9. VIIKON TORSTAI VUOSI II

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE 

(2. Tim. 2:8-15)

Jumalan sana ei ole kahleissa. Jos olemme hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. 

Luemme apostoli Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle.

Rakkaani, muista, että Jeesus Kristus, Daavidin jälkeläinen, on herätetty kuolleista, niin kuin minä julistan. Hänen vuokseen minä kärsin, olen vieläpä kahleissa kuin rikollinen. Mutta Jumalan sana ei ole kahleissa. Siksi kestän mitä tahansa Jumalan valittujen tähden, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ja sen mukana ikuisen kirkkauden. Tämä sana on varma: Jos olemme hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää.

Muistuta tästä kaikkia ja varoita heitä vakavasti Jumalan nimessä, etteivät he riitelisi. Sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi. Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi

(Ps. 25:4-5ab, 8-9, 10+14. – 4a)

Kertosäe:

Herra, osoita minulle tiesi.

Herra, osoita minulle tiesi,
opeta minua kulkemaan polkujasi.
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua,
sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Kertosäe

Hyvä ja oikeamielinen on Herra,
hän neuvoo syntisille tien.
Hän hankkii sorretuille oikeuden,
hän opettaa köyhille tiensä. Kertosäe

Kaikki Herran tiet ovat armo ja totuus
niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.
Herra ilmoittaa suunnitelmansa niille, jotka häntä pelkäävät,
ja he tulevat tuntemaan, millainen on hänen liittonsa. Kertosäe

Halleluja

(vrt. 2. Tim. 1:10)

Halleluja. Halleluja. 

Vapahtajamme, Kristus Jeesus, on kukistanut kuoleman 

ja tuonut valoon elämän evankeliumin kautta. 

Halleluja.

EVANKELIUMI

(Mark. 12:28b-34)

Näitä suurempaa käskyä ei ole.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan muuan lainopettaja tuli Jeesuksen luo ja kysyi: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’  Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.” 

Lainopettaja sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.” Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.” Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään. 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.