Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous. 
 • Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
 • Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

 

28.5. la 16.00 ukrainalainen liturgia, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 iltamessu

4.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

5.6. su helluntaisunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 14.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu

11.6. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

 

 

JOHDANTOKURSSI

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): –

Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, Porvoo): –

Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, Urheilutie 2-4, Vantaa): jälleen syksyllä

 

 

Pyhän Marian seurakunta

.. 

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 

 • La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous (ristintie paastonaikana), 10.00 päämessu suomeksi, su 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su lastenmessu, 3. su vietnami, 4. su lastenmessu, 5. lastenmessu), 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (ristintie paastonaikana), 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi tai englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna ma-ke 10.00-15.00.

 

 

 • Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Children’s Mass in Finnish, 3rd Vietnamese, 4th Children’s Mass in Finnish, 5th Children’s Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross during Lent), 18.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish or English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50.
 • Parish office open Mon.-Wed. 10.00-15.00.

 

OHJELMA

Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä Youtuben ”Pyhä Maria” kanavalla.

Huom.!
Messuihin ja muihin tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen. 

 

29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

5.6. su helluntaisunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi (isä Ryszard Misin pappisvihkimyksen 50-vuotispäivä ja isä Zenon Strykowskin pappisvihkimyksen 25-vuotispäivä), 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

11.6. la 11.00 messu suomeksi ja diakoni Martti Savijoen SCJ pappisvihkimys, 18.00 messu suomeksi

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi (isä Martti Savijoen ensimessu), 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 29.5. su 16.00

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 28.5. la 16.00

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): – 

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kalenterista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/

Huom.!

Messuihin voivat osallistua vain ne, joilla ei ole minkäänlaisia flunssan tai koronavirustartunnan oireita. Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään jäämään kotiin.

Messun aikana ei jaeta rauhantervehdystä kättelemällä.

 

29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

5.6. su helluntaisunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu puolaksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in english

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 12.6. su 15.00

Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, Hindersbölevägen 11): 21.5. la 10.00

Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 12.6. su 17.00

 

  

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

 OHJELMA

 

29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

5.6. su helluntaisunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

LAUANTAIKURSSI

 

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • La messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo 8.00).
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

 

 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies. (Normally Mass at 8.00).
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

OHJELMA

 

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

27.5. pe 18.00 iltamessu, 17.00 ensikommuunion harjoitus ja rippi

28.5. la 11.00 juhlamessu (ensikommuunio)

29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 17.00 messu englanniksi/Mass inEnglish

5.6. su helluntaisunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

19.6. su Corpus Christi: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

22.6. ke pyhän Johannes Kastajan syntymä: 17.40 vesper, 18.00 juhlamessu

24.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 18.00 juhlamessu

26.6. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

29.6. ke pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 18.00 juhlamessu

3.7. kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

10.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

17.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

24.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

31.7. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

6.8. la Herran kirkastuminen: 8.00 juhlamessu

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 juhlamessu

17.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

20.8. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

24.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

30.8. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

31.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

 

 

ENSIKOMMUUNIO-OPETUS

 

VAHVISTUSOPETUS

29.5. su 11.30

 

KATEKEESI

20.8. la 9.50

 

INFORMAATIOKURSSI

24.8. ke 18.30

 

JATKOKURSSI

31.8. ke 18.30

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 7.8. su 15.00

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 28.8. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 12.6., 26.6., 14.8., 28.8. su 12.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 29.5. su 12.00 (Huom.! ensikommuuniojuhla) ja 16.00, 12.6. su 16.00, 26.6. su 16.00, 14.8. su 16.00, 27.8. la 12.00 ja 16.00

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): –

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 

 • Su 13.00 messu. 
 • Ke 7.00 messu.
 • To 16.00-16.45 adoraatio, 17.00 messu. Huom! 6.1.2022 alkaen adoraatio klo 16.30.
 • Pe 17.00 messu.
 • Rippiaika pe 16.30-16.50 sekä sopimuksen mukaan.

   

 • Sun. 13.00 Mass in Finnish. 
 • Wed. 7.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 16.00-16.45 Adoration, 17.00 Mass in Finnish. Note! Starting on Jan. 6, 2022, Adoration will take place at 16.30 on Thursdays.
 • Fri. 17.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Fri. 16.30-16.50 and upon agreement.

 

OHJELMA

 

28.5. la 17.00 sunnuntain aattomessu 

29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 13.00 messu

2.-3.6. to-pe Huom.! ei messuja

5.6. su helluntaisunnuntai: 13.00 messu

8.-10.6. ke-pe Huom.! ei messuja

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 13.00 messu

 

 

AVIOLIITTOKURSSI TOUKOKUUSSA

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: ursula@katolinen.fi tai seurakunnan numerosta 05-544 4110.

 

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): Messuista tiedotetaan myöhemmin seurakunnan sivuilla.

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): Messuista tiedotetaan myöhemmin seurakunnan sivuilla.

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): Messuista tiedotetaan myöhemmin seurakunnan sivuilla.

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 

 

 • Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Muutokset vakio-ohjelmaan ovat mahdollisia.
 • Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Mon. – Fri. half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
 • While this is normally the weekly program of the parish, please note that changes are possible.

 

OHJELMA

 

29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

5.6. su helluntaisunnuntai:10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kajaani (Kirkkokatu 17): –

Kemi (Lehtokatu 31): –

Tornio (Lukiokatu 1): 5.6. su 17.00

Raahe (Brahenkatu 2, Huom.! osoite): –

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.6. su 17.30

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
 • To 17.30 adoraatio
 • La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika ti 16.00, ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Ohjelmaan voi tulla muutoksia, jotka voi tarkistaa seurakunnan kalenterista.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration
 • Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Tues. 16.00, before Masses, and by appointment.
 • Changes to the programme are possible. Please look at the updated calendar on the website of the parish.

 

OHJELMA 

 

27.5. pe 18.45 johdantokurssi

29.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

3.6. pe 18.00 messu Savonlinnassa

5.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

10.6. pe 18.00 messu Mikkelissä

12.6. su Pyhä Kolminaisuus: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

 

 

JOHDANTOKURSSI
27.5. pe 18.45

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Joensuu (Kaislakatu 6): normaalisti sunnuntaisin klo 10.00 (Tilaisuus ripittäytymiseen puoli tuntia ennen messuja.)

Savonlinna (Erkonkatu 11): 3.6. pe 18.00

Mikkeli (Jääkärintie 1): 10.6. pe 18.00