Seurakuntien ohjelma

Ohjelmatiedoista: Poikkeustilanteen takia kaikki ohjelmatiedot ovat alttiita muutoksille. Kannattaa seurata riittävän usein seurakuntien ja hiippakunnan verkkosivuja ja varmistaa vaikka puhelinsoitolla seurakuntaan, että kirkko on auki tai yksittäinen tapaaminen järjestyy. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan tämä poikkeustila jatkuu.

Om programminformationerna: Pga undantagssituationen är det sannolikt att det kommer att finnas ändringar i programminformationerna. Därför är det viktig att följa församlingarnas och stiftets websidor och även ringa till församlingen för att verkligen veta om kyrkan är öppen och ett individuellt möte kan arrangeras. Ingen vet hur långt denna situation fortsätter.

About the programme information: Because of the special circumstances, changes are likely to happen in the given information. Therefore, it is important to follow the webpages of the parishes and the Diocese, and even ring the parishes in order to be sure when exactly churches are open and personal appointments can be arranged. No one knows how long this situation will continue.

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki
puh.: 09-637853, fax 09-6224618
sähköposti: henrik(at)katolinen.fi
kotisivu: henrik.katolinen.fi

 

 • La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu.
 • Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ke, pe 18.00 messu.
 • Ti ja to 7.30 messu.
 • Ke 17.30 ruusukkorukous. 
 • Pe 17.30 adoraatio (jälleen syyskuussa). (Paastonaikana pe 17.30 ristintien hartaus, adoraatio iltamessun jälkeen.)
 • Ke ja la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.
 • Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish.
 • Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish.
 • Wed. 17.30 Rosary.
 • Fri. 17.30 Adoration (not during summer). (During Lent, Fri. 17.30 Stations of the Cross, Adoration after the Evening Mass.)
 • Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

 

OHJELMA

Messuja voi seurata osoitteessa: henrik.katolinen.fi

 

1.8. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa

6.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu

13.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai:  9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu 

15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 messu, 18.45 johdantokurssi seurakuntasalissa

16.8. ti 12.00 seniorit

20.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

21.8. su kirkkovuoden 21.  sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

27.8. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu

28.8. su kirkkovuoden 22.  sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

29.8. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa

3.9.  la  17.40 vesper, 18.00 aattomessu

4.9. su  kirkkovuoden 23.  sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu

5.9.  ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa (2022-2023)

10.9. la 10.45-13.00 vahvistusopetus seutakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu ja kirkkoon ottaminen

11.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai:  9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.00 messu Tikkurilassa, 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu 

 

 

JOHDANTOKURSSI

Vanha kurssi (2021-2022): 1.8. ma 18.30, 15.8. ma 18.45, 29.8. ma 18.30

Uusi kurssi (2022-2023): 5.9. ma 18.30

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kerava (ev.-lut. kirkko, Papintie 6): Messuajat vahvistuvat myöhemmin.

Porvoo (ort. kirkko, Vanha Helsingintie, Porvoo): Messuajat vahvistuvat myöhemmin.

Tikkurila (Dickursby skola, liikuntasali, Urheilutie 2-4, Vantaa): 11.9. su 11.00

 

 

Pyhän Marian seurakunta

 

.. 

Mäntytie 2, 00270 Helsinki
puh. 09-2411633
sähköposti: maria(at)katolinen.fi
kotisivu: maria.katolinen.fi

 

 • La 18.00 aattomessu suomeksi.
 • Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi (3. su), 13.00 messu englanniksi (vain 4.9.2022 saakka), 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu.
 • Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe 16.45-17.05, la 17.30-17.50, su 9.30-9.50 ja 17.30-17.50.
 • Seurakunnan kanslia avoinna sopimuksen mukaan.

 

 • Sat. 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass in Vietnamese (3rd Sun.), 13.00 Mass in English (only until Sept. 4., 2022), 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Evening Mass in Finnish.
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 16.45-17.05, Sat. 17.30-17.50, Sun. 9.30-9.50, 17.30-17.50.
 • Parish office open upon appointment.

 

OHJELMA

Kaikki messut ovat katsottavissa internetissä Youtuben ”Pyhä Maria” kanavalla.

Huom.!
Messuihin ja muihin tilaisuuksiin tullaan vain terveenä ja hyvää käsihygieniaa noudattaen. 

