Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous. 
 • Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
 • Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

 

OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

3.12. la 9.30-16.00 seurakuntaretretti, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

4.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

6.12. ti itsenäisyyspäivä: Huom.! ei aamumessua, 11.00 messu isänmaan puolesta

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: Huom.! ei aamumessua, 18.00 juhlamessu

10.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

11.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu vietnamiksi ja adoraatio, 18.00 iltamessu

12.12. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa

17.12. la 17.40 vesper, 16.00 messu unkariksi, 18.00 aattomessu

18.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Keravalla, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 14.00 messu arameaksi, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

 

 

JOHDANTOKURSSI

12.12. ma 18.30

 

CATHOLIC STUDENTS’ CLUB

29.11., 13.12. ti 18.00

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): 18.12. su 11.00

Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, Porvoo): 18.12. su 15.00

Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, Urheilutie 2-4, Vantaa): 11.12. su 11.00

 

 

Pyhän Marian seurakunta

 

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 

 • La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsiksi, 2. su lastenmessu, 3. su vietnamiksi, 4. su lastenmessu, 5. su lastenmessu), 14.00 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie), 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi tai englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna ma, ti, ke 10.00-15.00.

 

 • Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 5th Sun. Family Mass), 14.00 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross during Lent), 18.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish or English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50.
 • Parish office open Mon., Tues., Wed. 10.00-15.00.

 

OHJELMA

Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä Youtuben ”Pyhä Maria” kanavalla.

Huom.!
Messuihin ja muihin tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen. 

 

3.12. la 10.00 messu suomeksi, 10.30-15.30 adventtiretretti, 18.00 messu suomeksi

4.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

6.12. ti Pyhän Marian kirkon vihkimisen vuosipäivä: 10.00 messu suomeksi

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 8.00 messu englanniksi/Mass in English, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi

11.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu suomeksi, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

12.12. ma 8.00 messu suomeksi, Huom.! ei iltamessua

18.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 14.30 messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

 

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4):  4.12., 1.1., 5.2., 5.3., 2.4., 28.5. su 16.00 

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 17.12., 21.1., 18.2., 18.3., 15.4., 20.5. la 16.00 

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): –

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi (4. su) tai tagalogiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese (4th Sun.), or Tagalog or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kotisivulta osoitteesta birgitta.katolinen.fi.

 

3.12. la 7.30 aamumessu, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland

4.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.12. ti Suomen itsenäisyyspäivä: 10.30 messu isänmaan puolesta, Huom.! ei iltamessua

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 17.30 adoraatio, 18.00 juhlamessu

10.12. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu

11.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

15.12. to 17.30 adoraatio, 18.00 iltamessu, 18.45 raamattupiiri

17.12. la 7.30 aamumessu, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland

18.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

20.12. ti 18.00 iltamessu, 18.45 SCJ-maallikot

24.12. la jouluaatto: 7.30 aamumessu, 24.00 jouluyön messu

25.12. su Herran syntymä: Huom.! ei messua klo 9.00, ei ruusukkoa ennen messua, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu vietnamiksi, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

KATEKEESI

10.12. la 9.30

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 11.12., 18.12. su 15.00

Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, Hindersbölevägen 11): 3.12., 17.12. la 10.00

Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 11.12., 25.12. su 17.00

 

  

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

 OHJELMA

 

2.12. pe 7.00 Rorate-messu

3.12. la 10.30 adventtimyyjäiset 

4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 adoraatio ja messu

9.12. pe 7.00 Rorate-messu

11.12. su adventin 3. sunnuntai (Gaudete): 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

16.12. pe 7.00 Rorate-messu

17.12. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu, 16.00 joululauluja

18.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

JOHDANTOKURSSI

8.12. to 17.00

 

LAUANTAIKURSSI

17.12. la 9.00

 

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00 messu, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • La messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo 8.00).
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

 

 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies. (Normally Mass at 8.00).
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

OHJELMA

 

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

3.12. la 9.00-15.00 adventtiretretti suomeksi

4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

6.12. ti itsenäisyyspäivä: 10.30 juhlamessu isänmaan puolesta

7.12. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 juhlamessu

10.12. la 9.00-14.00 adventtiretretti englanniksi/Advent retreat in English

11.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

13.12. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

14.12. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

15.12. to 18.00 messu Humppilassa

17.12. la 9.50 katekeesi, 12.00 lastenkerho, 14.00 perhemessu

18.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.30 messu malayalamiksi/Mass in Malayalam

