Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.

Ma, ke, pe 18.00 messu.

Ti ja to 7.30 messu.

Ke 17.30 ruusukkorukous.

Pe 17.30 adoraatio.

Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.

Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.

Wed. 17.30 Rosary.

Fri. 17.30 Adoration.

Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu
27.1. ma 18.30 johdantokurssi
28.1. ti 19.00 avioliittokurssi 
1.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
2.2. su Herran temppeliintuominen: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 13.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
3.2. ma 18.30 kirjallisuuspiiri 
8.2. la 10.45-13.00 ensikommuunio-opetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
10.2. ma 18.30 johdantokurssi 
11.2. ti 19.00 avioliittokurssi 
15.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
17.2. ma 18.30 jatkokurssi 
18.2. ti 14.00 senioriryhmä
19.2. ke 18.45 lectio divina
22.2. la 10.45-13.00 vahvistusopetus,17.40 vesper, 18.00 aatomessu, 19.00 karnevaalit seurakuntasalissa
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu
24.2. ma 18.30 johdantokurssi 
25.2. ti 19.00 avioliittokurssi 
26.2. ke tuhkakeskiviikko: 16.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 messu suomeksi
29.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

 

Diaspora

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 16.2. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): su 11.15: 26.1., 2.2., 23.2., 8.3., 22.3., 5.4., 10.4. Huom.! pe 15.00, 12.4., 19.4., 3.5., 24.5., 7.6. 

 

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, ke, pe 8.00 messu suomeksi tai englanniksi.

Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

– Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

 

 

 

 

Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Wed., Fri. 8.00 Mass in Finnish or English.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00. 

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.2. su Herran temppeliintuominen: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.2. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja abstinenssipäivä): 8.00 messu suomeksi, 16.00 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 messu suomeksi
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Diaspora

 

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 2.2., 1.3., 5.4,. 3.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 22.2., 28.3., 25.4. la 16.00, 23.5. la 17.00 (Huom.! poikkeuksellinen aika)
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 8.2., 14.3., 4.4., 9.5. la 14.00
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): 15.2., 21.3., 18.4., 16.5. la 16.00

 

 Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.

Ke, pe, la 7.30 aamumessu.

ti, to 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English.

Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.

Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland
2.2. su Herran temppeliintuominen: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
8.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
14.2. pe 18.00 messu Porissa
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
22.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
26.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja tuhkan jakaminen
29.2. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
7.3. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.3. pe 18.00 messu Porissa
15.3. su paaston 3. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
21.3. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland
22.3. su paaston 4. sunnuntai (Laetare): 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.3. ke 18.00 messu
28.3. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
29.3. su paaston 5. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

Katekeesi

8.2., 29.2., 28.3. la 9.30

 

Diaspora

Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 1.2., 22.2., 7.3., 21.3. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 29.3. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 14.2., 13.3. pe 18.00

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.

Ma 18.00 messu.

ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.

Ke 18.00 messu.

To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.

Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.

La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).

– Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.

Mon. 18.00 Mass.

Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.

Wed. 18.00 Mass.

Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.

Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.

Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
2.2 Herran temppeliintuominen: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
15.2. la katekeesipäivä: 9.00 alkuhartaus, 12.30 perhemessu
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
26.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
28.2. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin reliikin kunnioittaminen
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
6.3. pe 18.00 ristintien hartaus ja pyhän ristin reliikin kunnioittaminen
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English 

 

Lauantaikurssi

 15.2., 21.3., 18.4., 16.5. la 9.00

 

Johdantokurssi

 

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pyhän ristin seurakunta

 

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 17.30 ruusukko englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, tike, pe 18.00, to 7.30 messu.

Ke 17.40 vesper.

Pe 17.15 adoraatio.

La messuaika vaihtelee.

– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Tues.Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.

Wed. 17.40 Vespers.

Fri. 17.15 Adoration.

Sat. Mass time varies.

– Confession every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.) 

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
28.1. ti 14.00 messu senioreille
2.2. su Herran temppeliintuominen: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.2. ke 18.30 raamattupiiri
8.2. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
9.2. su kirkkpvuoden 5. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 vahvistusopetus, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
11.2. ti 18.00 messu Hervannassa
12.2. ke 18.30 informaatiokurssi
15.2. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 ensikommuunio-opetus, 13.00 messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
19.2. ke 18.30 Usko & Elämä -sarja
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.2. ti 14.00 messu senioreille
26.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja tuhkan jakaminen
28.2. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
4.3. ke 18.30 raamattupiiri
6.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
7.3. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
8.3. su paaston 2. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

   

Katekeesi

 15.2., 21.3., 18.4. la 9.50

 

Sakramenttiopetus 
ensikommuunio: 16.2., 29.3., 19.4. su 11.30
vahvistuksen sakramentti: 9.2., 15.3., 26.4. su 11.30


Diaspora

 

Hämeenlinna (Huom.! ort. kirkko, Erottajakatu 2): 2.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6. su 15.00 
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 9.2., 8.3. su 16.00, 13.4. ma 16.00, 26.4., 10.5. su 16.00  
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): –
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 14.6. su 12.00 
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 22.2., 21.3., 18.4., 23.5. la 18.00 
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 26.1. su 16.00, 8.2. la 12.00 ja 16.00, 23.2. su 16.00, 7.3. la 12.00 ja 16.00, 22.3. su 16.00, 12.4. su 16.00, 25.4. la 12.00 ja 16.00, 9.5. la 12.00 ja 16.00, 24.5. su 16.00, 14.6. su 16.00

 

Pyhän Ursulan seurakunta

 

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi
pankkiyhteys: Sampo 800015-188844

 

Uusi vakio-ohjelma 1.9. alkaen:
Su 10.00 rippi, 11.00 messu.

