Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous. 
 • Pe 17.30 adoraatio. (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
 • Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration. (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

OHJELMA

 

 

 

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

 

Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://henrik.katolinen.fi/sede.html

 

 

HUOM.!

 

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua vain niihin etukäteen rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

 

PLEASE NOTE!

 

Due to the spread of COVID-19 in the capital region, prior registration, social distancing, and wearing a mask are required for Mass attendence.

 

16.1. la 10.45-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

 

17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00  iltamessu

 

23.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

 

24.1. su pyhä Henrik: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu

 

26.1. ti klo 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa/kirkossa

 

30.1. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

 

31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapulikaupungissa, 18.00 iltamessu

 

6.2. la 10.00-12.45  ensikommuunio-opetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

 

7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 14.30 messu vietnamiksi, 16.30 espanjankielinen messu/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

 

8.2. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa/kirkossa

 

9.2. ti 19.00 avioliittokurssi seurakuntasalissa/kirkossa

 

13.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

 

14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

 

17.2. ke tuhkakeskiviikko: 16.30 messu englanniksi/Mass in English, 18.00 messu suomeksi

 

20.2. la 10.45-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

 

21.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

 

27.2. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

 

28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English mass, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapulikaupungissa, 12.30 messu Italiaksi, 18.00 iltamessu 

 

 

JOHDANTOKURSSI

8.2. ma 18.30

 

AVIOLIITTOKURSSI

26.1., 9.2. ti 19.00

 

DIASPORA

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 17.1., 21.2. su 15.00

Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): Messut Tapanilassa on peruttu korotonatilanteen vuoksi. / All Masses in Tapanila have been cancelled due to the spread of COVID-19.

Tapulin seurakuntakoti (Maatullinkuja 4, Helsinki): 31.1., 28.2. su 11.15

 

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 • La 9.30 messu suomeksi, 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su lastenmessu suomeksi, 3. su vietnami, 4.ja 5. su lastenmessu suomeksi), 13.00 messu englanniksi, 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie englanniksi), 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45–17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna: ma-pe 10.00-14.00.
 • Sat. 9.30 Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish (Stations of the Cross during Lent), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th and 5th Sun. Family Mass in Finnish), 13.00 Mass in English, 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (Stations of the Cross in English during Lent), 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed, Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.
 • Parish office open: Mon.-Fri. 10.00-14.00.

OHJELMA

 

Messuja voi seurata osoitteessa: http://www.pyhamaria.fi/?page_id=597925

Paikka messuun tulee varata osoitteessa: https://www.eventbrite.fi/o/30244719346

 

HUOM.!

Messuihin ja muihin tilaisuuksiin voi osallistua vain niihin etukäteen rekisteröitymällä ja noudattaen annettuja hygieniamääräyksiä. Kasvomaskin käyttö on pakollista.

PLEASE NOTE!

Due to the spread of COVID-19 in the capital region, prior registration, social distancing, and wearing a mask are required for Mass attendance. 

  

17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 10.00-11.00 pyhäkoulu seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

17.2. ke tuhkakeskiviikko (paasto- ja abstinenssipäivä): 8.00 messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi

21.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 10.00 pyhäkoulu lapsille seurakuntasalissa, 11.30 lastenmessu, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. su 16.00

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 23.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5. la 16.00

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 13.2., 13.3., 10.4., 8.5. la 14.00

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kalenterista osoitteesta https://www.catholicturku.fi/

Seurakunnalla ei ole käytössä menetelmää paikan varaamiseksi messuun.

 

Huom.! Sunnuntaille lisätyt messut klo 14.00 ja 16.00 vietetään toistaiseksi, koronatilanteesta riippuen. Niiden toteutuminen kannattaa varmistaa seurakunnan kotisivuilta.

Note! On Sundays extra Masses in Finnish at 14.00 and 16.00 have been added until further notice, depending on the spread of COVID-19. Whether these Masses will be offered can be verified on the parish webpage.

 

 

12.1. ti 18.00 messu, 18.45 teologinen opintopiiri

16.1. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu

17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.30 päämessu, Huom.! lisäys: 14.00 messu suomeksi, Huom.! lisäys: 16.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

19.1. ti pyhä Henrik: 18.00 juhlamessu, 18.45 informaatiokurssi

23.1. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland

24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, (15.00 messu puolaksi Eurajoella?!), 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

KATEKEESI

16.1. la 9.30

 

DIASPORA

Ahvenanmaa (Hindersbölevägen 11, Mariehamn): 23.1. la 10.00

Eurajoki (Kukkapolku 2): 24.1. su 15.00?! (Huom.! On todennäköistä, että tämä messu peruuntuu!)

Pori (Maantiekatu 46): – 

 

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

OHJELMA

 

Messuun osallistumiseen ei tarvita paikkavarausta. Messuja ei striimata.

Huom.! Messuissa suositellaan vahvasti maskin käyttämistä./Wearing a mask at Mass is highly recommended.

