Fides

Katolinen hiippakuntalehti. ISSN 0356-5262.

Päätoimittaja Marko Tervaportti

Toimituksen sähköposti: fides@katolinen.fi
Toimituksen osoite: Katolinen tiedotuskeskus, Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puhelin 09-6129470.

Tilaukset ja ilmoitukset puuttuvista lehdistä: info@katolinen.fi

Katolilaisten osalta osoitteenmuutokset seurakuntiin.
Addressförändringar till församlingarna. Adress changes to the parishes.

Vuosikerta 2017: 39 €, ulkomaille 44 €.

Pankkiyhteys: (IBAN) FI98 8000 1901 2425 53, (BIC) DABAFIHH.

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa, kesäkuun numero on kaksoisnumero.

Painopaikka: I-print, Seinäjoki.

Mainokset ks. alla.

Lehti postitetaan periaatteessa kaikkiin hiippakunnan jäsenrekisterissä oleviin osoitteisiin, lisäksi tilauksesta ei-katolilaisille tilaajille sekä pyynnöstä ulkomaille. Katolilaiset saavat lehden jäsenyytensä perusteella automaattisesti. Tästä syystä lehden keväällä tapahtuva laskutus on heidän osaltaan vapaaehtoinen, tosin lehden ilmestymisen ja kehittymisen kannalta välttämätön. Niitä, jotka eivät kevään laskua maksa, muistutetaan asiasta uudelleen syksyn kuluessa.

SVENSKA: Fides skickas tilla alla katolska hem. Därför skickas på våren också en räkning vars betalning är viktig för utvecklingen och publisering av tidningen. För katoliker är betalningen naturligtvis inte obligatorisk. En ny räkning skickas på hösten, om man inte har betalt den till dess.

ENGLISH: Fides is sent to all Catholic homes. A bill will also be sent in the spring in order to guarantee the development and publication of the newspaper. For Catholics, the payment is of course not obligatory. A bill will be sent anew in Autumn if no payment has been received by then.

Lehti lähetetään yleensä mahdollisimman edullisessa postimaksuluokassa. Siksi sen täsmällistä ilmestymispäivää ei aina voi tietää ja se voi ilmestyä eri puolilla Suomea eri päivinä. Tästä syystä on tärkeää, että ilmestymispäivää seuraavan viikonlopun tapahtumista ilmoitetaan jo edellisessä lehdessä.

Ilmestymisaikataulu

Vuonna 2017:

fides2017a

Aikaisemmat lehdet

Mainostaminen

Ulkopuolisten tahojen mainoksille: Sivuilla on yleensä 4-5 palstaa. Palstamillimetrin hinta on 0,75 euroa (4p/s) tai 0,60 euroa (5p/s). 1/1-sivun ilmoitus maksaa 750 euroa, 1/2-sivun ilmoitus 400 euroa ja 1/4-sivun ilmoitus 250 euroa. Takakannen hinta on 25% muita sivuja korkeampi. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.