Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous.
 • Pe 17.30 adoraatio.
 • Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration.
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://henrik.katolinen.fi/sede.html

 

26.9. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00
päämessu, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu

3.10. la 10.45-12.45 ensikommuunio-opetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

5.10. ma 18.30 johdantokurssi

10.10. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu ja kirkkoon ottaminen

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu ja adoraatio, 18.00 iltamessu

 

JOHDANTOKURSSI

5.10., 19.10., 9.11., 23.11., 7.12. ma 18.30

 

 

DIASPORA

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 20.9. su 15.00

Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 4.10. su 11.15

 

 

 

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 • La 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su lastenmessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su lastenmessu suomeksi, 5. lastenmessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45–17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna sopimuksen mukaan.

 

 • Sat. 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.
 • Parish office open by appointment.

OHJELMA

 

 

Messuja voi seurata osoitteessa: http://www.pyhamaria.fi/?page_id=597925

 

Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://www.eventbrite.fi/o/30244719346

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi / Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja vahvistuksen sakramentti, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

 

 

DIASPORA

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 4.10., 1.11., 6.12., 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. su 16.00

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 26.9., 24.10., 7.11., 26.12., 23.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5. la 16.00 

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 3.10., 14.11., 12.12., 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 8.5. la 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

 

 

 OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kalenterista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/

 

Seurakunnalla ei ole käytössä menetelmää paikan varaamiseksi messuun.

 

22.9. ti 18.00 messu, 18.45 SCJ-maallikot

26.9. la 7.30 messu, 16.00 messu ja vahvistuksen sakramentti, Huom.! 18.00 messu arameaksi

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

3.10. la Huom.! ei aamumessua, 16.00 messu Naantalissa 

4.10. su pyhä Birgitta (seurakuntamme nimikkojuhla): 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu puolaksi/Msza święta po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.10. ti 18.00 messu, 18.45 miestenpiiri

10.10. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland, 13.00 perhemessu

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

13.10. ti 18.00 messu, 18.45 teologinen opintopiiri

18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

20.10. ti 18.00 messu suomeksi, 18.45 informaatiokurssi 

23.10. pe 7.30 messu, 16.30 birgittalaisoblaatit 

24.10. la Huom.! ei aamumessua, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland 

25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

27.10. ti 18.00 messu, 18.45 SCJ-maallikot 

28.10. ke pyhät apostolit Simon ja Juudas: 7.30 messu 

31.10. la kaikkien poisnukkuneiden muistopäivä (vainajien päivä): Huom.! ei aamumessua, 10.30 messu edesmenneiden puolesta, 12.00 hartaus hautausmaalla 

1.11. su kaikkien pyhien juhla (pyhäinpäivä): 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu puolaksi/Msza święta po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

3.11. ti 18.00 messu suomeksi, 18.45 miestenpiiri 

7.11. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu 

8.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

10.11. ti 18.00 messu, 18.45 teologinen opintopiiri 

15.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

KATEKEESI

10.10., 7.11. la 9.30 

 

 

DIASPORA

Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, Mariehamn): 10.10., 24.10. la 10.00 

Eurajoki (Kukkapolku 2): 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. su 15.00 

Naantali (Luostarikirkko, Nunnakatu 1): 3.10. la 16.00

Pori (Maantiekatu 46): 11.10., 8.11. su 17.00

 

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

 

 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

OHJELMA

Paikka messuun tulee varata seurakunnan kotisivulta löytyvästä linkistä: olavi.katolinen.fi

 

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

4.10. su kirkkovuoden 27 sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

 

LAUANTAIKURSSI

17.10., 21.11., 19.12.  la 9.00

 

JOHDANTOKURSSI

 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12. ti 17.00 

 

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio.
 • La messuaika vaihtelee.
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies.
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

OHJELMA 

Messuja voi seurata osoitteessa: https://tampere.livestreams.fi tai https://risti.katolinen.fi/live-stream.html

 Paikka messuun tulee varata seurakunnan kotisivulta löytyvästä linkistä: risti.katolinen.fi

23.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

25.9. pe 18.00 iltamessu, 18.30 ensikommuunion harjoitus ja rippi

26.9. la 11.00 juhlamessu ja ensikommuunio

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

29.9. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

2.10. pe 18.00 iltamessu, 18.30 rippi ja harjoitus vahvistuksen sakramenttia varten

3.10. la 10.30 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.10. ti 18.00 messu Hervannassa

7.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

10.10. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

14.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

17.10. la 12.00 Laupeuden rukousryhmä

18.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

20.10. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

21.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & Elämä -sarja

24.10. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

25.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

27.10. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

31.10. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.30 messu vainajien puolesta, 12.00 messu englanniksi/Mass for the Faithful Departed in English

 

 

KATEKEESI

24.10. la 9.50

 