 

16.1. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu

17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

19.1. ti Pyhä Henrik, hiippakunnan ja koko Suomen suojelija: 7.00 messu, 18.00 messu

24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

2.2. ti Herran temppeliintuominen: 7.00 messu, 18.00 messu

7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

17.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu

20.2. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu

21.2. su paaston 1. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

28.2. su paaston 2. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

LAUANTAIKURSSI

16.1., 20.2., 20.3., 10.4., 22.5. la 9.00

 

 

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio.
 • La messuaika vaihtelee.
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies.
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

OHJELMA

 

Paikka messuun tulee varata seurakunnan kotisivulta löytyvästä linkistä: risti.katolinen.fi

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

 

12.1. ti 18.00 messu Hervannassa

13.1. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

16.1. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus), 11.30 ensikommuunio-opetus, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

20.1. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi (paikkavaraus), 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English (prior registration required)

 

KATEKEESI

16.1. la 9.50

 

DIASPORA

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): –

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): Huom.! ei messua tammikuussa

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): la 23.1. klo 12.00

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 23.1. la 18.00

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 23.1. la 15.00 (Huom.!)

 

 

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 • Kuukauden 2. ja 4. la: 16.00 tai 18.00 aattomessu (aika seurakunnasta).
 • Su 10.00-10.30 rippi, 11.00 messu.
 • Ke, to, pe 18.00 iltamessu.
 • Ke 17.30 adoraatio.
 • Maanantain ja tiistain messuajat vaihtelevat. Tiedustele seurakunnasta.
 • Rippiaika pe 17.30, su 10.00-10.30 sekä sopimuksen mukaan. 
 • 2nd and 4th Sat of each month: 16.00 or 18.00 Evening Mass (contact parish for time).
 • Sun. 10.00-10.30 Confession, 11.00 Mass in Finnish.
 • Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Adoration.
 • 2nd and 4th Sat. of each month: 16.00 or 18.00 Mass in Finnish. Please contact the parish for the correct time.
 • Mass times vary on Mondays and Tuesdays. Please contact the parish for more information.
 • Confession Fri. 17.30, Sun. 10.00-10.30, and upon agreement.

OHJELMA

 

Messuihin ei tällä hetkellä tarvitse tehdä paikkavarausta. Niissä on kuitenkin noudatettava suositeltua turvaväliä, mikä voi johtaa erityisjärjestelyihin.

10.1. Herran kaste: 11.00 messu

19.1. ti pyhä Henrik, piispa ja marttyyri, hiippakunnan ja koko Suomen suojelija: messun aika ja paikka ilmoitetaan seurakunnan sivuilla

24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 11.00 messu

 

Sunnuntaiden ohella velvoittavia juhlapyhiä 24.1. asti ovat:

Pyhän Jumalansynnyttäjän Marian juhlapäivä ja Herran ilmestyminen – loppiainen

Messut Kotkassa, Lappeenrannassa ja Lahdessa tulevana vuonna: ilmoitetaan seurakunnan sivuilla.

Uskonnonopetus ensikommuuniota sekä vahvistuksen sakramenttia varten: seuraa ilmoituksia seurakunnan sivuilla

Etäopetuksena järjestettävä johdantokurssi (alkaen tammikuusta): seuraa ilmoituksia seurakunnan sivuilla.

 

ELÄMÄN PUOLESTA – RYHMÄ 

ilmoitetaan seurakunnan sivuilla

 

KUOROHARJOITUKSET

ilmoitetaan seurakunnan sivuilla

 

DIASPORA

Hollola (Hollolan keskiaikainen Pyhän Marian kirkko, Rantatie 917): –

Kotka (Kotkan kirkko, Kirkkokatu 26): –

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): –

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1):  – 

 

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

OHJELMA

Messuihin ei tarvita paikkavarausta.

Huom.! Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia aikatauluihin. Uusimmat tiedot kannattaa tarkistaa seurakunnan kotisivulta:perhe.katolinen.fi

17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, (Huom.! aiemmin ilmoitetusta poiketen ei messua Kemissä)

24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, (Huom.! aiemmin ilmoitetusta poiketen ei messua Raahessa eikä Kajaanissa)

31.1. su kirkkovuoden 4. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

7.2. su kirkkovuoden 5. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

14.2. su kirkkovuoden 6. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu 

17.2. ke tuhkakeskiviikko: 18.00 messu

21.2. su paaston 1. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

28.2. su paaston 2. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA

Kajaani (Kirkkokatu 17): ei messua

Kemi (Lehtokatu 31): ei messua

Tornio (Lukiokatu 1): ei messua

Raahe (Brahenkatu 12): ei messua

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): ei messua

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 • Su 9.45 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
 • To 17.30 adoraatio
 • La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika ti 16.00 ja sopimuksen mukaan.
 • Sun. 9.45 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration
 • Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Tues. 16.00 and by appointment.

OHJELMA

 

13.1. ke 18.00 iltamessu, 18.45 johdantokurssi

17.1. su kirkkovuoden 2. sunnuntai: 9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

23.1. la 16.00 messu Mikkelissä

24.1. su kirkkovuoden 3. sunnuntai:  9.45 messu englanniksi/Mass in English, 10.00 messu Joensuussa, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

 

DIASPORA

Joensuu (Kaislakatu 6): 10.1., 17.1., 24.1. su 10.00

Savonlinna (Erkonkatu 11): 9.1. la 13.00

Mikkeli (Jääkärintie 1): 23.1. la 16.00

 

JOHDANTOKURSSI

lisätietoja seurakunnasta