Sääntökunnat

Kirkon alkuajoista asti monet ovat kuulleet Kristuksen kehotusta: ”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille … Tule sitten ja seuraa minua.” (Matt. 19:21) Niin kutsutut evankeliset neuvot, joilla tarkoitetaan ohjetta seurata Kristusta naimattomana, köyhänä ja kuuliaisena, ovat perustana kolmelle luostarilupaukselle, jotka antamalla mies tai nainen liittyy sääntökunnan jäseneksi. Nimitys sääntökunta johtuu kunkin veljes- ja sisarkunnan elämää ohjaavasta luostarisäännöstä.

Keskiajalla Suomessa vaikutti ainakin kolme sääntökuntaa: dominikaanit Turussa ja Viipurissa, fransiskaanit Viipurissa, Raumalla ja Kökarissa sekä birgittalaiset Naantalissa.

Katolisen kirkon paluu Suomeen liittyy puolalaisten dominikaanien toimintaan tänne sijoitettujen Venäjän armeijan joukkojen sielunhoitajina ja seurakuntaelämän aloittajina Viipurissa ja Helsingissä. 1877-1882 Helsingissä toimi lyhyen aikaa saksalaisia katariinasisaria ja 1907-1911 belgialaisia fransiskaanisisaria. Samoihin aikoihin puolalaiset ursuliinit perustivat Karjalan kannakselle Meren tähti- nimisen tyttökoulun, mutta 1914 ensimmäisen maailmansodan syttyessä sisaret karkotettiin.

Suomessa toimii myös useiden sääntökuntien maallikkoyhteisöjä. Sääntökuntamaallikot toteuttavat arkielämässään sääntökunnan karismaa ja ihanteita. Suomessa toimii seuraavia sääntökuntien maallikkoyhteisöjä: birgittalaissääntökunnan maallikko-oblaatit, maallikkodominikaanit, fransiskaanimaallikot, Jeesuksen pyhän sydämen maallikot, karmeliittamaallikot, Kalleimman veren partnerit.

Alla esitellään lyhyesti sääntökunnat, jotka ovat tulleet Suomeen 1900-luvun aikana ja toimivat täällä edelleen:

Birgittalaissisaret (OSSS)

(Birgittasystrar; Bridgettine Sisters)

birgittalaissisaret.fi >

Ursininkatu 15 a, 20100 Turku
PUH. 02-2501910
EMAIL birgitta.turku(at)kolumbus.fi
PANKKI FI25 8000 1300 2182 87
YLISISAR Bernabé OSSS

Vieraskoti
PUH. 02-2501910

Birgittalaissisaret

Ordo Sanctissimi Salvatoris (OSSS)

Kaikkein pyhimmän Vapahtajan sääntökunta on pyhän Birgitan (1302-1373) perustama sääntökunta. Suomessa vuodesta 1986 lähtien toimineet birgittalaissisaret kuuluvat autuaan Elisabeth Hesselbladin (1890-1957) vuonna 1911 perustamaan uuteen haaraan, joka jatkaa alkuperäisen sääntökunnan perinnettä. Sen hengellisyydessä keskeistä on Vapahtajan kärsimyksen kunnioitus, alttarin sakramentin palvonta ja liturgiset hetkirukoukset; myös Marialla, Jumalanäidillä, on tärkeä sija. Birgittalaissisarilla on Turussa vieraskoti ja opiskelija-asuntola.

Dominikaanit (OP)

(Dominikaner; Dominicans)

> studium.fi >

Ritarikatu 3 b A, 00170 Helsinki
PANKKI FI85 2126 2000 1423 65
Gabriel Salmela OP, EMAIL gabriel.salmela(at)studium.fi
Marie-Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond OP, EMAIL marie-augustin.lhb(at)studium.fi

Dominikaanit

(Ordo Fratrum Praedicatorum, OP)

Palasivat Suomeen 1949 neljän vuosisadan tauon jälkeen ja perustivat Helsinkiin Studium Catholicum -kulttuurikeskuksen.

Espanjalainen pyhä Dominicus (k. 1221) perusti tämän veljeskunnan saarna- ja opetustyöhön.

Jeesuksen pikkusisaret

(Jesu småsystrar; Little Sisters of Jesus)

Opiskelijankatu 21 G 148, 33720 Tampere
PUH. 03-3182169
GSM 045-3401408
EMAIL j.pikkusisaret(at)gmail.com

Jeesuksen pikkusisaret

ovat toimineet Suomessa vuodesta 1953 lähtien. Sääntökunnan perusti pikkusisar Magdeleine (1898-1989) autuaan Charles de Foucauldin (1858-1916) elämän innoittamana. Veli Charles halusi omaksua elämän, jota Jeesus eli Nasaretissa vaatimattomana ja tuntemattomana käsityöläisenä, ja näin julistaa Jumalan valtakunnan ilosanomaa koko elämällään. Myös pikkusisaret elävät rukouselämää keskellä maailmaa tehden ruumiillista työtä ja jakaen tavallisten ihmisten asuin- ja elinolot.

