Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous. 
 • Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
 • Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 OHJELMA

 Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

20.11. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Keravalla, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 15.00 messu arameaksi, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

27.11. la 9.00-15.00 seurakuntaretretti, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 16.00 ukrainalainen liturgia, 18.00 iltamessu

29.11. ma 18.30 johdantokurssi

4.12. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Keravalla, 13.00 gregoriaaninen messu, 14.30 messu vietnamiksi, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

6.12. ma itsenäisyyspäivä: 11.00 messu suomeksi

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 juhlamessu

11.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

12.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 perhemessu ja adoraatio, 18.00 iltamessu

13.12. ma 18.30 johdantokurssi

18.12. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Keravalla, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 14.00 messu arameaksi, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

21.12. ti seniores klo 12-

 

ENSIKOMMUUNIO-OPETUS

13.11. la 10.00-12.45

 

VAHVISTUSOPETUS

20.11., 4.12., 18.12. la 10.45-13.00

 

JOHDANTOKURSSI

29.11., 13.12. ma 18.30

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): 21.11., 5.12., 19.12. su 11.00

Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, Porvoo): 21.11., 19.12. su 15.00

HUOM.! Uusi paikka:

Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, Urheilutie 2-4, Vantaa): 28.11., 12.12. su 11.00

 

Huom.! Diasporamessujen toteutuminen riippuu luterilaisen ja ortodoksisen seurakuntien päätöksistä.

 

Pyhän Marian seurakunta

.. 

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 

 • La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous (ristintie paastonaikana), 10.00 päämessu suomeksi, su 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su lastenmessu, 3. su suomi/vietnami, 4. su lastenmessu, 5. lastenmessu), 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (ristintie paastonaikana), 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi tai englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna ma-ke 10.00-15.00.

 

 

 • Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Children’s Mass in Finnish, 3rd Vietnamese, 4th Children’s Mass in Finnish, 5th Children’s Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross during Lent), 18.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish or English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50.
 • Parish office open Mon.-Wed. 10.00-15.00.

 

OHJELMA

Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä Youtuben ”Pyhä Maria” kanavalla.

Huom.!
Messuihin ja muihin tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen. Tilaisuuksiin osallistuville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

 

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu suomeksi/vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00 pyhäkoulu lapsille seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

1.12. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.12. ma Pyhän Marian kirkon vihkimisen vuosipäivä: 10.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi

12.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

18.12. la 10.00 messu suomeksi, 10.30-15.30 adventtiretretti, 18.00 messu suomeksi, 19.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu suomeksi/vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English, 19.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 5.12., 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 29.5. su 16.00

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 20.11., 18.12., 15.1., 19.2., 19.3., 23.4., 28.5. la 16.00

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5. la 14.00 

 

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kalenterista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/

Huom.!

Messuihin voivat osallistua vain ne, joilla ei ole minkäänlaisia flunssan tai koronavirustartunnan oireita. Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään jäämään kotiin.

Messun aikana ei jaeta rauhantervehdystä kättelemällä.

Paikanvarausta ei tarvita.

Maskin käyttöä suositellaan.

 

20.11. la 10.00 messu Ahvenanmaalla ruotsiksi tai englanniksi/mässa på Åland, 16.00 messu arameaksi

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 13.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

22.11. ma 19.00 Birgittalaissisarten ystävät

23.11. ti 18.45 SCJ-maallikot

26.11. pe 16.00 Birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaatit

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla ruotsiksi tai englanniksi/mässa på Åland

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.12. ma 10.30 messu isänmaan puolesta 

11.12. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu

12.12. su adventin 3. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

18.12. la 10.00 messu Ahvenanmaalla ruotsiksi tai englanniksi/mässa på Åland

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 13.30 messu tagalogiks/Mass in Tagalog, 17.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi

 

KATEKEESI

13.11., 11.12. la 9.30

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 28.11., 5.12., 18.12. su 15.00

Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, Hindersbölevägen 11): 20.11., 4.12., 18.12. la 10.00

Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): su 12.12., su 19.12., la 25.12. klo 17.00

 

 

 

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 OHJELMA

 

Huom.!
Maskisuositus voimassa, ei muita rajoituksia.

