Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.

Ma, ke, pe 18.00 messu.

Ti ja to 7.30 messu.

Ke 17.30 ruusukkorukous.

Pe 17.30 adoraatio.

Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.

Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.

Wed. 17.30 Rosary.

Fri. 17.30 Adoration.

Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

6.5. ma 18.00 kirjallisuuspiiri 
7.5. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
8.5. ke 16.30 raamattupiiri 
11.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
13.5. ma 18.30 johdantokurssi 
15.5. ke 16.30 raamattupiiri 
18.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus ja rippi kirkossa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 14.00 messu arameaksi, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
21.5. ti 14.00 seniorit, 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
22.5. ke 16.30 raamattupiiri 
25.5. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 aattomessu
30.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.00 messu ja kirkkoon ottaminen
1.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
6.6. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
8.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
9.6. su helluntaisunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
15.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

Diaspora

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 19.5.  su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 26.5. su 11.15

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh.: 09-2411633, fax 09-2411634
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu, 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie), 18.00 messu englanniksi.

Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu.

Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

– Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Sat. 9.30 (or 11.00, see programme below) Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Rosary in Finnish (during Lent Stations of the Cross), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. German), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (during Lent Stations of the Cross), 18.00 Mass in English.

Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open Mon.Fri. 10.00-14.00.

8.5. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi
11.5. la 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
18.5. la 9.30 messu suomeksi, 10.30–15.30 Retreat in English/retretti englanniksi, 18.00 messu suomeksi
19.5. pääsiäisen 5. sunnuntai: su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu ja kirkkoon ottaminen, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
30.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava juhlapyhä): 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
9.6. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

Diaspora

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): ei tänä aikana
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 1.6. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 11.5. la 13.00 (Huom.! aika)
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): 18.5. la 16.00

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.

Ke, pe, la 7.30 aamumessu.

ti, to 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English.

Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.

Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

11.5. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland, 12.00 messu ja ensikommuunio
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella/Msza święta po polsku w Eurajoki, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
17.5. pe 18.00 messu Porissa
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.5. la 10.00 messu ja ensikommuunio ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa och första kommunion på Åland
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
30.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.30 messu
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
9.6. su helluntaisunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
15.6. la 15.00 piispanmessu Koroisella (Turussa)
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
23.6. su Corpus Christi: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

                

 

Katekeesi

 ei tänä aikana

 

Diaspora

Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 11.5., 25.5. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 12.5., 19.5., 9.6., 23.6. su 15.00 
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 17.5. pe 18.00

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.

Ma 18.00 messu.

ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.

Ke 18.00 messu.

To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.

Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.

La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).

– Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.

Mon. 18.00 Mass.

Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.

Wed. 18.00 Mass.

Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.

Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.

Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

 12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
18.5. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu ja ensikommuunio, 12.15 messu englanniksi/Mass in English
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
30.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.30 messu
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
9.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu
23.6. su Corpus Christi: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu ja kulkue
24.6. ma pyhän Johannes Kastajan syntymä: 18.00 messu
28.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä: 18.00 messu
29.6. la pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 10.00 messu
30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

 

 

Lauantaikurssi

 

 18.5. la 9.00

 

 

Johdantokurssi

 

 9.5. to 17.00

 

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pyhän ristin seurakunta

 

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.

Ma, ke, to, pe 18.00 messu.

Ke 17.40 vesper.

Ti, to ja pe 18.30 adoraatio.

La messuaika vaihtelee.

– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.

Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass.

Wed. 17.40 Vespers

Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration.

Sat. Mass time varies.

– Confessions every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

7.5. ti 14.00 messu senioreille
11.5. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
17.5. pe 7.30 aamumessu, 18.00 ensikommuunion harjoitus ja rippi
18.5. la 12.00 messu ja ensikommuunio
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
30.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
9.6. su helluntaisunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
23.6. su Corpus Christi: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
28.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä: 18.00 messu
30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 

 

 

 

Katekeesi

 

ei tänä aikana

 


Diaspora

 

Hämeenlinna (Huom.! seurakuntasali, Matti Alangon katu 11 A): ei tänä aikana
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): ei tänä aikana
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 10.5. pe 18.00
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 12.5., 26.5., 9.6., 16.6. su 12.00, Huom.! 30.6. su 10.00 messu vietnamiksi
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 25.5., 15.6. la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 12.5. (ensikommuunio), 26.5., 9.6., 16.6. su 16.00, Huom.! 30.6. su 14.00 messu vietnamiksi

Pyhän Ursulan seurakunta

 

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: pyhanursulan.com
pankkiyhteys: Sampo 800015-188844

 

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu.

Ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu.

Pe 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie)

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.).

Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities.

12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 messu
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 18.00 messu
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 11.00 messu ja ensikommuunio (seurakunnan nimikkojuhla) 
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 messu
9.6. su helluntaisunnuntai: 11.00 messu
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 messu
23.6. su Corpus Christi: 11.00 messu
30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 11.00 messu
7.7. su 11.00 messu
14.7. su 11.00 messu
21.7. su 11.00 messu
28.7. su 11.00 messu

 

Huom.! Heinäkuussa messu vain sunnuntaisin klo 11.00.
Note! In July, Mass is offered only on Sundays at 11.00.

 

 

Diaspora

 

Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 12.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): ei tänä aikana
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 19.5. su 12.00

 

Huom.! Heinäkuussa ei messuja diasporassa.
Note! No Masses in the diaspora during July.

 

 

Katekeesi

 

Kouvola (seurakuntasali): ei tänä aikana
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): –
Kotka(Langinkoskentie 1): 7.5. ti 17.00
Lappeenranta: ei tänä aikana

 

Pyhän Joosefin seurakunta

 

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 11.00 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.

Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)

La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No Adoration on Feast Days.)

Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

 

6.5.-10.5. ma-pe Huom.! ei messua, eikä adoraatiota
12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu ja ensikommuunio
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu ja kirkkoon ottaminen
30.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava juhlapyhä): 11.00 päämessu
31.5. pe Neitsyt Marian käynti Elisabetin luona: 18.00 messu
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa
9.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa
23.6. su Corpus Christi: 11.00 päämessu
30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 11.00 päämessu

 

 

Diaspora

Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): ei tänä aikana
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): ei tänä aikana
Joensuu (Kaislakatu 6): 12.5. su 18.00, 19.5. ja 26.5. su 10.00, 2.6. su 18.00, 9.6. su 10.00, 16.6. su 18.00

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

 

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu.

Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish.

Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

12.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
19.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
26.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa
30.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00 messu
2.6. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
9.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
16.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu
Kemissä
23.6. su Corpus Christi: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu ja kulkue
24.6. ma pyhän Johannes Kastajan syntymä: 
18.00 messu
28.6. pe Jeesuksen pyhän sydämen juhlapyhä: 
17.00 messu, 18.00 ruusukkorukous
29.6. la pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 11.30 messu ja Angelus-rukous
30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa

 

 

 Diaspora 

Kajaani (Kirkkokatu 17): 26.5. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 19.5., 16.6. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 2.6. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 30.6. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.5., 9.6. su 17.30

Fides

Fides

Katolinen hiippakuntalehti
Katolskt Stiftsblad
Diocesan Magazine

Social Media

Uutiskirje

Paavin twiitit

Tilastot

Tilastoja

  • Jäseniä: 15483
  • Seurakuntia: 8
  • Pappeja: 31

Arkistot

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Lisätietoa seurakuntien jäsenmaksusta.