Jeesuksen pyhän sydämen papit (SCJ)

(Jesu-Hjärta-präster; Priests of the Sacred Heart of Jesus)

scj.fi >

Ursininkatu 15a, 20100 Turku
PUH. 02-2314389
EMAIL scj.suomi(at)gmail.com
SCJ SUOMEN ALUEEN ESIMIES Rafal Czernia SCJ

Jeesuksen pyhän sydämen pappien veljeskunta

(Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu, SCJ)

On työskennellyt Suomessa vuodesta 1907 lähtien. Monet Suomen seurakuntapapit kuuluvat edelleen tähän isä Leo Dehonin (1843-1925) vuonna 1878 perustamaan veljeskuntaan. Isä Dehon perusti sen harjoittamaan erityisesti Jeesuksen sydämen hartautta, jonka innoittamina veljeskunnan jäsenet pyhittävät itsensä ja työnsä kirkon palvelukseen. Erityisiä toiminta-aloja ovat nuorison kasvatus, sosiaalinen toiminta ja lähetystyö.

Kalleimman veren sisaret (CPPS)

(Systrar av det dyrbaraste blodet; Sisters of the Most Precious Blood)

Kalleimman veren sisaret

(Sisters of the Most Precious Blood of O’Fallon, CPPS)

Saapuivat Suomeen Yhdysvalloista 1939. Sääntökunnan perusti sveitsiläinen Theresa Weber vuonna 1845. Helsingin ja Tampereen Englantilainen koulu olivat pitkään Kalleimman Veren sisarten hoidossa. Helsingin Englantilainen koulu perustettiin vuonna 1945 ja sisaret luovuttivat sen maallikkojen hoitoon 1995. Tampereen Englantilainen koulu perustettiin vuonna 1957 ja viimeinen sisarista jäi eläkkeelle 2004; sisaret lähtivät Tampereelta vuonna 2017.

Karmeliittasisaret (OCD)

(Karmelitsystrar; Carmelite Sisters)

Jumalanäidin karmeliittaluostari

(Guds Moders kloster; Carmel of the Mother of God)

PANKKI FI33 8000 1402 0796 86

Karmeliittasisaret

(OCD)

Toimivat Suomessa vuodesta 1988. Jumalanäidin karmeliittaluostari sijaitsi Espoon Myllyjärvellä. 

Rakkauden lähetyssisaret (MC)

(Kärlekens missionärer; Missionaries of Charity)

Emäpuuntie 56, 90560 Oulu
GSM 040-9601211
EMAIL mc.oulu.mother@gmail.com
PANKKI
FI53 3131 3001 8796 26
YLISISAR Viktorija MC

Rakkauden lähetyssisaret

(Missionaries of Charity, MC)

On pyhän Teresa Kalkuttalaisen (äiti Teresan) vuonna 1950 perustama sääntökunta, joka aloitti toimintansa Suomessa köyhistä köyhimpien parissa vuonna 1999.

Ursuliinisisaret (USJK)

(Ursulinsystrar; Ursuline Sisters)

Helsinki (Helsingfors)

Tehtaankatu 2, 00140 Helsinki
PUH. 09-636609
EMAIL ursuliinit(at)elisanet.fi
PANKKI FI34 2219 1800 0122 06
YLISISAR Malgorzata Grzeskowiak USJK

Pyhän Marian lastentarha

GSM 044-9820772 tai 044-2310920
EMAIL pmlastentarha(at)elisanet.fi

Ursuliinisisaret

Ovat maailmassa laaja sisarkuntaperhe. Suomessa toimivat sisaret, ”harmaat ursuliinit” kuuluvat pyhän Ursula Ledóchowskan (1865-1939) vuonna 1920 perustamaan haaraan (Kuolemantuskassa olevan Jeesuksen pyhän sydämen ursuliinisisaret, Congregatio Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Iesu Agonisantis, USJK). Sisarkunta työskentelee eri puolilla maailmaa kasvattaen lapsia ja nuoria. Suomessa ursuliinisisaret toimivat Karjalan kannaksella 1906-1914, ja he palasivat uudelleen 1976. Helsingissä sisaret pitävät Pyhän Marian lastentarhaa, opettavat uskontoa kouluissa ja osallistuvat seurakunnan uskonnonopetukseen.

 

Vihkiytyneiden neitsyiden sääty

(Ordo Consecratarum Virginum)

e-mail silvia.bertozzi(at)gmail.com

Jäsenmaksu

Tue seurakuntasi toimintaa. Tietoa jäsenmaksusta.