 

20.11. la 9.00 Lauantaikurssi, 12.30 perhemessu

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 7.00 Rorate-messu, 18.00 messu

12.12. su adventin 3. sunnuntai (Gaudete): 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

18.12. la 9.00 Lauantaikurssi, 12.30 perhemessu

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

LAUANTAIKURSSI

20.11., 18.12. la 9.00

 

 

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio.
 • La messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo 8.00).
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

 

 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies. (Normally Mass at 8.00).
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

 OHJELMA

 

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

20.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30 messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus ja vanhempien kokous, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

23.11. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

24.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

27.11. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

1.12. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

4.12. la 9.00-14.00 adventtiretretti englanniksi/Advent Retreat in English

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

6.12. ma 10.30 messu isänmaan puolesta

7.12. ti 18.00 messu Hervannassa

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 juhlamessu

11.12. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu, 14.00 lastenkerho

12.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

14.12. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

15.12. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

18.12. la 9.00-15.00 adventtiretretti suomeksi

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

21.12. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

22.12. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

24.12. pe jouluaatto: 24.00 jouluyön messu

25.12. la Herran syntymä: 10.30 messu suomeksi, 16.00 messu englanniksi/Mass in English (Huom.! aika/Note the time!)

26.12. su pyhän perheen juhla: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/ Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

 

KATEKEESI

20.11., 11.12. la 9.50

 

INFORMAATIOKURSSI

15.12. ke 18.30

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 5.12. su 13.00 katekeesi lapslle, 15.00 messu

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 12.12., 26.12. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 28.11., 12.12. (ensikommuuniojuhla), 26.12. su 12.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 28.11. su 16.00, 11.12. la 12.00 ja 16.00, 25.12. la 17.00 (Huom.! aika)

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 20.11., 11.12. la 17.00 (Huom.! poikkeuksellisesti Törnävän kirkossa)

 

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 

 • Su 11.00 messu.
 • Ke 7.00 messu.
 • To 16.00-16.45 adoraatio, 17.00 messu.
 • Pe 17.00 messu.
 • Rippiaika pe 16.30-16.50 sekä sopimuksen mukaan. 
 • Sun. 11.00 Mass in Finnish.
 • Wed. 7.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 16.00-16.45 Adoration, 17.00 Mass in Finnish.
 • Fri. 17.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Fri. 16.30-16.50 and upon agreement.

 

OHJELMA

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 11.00 messu

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 11.00 messu

7.12. ti 17.00 messu, koko yön kestävä adoraatio syntymättömien lasten puolesta

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen, juhlapyhä: 7.00 messu

12.12. su adventin 3. sunnuntai (gaudete): 11.00 messu

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 11.00 messu

24.12. pe jouluyön messu

25.12. la Herran syntymä (velvoittava juhlapyhä): 11.00 messu

26.12 su pyhä perhe: Jeesus, Maria ja Joosef: 11.00 messu

 

ADORAATIO SYNTYMÄTTÖMIEN LASTEN PUOLESTA

Koko yön adoraatio syntymättömien lasten puolesta perisynnittömän sikiämisen aattona 7.12. noin 17.45 alkaen.

 

ENSIKOMMUUNIO- JA VAHVISTUSOPETUS

Tiedot ajasta ja paikasta opettajilta. Ota tarvittaessa yhteyttä seurakuntaan.

 

MUUT PAIKKAKUNNAT:

Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): 27.11., 25.12. la 16.30

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 21.11. su 18. 00, 5.12. su 18.30 (Huom.! aika), 12.12., 26.12. su 18.00

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): 20.11., 4.12., 18.12. la 16.30

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 

 

 • Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Muutokset vakio-ohjelmaan ovat mahdollisia.
 • Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Mon. – Fri. half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
 • While this is normally the weekly program of the parish, please note that changes are possible.

 

OHJELMA

 

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa  

8.12. ke autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 17.00 messu

12.12. su adventin 3. sunnuntai (Gaudete): 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kajaani (Kirkkokatu 17): 28.11. su 17.30

Kemi (Lehtokatu 31): 21.11., 19.12. su 17.00

Tornio (Lukiokatu 1): 5.12. su 17.00

Raahe (Brahenkatu 12): 24.10. su 17.00

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.12. su 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
 • To 17.30 adoraatio
 • La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika ti 16.00 ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration
 • Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Tues. 16.00 and by appointment.

 

OHJELMA 

21.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu

27.11. la 16.30 messu Mikkelissä

28.11. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

1.12. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi

5.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

10.12. pe 18.00 messu Savonlinnassa

12.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

17.12. pe 18.00 messu Mikkelissä

19.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

 

JOHDANTOKURSSI

1.12. ke 18.45

 

NUORTENILTA

perjantaisin klo 18.00, lisätietoja seurakunnasta

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Joensuu (Kaislakatu 6): 21.11., 28.11. su 10.00, 5.12., 12.12. su 18.00, 19.12. su 10.00

Savonlinna (Erkonkatu 11): 10.12. pe 18.00

Mikkeli (Jääkärintie 1): 27.11. la 16.30, 17.12. pe 18.00