukko muita toimistoja.

  Vatikaanivaltion tarkoituksena on ainoastaan turvata Pyhän istuimen vapaus ja riippumattomuus. Pyhällä istuimella on diplomaattisuhteet lähes kaikkiin maailman maihin. Pyhää istuinta edustaa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa apostolinen nuntius, joka yhtäältä toimii Pyhän istuimen suurlähettilästason diplomaattiedustajana suhteessa valtioon sekä toisaalta hoitaa käytännön asioita Pyhän istuimen ja Pohjoismaissa toimivien katolisten paikalliskirkkojen välillä. Apostolisena nuntiuksena toimii arkkipiispa, jonka asemapaikka on Tukholman lähellä.

  > Rooman kuurian nimistöä >

  > Vatikaani >

  > Vatikaanivaltio >

  > Vatikaanin uutiset >

  Apostolinen nuntiatuuri

  (Apostoliska nuntiaturen; Apostolic Nunciature)

  Apostolinen nuntius Pohjoismaissa

  (Apostoliske nuntien i Norden; Apostolic Nuncio in Scandinavia)

  + Julio Murat, Orangen titulaariarkkipiispa

  Nuntiatuurisihteeri

  (Nuntiatursekreterare; Nunciature Secretary)

  mons. Marinko Antolović

  osoite Apostoliska Nuntiaturen, Svalnäsvägen 10, S-182 63 Djursholm, Ruotsi, puh. +46 8 4465110, fax +46 8 6225110, email nunciature(at)telia.com

  > nunciature.se >

  Pohjoismaiden piispainkokous

  (Nordiska Biskopskonferensen; Scandinavian Bishops’ Conference)

  Puheenjohtaja

  (Ordförande; President)

  + Czeslaw Kozon, Kööpenhaminan piispa

  Pääsihteeri

  (Generalsekreterare; General Secretary)

  Anna Mirijam Kaschner CPS

  osoite NBK – den Nordiske Bispekonference, Sekretariat, Postboks 241, DK-1502 København V, Tanska, puh. +45 33556022, fax +45 33556032, email nbk@katolsk.dk

  > nordicbishopsconference.org >