Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 

Viikko-ohjelma 31.5. saakka

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
Ma, ke, pe 18.00 messu.
Ti ja to 7.30 messu.
Ke 17.30 ruusukkorukous, 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Huom.! Viikko-ohjelma kesällä 1.6.-31.8.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu.
Ma, ke, pe 18.00 messu, ti ja to 7.30 messu.
Ke 17.30 ruusukkorukous, 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
Kesällä adoraatio vain kuukauden ensimmäisenä perjantaina iltamessun jälkeen 21.00 asti.
Rippiaika ma, ke, pe, la 17.30-17.55 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.


Weekly schedule until 31.5.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
Wed. 17.30 Rosary, 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

Note! Weekly schedule during summer 1.6.-31.8.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
Wed. 17.30 Rosary, 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
Fri. Adoration after Evening Mass until 21.00, only on the first Friday of the month. 
Confessions Mon., Wed., Fri., Sat. 17.00-17.55, as well as before Masses on Sunday and by appointment. 

 

OHJELMA 

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

 

29.5. ke pyhä Ursula Ledochowska: 18.00 piispanmessu

1.6. la 11.00 Marko Pitkäniemen vihkiminen pysyväksi diakoniksi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

2.6. su Corpus Christi: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, messun jälkeen kulkue, 13.30 gregoriaaninen messu (Huom.! aika), 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

3.6. ma 18.30 johdantokurssi 

8.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu

15.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

22.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

23.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

29.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 iltamessu

6.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

13.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu

20.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

27.7. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

3.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

5.8. ma 18.30 johdantokurssi (2023-2024) seurakuntasalissa

10.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu

 

Huom.! Kesä-, heinä- ja elokuussa ei kirkkokahveja sunnuntaisin, vaan keskiviikkoisin iltamessun jälkeen.

Note! There is no church coffee on Sundays in June, July and August. Instead, coffee is served on Wednesdays after the Evening Mass.

 

UKRAINALAINEN LITURGIA

 

VAHVISTUSOPETUS

17.8. la 10.45-13.00

JOHDANTOKURSSI

3.6., 5.8., 19.8., 2.9. ma 18.30

 

RAAMATTUPIIRI

jälleen syksyllä

 

CATHOLIC STUDENTS’ CLUB

28.5. ti 18.00

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): jälleen syksyllä

Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie 2, Porvoo): jälleen syksyllä

Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, Urheilutie 2-4, Vantaa): jälleen syksyllä

Huom.! Kesällä ei messuja muilla paikkakunnilla.

Note! There are no Masses in other cities during summer.

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 

Viikko-ohjelma 16.6. saakka

La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su lastenmessu suomeksi, 2. su lastenmessu suomeksi, 3. su vietnamiksi, 4. su lastenmessu suomeksi, 5. su lastenmessu suomeksi), su 13.00 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 14.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska (1. su/1. sön.), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie), 18.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 7.00 laudes, 7.30 messu suomeksi tai englanniksi, 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
Seurakunnan kanslia avoinna ma-ke 10.00-15.00.

Huom.! Viikko-ohjelma kesällä 17.6.-17.8.

La 18.00 aattomessu suomeksi.
Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
Seurakunnan kanslia avoinna sopimuksen mukaan.

Weekly schedule until 16.6.

Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Family Mass in Finnish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 14.30 Mass in Swedish (1st Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross during Lent), 18.00 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 7.00 Laudes, 7.30 Mass in Finnish or English, 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.
Parish office open Mon.-Wed. 10.00-15.00.

Note! Weekly schedule during summer 17.6.-17.8.

Sat. 18.00 Evening Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.
Parish office open upon appointment. 

 

OHJELMA

 

Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä Youtuben ”Pyhä Maria” kanavalla.
Huom.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen.

 

2.6. su Kristuksen pyhän ruumin ja veren juhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja kulkue, 14.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

23.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

11.8. su kirkkovuoen 19. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

15.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseenottaminen: 7.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 messu suomeksi

 

Huom.! Kesällä 17.6.-17.8. ei vietetä arkisin aamumessuja.

