Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.

Ma, ke, pe 18.00 messu.

Ti ja to 7.30 messu.

Ke 17.30 ruusukkorukous.

Pe 17.30 adoraatio.

Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.

Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.

Wed. 17.30 Rosary.

Fri. 17.30 Adoration.

Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

21.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu , 12.30 messu italiaksi//Messa in italiano, 18.00 iltamessu
23.9. ma 18.30 jatkokurssi 
28.9. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 16.00 messu tagalogiksi/Misa sa Wikang Tagalog, 18.00 iltamessu
30.9. ma 18.30 johdantokurssi 
5.10. la 10-12.45 ensikommuunio-opetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
6.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
12.10. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 perhemessu, 18.00 iltamessu 

Diaspora

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 15.9. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 29.9., 13.10. su 11.15

 

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, ke, pe 8.00 messu suomeksi tai englanniksi.

Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

– Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna sopimuksen mukaan.

 

 

 

 

Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. German), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Wed., Fri. 8.00 Mass in Finnish or English.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open by appointment.

21.9. la 9.30 messu suomeksi, 10.00–13.00 ensikommuunio-opetus Englantilaisessa koulussa, 15.00-18.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 18.00 messu suomeksi
22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Misa sa Wikang Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
28.9. la 9.30 messu suomeksi, 9.30–15.30 Raamattu-konferenssi englanniksi/One day Bible Conference, 18.00 messu suomeksi
29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.10. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi
4.10. pe 8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi, 18.45–24.00 adoraatio
6.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja vahvistuksen sakramentti, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

Diaspora

 

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 6.10., 3.11., 1.12., 5.1., 2.2., 1.3., 5.4,. 3.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 28.9., 26.10., 23.11., 28.12., 25.1., 22.2., 28.3., 25.4. la 16.00, 23.5. klo 17.00 (Huom.! poikkeuksellinen aika)
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 12.10., 9.11., 14.12., 11.1., 8.2., 14.3., 4.4., 9.5. la 14.00
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): 21.9., 19.10., 16.11., 21.12., 18.1., 15.2., 21.3., 18.4., 16.5. la 16.00 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.

Ke, pe, la 7.30 aamumessu.

ti, to 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English.

Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.

Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

21.9. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
28.9. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.10. la 16.00 messu Naantalissa
6.10. su seurakuntamme nimikkojuhla: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.10. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
18.10. pe 18.00 messu Porissa
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Misa sa Wikang Tagalog, 18.00 messu englannniksi/Mass in English
26.10. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
27.10. su 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.11. la 10.30 kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 12.00 rukoushetki hautausmaalla
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
10.11. su 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Katekeesi

 21.9., 12.10. la 9.30

 

Diaspora

Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 28.9., 12.10., 26.10. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 22.9., 13.10., 27.10., 10.11. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 18.10. pe 18.00 
Naantali (lisätietoja seurakunnasta): 5.10. la 16.00

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.

Ma 18.00 messu.

ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.

Ke 18.00 messu.

To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.

Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.

La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).

– Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.

Mon. 18.00 Mass.

Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.

Wed. 18.00 Mass.

Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.

Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.

Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

21.9. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu
22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 ruusukko, 11.00 päämessu, messun jälkeen tiedotustilaisuus seurakunnan tilasta ja myyntisuunnitelmasta
6.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
19.10. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu

 


Lauantaikurssi

21.9., 19.10., 16.11. la 9.00

 

Johdantokurssi

19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. to 17.00

 

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pyhän ristin seurakunta

 

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, tike, pe 18.00, to 7.30 messu.

Ke 17.40 vesper.

Pe 17.15 adoraatio.

La messuaika vaihtelee.

– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Tues.Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.

Wed. 17.40 Vespers.

Fri. 17.15 Adoration.

Sat. Mass time varies.

– Confession every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.) 

