KATT

Katolinen tiedotuskeskus (KATT)
Katolsk informationstjänst | Catholic Information Centre

KATT on Helsingin hiippakunnan tiedotusorganisaatio, jonka tehtäviin kuuluvat mm.

  • Fides-lehden julkaiseminen,
  • muu julkaisu- ja tiedotustoiminta sekä
  • hiippakunnan internet-sivujen ylläpito.

KATT är Helsingfors stifts informationsbyrå, vars uppgifter är t.ex. publiceringen av stiftsbladet Fides, andra publikations- och informationsaktiviteter samt upprätthålningen av stiftets internet-sidor.

KATT is the information office of the Catholic Diocese of Helsinki. Its purpose is the publication of the Diocesan magazine Fides, the production of other publications and information services, and the managering of the internet presence of the Diocese.

Osoite (adress; address)

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki
puh. 09-6129470
email info@katolinen.fi
Pankkiyhteys FI98 8000 1901 2425 53
Avoinna arkisin (öppet vardagar; open weekdays) 10-16

Henkilökunta (personal; personnel)

Johtaja Marko Tervaportti
(direktör; director) email marko.tervaportti@katolinen.fi, gsm 040-7531713
Tiedotussihteeri Anu Hamann
(informationssekreterare; Information Secretary) email info@katolinen.fi
Toimitussihteeri Katri Tenhunen
(redaktionssekreterare; Sub-Editor) email katri.tenhunen@katolinen.fi
Graafikko Petri Kovács
(grafiker; Graphic Designer) email petri.kovacs@katolinen.fi

Johtokunta (styrelse; board)

Raimo Goyarrola (pj.), Marko Tervaportti (vpj.), Lea Karhu-Numminen, Terhi Kiiskinen, Jan-Peter Paul

Hiippakuntalehti Fides
(stiftsblad; Diocesan magazine)

email fides@katolinen.fi
Päätoimittaja (chefredaktör; Editor-in-Chief) Marko Tervaportti

Kirjakauppa