Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.

Ma, ke, pe 18.00 messu.

Ti ja to 7.30 messu.

Ke 17.30 ruusukkorukous.

Pe 17.30 adoraatio.

Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.

Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.

Wed. 17.30 Rosary.

Fri. 17.30 Adoration.

Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

Kaikki messut ja seurakuntien tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Kirkot pysyvät kuitenkin avoimina rukousta ja sielunhoitoa varten. Sairaiden ja kuolevien luona käydään edelleen.

All Masses and parish functions have been suspended until further notice. However, the churches remain open for prayer and Confessions. Priests also still visit the sick and the dying.

17.3. ti 14.00 seniorit
21.3. la 9.00-15.30 retretti seurakuntalaisille seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English , 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu
23.3. ma 17.00-17.45 ruusukko elämän puolesta, 18.30 johdantokurssi
24.3. ti 19.00 avioliittokurssi 
28.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus,17.40 vesper, 18.00 aattomessu

29.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
30.4. ma 18.00 kirjallisuuspiiri 
4.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
5.4. su palmusunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

Huom.! Paaston aikana klo 17.30 ristintien hartaus ja adoraatio perjantain iltamessun jälkeen.

Diaspora

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 15.3. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): su 11.15: 22.3., 5.4., 10.4. Huom.! pe 15.00, 12.4., 19.4., 3.5., 24.5., 7.6. 

 

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ristintien hartaus, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ristintien hartaus englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, ke, pe 8.00 messu suomeksi.

Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

– Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45–17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

 

 

 

 

Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Stations of the Cross, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Stations of the Cross in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Wed., Fri. 8.00 Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00. 

Kaikki messut ja seurakuntien tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Kirkot pysyvät kuitenkin avoimina rukousta ja sielunhoitoa varten. Sairaiden ja kuolevien luona käydään edelleen.

All Masses and parish functions have been suspended until further notice. However, the churches remain open for prayer and Confessions. Priests also still visit the sick and the dying.

22.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 15.00 klassisen musiikin konsertti, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen: 8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.4. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi

5.4. su palmusunnuntai: 10.00 kulkue Englantilaisen koulun edestä ja messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

Diaspora

 

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 5.4,. 3.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 28.3., 25.4. la 16.00, 23.5. la 17.00 (Huom.! poikkeuksellinen aika)
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 4.4., 9.5. la 14.00
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): 21.3., 18.4., 16.5. la 16.00

 

 Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.

Ke, pe, la 7.30 aamumessu.

ti, to 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English.

Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.

Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

Kaikki messut ja seurakuntien tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Kirkot pysyvät kuitenkin avoimina rukousta ja sielunhoitoa varten. Sairaiden ja kuolevien luona käydään edelleen.

All Masses and parish functions have been suspended until further notice. However, the churches remain open for prayer and Confessions. Priests also still visit the sick and the dying.

21.3. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland
22.3. su paaston 4. sunnuntai (Laetare): 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 messu
28.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
3.4. pe 18.00 messu Porissa
4.4. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland

5.4. su palmusunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Katekeesi

28.3., 25.4. la 9.30

 

Diaspora

Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 21.3., 4.4., 18.4., 9.5., 23.5. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 29.3., 19.4., 26.4., 10.5., 31.5. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 3.4. pe 18.00, 12.4. Huom.! su 16.00, 15.5. pe 18.00

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.

Ma 18.00 messu.

ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.

Ke 18.00 messu.

To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.

Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.

La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).

– Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.

Mon. 18.00 Mass.

Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.

Wed. 18.00 Mass.

Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.

Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.

Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

Kaikki messut ja seurakuntien tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Kirkot pysyvät kuitenkin avoimina rukousta ja sielunhoitoa varten. Sairaiden ja kuolevien luona käydään edelleen.

All Masses and parish functions have been suspended until further notice. However, the churches remain open for prayer and Confessions. Priests also still visit the sick and the dying.

19.3. to pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 18.00 adoraatio ja messu
20.3. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin reliikin kunnioittaminen
22.3. su paaston 4. sunnuntai (Laetare-sunnuntai): 10.00 ristintie, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 messu
27.3. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin reliikin kunnioittaminen
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 ristintie, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
3.4. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin reliikin kunnioittaminen 
5.4. su palmusunnuntai: 11.00 kulkue ja messu
9.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
10.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi
11.4. la pyhä lauantai: 23.00 pääsiäisyön vigilia
12.4. su pääsiäissunnuntai: 12.00 päämessu
13.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu

 

 

Lauantaikurssi

 18.4., 16.5. la 9.00

 

Johdantokurssi

 

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pyhän ristin seurakunta

 

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, tike, pe 18.00, to 7.30 messu.