Ke, to, pe 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio, pe 17.30 rippi.

– Maanantain, tiistain ja lauantain messuajat vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta. 

– Ripittäytyminen mahdollista myös muina aikoina ja sopimuksen mukaan.

New weekly program starting on Sept. 1:
Sun. 10.00 Confession, 11.00 Mass in Finnish.

Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration, Fri. 17.30 Confession. 

– Mass times vary on Mondays, Tuesdays, and Saturdays. Please contact the parish for more information.

– Confession possible also outside of the times mentioned. 

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu
1.2. la 14.00 ensikommuunio-opetus Lahdessa, 15.00 vahvistusopetus Lahdessa, 16.00 messu Lahdessa 
2.2. su Herran temppeliintuominen: 10.00 rippi, 11.00 messu
7.2. pe 18.00 hiljainen messu (1962)
8.2. la 16.00 messu Kotkassa
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu
14.2. pe pyhät Kyrillos, munkki ja Methodios, piispa, Euroopan suojelijat: 18.00 messu (novus ordo)
15.2. la 16.00 messu Lappeenrannassa
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu, 16.00 messu Lahdessa
21.2. pe 18.00 hiljainen messu (1962)
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu
24.2. ma 10.00 rippi, 11.00 messu
26.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja abstinenssipäivä): 17.00 rippi, 18.00 messu ja tuhkan jakaminen 
28.2. pe 18.00 hiljainen messu (1962)
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 rippi, 11.00 messu

Huom.! 22.1.-31.1. ei messuja arkipäivinä

Diaspora

 

Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): klo 16.00: la 1.2., su 16.2., la 7.3., su 22.3., la 4.4., su 19.4., la 2.5., su 17.5.
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 8.2., 14.3., 11.4., 9.5. la 16.00
Lappeenranta (ort. kirkko, Kristiinankatu 3): 15.2., 21.3., 18.4., 16.5. la 16.00

 

 

Katekeesi

 

Kouvola (seurakuntasali): –
Lahti (ort. kirkko, Harjukatu 5): 1.2. la 14.00 (ensikommuunio), 15.00 (vahvistuksen sakramentti)
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): –
Lappeenranta (ort.kirkko, Kristiinankatu 3): –

 

 Pyhän Joosefin seurakunta

 

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 11.00 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.

Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)

La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No Adoration on Feast Days.)

Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

 

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.30 rippi Joensuussa, 18.00 messu Joensuussa
27.1. ma ei messua, 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 katekeesi Mikkelissä
30.1. to 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 katekeesi Mikkelissä
2.2. su Herran temppeliintuominen: 9.30 rippi Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
3.2. ma ei messua, 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 katekeesi Mikkelissä
6.2. to 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 katekeesi Mikkelissä 
8.2. la 13.00 messu Savonlinnassa
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 rippi Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
10.2. ma 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 katekeesi Mikkelissä 
13.2. to 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 katekeesi Mikkelissä
15.2. la 19.00 messu Mikkelissä
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 rippi Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
17.2. ma 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 katekeesi Mikkelissä
20.2. to 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 katekeesi Mikkelissä
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 rippi Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
24.2. ma 19.00 katekeesi Joensuussa, 19.00 katekeesi Mikkelissä
26.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu ja tuhkan jakaminen
27.2. to 19.00 katekeesi Mikkelissä
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 rippi Joensuussa, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu

 

Diaspora

Mikkeli (Jääkärintie 1, rakennus 9): 15.2. la 19.00
Savonlinna (Huom.! uusi sijainti: Erkonkatu 11): 8.2. la 13.00
Joensuu (Kaislakatu 6):
messu: normaalisti joka sunnuntai klo 10.00
nuortenilta: lisätietoja seurakunnasta
Varkaus (lisätietoja seurakunnasta): –

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

 

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu, to 16.00 adoraatio ja messu, la 11.30 messu ja Angelus. .

Ti, ke, la 20.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Thurs. 16.00 Adoration and Mass, Sat. 11.30 Mass and Angelus..

Tues., Wed., Sat. 20.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.) 

26.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa
2.2. su Herran temppeliintuominen: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
9.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
16.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
23.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Raahessa
26.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
28.2. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie englanniksi/Way of the Cross in English
1.3. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
6.3. pe 17.00 ristintie ja messu, 19.00 ristintie englanniksi/Way of the Cross in English

 

Muutos:

Kuukauden 1. torstai: 16.00 adoraatio ja 17.00 messu

 

 

Katekeesi

 –

 

Diaspora

Kajaani (Kirkkokatu 17):  26.1. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 16.2. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 2.2., 1.3. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 23.2. su 17.30 (aika?)
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 9.2. su 17.30

Fides

Katolinen hiippakuntalehti
Katolskt Stiftsblad
Diocesan Magazine

Paavin twiitit

KATT:n twiitit

Tilastot

Tilastoja

  • Jäseniä: 15483
  • Seurakuntia: 8
  • Pappeja: 28

Arkistot

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Lisätietoa seurakuntien jäsenmaksusta.