Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous. 
 • Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
 • Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

OHJELMA

 

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

Huom.! Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://henrik.katolinen.fi/sede.html

 

HUOM.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua vain niihin etukäteen rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

PLEASE NOTE!

Due to the spread of COVID-19 in the capital region, prior registration, social distancing, and wearing a mask are required for Mass attendance.

Paastonaikana perjantaisin 17.30 ristintien hartaus, 18.00 iltamessu, messun jälkeen adoraatio. 

28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu

6.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

7.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 14.30 messu vietnamiksi, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

8.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa/kirkossa

9.3. ti 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa/kirkossa

13.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

14.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

20.3. la 9.00-15.30 seurakuntaretretti, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

21.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

22.3. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa/kirkossa

23.3. ti 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa/kirkossa

27.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

28.3. su palmusunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapulikaupungissa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu

30.3. ti 18.00 krismamessu

1.4. to kiirastorstai: 16.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 iltamessu eukaristian asettamisen muistoksi, 20.00 hiljainen palvonta sakramenttikappelissa

2.4. pe pitkäperjantai: 9.00 Taenebrae, 11.00 ristintien hartaus, 12.00 liturgia englanniksi/Good Friday liturgy in English, 14.00 ristintien hartaus, 14.00-14.45 mahdollisuus ripittäytymiseen, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

3.4. la pyhä lauantai: 9.00 Taenebrae, 12.00 ruuan siunaaminen puolaksi/Poświęcenie pokarmów wielkanocnych, 21.00-21.45 mahdollisuus ripittäytymiseen, 22.00 pääsiäisyön vigilia ja juhlallinen messu

4.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 14.30 messu vietnamiksi, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

5.4. ma pääsiäismaanantai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

 

JOHDANTOKURSSI

8.3., 22.3. ma 18.30

 

AVIOLIITTOKURSSI

9.3., 23.3. ti 19.00

 

DIASPORA

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.3. su 15.00 (?) *

Tapulin seurakuntakoti (Maatullinkuja 4, Helsinki): 28.3. su 11.15 (?) *

 *Huom.! Diasporamessujen toteutuminen riippuu luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan päätöksistä koskien koronavirusta. Päivitetyt tiedot löytyvät myöhemmin seurakunnan kotisivuilta.

 

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 • La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su lastenmessu suomeksi, 3. su vietnami, 4.ja 5. su lastenmessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie englanniksi), 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45–17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna: ma-pe 10.00-14.00.
 • Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th and 5th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross in English during Lent), 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed, Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.
 • Parish office open: Mon.-Fri. 10.00-14.00.

 

 

OHJELMA

 

 

 

Messuja voi seurata osoitteessa: http://www.pyhamaria.fi/?page_id=597925

 

 

Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://www.eventbrite.fi/o/30244719346

 

 

 

HUOM.!

 

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua vain niihin etukäteen rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

 

PLEASE NOTE!

 

Due to the spread of COVID-19 in the capital region, prior registration, social distancing, and wearing a mask are required for Mass attendance. 

 

 

7.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

14.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

21.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi/suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

28.3. su palmusunnuntai: 10.00 kulkue Englantilaisen koulun edestä ja messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

1.4. to kiirastorstai, 18.00 iltamessu ehtoollisen asettamisen muistoksi, 20.00 adoraatio

 

2.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja abstinessipäivä): 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi, 18.00 liturgia arabiaksi

 

3.4. la pyhä lauantai: 11.00 pääsiäisruoan siunaaminen/Poświęcenie pokarmów wielkanocnych, 21.30 pyhän pääsiäisyön vigilia, pääsiäisruoan siunaaminen

 

4.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

5.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

DIASPORA

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): toistaiseksi ei messuja*

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): toistaiseksi ei messuja*

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): toistaiseksi ei messuja*

* Huom.! Kaikki diasporamessut on peruttu toistaiseksi koronatilanteen vuoksi. Tilanteen mahdollisesta muuttumisesta tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla.

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kalenterista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/

Seurakunnalla ei ole käytössä menetelmää paikan varaamiseksi messuun.

 

Huom.! Ohjelmaan tullut muutoksia kotonatilanteen vuoksi!
Please note the changes in the program caused by COVID-19.

