Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous. 
 • Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
 • Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

OHJELMA

 

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

Huom.! Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://henrik.katolinen.fi/sede.html

 

HUOM.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua vain niihin etukäteen rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

PLEASE NOTE!

Due to the spread of COVID-19 in the capital region, prior registration, social distancing, and wearing a mask are required for Mass attendance.

6.8. pe Herran kirkastuminen: 18.00 messu

7.8. la 18.00 aattomessu

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

14.8. la 18.00 aattomessu

15.8. su autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

16.8. ma 18.30 johdantokurssi kirkossa

21.8. la 18.00 aattomessu

22.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

28.8. la 18.00 aattomessu

29.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ja vahvistuksen sakramentti, 16.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 iltamessu

30.8. ma 18.30 johdantokurssi kirkossa

4.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 15.00 messu ja vahvistuksen sakramentti, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu 

 

JOHDANTOKURSSI

2.8., 16.8., 30.8. ma 18.30

 

DIASPORA

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): ei messuja toistaiseksi

Tapulin seurakuntakoti (Maatullinkuja 4, Helsinki): ei messuja toistaiseksi

 

Pyhän Marian seurakunta

 

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 

Ohjelma kesällä:

 • La 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu suomeksi/vietnamiksi kuukauden 3. sunnuntaina, 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi kuukauden 2. ja 4. sunnuntaina, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45–17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna sopimuksen mukaan.

Ohjelma 15.8 alkaen:

 • La 10.00 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous (ristintie paastonaikana), 10.00 päämessu suomeksi, su 11.30 messu (1.su ruotsi, 2. su lastenmessu, 3. su suomi/vietnami, 4. su lastenmessu, 5. lastenmessu), 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (ristintie paastonaikana), 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna ma-ke 10.00-15.00.

Program during summer:

 • Sat. 18.00 Evening Mass.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass in Finnish/Vietnamese on the 3rd Sunday of the month, 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog on the 2nd and 4th Sunday of the month, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.
 • Parish office open by appointment.

Fall program starting August 15:

 • Sat. 10.00 Mass in Finnish, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Children’s Mass in Finnish, 3rd Vietnamese, 4th Children’s Mass in Finnish, 5th Children’s Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross during Lent), 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri. 8.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50.
 • Parish office open Mon.-Wed. 10.00-15.00.

 

OHJELMA

Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä Youtuben ”Pyhä Maria” kanavalla.

Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://www.eventbrite.fi/o/30244719346

HUOM.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua vain niihin etukäteen rekisteröitymällä (enintään 70 osallistujaa) ja noudattaen annettuja hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

 

PLEASE NOTE!

Due to the spread of COVID-19 in the capital region, prior registration (only up to 70 participants), social distancing, and wearing a mask are required for Mass attendance. 

 

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

15.8. su autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen (Pyhän Marian seurakunnan nimikkojuhla): 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu suomeksi/vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/ Mass in English

22.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00 pyhäkoulu 5-8 -vuotiaille seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

29.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

 

DIASPORA

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): ei messuja toistaiseksi

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 18.9 la 16.00

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): ei messuja toistaiseksi

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kalenterista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/

Huom.! Ohjelmaan tullut muutoksia kotonatilanteen vuoksi!
Please note the changes in the program caused by COVID-19.

Seurakunnassamme on otettu käyttöön seuraavat turvatoimet, joilla haluamme minimoida koronaviruksen aiheuttamat terveysriskit:

Messuihin voivat osallistua vain ne, joilla ei ole minkäänlaisia flunssan tai koronavirustartunnan oireita. Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään jäämään kotiin.

Vähintään 2 metrin turvaväli on säilytettävä muihin koko kirkossaoloajan.

Messun aikana ei anneta rauhantervehdystä kättelemällä.

Kirkossa istutaan vain merkityillä paikoilla. Perhekunnat voivat täyttää useampiakin paikkoja samalla rivillä.

Paikkavarausta ei tarvita.

Maskin käyttöä vaaditaan.

 

1.8. su kirkkovuoden 18. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, Huom.! 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

6.8. pe Herran kirkastuminen: 7.30 juhlamessu

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, Huom.! EI messua vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

KATEKEESI

jälleen syksyllä

 

DIASPORA

Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, Mariehamn): ei messuja tänä aikana

Eurajoki (Kukkapolku 2): 1.8., 15.8., 29.8. su 15.00

Pori (Maantiekatu 46): 15.8. su 17.00

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 OHJELMA

 

Huom.! Paikkavarausta ei vaadita. Tulethan paikalle vain terveenä! Messuja ei striimata.

 

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

15.8. su autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

22.8. su kirkkovuoden 21 sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

28.8. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu

29.8. su kirkkovuoden 22 sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

5.9. su kirkkovuoden 23 sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu

 

Ohjelmaan voi tulla kesäaikana muutoksia papiston matkojen ja lomien vuoksi. Tämän vuoksi ota yhteyttä seurakuntaan ennen kuin matkustat paikalle kauempaa.

Niin kauan kuin Keski-Suomen alue on koronaepidemian perustasolla, ovat rajoitukset seuraavat: hyvä käsihygienia sekä maskisuositus jos mahdotonta pitää riittävää etäisyyttä sisätiloissa. Jos sinulla on taudin oireita, pysy kotona. Jos seurakunnan alue siirtyy epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen, tarkennetaan ja tiukennetaan rajoituksia.

