Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

 

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.

Ma, ke, pe 18.00 messu.

Ti ja to 7.30 messu.

Ke 17.30 ruusukkorukous.

Pe 17.30 adoraatio.

Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.

Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.

Wed. 17.30 Rosary.

Fri. 17.30 Adoration.

Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

8.5. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
10.5. to Herran taivaaseenastuminen: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu
12.5. la 9.30 ensikommunion harjoitus kirkossa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 perhemessu ja ensikommuunio, 13.45-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
14.5. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
15.5. ti 14.00 seniorit
16.5. ke 16.30 raamattupiiri
17.5. to 18.00 lectio divina
19.5. la 9.30 ensikommuunion harjoitus ja rippi, 17.40 vesper, 18.00 kirkkoon ottaminen
20.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 16.00 messu arameaksi 18.00 iltamessu
22.5. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
26.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.5. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu ja ensikommuunio Tapanilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu
30.5. ke 16.30 raamattupiiri
2.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.6. su Kristuksen pyhän ruumin ja veren juhla: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu ja sakramenttikulkue, 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 aattomessu
9.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

 

 

Diaspora

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi):  20.5. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 13.5., 27.5. su 11.15

Pyhän Marian seurakunta

 

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh.: 09-2411633, fax 09-2411634
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu, 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 12.45 messu afrikkalaisille, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu.

Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

– Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Sat. 9.30 (or 11.00, see programme below) Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. German), 12.45 Mass for Catholics from Africa, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open Mon.Fri. 10.00-14.00.

10.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava juhlapyhä): 9.30 ruusukko, 10.00 messu, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruusukko, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
20.5. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukko, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
27.5. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 ruusukko, 10.00 piispanmessu ja kirkkoon ottaminen, 11.30 perhemessu, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
3.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 9.30 ruusukko, 10.00 messu suomeksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
8.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 8.00 messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.30 ruusukko, 10.00 messu suomeksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

Diaspora

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): –
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 19.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 26.5. la 14.00

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.

Ke, pe, la 7.30 aamumessu.

ti, to 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 18.00 Mass in English.

Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.

Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

10.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.30 juhlamessu
11.5. pe 18.00 messu Porissa
12.5. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
13.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu ja ensikommuunio, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
20.5. su helluntaisunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.5. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
27.5. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.6. pe 18.00 messu Porissa
3.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

Katekeesi

 

Diaspora

 

Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle):  12.5., 26.5. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 13.5., 20.5., 10.6. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 11.5., 1.6. pe 18.00

Pyhän Olavin seurakunta

 

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.

Ma 18.00 messu.

ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.

Ke 18.00 messu.

To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.

Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.

La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).

– Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.

Mon. 18.00 Mass.

Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.

Wed. 18.00 Mass.

Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.

Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.

Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

10.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.00 messu
13.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/ Mass in English
19.5. pe katekeesipäivä: 9.00 alkuhartaus, 12.30 perhemessu
20.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
27.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
3.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu ja kulkue
8.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 juhlamessu
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

Huom.! Kesällä ei messua englanniksi./No Mass in English during summer.
Last Mass in English on June 17. Mass in English again on August 19.

 

 

 

Lauantaikurssi

 

19.5. la 9.00

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pyhän ristin seurakunta

 

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.

Ma, ke, to, pe 18.00 messu.

Ke 17.40 vesper.

Ti, to ja pe 18.30 adoraatio.

La messuaika vaihtelee.

– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.

Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass.

Wed. 17.40 Vespers

Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration.

Sat. Mass time varies.

– Confessions every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

10.5. to Herran taivaaseenastuminen: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
12.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
13.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
20.5. su helluntaisunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi/Msza święta w języku polskim, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
25.5. pe 7.30 aamumessu, 18.00 ensikommuunion harjoitus ja rippi
26.5. la 12.00 messu ja ensikommuunio
27.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
3.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 10.30 juhlamessu ja kulkue, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
8.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 juhlamessu ja adoraatio
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

 

Katekeesi

 

 

Diaspora

 

Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, Matti Alangon katu 11): ei messua kesä-, heinä- ja elokuussa
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 12.5. la 16.00, ei messua kesä- ja heinäkuussa, 25.8. la 16.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): ei tänä aikana
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: su 13.5., la 2.6., su 10.6., la 30.6., la 14.7., la 4.8.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 19.5. la 18.00, ei messua kesä-, heinä- ja elokuussa
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: su 13.5., su 27.5. (ensikommuunio), la 2.6., su 10.6., la 30.6., la 14.7., la 4.8.

