Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous. 
 • Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
 • Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

OHJELMA

 

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

Huom.! Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://henrik.katolinen.fi/sede.html

 

HUOM.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua vain niihin etukäteen rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

PLEASE NOTE!

Due to the spread of COVID-19 in the capital region, prior registration, social distancing, and wearing a mask are required for Mass attendance.

Paastonaikana perjantaisin 17.30 ristintien hartaus, 18.00 iltamessu, messun jälkeen adoraatio. 

20.4. ti 12.00 seniorit, 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa/kirkossa

24.4. la 10.45-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapulikaupungissa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu

2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 14.30 messu vietnamiksi, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

 

JOHDANTOKURSSI

12.4. ma 18.30

 

AVIOLIITTOKURSSI

20.4. ti 19.00

 

DIASPORA

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): *

Tapulin seurakuntakoti (Maatullinkuja 4, Helsinki): *

 *Huom.! Diasporamessujen toteutuminen riippuu luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan päätöksistä koskien koronavirusta.

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 • La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su lastenmessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. ja 5. su lastenmessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie englanniksi), 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45–17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna: ma-ke 10.00-15.00.
 • Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th and 5th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross in English during Lent), 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed, Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.
 • Parish office open: Mon.-Wed. 10.00-15.00.

 

 

OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: http://www.pyhamaria.fi/?page_id=597925

Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://www.eventbrite.fi/o/30244719346

HUOM.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua vain niihin etukäteen rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

 

PLEASE NOTE!

Due to the spread of COVID-19 in the capital region, prior registration, social distancing, and wearing a mask are required for Mass attendance. 

 

25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja ensikommuunio, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

DIASPORA

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): toistaiseksi ei messuja*

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): toistaiseksi ei messuja*

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): toistaiseksi ei messuja*

* Huom.! Kaikki diasporamessut on peruttu toistaiseksi koronatilanteen vuoksi. Tilanteen mahdollisesta muuttumisesta tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla.

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kalenterista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/

Seurakunnalla ei ole käytössä menetelmää paikan varaamiseksi messuun. Huom.! Tilaisuuksiin osallistuvien tulee käyttää maskia.

Huom.! Ohjelmaan tullut muutoksia kotonatilanteen vuoksi!
Please note the changes in the program caused by COVID-19.

Päämessu striimataan 11.4. ja 18.4. osoitteessa:

https://www.youtube.com/channel/UC5xTVriKKfOO6ZjhtfwNN3g/videos

 

 

23.4. Huom.! Birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaattien tapaaminen PERUTTU

24.4. la Huom.! 7.30 aamumessu, 9.30 Huom.! katekeesi ETÄopetuksena, Huom.! messu Ahvenanmaalla PERUTTU,  Huom.! perhemessu PERUTTU

25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30 päämessu, Huom.! 14.00 messu suomeksi, Huom.! 16.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

4.5. ma 18.00 iltamessu, 18.45 miestenpiiri

8.5. la Huom.! 7.30 aamumessu, 10.00 messu englanniksi Ahvenanmaalla/Mass in English on Åland (varmistuu vasta myöhemmin), Huom.! ensikommuunio PERUTTU

9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

KATEKEESI

24.4. la 9.30 Huom.! etäopetus

 

DIASPORA

Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, Mariehamn): 8.5. la 10.00?

Eurajoki (Kukkapolku 2): 9.5. su 15.00

Pori (Maantiekatu 46): 9.5. su 17.00 

 

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

OHJELMA

 

Messuun osallistumiseen ei tarvita paikkavarausta. Messuja ei striimata.

 

Huom.! Paikkavarausta ei toistaiseksi vaadita. Messuihin osallistuvien tulee käyttää maskia. Tulethan paikalle vain terveenä!

 

 

11.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

18.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

13.5. to helatorstai: 18.00 adoraatio ja messu

 

Huom!

Seuraamme koko ajan koronatilanteen kehitystä Keski-suomessa. Jos tilanne pahenee, voi ohjelmaan tulla muutoksia. Tilanne kannattaa tarkistaa seurakunnasta ennen sunnuntaita, etenkin jos tulee kauempaa. Jos liian monta henkilöä haluaisi tulla kirkkoon, ovet on saatettu lukita ennen messun alkua. Tule tällöin seuravaan messuun tai ota yhteyttä seurakuntaan.

 

LAUANTAIKURSSI

10.4., 22.5. la 9.00

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio.
 • La messuaika vaihtelee.
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies.
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

OHJELMA

 

Paikka messuun tulee varata seurakunnan kotisivulta löytyvästä linkistä: risti.katolinen.fi

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

HUOM.! Päivitetty ohjelma seurakunnan kotisivulla!

