Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous. 
 • Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
 • Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

OHJELMA

 

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

Huom.! Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://henrik.katolinen.fi/sede.html

 

HUOM.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua vain niihin etukäteen rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

PLEASE NOTE!

Due to the spread of COVID-19 in the capital region, prior registration, social distancing, and wearing a mask are required for Mass attendance.

 

 

13.9. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa/kirkossa (vanha ryhmä)

18.9. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

20.9. ma 18.30 johdantokurssi (uusi ryhmä)

25.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapulikaupungissa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu

2.10. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu ja kirkkoon ottaminen

3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

4.10. ma 18.30 johdantokurssi (uusi ryhmä)

9.10. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus (Huom.! korjattu alkamisaika), 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

10.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu ja adoraatio, 18.00 iltamessu

 

ENSIKOMMUUNIO-OPETUS

9.10., 13.11. la 10.00-12.45 (Huom.! Opetus alkaa klo 10.00. Aika oli aiemmin ohjelmassa väärä.)

 

JOHDANTOKURSSI

vuoden 2020-2021 ryhmä, ns. vanha ryhmä: 13.9. ma 18.30

vuoden 2021-2022 ryhmä, ns. uusi ryhmä: 20.9., 4.10. ma 18.30

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Keravan seurakunta (Papintie 6): 12.9. su 11.00

Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, Porvoo): 19.9. su 15.00

Tapulikaupunki (seurakuntakoti, Maatullinkuja 4): 26.9 su 11.15

 

Huom.! Diasporamessujen toteutuminen riippuu luterilaisen ja ortodoksisen kirkon päätöksistä.

 

Pyhän Marian seurakunta

.. 

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 

 • La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous (ristintie paastonaikana), 10.00 päämessu suomeksi, su 11.30 messu (1.su ruotsi, 2. su lastenmessu, 3. su suomi/vietnami, 4. su lastenmessu, 5. lastenmessu), 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (ristintie paastonaikana), 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi tai englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna ma-ke 10.00-15.00.

 

 

 • Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Children’s Mass in Finnish, 3rd Vietnamese, 4th Children’s Mass in Finnish, 5th Children’s Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross during Lent), 18.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish or English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50.
 • Parish office open Mon.-Wed. 10.00-15.00.

 

OHJELMA

Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä Youtuben ”Pyhä Maria” kanavalla.

Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://www.eventbrite.fi/o/30244719346

HUOM.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua vain niihin etukäteen rekisteröitymällä. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

 

PLEASE NOTE!

Due to the spread of COVID-19 in the capital region, prior registration and wearing a mask are required for Mass attendance. 

 

 

19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu suomeksi/vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

2.10. la 10.00 messu suomeksi ja vahvistuksen sakramentti, 18.00 messu suomeksi

3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.10. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi

9.10. la 10.00 messu suomeksi ja kirkkoon ottaminen, 18.00 messu suomeksi

10.10. su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 3.10., 7.11., 5.12., 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 29.5. su 16.00

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 18.9., 23.10., 20.11., 18.12., 15.1., 19.2., 19.3., 23.4., 28.5. la 16.00

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 18.9 la 16.00! (messu ruotsiksi/mässa på svenska), 25.9., 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5. la 14.00 pyhä messu

 

 

 

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kalenterista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/

Seurakunnassamme on otettu käyttöön seuraavat turvatoimet, joilla haluamme minimoida koronaviruksen aiheuttamat terveysriskit:

Messuihin voivat osallistua vain ne, joilla ei ole minkäänlaisia flunssan tai koronavirustartunnan oireita. Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään jäämään kotiin.

Vähintään 2 metrin turvaväli on säilytettävä muihin koko kirkossaoloajan.

Messun aikana ei anneta rauhantervehdystä kättelemällä.

Kirkossa istutaan vain merkityillä paikoilla. Perhekunnat voivat täyttää useampiakin paikkoja samalla rivillä.

Paikkavarausta ei tarvita.

Maskin käyttöä vaaditaan.

 

 

8.9. ke autuaan Neitsyt Marian syntymä: Huom.! muutokset: ei aamumessua, 18.00 juhlamessu

12.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

14.9. ti pyhän ristin ylentäminen: 18.00 juhlamessu

18.9. la Huom.! ei aamumessua, 10.00 messu ruotsiksi tai englanniksi Ahvenanmaalla, 14.00 messu ja vahvistuksen sakramentti (Huom.! muuttunut aika), 16.00 messu arameaksi

19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, Huom.! EI messua tagalogiksi/No Mass in Tagalog!, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

24.9. pe 16.00 Birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaattinen kokoontuminen

25.9. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

28.9. ti 18.00 messu suomeksi, 18.45 SCJ-maallikot

2.10. la 7.30 messu suomeksi, 10.00 messu ruotsiksi tai englanniksi Ahvenanmaalla

3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

9.10. la 16.00 messu Naantalissa  

10.10. su pyhä Birgitta (seurakuntamme nimikkojuhla): 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

KATEKEESI

25.9. la 9.30

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, Mariehamn): 18.9., 2.10. la 10.00 

Eurajoki (Kukkapolku 2): 19.9., 10.10. su 15.00

Naantali (luostarikirkko, Nunnakatu 2): 9.10. la 16.00

Pori (Maantiekatu 46): 10.10. su 17.00

 

 

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 OHJELMA

 

Huom.! Pyhän Olavin alue on tällä hetkellä epidemian leviämisvaiheessa. Tämän vuoksi on voimassa vahva maskisuositus. Lisäksi lähikontakteja on vältettävä. Paikanvarausta ei tarvita.

