Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous. 
 • Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
 • Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

 

 OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

20.3. ma 18.30 johdantokurssi

21.3. ti 19.00 avioliittokurssi

25.3. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 16.00 ukrainalainen liturgia, 18.00 iltamessu

1.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

2.4. su palmusunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Keravalla, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

3.4. ma 18.30 johdantokurssi

4.4. ti 18.00 krismamessu

6.4. kiirastorstai: 16.00 messu englanniksi/Mass of the Lord’s Supper in English, 18.00 Iltamessu eukaristian asettamisen muistoksi, 20.00 hiljainen palvonta sakramenttikappelissa/Adoration of the Blessed Sacrament in the Chapel

7.4. pe pitkäperjantai: 9.00 Tenebrae, 11.00 ristintien hartaus, 12.00 juhlallinen jumalanpalvelus englanniksi/Solemn Commemoration of the Lord’s Passion in English, 14.00 ristintien hartaus, 14.00-14.45 mahdollisuus ripittäytymiseen/Availability for Confession, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Tikkurilassa

8.4. la pyhä lauantai: 9.00 Tenebrae, 12.00 ruoan siunaaminen puolaksi/Blessing of the Easter Baskets in Polish, 21.00-21.45 mahdollisuus ripittäytymiseen/Availability for Confession, 22.00 pääsiäisyön vigilia ja juhlallinen messu 

9.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 messu latinaksi ja englanniksi/Mass in Latin and English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu 

10.4. ma pääsiäismaanantai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

11.4. ti 19.00 avioliittokurssi

15.4. la 10.45 vahvistusopetus, 16.00 messu unkariksi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

16.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Keravalla, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 14.00 messu malayalamiksi, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

17.4. ma 18.30 johdantokurssi 

22.4. la 10.00 ensikommuunio-opetus 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 16.00 ukrainalainen liturgia, 18.00 iltamessu

24.4. ma 18.30 jatkokurssi 

25.4. ti 19.00 avioliittokurssi

29.4. la 10.45 vahvistusopetus, la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 iltamessu

 

Huom.! Huhtikuussa ei palmusunnuntain vuoksi vietetä gregoriaanista messua.
Note! There is no Gregorian Mass in April due to Palm Sunday.

 

AVIOLIITTOKURSSI

21.3., 11.4., 25.4. ti 19.00

 

JATKOKURSSI

24.4. ma 18.30

 

JOHDANTOKURSSI

3.4., 17.4. ma 18.30

 

CATHOLIC STUDENTS’ CLUB

21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5. ti 18.00 ruusukko/Rosary, 18.30 messu/Mass in Latin and English

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): 2.4., 16.4. su 11.00

Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, Porvoo): 16.4. su 15.00

Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, Urheilutie 2-4, Vantaa): 26.3. su 11.00, 7.4. pe 15.00, 9.4., 23.4. su 11.00

 

 

Pyhän Marian seurakunta

 

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 

 • La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsiksi, 2. su lastenmessu, 3. su vietnamiksi, 4. su lastenmessu, 5. su lastenmessu), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie), 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi tai englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna ma, ti, ke 10.00-15.00.

 

 • Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 5th Sun. Family Mass), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross during Lent), 18.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish or English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50.
 • Parish office open Mon., Tues., Wed. 10.00-15.00.

 

 

OHJELMA

Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä Youtuben ”Pyhä Maria” kanavalla.

Huom.!
Messuihin ja muihin tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen. 

 

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

2.4. su palmusunnuntai: 10.00 kulkue Englantilaisen koulun edestä ja messu suomeksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.4. ti 8.00 messu, Huom.! illalla ei messua kirkossamme, krismamessu katedraalissa klo 18.00

5.4. ke 8.00 messu, 14.00 messu ja Maria-klubin tapaaminen, 18.00 messu

6.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu ehtoollisen asettamisen muistoksi, 19.30 adoraatio

7.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja abstinenssipäivä): 14.00 ristintien hartaus, 14.00 rippitilaisuus, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

8.4. pyhä lauantai: 11.00 pääsiäisruoan siunaaminen/Poświęcenie pokarmów wielkanocnych, 21.30 pyhän pääsiäisyön vigilia, pääsiäisruoan siunaaminen

9.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

10.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu, 18.00 messu

16.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu arabiaksi, 14.30 messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4):  2.4., 28.5. su 16.00 

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 15.4., 20.5. la 16.00 

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi (4. su) tai tagalogiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese (4th Sun.), or Tagalog or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kotisivulta osoitteesta birgitta.katolinen.fi.