 

 

LAUANTAIKURSSI

28.8., 18.9., 16.10., 20.11., 18.12. la 9.00

 

DIASPORA

Seinäjoki: (Lakeuden ristin seurakuntasali, Ala-Kuljunkatu 1, klo 17): 7.8. la 15.00 ensikommuunio, 21.8., 25.9., 23.10., 20.11. la 17.00, Huom.! 11.12. la 17.00 Törnävän kirkossa

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio.
 • La messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo 8.00).
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

 

 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies. (Normally Mass at 8.00).
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 OHJELMA

 

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English, 12.00 messu Pietarsaaressa, 16.00 messu Kokkolassa

11.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

14.8. la 17.00 messu Tuuloksessa

15.8. su autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

18.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

21.8. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

22.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

25.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

29.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

31.8. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

4.9. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho

5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 vahvistettavien nuorten vanhempien kokous, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

7.9. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

8.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

11.9. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

12.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

14.9. ti 18.00 messu Hervannassa

15.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

17.9. pe 18.00 iltamessu, 18.30 rippi ja harjoitus vahvistuksen sakramenttia varten

18.9. la 11.00 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti

19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai (seurakuntamme nimikkojuhla): 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

22.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

28.9. ti 14.00 messu, klo 14.30 seniorit

 

KATEKEESI

21.8., 11.9. la 9.50

 

DIASPORA 

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): –

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 8.8., 12.9. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 8.8., 22.8., 12.9. su 12.00, 26.9. su Huom.! 11.00 (nimikkojuhla)

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): –

Tuulos (keskiaikainen kivikirkko, Kirkkokuja 27): 14.8. la 17.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 7.8. la 12.00 ja 16.00, 22.8. su 16.00, 11.9. la 12.00 (ensikommuunio) ja 16.00, 26.9. su 16.00

 

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 • Kuukauden 2. ja 4. la: 16.00 tai 18.00 aattomessu (aika seurakunnasta).
 • Su 10.00-10.30 rippi, 11.00 messu.
 • Ke, to, pe 18.00 iltamessu.
 • Ke 17.30 adoraatio.
 • Maanantain ja tiistain messuajat vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta.
 • Rippiaika pe 17.30, su 10.00-10.30 sekä sopimuksen mukaan. 
 • 2nd and 4th Sat of each month: 16.00 or 18.00 Evening Mass (contact parish for time).
 • Sun. 10.00-10.30 Confession, 11.00 Mass in Finnish.
 • Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Adoration.
 • 2nd and 4th Sat. of each month: 16.00 or 18.00 Mass in Finnish. Please contact the parish for the correct time.
 • Mass times vary on Mondays and Tuesdays. Please contact the parish for more information.
 • Confession Fri. 17.30, Sun. 10.00-10.30, and upon agreement.

 

OHJELMA

Messuihin Kouvolassa ei tarvitse ilmoittautua.

Huom.! Messuihin muissa kaupungeissa tulee mahdollisesti ilmoittautua. Seuraa ilmoituksia seurakunnan uutisissa.

 

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 messu, 18.00 messu Lahdessa

15.8. su autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 11.00 messu

22.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 11.00 messu

29.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 11.00 messu

5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 11.00 messu

 

Muuta huomioitavaa:

– Elokuussa järjestetään adoraatioita erityisesti pro life -toiminnan puolesta. Seuraa ilmoituksia seurakunnan uutisista.

– Lauantaina 11.9. Elämän puolesta -ryhmän järjestämä ”Marssi elämän puolesta” Helsingissä. Yhteiskuljetusmahdollisuus, tiedustelut seurakunnasta.

– Messuista 14.8. ja 15.8., messuista muissa kaupungeissa sekä muusta ohjelmasta tiedotetaan seurakunnan uutisissa.

 

 

 

DIASPORA

Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): Seuraavasta messusta tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): 8.8. su 18.00

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): Seuraavasta messusta tiedotetaan seurakunnan sivuilla.

 

 

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 

 

 • Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Muutokset vakio-ohjelmaan ovat mahdollisia.
 • Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Mon. – Fri. half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
 • While this is normally the weekly program of the parish, please note that changes are possible.

 

 OHJELMA

 

Huom.!
Messuja ei enää striimata. 

 

6.8. pe Herran kirkastuminen: 18.00 juhlamessu

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

15.8. su autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

22.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Raahessa

29.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa

5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

12.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 päämessu ja vahvistuksen sakramentti, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

19.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

26.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Raahessa 

 

DIASPORA

Kajaani (Kirkkokatu 17): 29.8. su 17.30

Kemi (Lehtokatu 31): 15.8., 19.9. su 17.00

Tornio (Lukiokatu 1): 5.9. su 17.00 

Raahe (Brahenkatu 12): 22.8., 26.9. su 17.00 

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.8., 12.9. su 17.30

 

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
 • To 17.30 adoraatio
 • La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika ti 16.00 ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration
 • Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Tues. 16.00 and by appointment.

 

OHJELMA

8.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, Huom.! ei iltamessua

9.8.-13.8. ma-pe Huom.! ei messua

15.8. su autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, Huom.! ei iltamessua

16.8.-20.8. ma-pe Huom.! ei messua

22.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, Huom.! ei iltamessua

23.8.-24.8. ma-ti Huom.! ei messua

29.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: Huom.! ei messua englanniksi/Note! No Mass in English, 11.00 päämessu, Huom.! ei iltamessua

5.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

 

 

DIASPORA

Joensuu (Kaislakatu 6): normaalisti joka su klo 10.00 (mahdollisuus ripittäytymiseen klo 9.30), Huom.! Jos messua ei mainita ylempänä sunnuntain ohjelmassa, lisätietoja seurakunnasta.

Savonlinna (Erkonkatu 11): –

Mikkeli (Jääkärintie 1): –