Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
Ma, ke, pe 18.00 messu.
Ti ja to 7.30 messu.
Ke 17.30 ruusukkorukous.
Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
Wed. 17.30 Rosary.
Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

 

30.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

2.10. ma 18.30 johdantokurssi

7.10. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu ja adoraatio vietnamiksi, 18.00 iltamessu

11.10. ke 18.30 naistenpiiri

14.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Keravalla, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

18.10. ke 18.30 raamattupiiri

21.10. la 17.40 vesper, 16.00 messu unkariksi, 18.00 aattomessu

22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 14.00 messu malayalamiksi, 18.00 iltamessu

23.10. ma 18.30 johdantokurssi 

28.10. la 10.00-13.15 ensikommuunio-opetus, 15.00 ukrainalainen liturgia, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 iltamessu

1.11. ke 18.30 raamattupiiri

4.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 11.00 juhlallinen messu kaikkien poisnukkuneiden puolesta, 13.00 rukoushetki hautausmaalla, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

5.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

6.11. ma 18.30 johdantokurssi 

8.11. pe 18.30 naistenpiiri

11.11. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu vietnamiksi ja adoraatio, 18.00 iltamessu

18.11. la 10.00-13.15 ensikommuunio-opetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

19.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Keravalla, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

 

 

ENSIKOMMUUNIO-OPETUS

28.10., 18.11. la 10.00

 

VAHVISTUSOPETUS

7.10., 11.11. la 10.45

 

JOHDANTOKURSSI

2.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. ma 18.30

 

CATHOLIC STUDENTS’ CLUB

10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12. ti 18.00

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): 15.10., 19.11. su 11.00

Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie 2, Porvoo): 15.10., 19.11. su 15.00

Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, Urheilutie 2-4, Vantaa): 8.10., 22.10., 12.11. su 11.00

 

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsiksi, 2. su lastenmessu suomeksi, 3. su vietnamiksi, 4. su lastenmessu suomeksi, 5. su lastenmessu suomeksi), su 13.00 messu tagalogiksi (vain 2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie), 18.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 7.00 laudes, 7.30 messu suomeksi tai englanniksi, 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
Seurakunnan kanslia avoinna ma-ke 10.00-15.00.

Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Evening Mass in Finnish.
Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in Tagalog (only 2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross during Lent), 18.00 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 7.00 Laudes, 7.30 Mass in Finnish or English, 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50.
Parish office open Mon.-Wed. 10.00-15.00.

 

OHJELMA

 

Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä Youtuben ”Pyhä Maria” kanavalla.
Huom.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen.

 

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu suomeksi ja vahvistuksen sakramentti, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 14.30 messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English, 19.30 messu arabiaksi

22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 14.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.00 messu suomeksi, 13.00 hartaus vainajien puolesta Malmin hautausmaan katolisessa kortelissa (57), 18.00 messu suomeksi, 18.00 nuortenilta

5.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

11.11. la 10.00 messu suomeksi, 10.00-13.30 ensikommuunio-opetus suomeksi, 15.30-18.00 vahvistusopetus suomeksi, 18.00 messu suomeksi

12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 21.10., 18.11., 16.12., 20.1., 17.2., 16.3., 20.4., 18.5. la 16.00 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi (4. su) tai tagalogiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese (4th Sun.), or Tagalog or no Mass, 18.00 Mass in English.
Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

OHJELMA

 

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kotisivulta osoitteesta birgitta.katolinen.fi.

 

 

30.9. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 13.00 messu Kökarin luterilaisessa kirkossa Ahvenanmaalla, 17.00 nuortenilta

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

7.10. la Huom.! ei aamumessua, 16.00 messu Naantalissa luostarikirkossa

8.10. su pyhä Birgitta (seurakuntamme nimikkojuhla): 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

KATEKEESI

30.9. la 9.30

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 24.9., 8.10. su 15.00

Ahvenanmaa (Röda korsgården, Västra Esplanadsgatan 5): 30.9. la 13.00 Huom.! messu Kökarin luterilaisessa kirkossa

Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 8.10. su 17.00 

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: seurakunnalla ei enää numeroa, papeilla omat numerot
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko (paastonaikana ristintie), 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
Ma 18.00 messu.
ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
Ke 18.00 messu.
To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
Pe 7.00 messu.
La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary (during Lent Stations of the Cross), 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
Mon. 18.00 Mass.
Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
Wed. 18.00 Mass.
Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
Fri. 7.00 Mass.
Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

OHJELMA

 

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English, sadonkorjuujuhla

15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

21.10. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu

22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

28.10. la 10.00 messu, 10.30 syystalkoot

29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

4.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.00 messu

5.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

JOHDANTOKURSSI

12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.

 

LAUANTAIKURSSI
21.10., 18.11., 16.12. la 9.00 

 

 

 

 

 

Pyhän Ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, pe 18.00 messu, to 7.30 messu.
Ke 17.40 vesper.
Pe 17.15 adoraatio (paastonaikana ristintie).
La messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo 8.00).
Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass, Thurs. 7.30 Mass.
Wed. 17.40 Vespers.
Fri. 17.15 Adoration.
Sat. Mass time varies. (Normally Mass at 8.00).
Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

OHJELMA

 

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

27.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

30.9. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho, 16.00 messu vietnamiksi (Laupeuden ryhmä)

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus ja vanhempien kokous, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

4.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

10.10. ti 18.00 messu Hervannassa pikkusisarten luona

11.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

14.10. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

18.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

25.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

28.10. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho

29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

31.10. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

1.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

4.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.30 messu vainajien puolesta, 12.00 messu englanniksi/Mass for the Faithful Departed in English

