5. VIIKON MAANANTAI VUOSI II 

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(1. Kun. 8:1-7, 9-13)
He veivät liitonarkun kaikkeinpyhimpään,
ja pilvi täytti Herran temppelin.

Luemme Ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta. 

Niinä päivinä Salomo kutsui luokseen Jerusalemiin Israelin vanhimmat, kaikkien israelilaisheimojen päälliköt ja sukujen päämiehet. Heidän oli määrä tuoda Herran liitonarkku Siionista, Daavidin kaupungista. Kaikki Israelin johtomiehet kokoontuivat kuningas Salomon luo etanim-kuun, vuoden seitsemännen kuukauden, juhlien aikaan.

Kun kaikki Israelin vanhimmat olivat tulleet, papit nostivat arkun paikaltaan. He veivät Herran arkun ja pyhäkköteltan sekä kaikki teltassa olleet pyhät esineet temppeliin. Kantajina olivat papit ja leeviläiset. Kuningas Salomo uhrasi arkun edessä, ja hänen ympärillään oli koolla koko Israelin seurakunta. Kuningas ja kansa uhrasivat lampaita, vuohia ja nautakarjaa, eikä uhrieläinten määrää voinut lukea, ei laskea.

Papit veivät Herran liitonarkun paikalleen temppelin sisäkammioon, kaikkeinpyhimpään, kerubien siipien alle. Kerubien siivet olivat levällään sen paikan päällä, missä arkku oli, ja peittivät ylhäältäpäin arkun ja sen kantotangot. Arkussa ei ollut muuta kuin ne kaksi kivitaulua, jotka Mooses talletti sinne Horebin luona, kun Herra teki liiton israelilaisten kanssa heidän ollessaan matkalla pois Egyptistä.

Kun papit poistuivat Herran temppelistä, pilvi täytti sen. Papit eivät pilven vuoksi voineet jatkaa palvelustaan, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin. Salomo lausui silloin: ”Herra, sinä haluat pimeän asuinsijan. Minä olen rakentanut sinulle asumuksen ikuisiksi ajoiksi.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 132:6-7, 8-10. – 8a)

Kertosäe:
Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi.

Me kuulimme, että se on Efratassa,
löysimme sen läheltä Jaaria.
Menkäämme sinne, missä on Herran asumus,
kumartukaamme hänen istuimensa eteen. Kertosäe

Nouse, Herra, tule asuinpaikkaasi,
sinä ja arkku, jossa voimasi on!
Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus,
riemuitkoot sinun uskolliset palvelijasi.
Daavidin, palvelijasi, takia: älä torju voideltuasi! Kertosäe

Halleluja
(vrt. Matt. 4:23)

Halleluja. Halleluja.
Jeesus julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta
ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Mark. 6:53-56)
Kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan, päästyään järven yli, Jeesus ja hänen opetuslapsensa tulivat rantaan Gennesaretissa. Heidän noustessaan veneestä ihmiset huomasivat, kuka oli tullut, ja lähtivät kiireesti viemään sanaa joka puolelle. Sairaita alettiin kantaa vuoteillaan sinne, missä Jeesuksen kuultiin olevan. Ja minne hän vain meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.