Seurakuntien ohjelma

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

 

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.

Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.

Ma, ke, pe 18.00 messu.

Ti ja to 7.30 messu.

Ke 17.30 ruusukkorukous.

Pe 17.30 adoraatio.

Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.

Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.

Wed. 17.30 Rosary.

Fri. 17.30 Adoration.

Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

8.10. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
9.10. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu, 19.00 katekeesi aikuisille
11.10. to 19.00 katekeesi aikuisille
13.10. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 perhemessu, 13.45-17.45 adoraatio kirkossa, 18.00 iltamessu
15.10. ma 18.30 johdantokurssi
16.10. ti 14.00 seniorit, 19.00 katekeesi aikuisille
17.10. ke 16.30 raamattupiiri
18.10. to 19.00 katekeesi aikuisille
20.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 15.00 messu Porvoossa, 16.00 messu arameaksi, 18.00 iltamessu
22.10. ma 18.30 jatkokurssi
23.10. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu, 19.00 katekeesi aikuisille
25.10. to 18.00 lectio divina kabinetissa, 19.00 katekeesi aikuisille
27.10. la 9.00 seurakunnan retretti seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 18.00 iltamessu
29.10. ma 18.30 johdantokurssi
30.10. ti 19.00 katekeesi aikuisille
1.11. to 18.00 urkukonsertti kirkossa, 19.00 katekeesi aikuisille
3.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 11.00 messu vainajien puolesta, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 aattomessu
5.11. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
6.11. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
7.11. ke 16.30 raamattupiiri
10.11. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 perhemessu, 13.45-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

 

 

Diaspora

Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.10. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 14.10., 28.10., 11.11. su 11.15

Pyhän Marian seurakunta

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh.: 09-2411633, fax 09-2411634
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu, 18.00 aattomessu suomeksi.

Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 12.45 messu afrikkalaisille, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.

Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu.

Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.

Ke 17.15-17.50 adoraatio ja ainaisen avun Jumalanäidin novena, 18.45 novena englanniksi, pe 17.15-17.50 adoraatio ja Jumalan laupeuden ruusukko, 18.45 ruusukko englanniksi

Kuukauden 1. pe 17.00-18.00 rippitilaisuus, 18.45-24.00 adoraatio Jeesuksen pyhän sydämen kunniaksi

Kuukauden 1. la 9.30 pyhä messu Neitsyt Marian tahrattoman sydämen kunniaksi, messun jälkeen ruusukko

– Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50.

– Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Sat. 9.30 (or 11.00, see programme below) Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.

Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. German), 12.45 Mass for Catholics from Africa, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.

Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish

Wed. 18.45 Our Lady of Perpetual Help Novena in English, Fri. 18.45 Rosary in English

1st Fri. of the month 17.00-18.00 Confessions, 18.45-24.00 Adoration in honor of the Sacred Heart of Jesus

1st Sat. of the month 9.30 Holy Mass in honor of the Immaculate Heart of Mary, Rosary to follow Mass

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50.

– Parish office open Mon.Fri. 10.00-14.00.

14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti, 11.30 lastenmessu, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
3.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
7.11. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Diaspora

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 4.11., 2.12. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 27.10., 24.11., 15.12., 26.1., 23.2., 23.3., 27.4., 1.6. la 16.00

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 13.10., 10.11., 8.12., 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5. la 14.00

Nummi-Pusula (yksityinen kappeli, Sitarlantie 448): 20.10,, 3.11,, 17.11,, 1.12., 15.12. la 16.00, 25.12. ti 10.00

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

 

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu englanniksi.

Ke, pe, la 7.30 aamumessu.

ti, to 18.00 iltamessu.

To 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 18.00 Mass in English.

Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish.

Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish.

Thurs. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

12.10. pe 18.00 messu Porissa
13.10. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland20.10. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
27.10. la 8.00 pyhän Teresan ja tämän vanhempien reliikki kirkossa, 18.00 eukaristia
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
3.11. la kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.30 messu vainajien puolesta, 12.00 rukoushetki hautausmaalla
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
9.11. pe 18.00 messu Porissa
10.11. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

Katekeesi

13.10. la 9.30

 

Diaspora

Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 13.10., 20.10., 10.11. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 14.10., 28.10., 11.11. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 12.10., 9.11. pe 18.00

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.

Ma 18.00 messu.

ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu.

Ke 18.00 messu.

To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.

Pe 7.00 messu sisarten kappelissa.

La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).

– Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.

Mon. 18.00 Mass.

Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass.

Wed. 18.00 Mass.

Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.

Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel.

Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).

– Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

11.10. to 14.00 messu senioreille
14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
20.10. la katekeesipäivä: 9.00 alkuhartaus, 12.30 perhemessu
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
3.11. la kaikkien poisnukkuneiden muistopäivä: 10.00 messu ja käynti hautausmaalla
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu 12.00 messu englanniksi/Mass in English
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
15.11. to 14.00 messu senioreille
18.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Lauantaikurssi

20.10., 17.11., 8.12.

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.

Ma, ke, to, pe 18.00 messu.

Ke 17.40 vesper.

