Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.

Ma, ke, pe 18.00 messu.

Ti ja to 7.30 messu.

Ke 17.30 ruusukkorukous.

Pe 17.30 adoraatio.

Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.

Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.

Wed. 17.30 Rosary.

Fri. 17.30 Adoration.

Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

19.10. la 9.30-14.30 infopäivä kirkkoon liittyneille, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
21.10. ma 18.30 jatkokurssi
26.10. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu
28.10. ma 18.30 johdantokurssi
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 11.00 juhlallinen messu kaikkien poisnukkuneiden puolesta, 13.00 rukoushetki hautausmaalla, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.30 messu englanniksi/Mass in English:, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano,18.00 iltamessu
4.11. ma 18.30 kirjallisuuspiiri
9.11. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa,18.00 iltamessu

 

Diaspora

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 20.10., 17.11. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 27.10., 10.11. su 11.15

 

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, ke, pe 8.00 messu suomeksi tai englanniksi.

Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

– Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna sopimuksen mukaan.

 

 

 

 

Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. German), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Wed., Fri. 8.00 Mass in Finnish or English.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open by appointment.

20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.11. pe 8.00 messu englanniksi/Mass in English, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi, 18.45-24.00 adoraatio
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.00 messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.11. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Diaspora

 

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 3.11., 1.12., 5.1., 2.2., 1.3., 5.4,. 3.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 26.10., 23.11., 28.12., 25.1., 22.2., 28.3., 25.4. la 16.00, 23.5. klo 17.00 (Huom.! poikkeuksellinen aika)
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 9.11., 14.12., 11.1., 8.2., 14.3., 4.4., 9.5. la 14.00
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): 19.10., 16.11., 21.12., 18.1., 15.2., 21.3., 18.4., 16.5. la 16.00 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.

Ke, pe, la 7.30 aamumessu.

ti, to 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English.

Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.

Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

18.10. pe 18.00 messu Porissa
19.10. la ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 17.00 messu arameaksi
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Misa sa Wikang Tagalog, 18.00 messu englannniksi/Mass in English
26.10. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.30 messu, 12.00 rukoushetki hautausmaalla
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
15.11. pe 18.00 messu Porissa
16.11. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Misa sa Wikang Tagalog, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

Katekeesi

19.10., 16.11. la 9.30
Huom.! ei katekeesia 12.10.

 

Diaspora

Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 26.10. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 27.10., 10.11., 17.11. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 18.10., 15.11. pe 18.00 

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.

Ma 18.00 messu.

ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.

Ke 18.00 messu.

To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.

Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.

La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).

– Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.

Mon. 18.00 Mass.

Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.

Wed. 18.00 Mass.

Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.

Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.

Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

19.10. la 9.00 katekeesipäivän alkuhartaus, 12.30 perhemessu
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.00 messu
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
16.11. la 9.00 katekeesipäivän alkuhartaus, 12.30 perhemessu
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Lauantaikurssi

19.10., 16.11. la 9.00

 

Johdantokurssi

17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. to 17.00

 

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pyhän ristin seurakunta

 

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, tike, pe 18.00, to 7.30 messu.

Ke 17.40 vesper.

Pe 17.15 adoraatio.

La messuaika vaihtelee.

– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Tues.Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.

Wed. 17.40 Vespers.

Fri. 17.15 Adoration.

Sat. Mass time varies.

– Confession every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.) 

16.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 
10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
22.10. ti 18.00 messu Hervannassa
23.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & Elämä -sarja
26.10. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
29.10. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit, 18.00 messu, 18.30 naistenpiiri
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.30 messu vainajien puolesta, 12.00 messu englanniksi/Mass for the Faithful Departed in English
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Misa sa Wikang Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri
9.11. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.30 messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
20.11. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & Elämä -sarja
23.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
24.11. Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Katekeesi

 26.10., 23.11. la 9.50

 

 


Diaspora

 

Hämeenlinna (Huom.! seurakuntasali, Matti Alangon katu 11 A): 3.11., 1.12.  su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 10.11., 8.12. su 16.00, Huom.! 26.12. to 16.00
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): syksyn ohjelma ilmoitetaan myöhemmin
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12., 26.12. su 12.00
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 26.10., 23.11., 21.12.  la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: su 27.10., la 9.11., su 24.11., la 7.12., su 22.12., ke 25.12. Huom.! klo 17.00

 

Pyhän Ursulan seurakunta

 

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi
pankkiyhteys: Sampo 800015-188844

 

Uusi vakio-ohjelma 1.9. alkaen:
Su 10.00 rippi, 11.00 messu.