 

20.3. ma pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso: Huom.! ei aamumessua, 18.00 juhlamessu

25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 7.30 messu, 11.00 messu (SCJ-retretti)

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

27.3. ma 16.30 Birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaatit

28.3. ti 18.45 SCJ-maallikot

1.4. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 10.00 messu ruotsiksi tai englanniksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland, 13.00 perhemessu

2.4. su palmusunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.4. to kiirastorstai: Huom.! ei ristintien hartautta, 18.00 messu ehtoollisen asettamisen muistoksi ja adoraatio

7.4. pe pitkäperjantai (paasto- ja abstinenssipäivä): Huom.! ei aamumessua, 9.00 Laudes, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

8.4. la pyhä lauantai: Huom.! ei aamumessua, 9.00 Laudes, 12.00 ruoan siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

9.4. su pääsiäissunnuntai: Huom.! ei aamumessua eikä ruusukkoa, 10.30 juhlamessu, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

10.4. ma pääsiäismaanantai: Huom.! ei aamumessua, 10.30 päämessu

15.4. la 7.30 messu, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland 

16.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi

19.4. ke 17.30 naistenpiiri

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

25.4. ti 18.45 SCJ-maallikot

29.4. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu

30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

KATEKEESI

1.4., 29.4. la 9.30

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 26.3., 16.4., 23.4. su 15.00

Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, Hindersbölevägen 11): 1.4., 15.4. la 10.00

Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 9.4., 16.4. su 17.00

 

  

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 

 • Su 10.00 ruusukko (paastonaikana ristintie), 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary (during Lent Stations of the Cross), 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

 OHJELMA

 

20.3. ma pyhän Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 18.00 messu

24.3. pe 18.00 ristintien hartaus englanniksi/Stations of the Cross in English

25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 10.00 messu

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 ristintie, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

31.3. pe 18.00 ristintien hartaus kareniksi

2.4. su palmusunnuntai: 10.30 kulkue ja päämessu, 12.00 kulkue ja messu englanniksi/Procession and Mass in English

6.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu ehtoollisen asettamisen muistoksi

7.4. pe pitkäperjantai: 15.00 jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi 

8.4. la pyhä lauantai: 23.00 pyhän pääsiäisyön vigilia 

9.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

15.4. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu 

16.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

LAUANTAIKURSSI

15.4., 20.5. la 9.00

 

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00 messu, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • La messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo 8.00).
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

 

 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies. (Normally Mass at 8.00).
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

OHJELMA

 

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

20.3. ma pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 18.00 juhlamessu

22.3. ke 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

23.3. to 18.00 messu Humppilassa

25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 9.00-15.00 paastoretretti suomeksi, 12.00 juhlamessu

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus ja vanhempien kokous, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

28.3. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

1.4. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho

2.4. su palmusunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

5.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

6.4. to kiirastorstai: 19.00 messu ehtoollisen asettamisen muistoksi, messun jälkeen adoraatio

7.4. pe pitkäperjantai: 14.00 ristintie, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

8.4. la pyhä lauantai: 12.00 pääsiäisruoan siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

9.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

10.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 juhlamessu, 15.00 messu Hämeenlinnassa

12.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

15.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

16.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

19.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

25.4. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

26.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

INFORMAATIOKURSSI

12.4. ke 18.30

 

JATKOKURSSI

19.4. ke 18.30

 

KATEKEESI

15.4. la 9.50

 

SAKRAMENTTIOPETUS 

ensikommuunio: 26.3., 23.4. su 11.30
vahvistuksen sakramentti: 2.4. su 11.30

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hervanta (ev.-lut. kirkko, Lindforsinkatu 7, Tampere): 25.3., 29.4. la 18.00

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 2.4. su 13.00 katekeesi lapsille, 15.00 messu, 10.4. ma 15.00 messu

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 23.4. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 26.3., 9.4., 23.4. su 12.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 26.3. su 16.00, 6.4. to 18.00, 7.4. pe 15.00, 8.4. la 22.00, 9.4. su 16.00, 22.4. la 12.00 ja 16.00 ja 17.30

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 15.4., 20.5. la 17.00 

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 

 • Su 10.00 messu. 
 • Ke 7.20 messu.
 • To 17.00 messu. 
 • Pe 17.00 messu.
 • Rippiaika pe 16.30-16.50, su 9.15-9.45 sekä sopimuksen mukaan.

   

 • Sun. 10.00 Mass in Finnish. 
 • Wed. 7.20 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.00 Mass in Finnish. 
 • Fri. 17.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Fri. 16.30-16.50, Sun. 9.15-9.45 and upon agreement.