Ti, to ja pe 18.30 adoraatio.

La messuaika vaihtelee.

– Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.

Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.

Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass.

Wed. 17.40 Vespers

Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration.

Sat. Mass time varies.

– Confessions every day half an hour before Mass or by appointment.

Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
27.10. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
2.11. pe 18.00 iltamessu, 18.30 adoraatio, 19.00 lectio divina englanniksi/Lectio Divina in English
3.11. la kaikkien poisnukkuneiden muistopäivä: 10.30 messu vainajien puolesta, 12.00 messu vainajien puolesta englanniksi/Mass for the Faithful Departed in English
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
10.11. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu, 17.00 nuortenilta
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.30 opetus ensikommuuniota varten, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Katekeesi

10.11. la 9.50

 

Diaspora

Hämeenlinna (Huom.! ort. kirkko, Erottajakatu 2): su klo 15.00: 4.11., 2.12.
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): klo 16.00: su 14.10., su 25.11., su 9.12., ke 26.12.
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): pe klo 18.00: 12.10., 2.11., 7.12.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: su 14.10., la 20.10., su 28.10., la 3.11., la 10.11., su 25.11., la 1.12., su 9.12., ke 26.12.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): la klo 18.00: 27.10., 24.11., 15.12. Huom.! 19.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: la 13.10., la 20.10., su 28.10., la 3.11., la 10.11., la 17.11., la 1.12., la 8.12., ti 25.12. Huom.! 17.00

Pyhän Ursulan seurakunta

 

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi
pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu.

Ti, ke, to, pe 18.00 iltamessu.

Pe 17.30 adoraatio.

– Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.).

Tues., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration.

– Confessions half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities.

14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 messu
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 18.00 messu
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 11.00 messu
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 11.00 messu

11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 11.00
18.11. su kirkkovuoden 33. sunnuntai: 18.00
25.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 11.00 messu ja vahvistuksen sakramentti

Diaspora

Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 14.10., 11.11. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): klo 15.00: su 28.10., la 3.11., Huom.! ei messua 25.11.
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 21.10., 18.11. su 12.00

 

Katekeesi

Kouvola (seurakuntasali):  24.11. la 11.00
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 3.11. la 13.00
Kotka (Langinkoskentie 1):  9.10., 6.11. ti 17.00
Lappeenranta: joka kuukauden kolmantena sunnuntaina ennen messua

Huom.! Talkoot Kouvolassa lauantaina 27.10.

Pyhän Joosefin seurakunta

 

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

Su 11.00 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 18.00 messu.

Pe 17.30 adoraatio, paastonaikana ristintie. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.)

La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.

Fri. 17.30 Adoration, during Lent Stations of the Cross. (No Adoration on Feast Days.)

Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

 

14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 messu Mikkelissä, 11.00 päämessu
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: Huom.! Ei messua Joensuussa eikä Mikkelissä, 11.00 päämessu
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, Huom.! ei messua Mikkelissä, 11.00 päämessu
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 messu Joensuussa, Huom! ei messua Mikkelissa, 11.00 päämessu
10.11. la 13.00 messu Savonlinnassa
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 11.00 messu Mikkelissä, 11.00 päämessu

 

Diaspora

Mikkeli (Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): 14.10., 11.11. su 11.00
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): la klo 13.00: 10.11. la 13.00
Joensuu (Kaislakatu 6): joka sunnuntai klo 10.00, Huom.! ei messua 21.10.
Lieksa (Tukipiste, Asema-aukio 2): –

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu.

Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu.

Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.

– Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish.

Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish.

Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.

– Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment.

– Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

14.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
21.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
25.10. la pyhän Jeesus-lapsen Teresan ja hänen pyhien vanhempiensa reliikit Oulussa, 19.00 messu, koko yön vigilia
28.10. su kirkkovuoden 30. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
3.11. su kaikkien poisnukkuneiden uskovien muistopäivä: 10.00 messu, hartaus hautausmaalla
4.11. su kaikkien pyhien juhla: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
11.11. su kirkkovuoden 32. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

 

Sakramenttiopetus

ensikommuunioryhmä, Jeesuksen pyhän sydämen ryhmä ja väliryhmä: –
vahvistusryhmä:-

 

Diaspora

Kajaani (Kirkkokatu 17): –
Kemi (Lehtokatu 31): 21.10. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 4.11. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 12): 28.10. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.10., 11.11. su 17.30

Keskukset

Opetusosasto

ks. opetus.katolinen.fi, sähköposti: opetus(at)katolinen.fi

Viestintäosasto ja julkaisuosasto
(Katolinen tiedotuskeskus)

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki
puh.: 09-6129470
sähköposti: info(at)katolinen.fi
kotisivu: katolinen.fi
Avoinna arkisin 10-16.

Studium Catholicum

ks. www.studium.fi

Suomen Caritas

ks. www.caritas.fi

Tilastotietoja

  • Jäseniä: 14949
  • Seurakuntia: 8
  • Pappeja: 32

Arkistot

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu

Lisätietoa seurakuntien jäsenmaksusta.