8. VIIKON LAUANTAI VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE

(Juud. 17, 20b-25)

Jumalalla on voima varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen.

Luemme apostoli Juudaksen kirjeestä.

Rakkaat ystävät! Muistakaa te, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat ennalta puhuneet. Rakentakaa te edelleen elämäänne pyhimmän uskonne perustalle, Pyhässä Hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät iankaikkiseen elämään. Armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Pelastakaa ne, jotka voitte, temmatkaa heidät tulesta! Toisia taas säälikää kavahtaen heitä, inhotkaa jopa heidän ruumiinsa tahraamaa vaatetta.

Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta ja riemun vallitessa asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen, ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut meidät Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta, ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti. Aamen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 63:2, 3-4, 5-6. – 2b)

Kertosäe:

Sieluni janoaa sinua, Herra, minun Jumalani.

Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan.
Sieluni janoaa sinua,
ruumiini ikävöi sinua
ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Kertosäe

Pyhäkössä saan nähdä sinut,
kokea sinun voimasi ja kirkkautesi.
Suurempi kuin elämä on sinun armosi.
Minun huuleni ylistävät sinua. Kertosäe

Jumalani, minä kiitän sinua niin kauan kuin elän,
minä kohotan käteni sinun nimeesi.
Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa,
ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Kertosäe

Halleluja

(vrt. Kol. 3:16a, 17c)

Halleluja. Halleluja. 

Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne, 

kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Mark. 11:27-33)

Millä valtuuksilla sinä tällaista teet?

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus ja hänen opetuslapsensa tulivat taas Jerusalemiin. Kun Jeesus kävi temppelissä, tulivat ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat hänen luokseen. He kysyivät häneltä: ”Millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinut on valtuuttanut tekemään tätä?” Jeesus vastasi heille: ”Minäkin teen teille kysymyksen. Vastatkaa te ensin minulle, niin minä sanon teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen. Oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä? Mitä sanotte?” 

He neuvottelivat keskenään: ”Jos sanomme: ’Taivaasta’, hän sanoo: ’Miksi sitten ette uskoneet häntä?’ Sanoisimmeko sitten: ’Ihmisistä’?” Mutta he pelkäsivät kansaa, sillä kaikkien mielestä Johannes oli todella profeetta. Niin he vastasivat Jeesukselle: ”Emme tiedä.” Silloin Jeesus sanoi: ”En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen.” 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.