Ke 17.40 vesper.

Pe 17.15 adoraatio.

La messuaika vaihtelee.

– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Tues.Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.

Wed. 17.40 Vespers.

Fri. 17.15 Adoration.

Sat. Mass time varies.

– Confession every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.) 

Kaikki messut ja seurakuntien tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Kirkot pysyvät kuitenkin avoimina rukousta ja sielunhoitoa varten. Sairaiden ja kuolevien luona käydään edelleen.

All Masses and parish functions have been suspended until further notice. However, the churches remain open for prayer and Confessions. Priests also still visit the sick and the dying.

19.3. to Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 18.00 juhlamessu
20.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu
21.3. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 juhlamessu
27.3. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu
28.3. la 9.00-15.00 seurakunnan paastoretretti 
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

31.3. ti 14.00 messu senioreille
1.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
3.4. pe 17.15 ristintie, 18.00 iltamessu
4.4. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
5.4. su palmusunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

9.4. to kiirastorstai: 19.00 messu ehtoollisen asettamisen muistoksi, messun jälkeen adoraatio
10.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi
11.4. la pyhä lauantai: 12.00 pääsiäisruoan siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
12.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 16.00 messu englanniksi/Mass in English (Note the time!)
13.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu
14.4. ti 18.00 messu Hervannassa
18.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
19.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 13.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
20.4. ma 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri
22.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi
26.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

28.4. ti 14.00 messu senioreille
29.4. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

 

 

Katekeesi

18.4., 16.5. la 9.50

 

Sakramenttiopetus 
ensikommuunio: 29.3., 19.4. su 11.30
vahvistuksen sakramentti: 26.4., 17.5. su 11.30


Diaspora

 

Hämeenlinna (Huom.! ort. kirkko, Erottajakatu 2): 5.4., 3.5., 7.6. su 15.00 
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 13.4. ma 16.00, 26.4., 10.5. su 16.00  
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta):
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 22.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 14.6. su 12.00 
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 21.3., 18.4., 23.5. la 18.00 
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 22.3. su 16.00, 12.4. su 16.00, 25.4. la 12.00 ja 16.00, 9.5. la 12.00 ja 16.00, 24.5. su 16.00, 14.6. su 16.00

 

Pyhän Ursulan seurakunta

 

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi
pankkiyhteys: Sampo 800015-188844

 

Uusi vakio-ohjelma 1.9. alkaen:
Su 10.00 rippi, 11.00 messu.

Ke, to, pe 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio, pe 17.30 rippi.

– Maanantain, tiistain ja lauantain messuajat vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta. 

– Ripittäytyminen mahdollista myös muina aikoina ja sopimuksen mukaan.

New weekly program starting on Sept. 1:
Sun. 10.00 Confession, 11.00 Mass in Finnish.

Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration, Fri. 17.30 Confession. 

– Mass times vary on Mondays, Tuesdays, and Saturdays. Please contact the parish for more information.

– Confession possible also outside of the times mentioned. 

Kaikki messut ja seurakuntien tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Kirkot pysyvät kuitenkin avoimina rukousta ja sielunhoitoa varten. Sairaiden ja kuolevien luona käydään edelleen.

All Masses and parish functions have been suspended until further notice. However, the churches remain open for prayer and Confessions. Priests also still visit the sick and the dying.

19.3. to Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 18.00 messu
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 messu
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu
5.4. su palmusunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu

Diaspora

 

Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): klo 16.00: su 22.3., la 4.4., su 19.4., la 2.5., su 17.5., la 6.6., su 21.6.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 9.5., 13.6. la 16.00 (Huom.! aiemmin ilmoitetusta poiketen ei messua 11.4.)
Lappeenranta (ort. kirkko, Kristiinankatu 3): 21.3., 18.4., 16.5., 20.6. la 16.00

 

 

Katekeesi

 

Kouvola (seurakuntasali): –
Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): 1.2. la 14.00 (ensikommuunio), 15.00 (vahvistuksen sakramentti)
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): –
Lappeenranta (ort.kirkko, Kristiinankatu 3): –

 

 Pyhän Joosefin seurakunta

 

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 11.00 päämessu.