 

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

14.8. su Pyhän Marian seurakunnan nimikkojuhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 8.00 messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi

20.8. la 10.00 messu suomeksi, 10.30 ensikommuunio-opetus, 15.00 vahvistusopetus, 18.00 messu suomeksi

21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu suomeksi/vietnamiksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

4.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu suomeksi ja kirkon yhteyteen ottaminen, 11.30 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 13.00 messu englanniksi/Mass in English, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

11.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 lastenmessu suomeksi, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English 

 

Huom.! 4.9. jälkeen ei enää vietetä messua englanniksi sunnuntaisin klo 13.00

Please note! Mass in English on Sundays at 13.00 will no longer be in the program after Sept. 4. 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 4.9., 2.10., 6.11., 4.12. su 16.00 

Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 10.9., 15.10., 19.11., 17.12. la 16.00 

Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): Messuajat ilmoitetaan myöhemmin.

 

 

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
puh.: 02-2314389
sähköposti: birgitta(at)katolinen.fi
kotisivu: birgitta.katolinen.fi

 

 • Su 9.00 messu ruotsiksi tai latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi tai vietnamiksi (4. su) tai tagalogiksi tai ei messua, 18.00 messu englanniksi.
 • Ma, ke, pe, la 7.30 messu, ti ja to 18.00 messu. To 17.30 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan
 • Sun. 9.00 Mass in Swedish or Latin, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in Polish or Vietnamese (4th Sun.), or Tagalog or no Mass, 18.00 Mass in English.
 • Mon., Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration (during Lent Stations of the Cross).
 • Confessions half an hour before Mass and by appointment.

 

OHJELMA

Päivitetyt tiedot löytyvät aina seurakunnan kotisivulta osoitteesta birgitta.katolinen.fi.

 

6.8. la Herran kirkastuminen: 7.30 messu

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

13.8. la Huom.! ei aamumessua, 11.00 messu Turun tuomiokirkossa osana hiippakuntajuhlaa 

14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in english

15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 juhlamessu, Huom.! ei aamumessua

21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

26.8. pe 16.30 Birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaatit

27.8. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 10.00 messu ruotsiksi tai englanniksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland, 13.00 perhemessu

28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu puolaksi Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

30.8. ti 18.45 SCJ-maallikot

4.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/mässa på svenska, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

8.9. to autuaan Neitsyt Marian syntymä: 17.30 adoraatio, 18.00 juhlamessu

10.9. la Huom.! ei aamumessua, 9.30 katekeesi, 10.00 messu ruotsiksi tai englanniksi Ahvenanmaalla/mässa på Åland, 13.00 perhemessu

11.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu,
15.00 messu puolaksi Eurajoella, 17.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Huom.! Messu vietnamiksi vietetään tästä lähtien kuukauden 4. sunnuntaina.

Please note! Mass in Vietnamese will from now on be offered on the 4th Sunday of each month.

 

KATEKEESI

27.8., 10.9. la 9.30

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Eurajoki (ev.-lut. kirkko, Kukkapolku 2): 14.8., 28.8., 11.9., 18.9., 9.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 18.12. su 15.00

Ahvenanmaa (S:t Mårtensgården, Hindersbölevägen 11): 27.8., 10.9., 24.9., 1.10., 22.10., 12.11., 26.11., 3.12., 17.12. la 10.00

Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 14.8., 11.9., 9.10., 13.11., 11.12. su 17.00

 

  

Pyhän Olavin seurakunta

Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä
puh.: 014-612659, fax 014-612660
sähköposti: olavi(at)katolinen.fi
kotisivu: olavi.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi.
 • Ma 18.00 messu.
 • ti 7.00 messu, 18.00 gregoriaaninen messu.
 • Ke 18.00 messu.
 • To 18.00 adoraatio ja 18.30 messu.
 • Pe 7.00 messu.
 • La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15).
 • Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.
 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English.
 • Mon. 18.00 Mass.
 • Tues. 7.00 Mass, 18.00 Gregorian Mass.
 • Wed. 18.00 Mass.
 • Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass.
 • Fri. 7.00 Mass.
 • Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15).
 • Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment.

 

 OHJELMA

 

6.8. la Herran kirkastuminen: 10.00 messu

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 messu

21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 9.00 messu, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

27.8. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu

28.8. su Pyhän Olavin kirkon vihkimisen 60-vuotispäivä: 11.00 juhlamessu (Huom.! aika vahvistuu vasta myöhemmin) 

4.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

11.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

17.9. la 9.00 Lauantaikurssin alkuhartaus, 12.30 perhemessu

18.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

 

Huom.! Sunnuntain aamumessua klo 9.00 vietetään seuraavan kerran vasta 21.8.