Pyhän Ursulan seurakunta

 

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi
pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu.

Ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu.

Pe 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.).

Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities.

10.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.00 messu
13.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 messu
20.5. su helluntaisunnuntai: 18.00 messu
27.5. su Pyhä Kolminaisuus, (seurakunnan vuosijuhla): 11.00 messu
3.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 11.00 messu
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 11.00 messu

 

 

 

 

Diaspora

 

Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 13.5., 10.6. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 24.6. su 15.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 20.5., 17.6. su 12.00

 

Katekeesi

 

Kouvola (seurakuntasali): 26.5. la 11.00
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 5.5. la 13.00–15.00
Kotka opetus ensikommuuniota varten (seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): Huom.! ei opetusta Kotkassa 13.5. , opetus vahvistuksen sakramenttia varten (Langinkoskentie 1): –
Lappeenranta: kuukauden kolmantena sunnuntaina ennen messua (lisätietoja seurakunnasta)

Pyhän Joosefin seurakunta

 

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 11.00 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.

Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)

La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No Adoration on Feast Days.)

Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

13.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, Huom.! 10.30 messu Mikkelissä, 11.00 päämessu
18.5. pe 17.30 adoraatio, 18.00 messu
19.5. la 9.30 johdantokurssi Lieksassa, 11.00, messu Lieksassa, 13.00 messu Savonlinnassa
20.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, Huom.! 10.30 messu Mikkelissä, 11.00 päämessu
25.5. pe 17.30 adoraatio, 18.00 messu
26.5. la 11.00 opetus vahvistuksen sakramenttia varten Joensuussa
27.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 11.00 messu Mikkelissä
3.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 11.00 päämessu, Huom.! ei messua Mikkelissä
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 11.00 päämessu, Huom.! ei messua Mikkelissä

 

Diaspora

 

Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): normaalisti joka sunnuntai klo 11.00, Huom.! 13.5. ja 20.5. klo 10.30, ei messua 3.6. ja 10.6.
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): 19.5. la 13.00
Joensuu (Kaislakatu 6): normaalisti joka sunnuntai klo 10.00, Huom.! 26.5. la 11.00 opetus vahvistuksen sakramenttia varten, 3.6. ja 10.6. tiedot seurakunnasta
Lieksa (Tukipiste, Asema-aukio 2): 19.5. la 9.30 johdantokurssi, 11.00 messu

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

 

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu.

Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish.

Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

10.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava juhlapyhä): 18.00 juhlamessu
13.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/ Mass in English,11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
20.5. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu englanniksi/ Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
27.5. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu englanniksi/ Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
3.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 10.00 messu englanniksi/ Mass in English, 11.15 päämessu ja kulkue, 17.00 messu Torniossa
8.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 messu
10.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/ Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

 

Huom.! Kirkkoherra lomalla kesäkuussa.

 

Sakramenttiopetus

ensikommuunioryhmä, Jeesuksen pyhän sydämen ryhmä ja väliryhmä: 12.5. la 10.00
vahvistusryhmä:-
Huom.! 19.5. päättäjäiset kaikille ryhmille

 

Diaspora

 

Kajaani (Kirkkokatu 17): ei tänä aikana
Kemi (Lehtokatu 31): 20.5. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 3.6. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 27.5. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.5., 10.6. su 17.30

Keskukset

 

Opetuskeskus

katekeesi.katolinen.fi

 

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki
puh.: 09-6129470
sähköposti: info(at)katolinen.fi
kotisivu: katolinen.fi
Avoinna arkisin 10-16.

 

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi.

 

Studium Catholicum

www.studium.fi

 

Suomen Caritas

www.caritas.fi

Tilastotietoja

  • Jäseniä: 14949
  • Seurakuntia: 8
  • Pappeja: 32

Arkistot

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Lisätietoa seurakuntien jäsenmaksusta.