Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous.
 • Pe 17.30 adoraatio.
 • Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration.
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

Huom.!
Vakio-ohjelma 1.6. lähtien: la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti ja to 7.30 messu, ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Rippiaika la 17.00-17.45, ma, ke, pe 17.30 ja ennen sunnuntain messuja sekä sopimuksen mukaan. 

Programme starting on June 1st: Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass. Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass, 18.00 Evening Mass. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass, Tues. and Thurs. 7.30 Mass, Wed. 17.30 Rosary, Fri. 17.30 Adoration.  Confessions: Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, before Masses on Sunday, as well as by appointment.

11.7. la 18.00 aattomessu

12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu suomeksi

18.7. la 18.00 aattomessu

19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu suomeksi

25.7. la 18.00 aattomessu

26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu suomeksi 

1.8. la 18.00 aattomessu

2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.30 messu suomeksi?, 16.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu suomeksi

8.8. la 18.00 aattomessu

9.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.30 messu suomeksi?, 16.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu suomeksi

 

Huom.! Ohjelmaan voi tulla muutoksia.

 

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 • La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ristintien hartaus, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ristintien hartaus englanniksi, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe 8.00 messu suomeksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45–17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.
 • Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Stations of the Cross, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Stations of the Cross in English, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri. 8.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.
 • Parish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00.

OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: http://www.pyhamaria.fi/?page_id=597925

Huom.!
Messuun tulee varata paikka etukäteen verkossa.
Seurakunnan internet-sivulla 
www.pyhamaria.fi on linkki ”Ilmoittautuminen messuun”, jossa valitaan messun ajankohta ja paikkojen määrä. Pyydettäessä tulee kirkossa näyttää tosite varauksesta.

12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

9.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 • Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.
 • Ke, pe, la 7.30 aamumessu.
 • ti, to 18.00 iltamessu.
 • To 17.30 adoraatio.
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English.
 • Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.
 • Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration.
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

OHJELMA

Huom.!
Arkipäivien vakio-ohjelma kesällä:
Ma 7.30 messu, ti 18.00 messu, ke 7.30 messu, to 17.30 adoraatio ja 18.00 messu, pe 7.30 messu, la 7.30 messu. Huom.! Ohjelmaan voi tulla poikkeuksia.

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kalenterista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/

 

12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

23.7. to pyhä Birgitta (seurakuntamme nimikkojuhla): 17.30 adoraatio, 18.00 juhlamessu

26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

9.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

HUOM.! Sunnuntaiden messuihin on tullut muutoksia!

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

OHJELMA

Suoratoistolähetyksistä ilmoitetaan seurakunnan kotisivulla: olavi.katolinen.fi

 

12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.00 messu, 10.30 päämessu

19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.00 messu, 10.30 päämessu

26.6. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 messu, 10.30  päämessu

29.7. ma pyhä Olavi: 18.00 messu 

2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.00 messu, 10.30  päämessu

6.8. to Herran kirkastuminen: 18.00 messu

9.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 messu, 10.30 päämessu

15.8. la Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 10.00 messu

16.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.00 messu, 10.30 päämessu

 

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

– Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu englanniksi.
– Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu.
– Ke 17.40 vesper.
– Pe 17.15 adoraatio.
– La messuaika vaihtelee.
– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

– Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
– Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
– Wed. 17.40 Vespers.
– Fri. 17.15 Adoration.
– Sat. Mass time varies.
– Confession every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

OHJELMA 

Huom.!
Messuun tulee ilmoittautua seurakunnan omalla kotisivulla olevalla ilmoittautumislomakkeella, soittamalla pappilaan tai pappien numeroihin tai lähettämällä tekstiviesti tai sähköposti. Messun paikkamäärä 1.6. lähtien on n. 55.

