Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.

Ma, ke, pe 18.00 messu.

Ti ja to 7.30 messu.

Ke 17.30 ruusukkorukous.

Pe 17.30 adoraatio.

Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.

Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.

Wed. 17.30 Rosary.

Fri. 17.30 Adoration.

Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

20.7. la 18.00 aattomessu
21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
27.7. la 18.00 aattomessu
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
3.8. la 18.00 aattomessu
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
10.8. la 18.00 aattomessu
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

Kirkkokahvit kesällä ei sunnuntaisin, vaan keskiviikon iltamessun jälkeen.
During summer, there is no coffee served after Mass on Sundays. Instead, this takes place after the Evening Mass on Wednesdays.

Diaspora

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): –
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): –

Diasporamessut jälleen syyskuussa.
Masses in Diaspora locations again in September. 

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh.: 09-2411633, fax 09-2411634
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

Huom.! Tavallisesta poikkeava vakio-ohjelma kesällä:

La 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi (kuukauden 3. su),  13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (kuukauden 2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, ti, ke, to, pe  17.15–17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

– Rippitilaisuus: ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna sopimuksen mukaan.

 

 

 Vakio-ohjelma taas syksyllä  :

La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu, 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie), 18.00 messu englanniksi.

Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu.

Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

– Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Note! Weekly Program during summer:

Sat. 18.00 Evening Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass in Vietnamese (3rd Sunday of the month), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sunday of the month), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish

 
– Confessions Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open by appointment, only.

 

 

 Weekly program in the Autumn:

Sat. 9.30 (or 11.00, see programme below) Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. German), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (during Lent Stations of the Cross), 18.00 Mass in English.

Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open Mon.Fri. 10.00-14.00.


21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
11.8. su Pyhän Marian seurakunnan nimikkojuhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Diaspora

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): –
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): –
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): –
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): –

Diasporamessut jälleen syyskuussa.
Masses in Diaspora locations again in September. 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: catholicturku.fi

 

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.

Ke, pe, la 7.30 aamumessu.

ti, to 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English.

Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.

Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.8. ti Herran kirkastuminen: 18.00 messu
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English                

 

Katekeesi

 –

 

Diaspora

Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): –
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 28.7., 11.8. su 15.00 messu puolaksi
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): –

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.

Ma 18.00 messu.

ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.

Ke 18.00 messu.

To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.

Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.

La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).

– Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.

Mon. 18.00 Mass.

Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.

Wed. 18.00 Mass.

Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.

Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.

Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

 
21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu
27.7. la 11.00 messu Olavinlinnassa
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu
29.7. ma pyhä Olavi: 18.00 juhlamessu
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 ruusukko,10.30 päämessu
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

 

Huom.! Ei messua englanniksi 10.6.-14.8. 
Note! No Mass in English 10.6.-14.8.

 

Lauantaikurssi

 

 –

 

 

Johdantokurssi

 

 –

 

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pyhän ristin seurakunta

 

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.

Ma, ke, to, pe 18.00 messu.

Ke 17.40 vesper.

Ti, to ja pe 18.30 adoraatio.

La messuaika vaihtelee.

– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.

Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass.

Wed. 17.40 Vespers

Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration.

Sat. Mass time varies.

– Confessions every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.) 

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
15.8. to Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 juhlamessu 
18.8. su 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English 
25.8. su 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Katekeesi

 

– 


Diaspora

 

Hämeenlinna (Huom.! seurakuntasali, Matti Alangon katu 11 A): 4.8. su 15.00, ei messua kesä- ja heinäkuussa
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 25.8. su 16.00, ei messua heinäkuussa
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): 30.8. pe 18.00, ei messua kesä- ja heinäkuussa
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 28.7., 11.8., 25.8. su 12.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 10.8. la 18.00, ei messua heinäkuussa
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 28.7., 11.8. su 16.00, 24.8. la 16.00

Pyhän Ursulan seurakunta

 

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: pyhanursulan.com
pankkiyhteys: Sampo 800015-188844

 

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu.

Ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu.

Pe 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie)

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.).

Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities.

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 messu
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 messu
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 messu
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 messu

 

Huom.! Heinäkuussa messu vain sunnuntaisin klo 11.00.
Note! In July, Mass is offered only on Sundays at 11.00.

 

 

Diaspora

 

Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2):  –
Lahti (ort. kirkko): –
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko):  –

 

Huom.! Heinäkuussa ei messuja diasporassa.
Note! No Masses in the diaspora during July.

 

 

Katekeesi

 

Kouvola (seurakuntasali): –
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): –
Kotka(Langinkoskentie 1): –
Lappeenranta: –

 

Pyhän Joosefin seurakunta

 

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 11.00 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.

Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)

La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No Adoration on Feast Days.)

Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

 

21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 päämessu
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 päämessu
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 päämessu
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 päämessu

 

 

Diaspora

Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): –
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): –
Joensuu (Kaislakatu 6): –

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

 

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu.

Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish.

Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)


21.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
28.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa
4.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
6.8. ti Herran kirkastuminen: 17.00 messu
11.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
15.8. to autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 messu
18.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu  Kemissä
25.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
1.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
8.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
15.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
22.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa
29.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
6.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
13.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa

 

Diaspora 

Kajaani (Kirkkokatu 17):  28.7., 22.9. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 21.7., 18.8., 15.9., 20.10. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 4.8., 1.9., 6.10. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 25.8., 27.10. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 11.8., 8.9., 13.10. su 17.30

Fides

Fides

Katolinen hiippakuntalehti
Katolskt Stiftsblad
Diocesan Magazine

Social Media

Uutiskirje

Paavin twiitit

Tilastot

Tilastoja

  • Jäseniä: 15483
  • Seurakuntia: 8
  • Pappeja: 31

Arkistot

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Lisätietoa seurakuntien jäsenmaksusta.