 

 

LAUANTAIKURSSI

27.8., 17.9. la 9.00

 

 

Pyhän ristin seurakunta

Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere
puh.: 03-2127280
sähköposti: risti(at)katolinen.fi
kotisivu: risti.katolinen.fi

 • Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, pe 18.00, to 7.30 messu.
 • Ke 17.40 vesper.
 • Pe 17.15 adoraatio (paastonaikana ristintie).
 • La messuaika vaihtelee. (Yleensä messu klo 8.00).
 • Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan.
 • Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

 

 • Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00, Thurs. 7.30 Mass.
 • Wed. 17.40 Vespers.
 • Fri. 17.15 Adoration.
 • Sat. Mass time varies. (Normally Mass at 8.00).
 • Confession every day half an hour before Mass or by appointment.
 • Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

 

OHJELMA

 

Striimattua messua voi katsoa joka päivä osoitteessa https://risti.katolinen.fi/live-stream.html tai https://tampere.livestreams.fi

 

6.8. la Herran kirkastuminen: 8.00 juhlamessu

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 juhlamessu

17.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

20.8. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

24.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

30.8. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

31.8. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

4.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

6.9. ti 18.00 messu Hervannassa

7.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 raamattupiiri

10.9. la 10.30 perhemessu, 11.00 lastenkerho

11.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

14.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 informaatiokurssi

16.9. pe 18.00 iltamessu, 17.00 rippi ja harjoitus vahvistuksen sakramenttia varten

17.9. la 11.00 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti Aleksanterin kirkossa

18.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai (seurakuntamme nimikkojuhla): 10.30 piispanmessu ja kirkkoon ottaminen, 13.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

20.9. ti 18.00 iltamessu, 18.30 naistenpiiri

24.9. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu

25.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 15.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

27.9. ti 14.00 messu, 14.30 seniorit

28.9. ke 18.00 iltamessu, 18.30 Usko & elämä -sarja

 

 

KATEKEESI

20.8., 24.9. la 9.50

 

INFORMAATIOKURSSI

24.8., 14.9. ke 18.30

 

JATKOKURSSI

31.8., 28.9. ke 18.30

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Hämeenlinna (ort. kirkko, Erottajakatu 2): 7.8., 4.9. su 15.00 

Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): 28.8., 11.9. su 16.00

Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): 14.8., 28.8., 11.9., 25.9. su 12.00 

Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): 14.8. su 16.00, 27.8. la 12.00 ja 16.00, 10.9. la 12.00 ja 16.00, 25.9. su 16.00

Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): la klo 17.00: 17.9. Huom.! kappelissa/kirkossa, 15.10. Huom.! kappelissa/kirkossa, 19.11. seurakuntasalissa, 17.12. seurakuntasalissa

Huom.! Syyskuun ja lokakuun messut vietetään näillä näkymin poikkeuksellisesti kappelissa/kirkossa, koska seurakuntasali on remontissa. Tarvittaessa lisätietoja Pyhän Olavin seurakunnasta, joka vastaa tällä hetkellä näistä messuista.)

Pyhän Ursulan seurakunta

Valimontie 1, 45100 Kouvola
puh.: 05-5444110
sähköposti: ursula(at)katolinen.fi
kotisivu: ursula.katolinen.fi

 Huom.! Kesällä muutoksia viikko-ohjelmassa. 

 • Su 13.00 messu. 
 • Ke 7.00 messu.
 • To 16.30 adoraatio, 17.00 messu. 
 • Pe 17.00 messu.
 • Rippiaika pe 16.30-16.50 sekä sopimuksen mukaan.

   

  Please note! Changes often occur in the weekly programme during summer. Please contact the parish for more information.

 • Sun. 13.00 Mass in Finnish. 
 • Wed. 7.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 16.30 Adoration, 17.00 Mass in Finnish. 
 • Fri. 17.00 Mass in Finnish.
 • Confessions Fri. 16.30-16.50 and upon agreement.

 

OHJELMA

 

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 13.00 messu

14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 13.00 messu

21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 13.00 messu

28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 13.00 messu

4.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 13.00 messu

11.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 13.00 messu

 

 

Huom.! 20.6.-7.8. vietetään messuja arkisin vaihtelevalla aikataululla. Messuajat saa ottamalla yhteyttä seurakuntaan.

