Tapahtumia

Seurakuntien ohjelma

HenrikMariaTurkuJyväskyläTampereKouvolaKuopioOulu

Keskukset – Tapahtumakalenteri – Hartausohjelmat

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

20.11. ma 18.30 jatkokurssi seurakuntasalissa
21.11. ti 14.00 seniorit, 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
25.11. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 14.00 messu liettuaksi, 16.00 ukrainalainen liturgia, 18.00 iltamessu
27.11. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
30.11. to 18.00 lectio divina
2.12. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
3.12. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
4.12. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
5.12. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
6.12. ke 11.00 messu isänmaan puolesta
7.12. to 18.00 elokuvakerho seurakuntasalissa
9.12. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
10.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 perhemessu, 13.45-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 17.12. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 10.12. su 11.15


Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.

La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu, 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu suomeksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 12.45 messu afrikkalaisille, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu. Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Sat. 9.30 (or 11.00, see programme below) Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in Finnish, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. German), 12.45 Mass for Catholics from Africa, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English. Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Thurs.. Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Parish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00.

26.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, messun jälkeen Teresa ry:n myyjäiset seurakuntasalissa, 11.30 perhemessu suomeksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary In English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
2.12. la 10.00 tervetulotilaisuus uusille katolilaisille
3.12. su adventin 1. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu, katekeettojen asettaminen, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.12. ke Pyhän Marian kirkon vihkimisen vuosipäivä (itsenäisyyspäivä, Suomi 100 vuotta): 10.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
8.12. autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 8.00 messu suomeksi, 10.00 messu koululaisille, 18.00 messu suomeksi
9.12. la 9.30 messu suomeksi, 10.00 adventtiretretti suomeksi, 18.00 messu suomeksi
10.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu suomeksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 3.12. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 25.11., 9.12. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 2.12. la 14.00


Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389. Sähköposti birgitta@katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

25.11. la 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
26.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
3.12. su adventin 1. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu ja myyjäiset, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.12. ke 10.30 messu isänmaan puolesta
9.12. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
10.12. su adventin 2. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI
9.12. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 25.11., 9.12. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 3.12. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): –


Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15). Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00 Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass, Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel. Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15). Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment. For the latest updated program, see olavi.katolinen.fi. 

25.11. la 18.00 messu ja kirkkoon ottaminen
26.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti, Huom.! ei messua englanniksi/No Mass in English!
3.12. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
8.12. pe autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 messu
9.12. la katekeesipäivä: 9.00 alkuhartaus, 12.30 perhemessu
10.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI
9.12. la 9.00

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.


Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40 vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messuaika vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed. 17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration. Sat. Mass time varies. Confessions every day half an hour before Mass or by appointment. Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

25.11. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
26.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
28.11. ti 14.00 messu senioreille
3.12. su adventin 1. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu ja retretti vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
6.12. ke 10.30 messu isänmaan puolesta
8.12. pe autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 messu
10.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
16.12. la 9.50 katekeesi, 12.00 lastenkerho, 14.00 perhemessu, 14.45 pyhän Nikolauksen vierailu

KATEKEESI
Tampere: 16.12. la 9.50

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, Matti Alangon katu 11): su klo 15.00: 3.12.
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): klo 16.00: Huom.! ei messua marraskuussa, ti 26.12.
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): pe 16.00: 15.12.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: la 2.12., su 10.12., ti 26.12.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): klo 18.00: la 9.12.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: la 2.12., su 10.12., la 16.12., ma 25.12. klo 17.00 (Huom.! aika)


Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-5444110. Sähköposti ursula@katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu. Ti ja la 7.30 aamumessu. Ke, to, pe 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Tues. and Sat. 7.30 mass in Finnish. Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass in Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities.

25.11. la 13.00 perhemessu
26.11. su Kristus, kaikkeuden kuningas: 11.00 messu
3.12. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 messu
8.12. pe autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 messu
10.12. su adventin 2. sunnuntai: 11.00 messu
17.12. su adventin 3. sunnuntai: 18.00 messu
24.12. su adventin 4. sunnuntai, jouluaatto: 11.00 messu, 24.00 jouluyön messu
25.12. ma Herran syntymä: 11.00 messu
26.12. ti pyhä Stefanos: 11.00 messu

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 10.12. su Huom! 16.00
Lahti (ort. kirkko): 2.12. la 15.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 17.12. su 12.00

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 25.11. la 11.00-13.00 (opetuksen jälkeen messu)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 2.12. la 13.00-15.00
Kotka ja Lappeenranta: sopimuksen mukaan


Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 044-3657142, 0449744608. Sähköposti joosef@katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu. Pe 17.30 adoraatio. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.) La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. Fri 17.30 Adoration. (No Adoration on Feast Days.) Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

26.11 su Kristus, kaikkeuden kuningas: 11.00 päämessu, messu Mikkelissä (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin!), 17.00 messu Joensuussa
3.12. su adventin 1. sunnuntai: 11.00 päämessu, messu Mikkelissä (tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin!), 17.00 messu Joensuussa
8.12. pe autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 messu
10.12. su adventin 2. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
17.12. su adventin 3. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Mikkelissä Tuomiokirkon kryptassa (Huom.! paikka ja aika), 17.00 messu Joensuussa
24.12. su adventin 4. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa, 24.00 jouluyön messu
25.12. ma Herran syntymä: 11.00 päämessu, 11.00 messu Mikkelissä Tuomiokirkon kryptassa, 17.00 messu Joensuussa

DIASPORA:
Mikkeli (Huom.! uusi sijainti: Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): katso ohjelma yläpuolella
Savonlinna (Pikkukirkko, Olavinkatu 29): 9.12. la 13.00
Joensuu (ort. seminaarin kappeli: Torikatu 41): joka sunnuntai klo 17.00


Nasaretin pyhän perheen seurakunta
Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834. Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

26.11. Kristus, kaikkeuden kuningas: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa, 17.30 sananpalvelus ja ehtoollinen Kajaanissa
3.12. su adventin 1. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
8.12. pe autuaan Neitsyt Marian perisynnitön sikiäminen: 18.00 messu
10.12. su adventin 2. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
17.12. su adventin 3. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Kajaanissa, 17.00 sananpalvelus ja ehtoollinen Raahessa
24.12. su adventin 4. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 24.00 jouluyön messu
25.12. ma Herran syntymä: 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
31.12. su joulun jälkeinen sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu

ELOKUVAKERHO
joka perjantai klo 19.00

KATEKEESI aikuisille ja nuorille
tiistaisin ja torstaisin klo 18.00

PERHEMESSU
25.11. la 11.30

SAKRAMENTTIOPETUS
ensikommuunioryhmä, Jeesuksen pyhän sydämen ryhmä ja väliryhmä: 9.12. la 10.00
vahvistusryhmä: HUOM!!! 23.12. (Tämä päivämäärä väärin Fideksesssä!) la 10.00

DIASPORA
Kajaani: 26.11. su 17.30 sananpalvelus ja ehtoollinen, 17.12. su 17.30 messu
Kemi (Lehtokatu 31): 25.12. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 3.12. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 26.11. su 17.00 messu, 17.12., su 17.00 sananpalvelus ja ehtoollinen
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 10.12. su 17.30
Utajärvi: 15.12. pe 19.00

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Keskukset

Katekeettinen keskus

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh. 09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@katolinen.fi. Kotisivu http://katolinen.fi/. Avoinna arkisin 10-16.

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi.

Studium Catholicum

Suomen Caritas