6.3. la Huom.! 7.30 aamumessu, HUOM.! ei perhemessua, 9.30 katekeesi tapahtuu etäopetuksena

7.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 16.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

9.3. ti Huom.! teologinen opintopiiri peruttu

13.3. la 7.30 messu suomeksi

14.3. su paaston 4. sunnuntai (Laetare): 10.30 päämessu (STRIIMAUS!), Huom.! KAIKKI MUUT MESSUT PERUTTU

16.3. ti Huom.! informaatiokurssi peruttu

19.3. pe pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 7.30 messu

21.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 päämessu (STRIIMAUS!), Huom.! KAIKKI MUUT MESSUT PERUTTU

25.3. to Herran syntymän ilmoittaminen: 17.30 ristintien hartaus, 18.00 juhlamessu

27.3. la Huom.! 7.30 aamumessu, HUOM.! 9.30 katekeesi etäopetuksena, Huom.! ei perhemessua

28.3. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu (STRIIMAUS!), Huom.! KAIKKI MUUT MESSUT PERUTTU

1.4. to kiirastorstai: 17.30 ristintien hartaus, 18.00 iltamessu ehtollisen asettamisen muistoksi

2.4. pe pitkäperjantai: Huom.! ei aamumessua, 9.00 Laudes, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

3.4. la pyhä lauantai: Huom.! ei aamumessua, 9.00 Laudes, 12.00 ruoan siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

4.4. su pääsiäissunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 16.00 messu Porissa, 16.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

5.4. pääsiäismaanantai: Huom.! ei aamumessua, 10.30 juhlamessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI

6.3., 27.3. la 9.30 HUOM.! muutos: Katekeesit tapahtuvat etäopetuksena!

 

DIASPORA

Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, Mariehamn): HUOM.! Maaliskuun messut Ahvenanmaalla on peruttu koronatilanteen vuoksi.

Eurajoki (Kukkapolku 2): HUOM.! Maaliskuun messut Eurajoella on peruttu koronatilanteen vuoksi.

Pori (Maantiekatu 46): HUOM.! Maaliskuun messu Porissa on peruttu koronatilanteen vuoksi.

 

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

OHJELMA

 

Messuun osallistumiseen ei tarvita paikkavarausta. Messuja ei striimata.

 

Huom.! Messuissa suositellaan vahvasti maskin käyttämistä./Wearing a mask at Mass is highly recommended.

 

28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ristintie, 10.30 piispanmessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

7.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ristintie, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

14.3. su paaston 4. sunnuntai (Laetare): 9.00 messu, 10.00 ristintie, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

19.3. pe pyhä Joosef: 18.00 messu

20.3. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu

25.3. to Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 adoraatio ja messu

28.3. su palmusunnuntai: 9.00 messu, 10.30 kulkue ja messu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

1.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ja adoraatio

2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

3.4. la pyhä lauantai: 23.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

4.4. su pääsiäissunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu englanniksi/Mass in English

 

Huom.! Ristintien hartauksia järjestetään myös muilla kielillä. Lisätietoja seurakunnasta.

 

 

LAUANTAIKURSSI

20.2., 20.3., 10.4., 22.5. la 9.00

 

 

 

 

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio.
 • La messuaika vaihtelee.
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies.
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

OHJELMA

 

Paikka messuun tulee varata seurakunnan kotisivulta löytyvästä linkistä: risti.katolinen.fi

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

5.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu, 18.45-20.00 adoraatio

6.3. la 9.00-14.00 paastoretretti englanniksi/Lenten Retreat in English

7.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus), 11.30 ensikommuunio-opetus, 12.00 messu suomeksi (paikkavaraus), 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

9.3. ti 18.00 messu Hervannassa

10.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

12.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu

13.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

14.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus), 12.00 messu suomeksi (paikkavaraus), 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

17.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

19.3. pe pyhä Joosef, autuaan Neitsyt Marian puoliso: 17.15 ristintie, 18.00 juhlamessu

20.3. la 9.00-15.00 paastoretretti suomeksi

21.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus), 11.30 vahvistusopetus, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

22.3. ma 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

23.3. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

24.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

25.3. su Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 juhlamessu

26.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu

27.3. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho

28.3. su palmusunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus), 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

1.4. to kiirastorstai: 19.00 messu ehtoollisen asettamisen muistoksi, messun jälkeen adoraatio

2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

3.4. la pyhä lauantai: 12.00 pääsiäisruoan siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

4.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu suomeksi, 16.00 messu englanniksi/Mass in English (Please note the time!)

5.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 juhlamessu

6.4. ti 18.00 messu Hervannassa

7.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

11.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

 

KATEKEESI

13.3. la 9.50

 

DIASPORA

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 7.3., 4.4. su 15.00

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 14.3., 11.4. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 14.3., 28.3., 11.4. su klo 12.00

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 27.3. la 18.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 28.2. su 16.00, 13.3. la 12.00 ja 16.00, 28.3. su 16.00, 10.4. la 12.00 ja 16.00 

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 • Kuukauden 2. ja 4. la: 16.00 tai 18.00 aattomessu (aika seurakunnasta).
 • Su 10.00-10.30 rippi, 11.00 messu.
 • Ke, to, pe 18.00 iltamessu.
 • Ke 17.30 adoraatio.
 • Maanantain ja tiistain messuajat vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta.
 • Rippiaika pe 17.30, su 10.00-10.30 sekä sopimuksen mukaan. 
 • 2nd and 4th Sat of each month: 16.00 or 18.00 Evening Mass (contact parish for time).
 • Sun. 10.00-10.30 Confession, 11.00 Mass in Finnish.
 • Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Adoration.
 • 2nd and 4th Sat. of each month: 16.00 or 18.00 Mass in Finnish. Please contact the parish for the correct time.
 • Mass times vary on Mondays and Tuesdays. Please contact the parish for more information.
 • Confession Fri. 17.30, Sun. 10.00-10.30, and upon agreement.