 

 

11.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus), 12.00 messu suomeksi (paikkavaraus), 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

14.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

17.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

18.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus), 11.30 ensikommuunio-opetus, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

20.4. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

21.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

24.4. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho

25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus) 11.30 vahvistusopetus, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

27.4. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus), 12.00 messu suomeksi (paikkavaraus), 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

4.5. ti 18.00 messu Hervannassa

5.5. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus), 12.00 messu suomeksi (paikkavaraus), 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

 

KATEKEESI

17.4. la 9.50

 

DIASPORA

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 4.4., 2.5. su 15.00

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 11.4., 9.5. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 11.4., 25.4., 9.5. su 12.00

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 24.4. la 18.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 10.4. la 12.00 ja 16.00 ja 17.30!, 25.4. su 16.00 ja 17.30!, 8.5. la 12.00 ja 16.00 ja 17.30!
Huom.! Lisätyt messut

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 • Kuukauden 2. ja 4. la: 16.00 tai 18.00 aattomessu (aika seurakunnasta).
 • Su 10.00-10.30 rippi, 11.00 messu.
 • Ke, to, pe 18.00 iltamessu.
 • Ke 17.30 adoraatio.
 • Maanantain ja tiistain messuajat vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta.
 • Rippiaika pe 17.30, su 10.00-10.30 sekä sopimuksen mukaan. 
 • 2nd and 4th Sat of each month: 16.00 or 18.00 Evening Mass (contact parish for time).
 • Sun. 10.00-10.30 Confession, 11.00 Mass in Finnish.
 • Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Adoration.
 • 2nd and 4th Sat. of each month: 16.00 or 18.00 Mass in Finnish. Please contact the parish for the correct time.
 • Mass times vary on Mondays and Tuesdays. Please contact the parish for more information.
 • Confession Fri. 17.30, Sun. 10.00-10.30, and upon agreement.

 

OHJELMA

Huom.!

Kiirastorstain, pitkäperjantain, pääsiäisyön vigilian ja pääsiäissunnuntain liturgioihin on ilmoittauduttava etukäteen. Ohjeet löytyvät seurakunnan kotisivulta.

Please note!

Prior registration is required for attendance on Maundy Thursday, Good Friday, Holy Saturday, and Easter Sunday. For further information, see the website of the parish.

 

11.4. Jumalan laupeuden sunnuntai: 11.00 päämessu

18.4. pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 päämessu

25.4. pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 päämessu

2.5. pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 päämessu

9.5. pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 päämessu

USKONNONOPETUS

ensikommuunio, vahvistus, johdantokurssi: Tarkemmat tiedot ilmoitetaan asianomaisille.

DIASPORA

Kotka (Huom.! uusi paikka: Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): 8.5. la 17.00*

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 11.4., 18.4., 25.4., 2.5. su 18.00 (Huom.! ei messua 9.5.)*

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): 17.4., 1.5. la 16.30*

* Huom.!
Messut Kotkassa, Lappeenrannassa ja Lahdessa järjestetään varauksella. Messuihin on ilmoittauduttava. Ohjeet seurakunnan sivuilla kolme päivää ennen messua.

 

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 • Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 19.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus arkisin 16.00-16.55, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Mon. – Fri. 16.00-16.55, half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

 OHJELMA

 

Huom.!
Maaliskuusta lähtien messut diasporassa vietetään etänä koronarajoitusten takia. Sunnuntaisin suomenkielisia messuja voi seurata seurakunnan Youtube-kanavan kautta: https://www.youtube.com/channel/UCSHLtaSiN_ygF6zv7ui4dAA

 

Huom.! Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia aikatauluihin. Uusimmat tiedot kannattaa tarkistaa seurakunnan kotisivulta: perhe.katolinen.fi
Lisätietoja kirkkoherralta puhelimitse tai sähköpostitse.

11.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

18.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA

Kajaani (Kirkkokatu 17): striimattu messu su klo 10.00

Kemi (Lehtokatu 31): striimattu messu su klo 10.00

Tornio (Lukiokatu 1): striimattu messu su klo 10.00

Raahe (Brahenkatu 12): striimattu messu su klo 10.00

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): striimattu messu su klo 10.00

Huom.! Maaliskuusta lähtien diasporamessut järjestetään striimattuina.

Please note! From March onwards the masses in the diaspora will be streamed, only.

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
 • To 17.30 adoraatio
 • La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika ti 16.00 ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration
 • Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Tues. 16.00 and by appointment.

 

OHJELMA

 

24.4. la 16.00 messu Mikkelissä

25.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

2.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

3.5. ma kirkkomme vihkimisen vuosijuhla: 18.00 iltamessu

9.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

 

JOHDANTOKURSSI

14.4. ke 18.45

 

KATEKEESI AIKUISILLE JA NUORILLE

8.4., 12.4., 15.4., 22.4. klo 19.00 

 

NUORTENILTA

9.4., 16.4., 23.4., 30.4., 7.5. pe 18.30 

 

 

DIASPORA

Joensuu (Kaislakatu 6): joka su klo 10.00, Huom.! poikkeus: 4.4. klo 12.00

Savonlinna (Erkonkatu 11): 10.4. la 13.00

Mikkeli (Jääkärintie 1): 24.4. la 16.00