Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
Ma, ke, pe 18.00 messu.
Ti ja to 7.30 messu.
Ke 17.30 ruusukkorukous.
Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
Wed. 17.30 Rosary.
Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

 

3.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

4.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

10.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

11.6. su Corpus Christi: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

17.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

18.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 14.00 messu malayalamiksi, 18.00 iltamessu

24.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

25.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

1.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

2.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

8.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

9.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu

15.7. la 11.00 messu malayalamiksi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

16.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

22.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

23.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

29.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

5.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

6.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

 

 

 JATKOKURSSI

 

JOHDANTOKURSSI

5.6. ma 18.30

 

CATHOLIC STUDENTS’ CLUB

jälleen syyskuussa/next meeting in September 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): jälleen syyskuussa

Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie 2, Porvoo): jälleen syyskuussa

Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, Urheilutie 2-4, Vantaa): jälleen syyskuussa

Huom.! Kesällä ei messuja muilla paikkakunnilla. Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 

Ohjelma kesällä:

La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
Seurakunnan kanslia avoinna sopimuksen mukaan.

 

Programme during summer:

Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Evening Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50.
Parish office open by appointment.

 

OHJELMA

 

Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä Youtuben ”Pyhä Maria” kanavalla.
Huom.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen.

 

4.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

11.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja kulkue, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

16.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 8.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 messu suomeksi

18.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu arabiaksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

23.6. pe 8.00 messu suomeksi, Huom.! ei iltamessua

25.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

2.7. kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

9.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

16.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu arabiaksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

23.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

MUUT PAIKKAKUNNAT

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): jälleen syksyllä

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): jälleen syksyllä 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi (4. su) tai tagalogiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese (4th Sun.), or Tagalog or no Mass, 18.00 Mass in English.
Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

OHJELMA

 

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kotisivulta osoitteesta birgitta.katolinen.fi.

 

4.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

11.6. su Kristuksen ruumiin ja veren juhla: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

12.6. ma 16.30 Birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaatit

16.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: Huom.! ei aamumessua, 18.00 messu, 18.45 SCJ-maallikot

18.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

24.6. la pyhän Johannes Kastajan syntymä: 7.30 messu

25.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

29.6. to pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 17.30 adoraatio, 18.00 juhlamessu

2.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

9.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

16.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

23.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.8. su Herran kirkastuminen: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

KATEKEESI

jälleen syksyllä

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 11.6., 25.6., 9.7., 23.7. su 15.00

Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, Hindersbölevägen 11): –

Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 11.6. su 17.00

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko (paastonaikana ristintie), 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
Ma 18.00 messu.
ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
Ke 18.00 messu.
To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
Pe 7.00 messu.
La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary (during Lent Stations of the Cross), 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
Mon. 18.00 Mass.
Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
Wed. 18.00 Mass.
Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
Fri. 7.00 Mass.
Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

OHJELMA

 

 

4.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

11.6. su Kristuksen ruumin ja veren juhla: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

16.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 7.00 messu

18.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

24.6. la pyhän Johannes Kastajan syntymä: 10.00 messu

25.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

29.6. to pyhät Pietari ja Paavali: 18.00 messu

2.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

9.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

16.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

23.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

29.7. la pyhä Olavi: 10.00 messu

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

6.8. su Herran kirkastuminen: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

15.8. ti autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 7.00 messu, 18.00 messu

20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

26.8. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus 12.30 perhemessu

27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

10.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

LAUANTAIKURSSI
26.8. la 9.00

 

 

Pyhän Ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, pe 18.00 messu, to 7.30 messu.
Ke 17.40 vesper.
Pe 17.15 adoraatio (paastonaikana ristintie).
La messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo 8.00).
Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass, Thurs. 7.30 Mass.
Wed. 17.40 Vespers.
Fri. 17.15 Adoration.
Sat. Mass time varies. (Normally Mass at 8.00).
Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

OHJELMA

 

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

4.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

11.6. su Corpus Christi: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

16.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 juhlamessu

18.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

24.6. la Johannes Kastajan syntymä: 8.00 juhlamessu

25.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

29.6. to pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin juhlapyhä: 18.00 juhlamessu

2.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

9.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

16.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

23.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

6.8. su Herran kirkastuminen: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

9.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

15.8. ti autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 juhlamessu

16.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

23.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

26.8. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

INFORMAATIOKURSSI

16.8. ke 18.30

 

JATKOKURSSI

23.8. ke 18.30

 

KATEKEESI

26.8. la 9.50

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hervanta (ev.-lut. kirkko, Lindforsinkatu 7, Tampere): –

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 6.8. su 15.00 

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 13.8. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 13.8., 27.8. su 12.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 13.8. la 12.00 ja 16.00 ja 17.30, 27.8. su 16.00.