 

 

OHJELMA

 

20.3. ma pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 17.00 messu

25.3. la 16.00 aattomessu Pyhtäällä

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 messu

2.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu

6.4. to kiirastorstai: 18.00 messu 

7.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi 

8.4. la pyhä lauantai: 23.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

9.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 messu

10.4. ma 10.00 pääsiäisoktaavin messu

12.4. ke Huom.! ei messua seurakunnassamme

15.4. la 16.30 aattomessu Lappeenrannassa

16.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00 messu

22.4. la 16.00 aattomessu Kotkassa

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu, 16.30 messu Lahdessa

30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu

 

JOHDANTOKURSSI

Johdantokurssi katolisesta uskosta kiinnostuneille alkoi 15.2. klo 19.00. Lisätietoja seurakunnasta. Kurssi järjestetään etäyhteydellä. Ilmoittautumiset ja lisätietoa: ursula@katolinen.fi.

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hollola (Rantatie 917): –

Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): 25.2., 22.4. la 16.00

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 23.4. su 16.30

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): 15.4. la 16.30

Pyhtää (Harjuntie 11): 25.3. la 16.00

 

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 

 

 • Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 16.30 ruusukko, 17.00 messu.
 • To 16.00 adoraatio (ei kuukauden ensimmäisellä viikolla, jolloin adoraatio pe 12-17).
 • La 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Muutokset vakio-ohjelmaan ovat mahdollisia.
 • Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.30 Rosary, 17.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 16.00 Adoration (no Adoration on the 1st Thurs. of the month, but on Friday from 12 to 17).
 • Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Mon. – Fri. half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
 • While this is normally the weekly program of the parish, please note that changes are possible.

 

OHJELMA

 

20.3. ma pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 17.00 messu

25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 11.30 messu

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 päämessu, 11.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Raahessa

2.4. su palmusunnuntai: 10.00 päämessu ja kulkue, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

6.4. to kiirastorstai: 18.00 messu

7.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi

8.4. la pyhä lauantai: 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

9.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

16.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00 päämessu ja ensikommuunio, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa

30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

 

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

 

Kajaani (Kirkkokatu 17): 26.2., 23.4. su 17.30

Kemi (Lehtokatu 31): 16.4. su 17.00

Tornio (Lukiokatu 1): 2.4. su 17.00

Raahe (Brahenkatu 2): 26.3. su 17.00

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): ei tänä aikana

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 

 

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu.
 • Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
 • To 17.30 adoraatio.
 • La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika ti 16.00, ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Ohjelmaan voi tulla muutoksia, jotka voi tarkistaa seurakunnan kalenterista.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration.
 • Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Tues. 16.00, before Masses, and by appointment.
 • Changes to the programme are possible. Please look at the updated calendar on the website of the parish.

 

OHJELMA 

 

20.3.-24.3. ma-pe Huom.! ei messuja eikä adoraatiota

24.3. pe 18.00 ristintien hartaus

25.3. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 11.00 vahvistusopetus

26.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.15 perhemessu

27.3. ma Huom.! ei messua

29.3. ke Huom.! ei messua eikä johdantokurssia

31.3. pe 18.00 ristintien hartaus

2.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

4.4. ti Huom.! ei messua

6.4. to kiirastorstai: 18.00 messu

7.4. pe pitkäperjantai: 9.00 aamumessu, 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi, 19.00 ekumeeninen ristintien hartaus

8.4. la pyhä lauantai: 20.00 pyhän pääsiäisyön vigilia

9.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, Huom.! 12.00 messu Joensuussa

10.4. ma pääsiäismaanantai: 18.00 iltamessu

12.4. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi

15.4. la 11.00 messu Savonlinnassa 

16.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

23.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

25.4. ti Huom.! ei messua

26.4. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi

28.4. pe 18.00 messu Mikkelissä

29.4. la 10.00 ensikommuunio-opetus, 11.00 vahvistusopetus

30.4. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.15 perhemessu, 18.00 messu Joensuussa 

 

 

JOHDANTOKURSSI

12.4., 26.4. ke 18.45, Huom.! 29.3. kurssi peruttu

 

SAKRAMENTTIOPETUS

ensikommuunio: 25.3., 29.4. la 10.00

vahvistuksen sakramentti: 25.3., 29.4. la 11.00

 

PERHEMESSU

26.3., 30.4. su 12.15

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Joensuu (Kaislakatu 6): yleensä sunnuntaisin klo 10.00, Huom.! poikkeukset: 9.4. su 12.00, 23.4., 30.4. su 18.00

Savonlinna (Erkonkatu 11): 15.4. la 11.00

Mikkeli (Paavalinkatu 4): 28.4. pe 18.00