Tapahtumia

Seurakuntien ohjelma

HenrikMariaTurkuJyväskyläTampereKouvolaKuopioOulu

Keskukset – Tapahtumakalenteri – Hartausohjelmat

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

17.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
18.4. ti 14.00 seniorit, 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
20.4. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa, 18.00 lectio divina
22.4. la 11.00-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 12.00 messu ruandaksi, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
23.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 14.00 messu arameaksi, 18.00 iltamessu
24.4. ma 10.00 messu koululaisille, 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
25.4. ti 10.00 messu koululaisille
29.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 16.00 messu tagaloksi/Mass in Tagalog, 18.00 iltamessu
2.5. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
4.5. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa, 18.00 urkukonsertti kirkossa
6.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu ja ensikommuunio, 11.15 messu Tapanilassa, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
8.5. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
13.5. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 perhemessu ja ensikommuunio, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 21.5. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 23.4., 7.5., 21.5. su 11.15


Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.

La 9.30 (tai 11.00) messu suomeksi (katso aika ohjelmasta), 16.00 katekeesi aikuisille, 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su perhemessu englanniksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu, 5. su saksa), 14.00 messu tagalogiksi (2. ja 4. sunnuntai), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie englanniksi), 18.00 messu englanniksi. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi, ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Sat. 9.30 (or 11.00) Mass in Finnish (see schedule below), 16.00 Catechesis for Adults, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish (During Lent Stations of the Cross), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in English, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 5th Sun. German), 14.00 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (During Lent Stations of the Cross in English), 18.00 Mass in English. Mon., Wed., Fri. 7.30 Lauds, 8.00 Mass in Finnish, Mon., Tues., Wed., Thurs.. Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish, Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Parish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00.

17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
19.4. ke 8.00 messu suomeksi, 10.30 muskari lapsille seurakuntasalissa, 18.00 messu suomeksi
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu suomeksi, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu saksaksi / Messe auf Deutsch, 16.00 messu puolaksi / Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.5. ma 8.00 messu suomeksi
3.5. ke 10.00 messu koululaisille, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi
4.5. to 10.00 messu koululaisille, 18.00 messu suomeksi
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi ja ensikommuunio, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.5. la 9.30 messu suomeksi, 18.00 piispanmessu ja kirkkoon ottaminen
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 Family Mass in English, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
15.5. ma 8.00 messu suomeksi, Huom.! ei iltamessua

DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): su 7.5. klo 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 29.4., 20.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 13.5. la 14.00


Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese, 18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 päämessu
18.4 ti 18.45 teologinen opintopiiri
22.4. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
25.4. ti 18.45 informaatiokurssi
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.5. ti 18.45 miestenpiiri
6.5. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
12.5. pe 18.00 messu Porissa
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu ja ensikommuunio, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI
6.5. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 22.4., 6.5. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 23.4., 14.5. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 12.5. pe 18.00


Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15). Rippiaika to 17.30-17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00 Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass, Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel. Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15). Confessions Thurs. 17.30-17.55 and Sun. 10.00-10.25 and 11.40-11.55 or by appointment. For the latest updated program, see olavi.katolinen.fi. 

17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
1.5. ma pyhä Joosef, työläinen: 10.00 messu, 12.15 ekumeeninen Jeesus-marssi
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
13.5. la Fatiman Neitsyt Maria: 10.00 messu, Fatiman ilmestyksien 100-vuotisjuhla
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

KATEKEESI
20.5. la 9.00


Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40 vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messuaika vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed. 17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration. Sat. Mass time varies. Confessions every day half an hour before Mass or by appointment. Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu suomeksi
22.–23.4. la-su kurssi uskonnonopettajille ja vanhemmille, aiheena ”Miten kerron uskosta lapsille?”
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.45 opetus vahvistettaville nuorille, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
25.4. ti 14.00 messu senioreille
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
6.5. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.45 opetus ensikommuuniolapsille, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
13.5. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI
Tampere: 6.5. la 9.50
Hämeenlinna (Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34): 6.5. la 15.00-16.30
Vaasa (Rauhankatu 8 C 22): 29.4., 27.5. la klo 10.00-12.00 pienempien ryhmä, klo 13.15-15.15 isompien ryhmä

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, Matti Alangon katu 11): su klo 15.00: 7.5., 4.6., Huom.! ei messua heinä- ja elokuussa
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): klo 16.00: ma 17.4.
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): –
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: ma 17.4. Huom.! messu vietnamiksi, su 23.4., la 29.4., la 6.5., su 14.5.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): la klo 18.00: 13.5., Huom.! ei messua kesä-, heinä- ja elokuussa
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): su 23.4. klo 16.00 , la 29.4. klo 16.00, la 6.5. klo 16.00, su 14.5. klo 16.00


Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-5444110. Sähköposti ursula@katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Thurs. 18.00 Mass in Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Pastor most easily contacted on Thursdays. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

17.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu
20.4. to 18.00 iltamessu
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 11.00 messu
27.4. to 18.00 iltamessu
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 messu
4.5. to 18.00 iltamessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 messu
11.5. to 18.00 iltamessu
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti
18.5. to pyhä Eerik: 18.00 iltamessu
21.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 18.00 messu
25.5. to Herran taivaaseenastuminen: 11.00 messu
27.5. la 13.00 perhemessu
28.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 11.00 messu ja ensikommuunio sekä pyhän Ursulan juhla

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 14.5. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 6.5. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): Huom.! ei messua huhtikuussa, 21.5. su 12.00

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 22.4., 27.5. la 11.00-13.00 (opetuksen päätteeksi messu klo 13.00)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 6.5. la 14.00-16.00 (opetuksen päätteeksi messu klo 16.00)
Kotka ja Lappeenranta: sopimuksen mukaan

HUOM!
PYHÄN URSULAN SEURAKUNNAN PUHELINNUMERO ON MUUTTUNUT!
UUSI PUHELINNUMERO ON 05-5444110.

KEVÄTTALKOOT KOUVOLASSA LAUANTAINA 22.4. klo 12.00
Mukaan tarpeelliset työvälineet ja eväitä grillijuhlaa varten.
Tervetuloa!

SIUNATTUA PÄÄSIÄISTÄ KAIKILLE SEURAKUNTALAISILLEMME SEKÄ YSTÄVILLEMME!


Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 044-3657142, 0449744608. Sähköposti joosef@katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu. To 18.00 adoraatio ja messu. (Ei adoraatiota juhlapyhinä, eikä kesä- ja heinäkuussa.) La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. To 18.00 Adoration followed by Mass. (No Adoration on Feast Days and during June and July.) Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

20.4. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45 kuoroharjoitus
22.4. la 10.00 johdantokurssi
23.4. su pääsiäisen 2. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
27.4. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45 kuoroharjoitus
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
4.5. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45 kuoroharjoitus
6.5. la 14.00 messu ja ensikommuunio Mikkelissä
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
11.5. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45 kuoroharjoitus
13.5. la 10.00 ensikommuunion harjoitus
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 9.00 messu ja ensikommuunio Savonlinnassa, 11.00 päämessu ja ensikommuunio, 17.00 messu Joensuussa
18.5. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45 kuoroharjoitus
21.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa

DIASPORA:
Mikkeli (krypta, Savilahdenkatu 20): la klo 14.00: 6.5.
Savonlinna (Pääskylahden ev.-lut. kirkko, Kaartilantie 62): su klo 9.00: 14.5.
Joensuu (ort. seminaarin kappeli: Torikatu 41): joka sunnuntai klo 17.00


Nasaretin pyhän perheen seurakunta Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834. Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu ja ensikommuunio, 17.30 messu Kajaanissa
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
21.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
25.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava juhlapyhä): 17.00 messu
28.5. su pääsiäisen 7. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
4.6. su helluntaisunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
11.6. su pyhä kolminaisuus: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
18.6. su Kristuksen pyhän ruumiin ja veren juhla: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
23.6. pe Jeesuksen pyhä sydän: 17.00 messu
24.6. la pyhän Johannes Kastajan syntymä: 17.00 messu
25.6. su kirkkovuoden 12. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa
29.6. to pyhät apostolit Pietari ja Paavali: 17.00 messu
2.7. su kirkkovuoden 13. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
9.7. su kirkkovuoden 14. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
16.7. su kirkkovuoden 15. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
23.7. su kirkkovuoden 16. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
6.8. su Herran kirkastuminen: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa

ADORAATIO
joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 12.00-17.00
Adoraation jälkeen messu. Tervetuloa rukoilemaan Jeesuksen läsnäoloon!

AVIOLIITTOKURSSI

CATHOLIC YOUTH CLUB – NUORTEN RYHMÄ
Kaikille nuorille tervetuloa Jumalan kohtaamiseen sanan äärellä joka
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 15.00.

PERHEMESSU

USKONNONOPETUS
Ensikommuunioryhmä:

Vahvistusryhmä:

DIASPORA
Kajaani: 23.4., 25.6. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 21.5., 18.6., 16.7. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 7.5., 4.6., 2.7., 6.8. su 17.00
Utajärvi (lut. kirkon seurakuntasali): –
Raahe (Brahenkatu 2): 28.5., 23.7. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 14.5., 11.6., 9.7. su 17.30
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Keskukset

Katekeettinen keskus

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh. 09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@katolinen.fi. Kotisivu http://katolinen.fi/. Avoinna arkisin 10-16.

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi.

Studium Catholicum

Suomen Caritas