Ke, to, pe 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio, pe 17.30 rippi.

– Maanantain, tiistain ja lauantain messuajat vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta. 

– Ripittäytyminen mahdollista myös muina aikoina ja sopimuksen mukaan.

New weekly program starting on Sept. 1:
Sun. 10.00 Confession, 11.00 Mass in Finnish.

Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration, Fri. 17.30 Confession. 

– Mass times vary on Mondays, Tuesdays, and Saturdays. Please contact the parish for more information.

– Confession possible also outside of the times mentioned. 

16.10. ke 19.00 johdantokurssi I seurakuntasalissa (6/8)
19.10. la 14.00 katekeesi Lappeenrannassa, 16.00 messu Lappeenrannassa
20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu, 16.00 messu Lahdessa
23.10. ke 19.00 johdantokurssi I seurakuntasalissa (7/8)
26.10. la 14.00 katekeesi Kouvolassa
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu
30.10. ke 19.00 johdantokurssi I seurakuntasalissa (8/8)
2.11. la 14.00 katekeesi Lahdessa, 16.00 messu Lahdessa
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 rippi, 11.00 messu
9.11. la 14.00 katekeesi Kotkassa, 16.00 messu Kotkassa
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu
16.11. Huom.! ei messua eikä katekeesia Lappeenrannassa
17.11. kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu, 16.00 messu Lahdessa

 

 

Diaspora

 

Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): klo 16.00: su 20.10., la 2.11., su 17.11., la 7.12., su 22.12.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 9.11., 14.12. la 16.00
Lappeenranta (ort.kirkko, Kristiinankatu 3): 19.10., 21.12. la 16.00, (Huom.! ei messua 16.11.)

 

 

Katekeesi

 

Kouvola (seurakuntasali): 26.10. la 14.00
Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): 2.11. la 14.00  
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 9.11. la 14.00
Lappeenranta (ort.kirkko, Kristiinankatu 3): 19.10. la 14.00, (Huom.! ei katekeesia 16.11.)

 

 Pyhän Joosefin seurakunta

 

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 11.00 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.

Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)

La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No Adoration on Feast Days.)

Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

 

20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 11.00 päämessu
25.10. pe 18.30 nuortenilta Joensuussa
26.10. la 16.00 messu Mikkelissä
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 12.00 päämessu, 18.30 rippitilaisuus Joensuussa, 19.00 messu Joensuussa
1.11. pe 19.30 nuortenilta Joensuussa
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 rippitilaisuus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 12.00 päämessu
8.11. pe 19.30 nuortenilta Joensuussa
9.11. la 14.00 messu Savonlinnassa
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 rippitilaisuus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 12.00 päämessu
15.11. pe 19.30 nuortenilta Joensuussa
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.30 rippitilaisuus Joensuussa, 11.00 messu Joensuussa, 12.00 päämessu

 

Diaspora

Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): 26.10. la 16.00
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): 9.11. la 14.00
Joensuu (Kaislakatu 6):
messu: 27.10. su 19.00, 3.11., 10.11., 17.11. su 11.00
nuortenilta: 25.10. pe 18.30, 1.11., 8.11., 15.11. pe 19.30
Varkaus (lisätietoja seurakunnasta): –

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

 

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu.

Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish.

Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

20.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
27.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
2.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.00 päämessu ja hartaus hautausmaalla
3.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
10.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
17.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä

 

Katekeesi

 –

 

Diaspora

Kajaani (Kirkkokatu 17):  22.9. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 20.10., 17.11. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 3.11. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 27.10. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.11. su 17.30

Fides

Fides

Katolinen hiippakuntalehti
Katolskt Stiftsblad
Diocesan Magazine

Social Media

Uutiskirje

Paavin twiitit

Tilastot

Tilastoja

  • Jäseniä: 15483
  • Seurakuntia: 8
  • Pappeja: 31

Arkistot

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Lisätietoa seurakuntien jäsenmaksusta.