18.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi
22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
24.9. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit, 18.00 messu, 18.30 naistenpiiri
25.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä-sarja
28.9. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.10. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
6.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Misa sa Wikang Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
9.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

Katekeesi

 28.9. la 9.50

 

 


Diaspora

 

Hämeenlinna (Huom.! seurakuntasali, Matti Alangon katu 11 A): 6.10., 3.11., 1.12.  su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 22.9., 13.10., 10.11., 8.12. su 16.00, Huom.! 26.12. to 16.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): syksyn ohjelma ilmoitetaan myöhemmin
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 22.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12., 26.12. su 12.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 26.10., 23.11., 21.12.  la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: la 21.9., la 12.10., su 27.10., la 9.11., su 24.11., la 7.12., su 22.12., ke 25.12. Huom.! klo 17.00

 

Pyhän Ursulan seurakunta

 

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi
pankkiyhteys: Sampo 800015-188844

 

Uusi vakio-ohjelma 1.9. alkaen:
Su 10.00 rippi, 11.00 messu.

Ke, to, pe 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio, pe 17.30 rippi.

– Maanantain, tiistain ja lauantain messuajat vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta. 

– Ripittäytyminen mahdollista myös muina aikoina ja sopimuksen mukaan.

New weekly program starting on Sept. 1:
Sun. 10.00 Confession, 11.00 Mass in Finnish.

Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration, Fri. 17.30 Confession. 

– Mass times vary on Mondays, Tuesdays, and Saturdays. Please contact the parish for more information.

– Confession possible also outside of the times mentioned. 

18.9. ke 19.00 johdantokurssi seurakuntasalissa (2/8)
21.9. la 14.00 katekeesi Lappeenrannassa, 16.00 aattomessu Lappeenrannassa
22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 rippitilaisuus, 11.00 messu, 16.00 messu Lahdessa
25.9. ke 19.00 johdantokurssi seurakuntasalissa (3/8)
28.9. la 14.00 katekeesi Kouvolassa
29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 rippitilaisuus, 11.00 messu
2.10. ke 19.00 johdantokurssi seurakuntasalissa (4/8)
5.10. la 14.00 katekeesi Lahdessa, 16.00 aattomessu Lahdessa
6.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 rippitilaisuus, 11.00 messu
9.10. ke 19.00 johdantokurssi seurakuntasalissa (5/8)
12.10. la 14.00 katekeesi Kotkassa, 16.00 aattomessu Kotkassa
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 rippitilaisuus, 11.00 messu

 

 

 

Diaspora

 

Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): klo 16.00: su 22.9., la 5.10., su 20.10., la 2.11., su 17.11., la 7.12., su 22.12.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 12.10., 9.11., 14.12. la 16.00
Lappeenranta (ort.kirkko, Kristiinankatu 3): 21.9., 19.10., 16.11., 21.12. la 16.00

 

 

Katekeesi

 

Kouvola (seurakuntasali): 28.9. la 14.00
Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): 5.10. la 14.00  
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 12.10. la 14.00
Lappeenranta (ort.kirkko, Kristiinankatu 3): 21.9. la 14.00

 

 Pyhän Joosefin seurakunta

 

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 11.00 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.

Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)

La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No Adoration on Feast Days.)

Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

 

22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
28.9. la 15.00 messu Mikkelissä
29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00 päämessu 
5.10. la 13.00 messu Savonlinnassa
6.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu

 

 

Diaspora

Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): 28.9. la 15.00
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): 5.10. la 13.00
Joensuu (Kaislakatu 6): 22.9., 6.10., 13.10. su 10.00

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

 

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu.

Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish.

Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu ja vahvistuksen sakramentti, 17.30 messu Kajaanissa
29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
6.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa

 

Katekeesi

 

5.10. la 10.00 opetus kirkossa lapsille ensikommuuniota varten ja nuorille vahvistuksen sakramenttia varten

 

 

Diaspora

Kajaani (Kirkkokatu 17):  22.9. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31):20.10. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 6.10. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 27.10. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.10. su 17.30

Fides

Fides

Katolinen hiippakuntalehti
Katolskt Stiftsblad
Diocesan Magazine

Social Media

Uutiskirje

Paavin twiitit

Tilastot

Tilastoja

  • Jäseniä: 15483
  • Seurakuntia: 8
  • Pappeja: 31

Arkistot

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Lisätietoa seurakuntien jäsenmaksusta.