KOLMINAISUUDENPÄIVÄN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

KRISTUKSEN PYHÄN RUUMIIN JA VEREN JUHLA, JUHLAPYHÄ – VUOSI B

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(2. Moos. 24:3-8)
Tämä on sen liiton veri, jonka Herra tekee teidän kanssanne.

Luemme Toisesta Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Mooses palasi ilmoittamaan kansalle, mitä Herra oli sanonut ja säätänyt. Kansa vastasi yhteen ääneen: ”Me teemme kaiken, mitä Herra on käskenyt.” Mooses kirjoitti muistiin kaikki Herran antamat määräykset. Seuraavana aamuna Mooses rakensi vuoren juurelle alttarin ja pystytti sen luo kaksitoista kivipatsasta Israelin kahdentoista heimon mukaan. Hän lähetti israelilaisia nuorukaisia uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan sonneja yhteysuhriksi Herralle. Puolet niiden verestä Mooses pani uhrimaljoihin, ja puolet hän vihmoi alttarille. Sitten hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja kansa sanoi: ”Me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt.” Mooses otti veren, vihmoi sillä kansaa ja sanoi: ”Tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä ehdoilla.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 116:12-13, 15+16bc, 17-18. – 13)

Kertosäe:
Minä kohotan pelastuksen maljan
ja huudan avukseni Herran nimeä.

Tai:
Halleluja.

Kuinka voisin maksaa Herralle
sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt?
Minä kohotan pelastuksen maljan
ja huudan avukseni Herran nimeä. Kertosäe

Kallis on Herran silmissä
hänen pyhiensä kuolema.
Olen palvelijasi, sinun palvelijattaresi poika.
Sinä olet katkaissut kahleeni. Kertosäe

Sinulle minä uhraan kiitosuhrin
ja huudan avukseni Herran nimeä.
Minä täytän lupaukseni Herralle
koko hänen kansansa nähden. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Hepr. 9:11-15)
Kristuksen veri puhdistaa meidän omantuntomme.

Luemme kirjeestä heprealaisille.

Veljet, Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri! Ikuisen Hengen voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa.

Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Sekvenssi
(Lauda, Sion, Salvatorem)

Voidaan lukea tai laulaa sekvenssi Lauda, Sion, Salvatorem, joko kokonaan tai lyhyempi muoto (Ecce panis, * * *:stä alkaen).

Kiitä, Siion, Vapahtajaasi, kiitä johtajaasi ja paimentasi virsillä ja lauluilla.

Kiitä niin paljon kuin voit, sillä hän on kaikkea kiitosta suurempi, etkä voi häntä tarpeeksi kiittää.

Tänään esitetään erityinen aihe kiitokseen: elävä ja eläväksi tekevä leipä.

Sen hän antoi – sen tiedämme – pyhässä ehtoollispöydässä kahdelletoista veljelle.

Olkoon kiitoksemme täydellinen, kaikuva ja suloinen, olkoon mielemme riemu kaunis.

Juhlapäivää vietetään näet muistaen tämän aterian ensimmäistä asettamista.

Tässä uuden kuninkaan ateriassa väistyy vanha pääsiäinen uuden liiton pääsiäislampaan edestä.

Uusi karkottaa vanhan, totuus poistaa varjon ja valkeus yön.

Sen, minkä Kristus teki ehtoollisessa, hän käski tehdä muistokseen.

Pyhän opetuksen neuvomina me pyhitämme leivän ja viinin autuuden uhriksi.

Kristityille annetaan oppi, että leipä muuttuu lihaksi ja viini vereksi.

Mitä et käsitä, mitä et näe, sen vahvistakoon luja usko, joka ylittää luonnon järjestyksen.

Eri muodoissa, jotka ovat hahmoja eivätkä itse olemusta, piilevät erinomaiset lahjat.

Liha on ruokaa ja veri juomaa, mutta Kristus on kuitenkin kokonaan kummassakin muodossa.

Nautittaessa häntä ei leikata, ei murreta eikä jaeta, vaan hänet otetaan vastaan kokonaan.

Nauttiipa hänet yksi tai tuhannet, kaikki saavat yhden ja saman; nauttiminen ei kuluta häntä.

Hyvät nauttivat hänet ja pahatkin, mutta eri tuloksin: elämäkseen tai turmiokseen.

Pahoille se on kuolemaksi, hyville elämäksi; miten erilainen vaikutus onkaan samalla nauttimisella!

Älä horju, kun sakramentti murretaan, vaan muista, että murusessakin on yhtä paljon kuin kokonaisessa.

Olemusta ei särjetä, vaan ainoastaan hahmo murretaan; se ei vähennä läsnä olevan asemaa eikä arvoa.

* * *

Katso enkelien leipää, joka on tullut matkamiesten ravinnoksi.

Se on tosi ruokaa lapsille, jota ei saa heittää koirille.

Siitä ennustettiin vertauskuvin, kun Iisak uhrattiin, pääsiäislammas teurastettiin ja isille annettiin mannaa.

Hyvä paimen, tosi leipä, Jeesus, armahda sinä meitä; kaitse meitä, varjele meitä ja näytä meille hyvyytesi elävien maassa.

Sinä, joka tiedät kaiken ja voit kaiken, joka meitä kuolevaisia täällä ruokit, tee meidät siellä pöytäkumppaneiksi, taivaan kansalaisten kanssaperillisiksi ja tovereiksi.

 

Halleluja
(Joh. 6:51)

Halleluja. Halleluja.
Minä olen elävä leipä, joka on tullut taivaasta, sanoo Herra.
Se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Mark. 14:12-16, 22-26)
Tämä on minun ruumiini. Tämä on minun vereni.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: ”Missä tahdot syödä pääsiäisaterian? Minne menemme valmistamaan sen?” Jeesus lähetti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi: ”Menkää kaupunkiin. Teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä, ja minne hän menee, siellä sanokaa talon isännälle näin: ’Opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.’ Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateria.” Opetuslapset lähtivät matkaan ja tulivat kaupunkiin. Kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäisaterian.

Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ”Ottakaa, tämä on minun ruumiini.” Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Hän sanoi: ”Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien puolesta. Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa.” Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.