Note! During summer 17.6.-17.8. there are no Morning Masses Monday through Friday.

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): jälleen syksyllä

Huom.! Hyvinkäällä ei messuja kesällä.

Note! There are no Masses in Hyvinkää during summer.

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi (4. su) tai tagalogiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese (4th Sun.), or Tagalog or no Mass, 18.00 Mass in English.
Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

OHJELMA

 

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kotisivulta osoitteesta birgitta.katolinen.fi.

 

28.5. ti 18.45 SCJ-maallikot

2.6. su Corpus Christi: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

7.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 7.30 messu

9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

15.6. la 7.30 aamumessu, 13.30 messu tagalogiksi Raumalla/Mass in Tagalog in Rauma

16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

23.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

24.6. ma pyhän Johannes Kastajan syntymä: 7.30 messu

29.6. la pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 7.30 messu

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.8. ti Herran kirkastuminen: 18.00 juhlamessu

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Eurajoki (ev.-lut. kirkon seurakuntasali, Kukkapolku 2): 9.6., 23.6., 14.7., 28.7., 11.8. su 15.00

Ahvenanmaa (Röda korsgården, Västra Esplanadsgatan 5): jälleen syksyllä

Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): jälleen syksyllä

Rauma (Nuortentalo, Hallikatu 12): 15.6. la 13.30 

 

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: seurakunnalla ei enää numeroa, papeilla omat numerot
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko (paastonaikana ristintie), 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
Ma 18.00 messu.
ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
Ke 18.00 messu.
To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
Pe 7.00 messu.
La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary (during Lent Stations of the Cross), 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
Mon. 18.00 Mass.
Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
Wed. 18.00 Mass.
Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
Fri. 7.00 Mass.
Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

OHJELMA

 

2.6. su Corpus Christi: 11.00 messu ja kulkue/Mass and Procession

9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

23.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: Huom.! 11.00 messu

24.6. ma pyhän Johannes Kastajan syntymä: 18.00 messu

29.6. la pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 10.00 messu

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

21.7 su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

28.7. su pyhä Olavi: Huom.! 11.00 messu

4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

 

 

 

 

 

Pyhän Ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, pe 18.00 messu, to 7.30 messu.
Ke 17.40 vesper.
Pe 17.15 adoraatio (paastonaikana ristintie).
La messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo 8.00).
Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
Huom.! matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass, Thurs. 7.30 Mass.
Wed. 17.40 Vespers.
Fri. 17.15 Adoration.
Sat. Mass time varies. (Normally Mass at 8.00).
Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

OHJELMA

 

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

28.5. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

31.5. pe 18.00 iltamessu, 18.30 miestenpiiri

2.6. su Corpus Christi: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

7.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 juhlamessu

9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

23.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

24.6. ma Johannes Kastajan syntymä: 7.30 juhlamessu

29.6. la pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00 juhlamessu

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

7.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

14.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

15.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 juhlamessu

18.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

21.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

23.8. pe 18.00 iltamessu, 18.30 miestenpiiri

25.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

27.8. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

31.8. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

 

 

INFORMAATIOKURSSI

14.8. ke 18.30

 

JATKOKURSSI

21.8. ke 18.30

 

KATEKEESI

31.8. la 9.50

 

SAKRAMENTTIOPETUS

ensikommuunio: –

vahvistuksen sakramentti: –

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hervanta (ev.-lut. kirkko, Lindforsinkatu 7, Tampere): –

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 4.8. su 15.00

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 11.8. su 11.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 11.8., 25.8. su 12.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: la 10.8., su 25.8. 

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): jälleen syyskuussa

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

Su 10.00 messu.
Ke 7.30 messu.
To 17.00 messu.
Pe 17.00 messu.
Ma, ti ja la messuajat vaihtelevat. Lisätietoa seurakunnasta.
Rippiaika pe 16.30-16.50, su 9.15-9.45 sekä sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in Finnish.
Wed. 7.30 Mass in Finnish.
Thurs. 17.00 Mass in Finnish.
Fri. 17.00 Mass in Finnish.
Mon., Tues. and Sat. Mass times vary. Please contact the parish.
Confessions Fri. 16.30-16.50, Sun. 9.15-9.45 and upon agreement.

