Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

 

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.

Ma, ke, pe 18.00 messu.

Ti ja to 7.30 messu.

Ke 17.30 ruusukkorukous.

Pe 17.30 adoraatio.

Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.

Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.

Wed. 17.30 Rosary.

Fri. 17.30 Adoration.

Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

21.7. la 18.00 aattomessu
22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
28.7. la 18.00 aattomessu
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
2.8. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
4.8. la 18.00 aattomessu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
11.8. la 18.00 aattomessu
12.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

Messut diasporassa jälleen syyskuussa.
Kirkkokahveja ei kesällä sunnuntaisin, vaan keskiviikon iltamessun jälkeen.

 

 

Diaspora

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): –
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): –

Pyhän Marian seurakunta

 

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh.: 09-2411633, fax 09-2411634
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu, 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 12.45 messu afrikkalaisille, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu.

Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

– Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Sat. 9.30 (or 11.00, see programme below) Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. German), 12.45 Mass for Catholics from Africa, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open Mon.Fri. 10.00-14.00.

 

22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.30 ruusukko, 10.00 messu suomeksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 ruusukko, 10.00 messu suomeksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.30 ruusukko, 10.00 messu suomeksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.8. su Pyhän Marian seurakunnan nimikkojuhla: 9.30 ruusukko, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

Messut diasporassa jälleen syksyllä.

 

 

Diaspora

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): –
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): –
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): –

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.

Ke, pe, la 7.30 aamumessu.

ti, to 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 18.00 Mass in English.

Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.

Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
11.8. la hiippakuntajuhla Lohjalla
12.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

 

Katekeesi

 

Diaspora

 

Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle):  –
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 29.7., 12.8. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): –

Pyhän Olavin seurakunta

 

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.

Ma 18.00 messu.

ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.

Ke 18.00 messu.

To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.

Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.

La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).

– Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.

Mon. 18.00 Mass.

Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.

Wed. 18.00 Mass.

Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.

Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.

Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu
28.7. la 11.00 messu Savonlinnan Olavinlinnassa
29.7. su pyhä Olavi: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu
11.8. la hiippakuntajuhla Lohjalla, (6.00 lähtö kirkoltamme, 11.00 piispanmessu Lohjalla)
12.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu
14.8. ti 18.00 juhlan aattomessu (gregoriaaninen messu)
15.8. ke autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 messu
19.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

Kesällä ei messua englanniksi./No Mass in English during summer.
Mass in English again on August 19.

 

 

 

Lauantaikurssi

 

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pyhän ristin seurakunta

 

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.

Ma, ke, to, pe 18.00 messu.

Ke 17.40 vesper.

Ti, to ja pe 18.30 adoraatio.

La messuaika vaihtelee.

– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.

Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass.

Wed. 17.40 Vespers

Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration.

Sat. Mass time varies.

– Confessions every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
11.8. la 7.00 lähtö kirkon edestä hiippakuntajuhlaan Lohjalle
12.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

 

 

Katekeesi

 

 

Diaspora

 

Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, Matti Alangon katu 11): ei messua kesä-, heinä- ja elokuussa
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): ei messua kesä- ja heinäkuussa, 25.8. la 16.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): ei tänä aikana
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 4.8. la 12.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): ei messua kesä-, heinä- ja elokuussa
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 4.8. la 16.00

Pyhän Ursulan seurakunta

 

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi
pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu.

Ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu.

Pe 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.).

Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities.

 

22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 messu
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 messu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 messu
11.8. la 11.00 hiippakuntajuhla Pyhän Laurin kirkossa Lohjalla
12.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 messu

Huom.! Heinäkuussa ei messuja arkipäivinä. Messu sunnuntaisin klo 11.00. Heinäkuussa ei messuja diasporassa.
No daily Mass in July. Mass only on Sundays in Finnish at 11.00.
No Masses in other cities in July.

 

 

 

 

Diaspora

 

Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 12.8. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): –
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): –

 

Katekeesi

 

Kouvola (seurakuntasali): –
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): –
Kotka opetus ensikommuuniota varten (seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): -(Langinkoskentie 1): –
Lappeenranta: –

Pyhän Joosefin seurakunta

 

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 11.00 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.

Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)

La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No Adoration on Feast Days.)

Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

 

22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 11.00 päämessu
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 päämessu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 11.00 päämessu
12.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 päämessu

Kesällä ei messuja diasporassa.

 

 

Diaspora

 

Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): –
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): –
Joensuu (Kaislakatu 6): –
Lieksa (Tukipiste, Asema-aukio 2): –

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

 

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu.

Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish.

Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

22.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, Huom.! ei messua Raahessa
29.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
5.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
6.8. ma Herran kirkastuminen: 18.00 juhlamessu
12.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

 

 

 

Sakramenttiopetus

ensikommuunioryhmä, Jeesuksen pyhän sydämen ryhmä ja väliryhmä: –
vahvistusryhmä:-

 

Diaspora

 

Kajaani (Kirkkokatu 17): –
Kemi (Lehtokatu 31): –
Tornio (Lukiokatu 1): 5.8. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): –
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 12.8. su 17.30

Keskukset

 

Opetuskeskus

katekeesi.katolinen.fi

 

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki
puh.: 09-6129470
sähköposti: info(at)katolinen.fi
kotisivu: katolinen.fi
Avoinna arkisin 10-16.

 

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi.

 

Studium Catholicum

www.studium.fi

 

Suomen Caritas

www.caritas.fi

Tilastotietoja

  • Jäseniä: 14949
  • Seurakuntia: 8
  • Pappeja: 32

Arkistot

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Lisätietoa seurakuntien jäsenmaksusta.