AVI:n paikalliset rajoitukset ovat tämänhetkisen tiedon mukaan voimassa 9.9. saakka.

 

18.9. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu

19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

10.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

LAUANTAIKURSSI

18.9., 16.10., 20.11., 18.12. la 9.00

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Seinäjoki (Lakeuden ristin seurakuntasali, Ala-Kuljunkatu 1): 25.9., 23.10., 20.11. la 17.00, Huom.! 11.12. la 17.00 Törnävän kirkossa

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio.
 • La messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo 8.00).
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

 

 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies. (Normally Mass at 8.00).
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

 

 OHJELMA

 

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

 

14.9. ti 18.00 messu Hervannassa

15.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

17.9. pe 18.00 iltamessu, 15.30-16.30 harjoitus vahvistuksen sakramenttia varten Aleksanterin kirkossa, 17.00 nuorten rippitilaisuus omassa kirkossa

18.9. la 10.00 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti Aleksanterin kirkossa

19.9. su pyhän ristin ylentäminen, seurakuntamme nimikkojuhla: 10.30 piispanmessu, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

22.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

28.9. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

6.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

9.10. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

10.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

12.10. ti 18.00 messu Hervannassa

13.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

17.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

19.10. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

20.10. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

23.10. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho

24.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus ja vanhempien kokoontuminen, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

26.10. ti 14.00 messu, klo 14.30 seniorit

31.10. su kirkkovuoden 31. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

 

KATEKEESI

9.10. la 9.50

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 10.10. su 16.00.

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 26.9. su 11.00 (nimikkojuhla, Huom.! aika), 10.10., 24.10., 31.10. su 12.00.

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 11.9. la 12.00 (ensikommuuniojuhla) ja 16.00, 26.9. su 16.00, 9.10. la 12.00 ja 16.00, 24.10. su 16.00, 31.10. su 16.00

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): Huom.! Seinäjoen messujen ajankohdat löytyvät nykyisin Pyhän Olavin seurakunnan ohjelmasta kohdasta diaspora

  

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 

 • Su 11.00 messu.
 • Ke 7.00 messu.
 • To 16.00-16.45 adoraatio, 17.00 messu.
 • Pe 17.00 messu.
 • Rippiaika pe 16.30-16.50 sekä sopimuksen mukaan.

   

 • Sun. 11.00 Mass in Finnish.
 • Wed. 7.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 16.00-16.45 Adoration, 17.00 Mass in Finnish.
 • Fri. 17.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Fri. 16.30-16.50 and upon agreement.

 

 

OHJELMA

Messuihin Kouvolassa ei pääsääntöisesti tarvitse ilmoittautua. Muissa kaupungeissa seurataan paikallisia ohjeita: seuraa ilmoituksia seurakunnan verkkosivuilla.

 

18.9. la 16.30 aattomessu

19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 11.00 messu

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00 messu

3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00 messu

8.10. pe ruusukkorukouksen Neitsyt Maria: 17.00 messu, 17.40 vesper

9.10. la 16.30 aattomessu

10.10. kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 messu

 

VAHVISTUSOPETUS

18.9., 9.10. la 14.00

 

JOHDANTOKURSSI

keskiviikkoisin klo 19.00 (etänä)

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): 25.9. la 16.30 

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): Varmistuu myöhemmin. Seuraavasta messusta tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): Varmistuu myöhemmin. Seuraavasta messusta tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 

 

 • Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Muutokset vakio-ohjelmaan ovat mahdollisia.
 • Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Mon. – Fri. half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
 • While this is normally the weekly program of the parish, please note that changes are possible.

 

 OHJELMA

 

19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa

3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

10.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kajaani (Kirkkokatu 17): 26.9. su 17.30

Kemi (Lehtokatu 31): 19.9. su 17.00

Tornio (Lukiokatu 1): 3.10. su 17.00, ruusukko ennen messuja klo 16.30

Raahe (Brahenkatu 12): Ei tiedossa. Lisätietoja seurakunnasta.

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.10. su 17.30

 

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
 • To 17.30 adoraatio
 • La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika ti 16.00 ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration
 • Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Tues. 16.00 and by appointment.

 

OHJELMA

13.9. ma 18.00 iltamessu, 19.00 katekeesit

16.9. to 17.30 adoraatio, 18.00 iltamessu, 19.00 katekeesit

18.9. la 11.00 johdantokurssi

19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

20.9. ma 18.00 iltamessu, 19.00 katekeesit

23.9. to 17.30 adoraatio, 18.00 iltamessu, 19.00 katekeesit

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

27.9. ma 18.00 iltamessu, 19.00 katekeesit

30.9. to 17.30 adoraatio, 18.00 iltamessu, 19.00 katekeesit

2.10. la 11.00 johdantokurssi

3.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in english, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

4.10. ma 18.00 iltamessu, 19.00 katekeesit

7.10. to 17.30 adoraatio, 18.00 iltamessu, 19.00 katekeesit

10.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Joensuu (Kaislakatu 6): 12.9. su 18.00 (Huom.! aika), 19.9., 26.9., 3.10., 10.10. su 10.00 

Savonlinna (Erkonkatu 11): Messuaika ei tiedossa. Lisätietoja seurakunnasta

Mikkeli (Jääkärintie 1): Messuaika ei tiedossa. Lisätietoja seurakunnasta.