 

OHJELMA

 

Huom.! Ohjelmaan voi tulla lisäyksiä ja muutoksia!

2.6. su Corpus Christi: 10.00 messu 

9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 messu

16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 messu

23.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 messu

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 messu

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 messu

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 messu

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu

4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 messu

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kotka (Kymin kirkko, Suntionkatu 18): ilmoitetaan myöhemmin

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): ilmoitetaan myöhemmin

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): 22.6. la 16.15

Pyhtää (Harjuntie 11): ilmoitetaan myöhemmin

 

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

0Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 16.30 ruusukko, 17.00 messu.
To 16.00 adoraatio (ei kuukauden ensimmäisellä viikolla, jolloin adoraatio pe 12-17).
La 11.30 messu.
Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
Muutokset vakio-ohjelmaan ovat mahdollisia.

Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.30 Rosary, 17.00 Mass in Finnish.
Thurs. 16.00 Adoration (no Adoration on the 1st Thurs. of the month, but on Friday from 12 to 17).
Sat. 11.30 Mass.
Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
Confessions Mon. – Fri. half an hour before Mass and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
While this is normally the weekly program of the parish, please note that changes are possible.

 

OHJELMA

 

2.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 10.00 päämessu ja kulkue, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

23.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Raahessa

4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

6.8. ti Herran kirkastuminen: 18.00 juhlamessu

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

15.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 messu

18.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

25.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa

1.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

8.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

15.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Raahessa

29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

  

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kajaani (Kirkkokatu 17): 23.6., 25.8. su 17.30

Kemi (Lehtokatu 31): 16.6., 21.7., 18.8., 15.9. su 17.00

Tornio (Lukiokatu 1): 2.6., 7.7., 4.8., 1.9. su 17.00, ruusukko puoli tuntia ennen messua

Raahe (Brahenkatu 2): 28.7., 22.9. su 17.00

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 9.6., 14.7., 11.8., 8.9. su 17.30

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 10.05 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
To 17.30 adoraatio.
La 18.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
Rippiaika ti 16.00, ennen messua ja sopimuksen mukaan.
Ohjelmaan voi tulla muutoksia, jotka voi tarkistaa seurakunnan kalenterista.

Sun. 10.05 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.
Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
Thurs. 17.30 Adoration.
Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
Confessions Tues. 16.00, before Masses, and by appointment.
Changes to the programme are possible. Please look at the updated calendar on the website of the parish.

 

OHJELMA

 

30.5. to 18.45 johdantokurssi

2.6. su Corpus Christi: 10.00 messu Joensuussa, 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

3.6. ma 18.45 jatkokurssi

8.6. la 11.00 messu Savonlinnassa

9.6. su kirkkovuoden 10. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

13.6. to 18.45 johdantokurssi

14.6. pe 18.00 messu Mikkelissä

16.6. su kirkkovuoden 11. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

17.6. ma 18.45 jatkokurssi

23.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

27.6. to 18.45 johdantokurssi

28.6. pe 9.00 aamumessu, 18.00 aattomessu (pyhät apostolit Pietari ja Paavali)

29.6. la pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00 messu

30.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

1.7. ma 18.45 jatkokurssi

4.7.-5.7. to-pe Huom.! ei messuja eikä adoraatiota

7.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

14.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 13.00 messu karenniksi, 18.00 messu Joensuussa

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

25.7.-26.7. to-pe Huom.! ei messuja eikä adoraatiota

28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.05 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

 

 

JOHDANTOKURSSI

30.5., 13.6., 27.6. to 18.45

 

JATKOKURSSI

3.6., 17.6., 1.7. ma 18.45

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Joensuu (Louhostie 4): ajat ylempänä ohjelmassa

Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): 8.6. la 11.00

Mikkeli (Pyhän Ylienkeli Mikaelin Kirkko, Paavalinkatu 4): 14.6. pe 18.00