DIASPORA

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 4.10. su 15.00

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 11.10. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 27.9., 11.10., 25.10. su 12.00 

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 26.9., 24.10. la 18.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 27.9. su 16.00, 10.10. la 12.00 ja 16.00, 25.10. su 16.00

 

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 • Su 10.00-10.30 rippi, 11.00 messu.
 • Ke, to, pe 18.00 iltamessu.
 • Ke 17.30 adoraatio, pe 17.30 rippi.
 • Kuukauden 2. ja 4. lauantai: 16.00 tai 18.00 messu. Tarkasta aika seurakunnasta.
 • Maanantain ja tiistain messuajat vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta.
 • Ripittäytyminen mahdollista myös muina aikoina ja sopimuksen mukaan. 
 • Sun. 10.00-10.30 Confession, 11.00 Mass in Finnish.
 • Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Adoration, Fri. 17.30 Confession.
 • 2nd and 4th Sat. of each month: 16.00 or 18.00 Mass in Finnish. Please contact the parish for the correct time.
 • Mass times vary on Mondays and Tuesdays. Please contact the parish for more information.
 • Confession possible also outside of the times mentioned.

OHJELMA

  

27.9 su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00 messu 

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00 messu 

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 messu 

 

 

KATEKEESI

Uskonnonopetus ensikommuuniota ja vahvistuksen sakramenttia varten

 

Ensikommuunio-opetus: seurakunnan tiloissa pääsääntöisesti kuukauden 2. ja / tai 4. lauantai

Päivämäärät: 3.10., 14.11., 5.12., 9.1., 23.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4. klo 15.00-15.30

 

Vahvistusopetus: Seurakunnan tiloissa pääsääntöisesti kuukauden 2. ja 4. lauantai

Päivämäärät: 26.9., 3.10., 17.10., 14.11., 28.11., 5.12., 19.12., 9.1., 23.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 9.5., 23.5. klo 16.00-16.45

Lisätietoa opetuksesta seurakunnan sivuilta.

 

JOHDANTOKURSSI 

Seurakunnan tiloissa järjestetään aikuisille johdantokurssi katoliseen uskoon.

Tapaamiset joka kuukauden 1. ja 3. torstai klo 19.00-20.00.

Jäljellä olevat päivämäärät: 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5.

Lisätietoa seurakunnan sivuilta.

 

RYHMÄT

Seurakunnalla on aloittanut toimintansa Elämän puolesta (Pro Life) -ryhmä.

Syksyllä järjestetään tapaamisia hengellisen elämän syventämiseksi katolilaisille.

Molempien ryhmien tapaamisista tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

 

DIASPORA

Hollola (Hollolan keskiaikainen Pyhän Marian kirkko, Rantatie 917): 25.10. ja 20.12. su 18.00

Kotka (Kotkan kirkko, Kirkkokatu 26): 10.10. ja 12.12. la 17.00

 Lahti: paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin seurakunnan kotisivulla

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): 17.10., 21.11., 19.12. la 17.00 Huom.! uusi paikka ja aika: Lappeenrannan kirkossa joka kuukauden 3. lauantai klo 17.00

 

 

 

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

OHJELMA

 

Live streaming sunnuntaisin klo 11.15: 
https://www.youtube.com/channel/UCSHLtaSiN_ygF6zv7ui4dAA

 

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

 

DIASPORA

 

Kajaani (Kirkkokatu 17): 27.9. su 17.30

Kemi (Lehtokatu 31): 20.9. su 17.00

 Tornio (Lukiokatu 1): 4.10. su 17.00

 Raahe (Brahenkatu 12): ei messua tänä aikana

 Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 11.10. su 17.30

 

 

 

 

 

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 

 • Su 11.00 päämessu.
 • Ma, ti, ke, to, pe 18.00 messu.
 • Pe 17.30 adoraatio (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)
 • La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 11.00 High Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Fri. 17.30 Adoration (No Adoration on Feast Days.)
 • Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

OHJELMA

 

Messuja voi seurata osoitteessa: https://www.youtube.com/channel/UCggc92mF3pGxz2GWeqq6HiA/ ja https://www.facebook.com/joosef.srk/?ref=bookmarks

 

23.9. ke 18.45 johdantokurssi

26.9. la 16.00 messu Mikkelissä

27.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00 päämessu

3.10. la 13.00 messu Savonlinnassa

4.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00 päämessu

11.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 päämessu

JOHDANTOKURSSI

23.9. ke 18.45

DIASPORA

Joensuu (Kaislakatu 6): messu normaalisti lähes joka sunnuntai, messuajat eivät vielä ole varmistuneet (lisätietoja seurakunnasta)

Lieksa (Asema-aukio 2): ei messua tänä aikana

Mikkeli (Jääkärintie 1): 26.9. la 16.00

Savonlinna (Erkonkatu 11): 3.10. la 13.00