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): ilmoitetaan myöhemmin

 

 

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

Su 10.00 messu.
Ke 7.20 messu.
To 17.00 messu.
Pe 17.00 messu.
Rippiaika pe 16.30-16.50, su 9.15-9.45 sekä sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in Finnish.
Wed. 7.20 Mass in Finnish.
Thurs. 17.00 Mass in Finnish.
Fri. 17.00 Mass in Finnish.
Confessions Fri. 16.30-16.50, Sun. 9.15-9.45 and upon agreement.

 

 OHJELMA

 

4.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu

11.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 10.00 messu

16.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 17.00 messu

18.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 messu

24.6. la pyhän Johannes Kastajan syntymä: 10.00 messu

25.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 messu

28.6. ke 18.00 aattomessu

29.6. to pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 17.00 messu

2.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 messu

9.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 messu

16.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 messu

23.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu

6.8. su Herran kirkastuminen: 10.00 messu

 

 

Huom.!

Heinäkuun alusta alkaen ei toistaiseksi ole arkimessuja eikä muuta ohjelmaa. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

 

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hollola (Rantatie 917): jälleen syksyllä

Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): jälleen syksyllä

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): jälleen syksyllä

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): jälleen syksyllä

Pyhtää (Harjuntie 11): jälleen syksyllä

 

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 16.30 ruusukko, 17.00 messu.
To 16.00 adoraatio (ei kuukauden ensimmäisellä viikolla, jolloin adoraatio pe 12-17).
La 11.30 messu.
Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
Muutokset vakio-ohjelmaan ovat mahdollisia.

Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.30 Rosary, 17.00 Mass in Finnish.
Thurs. 16.00 Adoration (no Adoration on the 1st Thurs. of the month, but on Friday from 12 to 17).
Sat. 11.30 Mass.
Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
Confessions Mon. – Fri. half an hour before Mass and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
While this is normally the weekly program of the parish, please note that changes are possible.

 

OHJELMA

 

4.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

11.6. su Corpus Christi: 10.00 päämessu ja kulkue, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

16.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 17.00 messu

18.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

24.6. la pyhän Johannes Kastajan syntymä: 11.30 messu

25.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa

29.6. to pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 17.00 messu

2.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

9.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

16.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

23.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Raahessa

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

6.8. su Herran kirkastuminen: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

15.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 messu

20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 päämessu, 11.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa

3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

10.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 päämessu, 11.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

17.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 päämessu, 11.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

24.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Raahessa

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kajaanissa

29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kajaani (Kirkkokatu 17): 25.6., 27.8., 22.10. su 17.30

Kemi (Lehtokatu 31): 18.6., 16.7., 20.8., 17.9., 15.10. su 17.00

Tornio (Lukiokatu 1): 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10. su 17.00, ruusukko puoli tuntia ennen messua

Raahe (Brahenkatu 2): 23.7., 24.9. su 17.00

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10. su 17.30

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu.
Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
To 17.30 adoraatio.
La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
Rippiaika ti 16.00, ennen messua ja sopimuksen mukaan.
Ohjelmaan voi tulla muutoksia, jotka voi tarkistaa seurakunnan kalenterista.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish.
Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
Thurs. 17.30 Adoration.
Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
Confessions Tues. 16.00, before Masses, and by appointment.
Changes to the programme are possible. Please look at the updated calendar on the website of the parish.

 

OHJELMA

 

1.6. to Huom.! ei adoraatiota

2.6. pe Huom.! ei aamumessua

3.6. la 11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 messu Joensuussa

4.6. su Pyhä Kolminaisuus: Huom.! ei messua englanniksi/Note! No Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

8.6. to Huom.! ei adoraatiota

9.6. pe Huom.! ei aamumessua

10.6. la 18.00 messu Joensuussa

11.6. su Corpus Christi: Huom.! ei messua englanniksi/Note! No Mass in English, 11.00 päämessu 

15.6. to Huom.! ei adoraatiota

16.6. pe Huom.! ei aamumessua, 18.00 messu Mikkelissä

17.6. la 18.00 messu Joensuussa

18.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

22.6. to Huom.! ei adoraatiota

23.6. pe Huom.! ei aamumessua

24.6. la 18.00 messu Joensuussa

25.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: Huom.! ei messua englanniksi/Note! No Mass in English, 11.00 päämessu

29.6. to Huom.! ei adoraatiota eikä messua

30.6. pe Huom.! ei aamumessua

 2.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

 9.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

16.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa 

23.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

25.-27.7. ti-to Huom.! ei iltamessua eikä adoraatiota

29.7. la 18.00 messu Joensuussa

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: Huom.! ei messua englanniksi/Note! No Mass in English, 11.00 päämessu

31.7.-4.8. ma-pe Huom.! ei messuja eikä adoraatiota

6.8. su Herran kirkastuminen: Huom.! ei messua englanniksi/Note! No Mass in English, 11.00 päämessu

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Joensuu (Kaislakatu 6): Katso ajat ylempää ohjelmasta.

Savonlinna (Erkonkatu 11): 3.6. la 11.00

Mikkeli (Paavalinkatu 4): 16.6. pe 18.00