Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

 

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.

Ma, ke, pe 18.00 messu.

Ti ja to 7.30 messu.

Ke 17.30 ruusukkorukous.

Pe 17.30 adoraatio.

Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.

Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.

Wed. 17.30 Rosary.

Fri. 17.30 Adoration.

Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

16.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 messu latinaksi ja englanniksi/Mass in Latin and
english, 11.00 päämessu, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu
18.2. ma 18.30 johdantokurssi
19.2. ti 14.00 seniorit, 19.00 avioliittokurssi
20.2. ke 16.30 raamattupiiri
23.2. la 17.40 vesper, 18.00 aatomessu
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu,
11.15 messu Tapanilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu
25.2. ma 18.30 jatkokurssi
26.2. ti 19.00 avioliittokurssi
28.2. to 18.00 lectio divina
2.3. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu, 19.00 karnevaalit
seurakuntasalissa
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu,
13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

 

Diaspora

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 17.2. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 24.2. su 11.15

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh.: 09-2411633, fax 09-2411634
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu, 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 13.00 messu afrikkalaisille (1. ja 3. su), 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu.

Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

– Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Sat. 9.30 (or 11.00, see programme below) Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. German), 13.00 Mass for Catholics from Africa (1st and 3rd Sun.), 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open Mon.Fri. 10.00-14.00.

17.2 su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 messu suomeksi (radiolähetys), 11.30 messu
vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po
polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30
lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in
Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in
English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.3. pe 8.00 messu suomeksi, 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi, 18.45–24.00 adoraatio
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu
ruotsiksi/Mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu
puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu
englanniksi/Mass in English

Diaspora

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 3.3., 7.4., 5.5. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 23.2., 23.3., 27.4., 1.6. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 9.3., 13.4., 11.5. la 14.00
Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): kuukauden 1. ja 3. lauantai klo 16.00

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.

Ke, pe, la 7.30 aamumessu.

ti, to 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English.

Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.

Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

15.2. pe 18.00 messu Porissa
16.2. la Huom.! ei aamumessua, 12.00 messu ja sairaiden voitelu, 16.00 messu arameaksi
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu
tagalogiksi/Mass in Tagalog, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
23.2. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu
Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu,
12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

Katekeesi

9.2. la 9.30
 

Diaspora

Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 23.2. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 17.2., 24.2. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 15.2. pe 18.00

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.

Ma 18.00 messu.

ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.

Ke 18.00 messu.

To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.

Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.

La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).

– Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.

Mon. 18.00 Mass.

Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.

Wed. 18.00 Mass.

Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.

Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.

Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

16.2. la 9.00 lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu
englanniksi/Mass in English
6.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu

 

Lauantaikurssi

16.2., 16.3., 13.4., 18.5. la 9.00

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.

Ma, ke, to, pe 18.00 messu.

Ke 17.40 vesper.

Ti, to ja pe 18.30 adoraatio.

La messuaika vaihtelee.

– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.

Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass.

Wed. 17.40 Vespers

Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration.

Sat. Mass time varies.

– Confessions every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

16.2. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu, 17.00 nuortenilta
17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.20 ensikommuunio- ja
vahvistusopetus, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00
messu englanniksi/Mass in English
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in
English
6.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu

Katekeesi

16.2. la 9.50

Diaspora

Hämeenlinna (Huom.! seurakuntasali, Matti Alangon katu 11 A): su klo 15.00: 3.3., 7.4.
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): klo 16.00: su 24.2., su 24.3., su 28.4.
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): pe klo 18.00: 22.2., 29.3., 26.4.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: su 24.2., su 10.3. piispanmessu, su 24.3., su 31.3. Huom.! 10.00 vietnamiksi, su 14.4., su 21.4., su 28.4.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): la klo 18.00: 16.3., 13.4.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: la 23.2., la 9.3. piispanmessu, la 23.3., la 30.3., su 31.3. Huom.! klo 14.00 vietnamiksi, su 14.4., to 18.4. Huom! klo 18.00 (kiirastorstai), pe 19.4. Huom.! klo 15.00 (pitkäperjantai), la 20.4. Huom.! klo 20.00 pääsiäisyön vigilia, su 21.4., la 27.4.

Pyhän Ursulan seurakunta

 

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi
pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu.

Ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu.

Pe 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.).

Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities.

17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 18.00 messu
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 11.00 messu
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 11.00 messu
6.3. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu
10.3. su paaston 1. sunnuntai: 11.00 messu
17.3. su paaston 2. sunnuntai: 18.00 messu
24.3. su paaston 3. sunnuntai: 11.00 messu
31.3. su paaston 4. sunnuntai: 11.00 messu

Diaspora

Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 10.3. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): klo 15.00: su 24.2., la 2.3., su 24.3.
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 17.2., 17.3. su 12.00
 

Katekeesi

Kouvola (seurakuntasali): 23.2., 23.3. la 11.00
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 2.3. la 13.00
Kotka(Langinkoskentie 1): 5.3. ti 17.00
Lappeenranta: joka kuukauden kolmantena sunnuntaina ennen messua

Pyhän Joosefin seurakunta

 

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 11.00 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.

Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)

La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No Adoration on Feast Days.)

Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

 

17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu
21.2. to 19.15 avioliittokurssi
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 messu
Mikkelissä
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu

 

Diaspora

Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): 24.2. su 18.00
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): 9.2. la 13.00
Joensuu (Kaislakatu 6): joka sunnuntai klo 10.00

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu.

Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish.

Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

17.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Kemissä
24.2. su kirkkovuoden 7. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Raahessa
3.3. su kirkkovuoden 8. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu,
17.00 messu Torniossa

 

Diaspora

Kajaani (Kirkkokatu 17): –
Kemi (Lehtokatu 31): 17.2. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 3.3. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 24.2. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.2. su 17.30
 

Keskukset

Opetusosasto

ks. opetus.katolinen.fi, sähköposti: opetus(at)katolinen.fi

Viestintäosasto ja julkaisuosasto
(Katolinen tiedotuskeskus)

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki
puh.: 09-6129470
sähköposti: info(at)katolinen.fi
kotisivu: katolinen.fi
Avoinna arkisin 10-16.

Studium Catholicum

ks. www.studium.fi

Suomen Caritas

ks. www.caritas.fi

Tilastotietoja

  • Jäseniä: 15483
  • Seurakuntia: 8
  • Pappeja: 31

Arkistot

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Lisätietoa seurakuntien jäsenmaksusta.