20.12. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

21.12. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

24.12. la jouluaatto: 16.00 messu vietnamiksi, 24.00 jouluyön messu

25.12. su Herran syntymä: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/ Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

26.12. ma pyhä Stefanos, ensimmäinen marttyyri: 10.30 messu suomeksi

30.12. pe pyhän perheen juhla: 17.15 adoraatio, 18.00 juhlamessu

 

 

KATEKEESI

17.12. la 9.50

 

INFORMAATIOKURSSI

14.12. ke 18.30

 

JATKOKURSSI

21.12. ke 18.30

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 4.12. su 15.00, 26.12. ma 15.00

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 11.12., 25.12. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 11.12., 25.12. su 12.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 10.12. la 12.00 ja 16.00, 23.12. pe 18.00, 24.12. la 8.30 ja 22.00 (jouluyön messu), 26.12. ma 11.00

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 17.12. la 17.00

 

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 

 • Su 10.00 messu. 
 • Ke 7.20 messu.
 • To 17.00 messu. 
 • Pe 17.00 messu.
 • Rippiaika pe 16.30-16.50, su 9.15-9.45 sekä sopimuksen mukaan.

   

 • Sun. 10.00 Mass in Finnish. 
 • Wed. 7.20 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.00 Mass in Finnish. 
 • Fri. 17.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Fri. 16.30-16.50, Sun. 9.15-9.45 and upon agreement.

 

OHJELMA

 

4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu

7.12. ke 17.00 aattomessu

8.12. to Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen (Helsingin hiippakunnassa ei velvoittava juhlapyhä): 7.30 messu, 17.00 messu

11.12. su adventin 3. sunnuntai (Gaudete): 10.00 messu, 16.30 messu Lahdessa 

17.12. la 16.30 messu Lappeenrannassa

18.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu

 

ADORAATIO

syntymättömien lasten puolesta läpi yön perisynnittömän sikiämisen aattomessun jälkeen 7.12.-8.12.

Lisätietoja seurakunnasta.

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): –

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 11.12. su 16.30

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): 17.12. la 16.30

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 

 

 • Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 16.30 ruusukko, 17.00 messu.
 • To 16.00 adoraatio (ei kuukauden ensimmäisellä viikolla, jolloin adoraatio pe 12-17).
 • La 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Muutokset vakio-ohjelmaan ovat mahdollisia.
 • Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.30 Rosary, 17.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 16.00 Adoration (no Adoration on the 1st Thurs. of the month, but on Friday from 12 to 17).
 • Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Mon. – Fri. half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
 • While this is normally the weekly program of the parish, please note that changes are possible.

 

OHJELMA

 

4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa    

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 17.00 messu

11.12. su adventin 3. sunnuntai (Gaudete): 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

18.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

 

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kajaani (Kirkkokatu 17): –

Kemi (Lehtokatu 31): 18.12. su 17.00

Tornio (Lukiokatu 1): 4.12. su 17.00

Raahe (Brahenkatu 2): –

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 11.12. su 17.30

Pyhän Joosefin seurakunta

.Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 

 

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu.
 • Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
 • To 17.30 adoraatio.
 • La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika ti 16.00, ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Ohjelmaan voi tulla muutoksia, jotka voi tarkistaa seurakunnan kalenterista.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration.
 • Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Tues. 16.00, before Masses, and by appointment.
 • Changes to the programme are possible. Please look at the updated calendar on the website of the parish.

 

OHJELMA 

 

30.11. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi 

3.12. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 11.00 vahvistusopetus

4.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

8.12. to autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 messu

10.12. la 11.00 messu Savonlinnassa

11.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

14.12. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi

17.12. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 11.00 vahvistusopetus

18.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.15 perhemessu

 

 

 

SAKRAMENTTIOPETUS

ensikommuunio: 3.12., 17.12. la 10.00

vahvistuksen sakramentti: 3.12., 17.12. la 11.00

 

JOHDANTOKURSSI

30.11., 14.12. ke 18.45

 

PERHEMESSU

18.12. su 12.15

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Joensuu (Kaislakatu 6): normaalisti sunnuntaisin klo 10.00

Savonlinna (Erkonkatu 11): 10.12. la 11.00

Mikkeli (Paavalinkatu 4): 25.11. pe 18.00