Messuja voi seurata osoitteessa: https://tampere.livestreams.fi tai https://risti.katolinen.fi/live-stream.html

12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

9.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

12.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

15.8. la autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 10.30 juhlamessu

16.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

19.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

23.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

26.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

29.8. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

30.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

KATEKEESI

29.8. la 9.50

 

DIASPORA

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 2.8. su 15.00

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 9.8. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 12.7., 26.7., 9.8., 23.8. su 12.00

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 22.8. la 18.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 12.7., 26.7. su 16.00, 8.8. la 12.00 ja 16.00, 23.8. su 16.00

 

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

Uusi vakio-ohjelma 1.9. alkaen:
– Su 10.00 rippi, 11.00 messu.
– Ke, to, pe 18.00 iltamessu.
– To 17.30 adoraatio, pe 17.30 rippi.
– Maanantain, tiistain ja lauantain messuajat vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta.
– Ripittäytyminen mahdollista myös muina aikoina ja sopimuksen mukaan.

New weekly program starting on Sept. 1:
– Sun. 10.00 Confession, 11.00 Mass in Finnish.
– Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
– Thurs. 17.30 Adoration, Fri. 17.30 Confession.
– Mass times vary on Mondays, Tuesdays, and Saturdays. Please contact the parish for more information.
– Confession possible also outside of the times mentioned.

OHJELMA

Huom.!
Messuihin pääsee toistaiseksi 50 ensimmäistä. Jos haluaa varmistaa paikan, se tulee varata soittamalla tai lähettämällä viesti seurakunnan puhelinnumeroon (ei papin henkilökohtaiseen numeroon). Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

Arkimessut vietetään vakio-ohjelman mukaisesti.

 

11.7. saakka pääsääntöisesti ei messuja 

18.7. la 18.00 aattomessu

19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 messu

25.7. la 18.00 aattomessu

26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 messu

1.8. la 18.00 aattomessu

2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 messu

8.8. la 18.00 aattomessu

9.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 messu

 

 

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

– Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
– Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu.
– Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

– Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.
– Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass.
– Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.
– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

OHJELMA

Huom.!
Messuun ilmoittautuminen: WhatsApp: 0440200245.

Kirkon istumapaikkamäärä on n. 65 henkilöä.

Live streaming sunnuntaisin klo 11.15: 
 https://www.youtube.com/channel/UCSHLtaSiN_ygF6zv7ui4dAA

 

Huom.!
Vakio-ohjelma 1.6. lähtien:

Ma, ti, ke, to, pe 17.00 messu. La 11.30 päivän messu, 20.30 sunnuntain messu. Su 11.15 messu suomeksi (live streaming). To 16.00 adoraatio. Ma, ti ja pe 16.30 ruusukko. Ti, ke ja la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. La 10.00 ensikommuunion ja vahvistuksen sakramentin kurssi kirkossa. Rippitilaisuus soittamalla numeroon 044-020 0245.

Programme starting on June 1st:

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri 17.00 Mass. Sat 11.30 Mass, 20.30 Sunday Mass. Sun. 11.15 Mass in Finnish (with live streaming). Thurs. 16.00 Adoration. Mon., Tues., and Fri. 16.30 Rosary. Tues., Wed., and Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Sat. 10.00 Sacrament Course in the church. For Confessions, please call 044-020 0245.

 

12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä

26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa

2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa

6.8. to Herran kirkastuminen: 17.00 messu

9.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

 

DIASPORA

Kajaani (Kirkkokatu 17): 26.7. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 19.7. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 2.8. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 28.6. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.7., 9.8. su 17.30

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

– Su 11.00 päämessu.
– Ma, ti, ke, to, pe 18.00 messu.
– Pe 17.30 adoraatio (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)
– La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

– Sun. 11.00 High Mass in Finnish.
– Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
– Fri. 17.30 Adoration (No Adoration on Feast Days.)
– Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: https://www.youtube.com/channel/UCggc92mF3pGxz2GWeqq6HiA/ ja https://www.facebook.com/joosef.srk/?ref=bookmarks

 

12.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 11.00 päämessu

19.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 päämessu

22.7. ke 18.45 johdantokurssi

26.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 päämessu

2.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 päämessu

9.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 päämessu

DIASPORA

Mikkeli, Savonlinna, Joensuu, Lieksa: Lisätietoja seurakunnasta