 

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

 

Kesällä pääsääntöisesti ei messuja muilla paikkakunnilla. Mahdollisista messuista tiedotetaan erikseen.

 

Kotka (Langinkosken kirkko, Langinkoskentie 1): Ilmoitetaan myöhemmin.

Lahti (Launeen kirkko, Tapparakatu 22): Ilmoitetaan myöhemmin.

Lappeenranta (Lappeenrannan kirkko, Mannerheiminkatu 1): Ilmoitetaan myöhemmin.

Nasaretin pyhän perheen seurakunta

Liisantie 2, 90560 Oulu
fax ja puh.: 08-347834
sähköposti: perhe(at)katolinen.fi
kotisivu: perhe.katolinen.fi

 

 

 • Su 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi.
 • Ma, ti, ke, to, pe 17.00 iltamessu, ma ja ti 16.30 ruusukko, to 16.00 adoraatio, la 11.30 messu.
 • Ti, ke, la 18.00 neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippitilaisuus arkisin puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Muutokset vakio-ohjelmaan ovat mahdollisia.
 • Sun. 10.00 High Mass in Finnish, 12.15 Mass in English.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs., Fri. 17.00 Mass in Finnish, Mon. and Tues. 16.30 Rosary, Thurs. 16.00 Adoration, Sat. 11.30 Mass.
 • Tues., Wed., Sat. 18.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Mon. – Fri. half an hour before Mass and by appointment.
 • Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)
 • While this is normally the weekly program of the parish, please note that changes are possible.

 

OHJELMA

 

7.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

14.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

15.8. ma autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 17.00 juhlamessu

21.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Kemissä

28.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Raahessa

4.9. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

11.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

18.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

25.9. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Kajaanissa

2.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Torniossa

9.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.30 messu Rovaniemellä

16.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 päämessu, 12.15 messu englanniksi/Mass in English, 17.00 messu Kemissä

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Kajaani (Kirkkokatu 17): 25.9. su 17.30

Kemi (Lehtokatu 31): 21.8., 18.9., 16.10. su 17.00

Tornio (Lukiokatu 1): 7.8., 4.9., 2.10. su 17.00

Raahe (Brahenkatu 2): 28.8. su 17.00

Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.8., 11.9., 9.10. su 17.30

Pyhän Joosefin seurakunta

Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio
puh.: 044-3657142, 0449744608
sähköposti: joosef(at)katolinen.fi
kotisivu: joosef.katolinen.fi

 • Su 10.00 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu.
 • Ma, ti, ke, to 18.00 messu, pe 9.00 messu.
 • To 17.30 adoraatio
 • La 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia.
 • Rippiaika ti 16.00, ennen messua ja sopimuksen mukaan.
 • Ohjelmaan voi tulla muutoksia, jotka voi tarkistaa seurakunnan kalenterista.
 • Sun. 10.00 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish.
 • Mon., Tues., Wed., Thurs. 18.00 Mass in Finnish, Fri. 9.00 Mass in Finnish.
 • Thurs. 17.30 Adoration
 • Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way.
 • Confessions Tues. 16.00, before Masses, and by appointment.
 • Changes to the programme are possible. Please look at the updated calendar on the website of the parish.

 

 

OHJELMA 

 

1.-5.8. ma-pe Huom.! ei messuja

7.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

13.8. la hiippukuntajuhla Turussa (11.00 messu Turun tuomiokirkossa)

14.8. su kirkkovuoden 21. sunnnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

21.8. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

22.-26.8. ma-pe Huom.! ei messuja

28.8. su kirkkovuoden 23. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

29.-31.8. ma-ke Huom.! ei messuja

4.9. su kirkkovuoden 24. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 messu Joensuussa

11.9. su kirkkovuoden 25. sunnuntai: 10.00 messu Joensuussa, 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu

 

 

Huom.! Kesän aikana on poikkeuksia messujen vietossa. Seuraa kalenteria seurakunnan kotisivulla.

Please note! Some Masses are omitted during summer. Please check the calendar on the website of the parish.

 

MUUT PAIKKAKUNNAT

Joensuu (Kaislakatu 6): loppukesän sunnuntaisin klo 18.00, Huom.! ei messua 28.8., 11.9. su 10.00
(Tilaisuus ripittäytymiseen puoli tuntia ennen messuja.)

Savonlinna (Erkonkatu 11): Messuajat ilmoitetaan niiden selvittyä.

Mikkeli (Jääkärintie 1):  Messuajat ilmoitetaan niiden selvittyä.