Ma, ti, ke, tope 18.00 messu.

Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)

La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Thurs.Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No Adoration on Feast Days.)

Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

 

Kaikki messut ja seurakuntien tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Kirkot pysyvät kuitenkin avoimina rukousta ja sielunhoitoa varten. Sairaiden ja kuolevien luona käydään edelleen.

All Masses and parish functions have been suspended until further notice. However, the churches remain open for prayer and Confessions. Priests also still visit the sick and the dying.

21.3. la 11.00 messu (19.3. pyhä Joosef ja seurakuntamme perustamisen vuosipäivä)
22.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 rippi Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 päämessu, 16.30 rippi Joensuussa, 17.00 messu Joensuussa

1.4. ke 17.45 johdantokurssi
4.4. la 12.00 messu Savonlinnassa
5.4. su palmusunnuntai: 8.30 rippi Joensuussa, 9.00 messu Joensuussa

Diaspora

Mikkeli (Jääkärintie 1, rakennus 9): 
Savonlinna (Huom.! uusi sijainti: Erkonkatu 11): 4.4. la 12.00
Joensuu (Kaislakatu 6):
messu: normaalisti joka sunnuntai klo 10.00, Huom.! poikkeukset: 29.3. su 17.00, 5.4. su 9.00
nuortenilta: lisätietoja seurakunnasta
Varkaus (lisätietoja seurakunnasta):

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

 

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu, kuukauden 1. to 16.00 adoraatio ja messu, la 11.30 messu ja Angelus. .

Ti, ke, la 20.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish, 1st Thurs. of the month 16.00 Adoration and Mass, Sat. 11.30 Mass and Angelus..

Tues., Wed., Sat. 20.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.) 

Kaikki messut ja seurakuntien tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Kirkot pysyvät kuitenkin avoimina rukousta ja sielunhoitoa varten. Sairaiden ja kuolevien luona käydään edelleen.

All Masses and parish functions have been suspended until further notice. However, the churches remain open for prayer and Confessions. Priests also still visit the sick and the dying.

19.3. to pyhä Joosef, Neitsyt Marian puoliso: 18.00 ruusukko ja messu
20.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie englanniksi/Way of the Cross in English
22.3. su paaston 4. sunnuntai (Laetare): 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa
25.3. ke Herran syntymän ilmoittaminen: 18.00 ruusukko ja messu
27.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie englanniksi/Way of the Cross in English
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
3.4. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie englanniksi/Way of the Cross in English
5.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 palmukulkue ja päämessu, 17.00 messu Torniossa
9.4. to kiirastorstai: 18.00 messu, messun jälkeen adoraatio keskiyöhön saakka
10.4. pe pitkäperjantai: 15.00 juhlallinen jumalanpalvelus Herran kärsimisen muistoksi
11.4. la pyhä lauantai: 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
12.4. su pääsiäissunnuntai: 11.15 päämessu

 

 

 

Katekeesi

 

 

Diaspora

Kajaani (Kirkkokatu 17):  22.3. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 15.3. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 5.4. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12):
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.3. su 17.30

Koronaepidemian vaikutuksia

KORONAEPIDEMIAN SEURAUKSIA

Helsingin hiippakunnassa kaikki julkiset messut ja seurakunnissa järjestettävät tapahtumat on peruttu toistaiseksi. Uutisissa on ajankohtaista tietoa. Lisätietoa saa omasta seurakunnasta. Hiippakunnan toimistoihin saa yhteyden sähköpostitse.

Alla offentliga mässor och evenemang har inställts. Kontakta församlingen för mer information. Stiftsbyråerna kan nås med e-post.

All public celebrations and happenings have been cancelled. Please contact your parish for more information. Diocesan offices can be reached by e-mail.

Fides

Katolinen hiippakuntalehti
Katolskt Stiftsblad
Diocesan Magazine

Paavin twiitit

KATT:n twiitit

Tilastot

Tilastoja

  • Jäseniä: 15483
  • Seurakuntia: 8
  • Pappeja: 28

Arkistot

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Lisätietoa seurakuntien jäsenmaksusta.