5.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus ja vanhempien keskustelu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

7.11. ti 18.00 messu Hervannassa pikkusisarten luona

8.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

15.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

18.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

19.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus ja vanhempien kokous, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

22.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

25.11. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho

26.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

28.11. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

29.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

 

 

INFORMAATIOKURSSI

11.10., 8.11. ke 18.30

 

JATKOKURSSI

18.10., 15.11. ke 18.30

 

KATEKEESI

14.10., 18.11. la 9.50

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hervanta (ev.-lut. kirkko, Lindforsinkatu 7, Tampere): 21.10., 25.11. la 18.00

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 1.10., 5.11. su 15.00

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 8.10., 12.11. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 8.10., 22.10., 29.10., 12.11., 26.11. su 12.00 

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 7.10. la 12.00 ja 16.00 ja 17.30, 22.10. su 16.00, 29.10. su 16.00, 11.11. la 12.00 ja 16.00 ja 17.30, 26.11. su 16.00

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 21.10., 18.11., 16.12. la 17.00

 

 

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

Su 10.00 messu.
Ke 7.30 messu.
To 17.00 messu.
Pe 17.00 messu.
Ma, ti ja la messuajat vaihtelevat. Lisätietoa seurakunnasta.
Rippiaika pe 16.30-16.50, su 9.15-9.45 sekä sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in Finnish.
Wed. 7.30 Mass in Finnish.
Thurs. 17.00 Mass in Finnish.
Fri. 17.00 Mass in Finnish.
Mon., Tues. and Sat. Mass times vary. Please contact the parish.
Confessions Fri. 16.30-16.50, Sun. 9.15-9.45 and upon agreement.

 

 OHJELMA

 

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 messu

8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 messu

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hollola (Rantatie 917): ilmoitetaan myöhemmin

Kotka (Huom.! uusi paikka: Kymin kirkko, Suntionkatu 18): 14.10. la 17.00

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 8.10., 12.11., 26.11., 10.12., 14.1., 28.1., 11.2., 10.3., 24.3., 14.4., 12.5., 26.5. su 16.30

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): 28.10., 25.11., 16.12., 27.1., 24.2., 23.3., 27.4., 25.5., 22.6. la 16.15
27.7. la Huom.! 17.00

Pyhtää (Harjuntie 11): 9.12., 11.5. la 17.00

 

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
Ma, ti, ke, to, pe 16.30 ruusukko, 17.00 messu.
To 16.00 adoraatio (ei kuukauden ensimmäisellä viikolla, jolloin adoraatio pe 12-17).
La 11.30 messu.
Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
Muutokset vakio-ohjelmaan ovat mahdollisia.

Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.30 Rosary, 17.00 Mass in Finnish.
Thurs. 16.00 Adoration (no Adoration on the 1st Thurs. of the month, but on Friday from 12 to 17).
Sat. 11.30 Mass.
Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
Confessions Mon. – Fri. half an hour before Mass and by appointment.
Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
While this is normally the weekly program of the parish, please note that changes are possible.

 

OHJELMA

 

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kajaanissa

29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

               

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kajaani (Kirkkokatu 17): 22.10. su 17.30

Kemi (Lehtokatu 31): 15.10. su 17.00

Tornio (Lukiokatu 1): 1.10. su 17.00, ruusukko puoli tuntia ennen messua

Raahe (Brahenkatu 2): 24.9. su 17.00

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.10. su 17.30

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu.
Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
To 17.30 adoraatio.
La 18.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
Rippiaika ti 16.00, ennen messua ja sopimuksen mukaan.
Ohjelmaan voi tulla muutoksia, jotka voi tarkistaa seurakunnan kalenterista.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish.
Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
Thurs. 17.30 Adoration.
Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
Confessions Tues. 16.00, before Masses, and by appointment.
Changes to the programme are possible. Please look at the updated calendar on the website of the parish.

 

 OHJELMA

 

30.9. la 11.00 messu Savonlinnassa, 18.00 messu Joensuussa

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu

5.10. to 18.45 johdantokurssi 23/24

6.10. pe 18.00 perhekerho, satuilta

7.10. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 11.00 vahvistusopetus, 18.00 messu Joensuussa

8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
 

9.10. ma 18.45 jatkokurssi

13.10. pe 18.00 messu Mikkelissä

14.10. la 18.00 messu Joensuussa

15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/ Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 13.00 messu karenniksi

17.10. ti 18.45 lectio divina

19.10. to 18.45 johdantokurssi 23/24

22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, Huom.! ei messua Joensuussa, 11.00 päämessu

23.10. ma Huom! ei messua

27.10. pe 18.00 perhekerho, satuilta

28.10. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 11.00 vahvistusopetus, 18.00 messu Joensuussa

29.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu

2.11. to 18.45 johdantokurssi 23/24

5.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa 

6.11. ma 18.45 jatkokurssi

10.11. pe 18.00 perhekerho, satuilta

11.11. la 11.00 messu Savonlinnassa

12.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

 

 

JOHDANTOKURSSI

5.10., 19.10., 2.11. to 18.45

 

JATKOKURSSI

9.10., 6.11. ma 18.45

 

SAKRAMENTTIOPETUS

ensikommuunio: 7.10., 28.10. la 10.00

vahvistuksen sakramentti: 7.10., 28.10. la 11.00 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Joensuu (Kaislakatu 6): Katso ajat ylempää ohjelmasta.

Savonlinna (Erkonkatu 11): 30.9., 11.11. la 11.00

Mikkeli (Paavalinkatu 4): 13.10. pe 18.00