 

OHJELMA

 

Messuihin ei tarvitse tehdä paikkavarausta. Niissä on kuitenkin noudatettava suositeltua turvaväliä, mikä voi johtaa erityisjärjestelyihin.

 Messuja ei striimata.

28.2. su paaston 2. sunnuntai: 11.00 messu

7.3. su paaston 3. sunnuntai: 11.00 messu

14.3. su paaston 4. sunnuntai: 11.00 messu

21.3. su paaston 5. sunnuntai: 11.00 messu

28.3. su palmusunnuntai: 11.00 messu

 

Huom.! Kiirastorstain, pitkäperjantain, pyhän lauantain ja pääsiäissunnuntain liturgioista tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

 

Ensikommuunio-opetus

Tapaamisista maalis- ja huhtikuussa ilmoitetaan vanhemmille.

Vahvistusopetus

Kurssin viimeinen osa alkaa huhtikuussa. Lisätietoja seurakunnasta.

Johdantokurssi aikuisille

Tapaamisia järjestetään etänä. Lisätietoja: ursula@katolinen.fi

Elämän puolesta -ryhmä

Maaliskuun toiminnasta tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

Ruusukko 21:00 -ryhmä

Haluatko rukoilla ruusukkoa iltaisin muiden kanssa puhelimen välityksellä? Ilmoittautumiset ja lisätietoa: ursula@katolinen.fi

 

DIASPORA

Messuista muissa kaupungeissa tiedotetaan tällä hetkellä seurakunnan sivuilla.

Hollola (Hollolan keskiaikainen Pyhän Marian kirkko, Rantatie 917):

Kotka (Kotkan kirkko, Kirkkokatu 26): 

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): 

 

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

OHJELMA

Messuihin ei tarvita paikkavarausta.

Huom.! Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia aikatauluihin. Uusimmat tiedot kannattaa tarkistaa seurakunnan kotisivulta: perhe.katolinen.fi

 

Huom! Uudet sunnuntaiden messuajat: 

päämessu klo 10.00
Messu englanniksi klo. 12.15
Korona-ajan jälkeen kirkkokahvit järjestetään molempien messujen jälkeen.

Note! New Sunday Mass schedule:

High Mass at 10.00
Mass in English at 12.15
A get-together with coffee will be offered after both Masses after COVID.

 

Paastonaikana perjantaisin klo 17.00 ristintie ja messu sekä klo 19.00 ristintie englanniksi/On Fridays during Lent Way of the Cross in English at 19.00. Lauantaisin klo 11.30 messu ja Angelus.

 

28.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

7.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

14.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

21.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

28.3. su palmusunnuntai: 10.00 palmukulkue ja päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Raahessa

1.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen asettamisen muistoksi, messun jälkeen adoraatio keskiyöhön saakka

2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

3.4. la pyhä lauantai: 10.00 Laudes, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

4.4. su pääsiäissunnuntai: 11.15 messu suomeksi ja englanniksi/Mass in Finnish and English, 17.00 messu Torniossa

5.4. ma pääsiäismaanantai: 17.00 messu

DIASPORA

Kajaani (Kirkkokatu 17): –

Kemi (Lehtokatu 31): 21.3. su 17.00

Tornio (Lukiokatu 1): 7.3., 4.4. su 17.00 (ruusukko klo 16.30)

Raahe (Brahenkatu 12): 28.3. su 17.00

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.3. su 17.30

Maaliskuussa diasporamessut järjestetään normaalisti (ei striimattuina).

In March the masses in the diaspora will be celebrated normally (not streamed).

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 • Su 9.45 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
 • To 17.30 adoraatio
 • La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika ti 16.00 ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 9.45 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration
 • Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Tues. 16.00 and by appointment.

 

OHJELMA

 

7.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

13.3. la 16.00 messu Mikkelissä

14.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

20.3. la pyhä Joosef (seurakuntamme nimikkopyhä): 11.00 juhlamessu

21.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

28.3. su palmusunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

1.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen asettamisen muistoksi

2.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

3.4. la pyhä lauantai 9.00 Laudes, 10.30 ruoan siunaaminen

4.4. su pääsiäissunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.00 messu Joensuussa, 18.00 iltamessu

5.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu

 

Huom.! Paastonaikana ristintien hartaus perjantaisin klo 17.30. 

 

Nuortenillat

5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4. pe 18.30

 

DIASPORA

Joensuu (Kaislakatu 6): joka su klo 10.00, Huom.! poikkeus: 4.4. klo 12.00

Savonlinna (Erkonkatu 11): 6.3. la 13.00

Mikkeli (Jääkärintie 1): 13.3. la 16.00