Tapahtumia

Seurakuntien ohjelma

HenrikMariaTurkuJyväskyläTampereKouvolaKuopioOulu

Keskukset – Tapahtumakalenteri – Hartausohjelmat

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

25.9. ma 18.30 jatkokurssi
26.9. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu, 19.00 katekeesi aikuisille
28.9. to 19.00 katekeesi aikuisille
30.9. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
2.10. ma 18.30 johdantokurssi
3.10. ti 19.00 katekeesi aikuisille
5.10. to 19.00 katekeesi aikuisille
7.10. la 10.45-13.00 vahvistusopetus, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 perhemessu, 13.45-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
9.10. ma 18.00 kirjallisuuspiiri
10.10. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu, 19.00 katekeesi aikuisille
12.10. to 18.00 elokuvakerho, 19.00 katekeesi aikuisille (Huom.! kabinetissa)
14.10. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 14.00 messu portugaliksi, 15.00 messu Porvoossa, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): 15.10. su 15.00
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): 8.10. su 11.15


Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.

La 9.30 (tai 11.00, katso ohjelma alla) messu, 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 (1. su ruotsi, 2. su perhemessu englanniksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu suomeksi, 5. su saksa), 12.45 messu afrikkalaisille, 14.30 messu tagalogiksi (2. ja 4. su), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu. Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Sat. 9.30 (or 11.00, see programme below) Mass in Finnish, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in English, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass in Finnish, 5th Sun. German), 12.45 Mass for Catholics from Africa, 14.30 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English. Mon., Wed., Fri. 7.30 Laudes, 8.00 Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Thurs.. Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Parish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00.

30.9. la 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 18.00 messu suomeksi
1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
4.10. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu englanniksi/Family Mass in English, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 14.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu vietnamiksi, 12.45 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): 1.10., 5.11., 3.12. su 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 30.9., 14.10., 25.11., 9.12. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 7.10., 18.11., 2.12. la 14.00


Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389. Sähköposti birgitta@katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.10. pe 18.00 messu Porissa
7.10. la 16.00 piispanmessu Naantalissa
8.10. su seurakuntamme nimikkojuhla: 9.00 messu suomeksi, 10.30 juhlamessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
14.10. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu, 10.00 messu ruotsiksi Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 9.00 messu latinaksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

Huom.! Messu tagalogiksi kuukauden kolmantena sunnuntaina klo 12.30.
Mass in Tagalog on the 3rd Sunday of each month at 12.30.

KATEKEESI
14.10. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 14.10. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 8.10. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 6.10. pe 18.00

Huom.! Lauantaina 7.10. piispanmessu Naantalissa klo 16.00. Lisätietoja seurakunnasta.


Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15). Parannuksen sakramentti ma, ti, ke, to 17.30-17.55, la 9.30-10.55 ja su 10.00-10.25 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00 Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass, Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel. Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15). Confessions Mon., Tues., Wed., Thurs. 17.30-17.55, Sat. 9.30-10.55. and Sun. 10.00-10.25 or by appointment. For the latest updated program, see olavi.katolinen.fi. 

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
21.10. la 9.00 katekeesi, 12.30 perhemessu
22.10. su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 ruusukko, 1030 päämessu 12.00 messu englanniksi/Mass in English

JOHDANTOKURSSI
Katekeesi aikuisille 8.9. klo 18.00 alkaen.
Tarkempi ohjelma seurakunnan kotisivulla.

KATEKEESI
21.10. la 9.00

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.


Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40 vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messuaika vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed. 17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration. Sat. Mass time varies. Confessions every day half an hour before Mass or by appointment. Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

30.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
7.10. la 11.00 rippi ja harjoitus vahvistuksen sakramenttia varten
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.30 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
21.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
22.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.30 piispanmessu, seurakuntamme 60-vuotisjuhla sekä Sisar Monican ja Sisar Theresan jäähyväisjuhla, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI
Tampere: –

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, Matti Alangon katu 11): su klo 15.00: 1.10.
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): klo 16.00: la 28.10.
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: la 30.9., la 14.10., su 29.10.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): la klo 18.00: 21.10.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: la 30.9., la 14.10., su 29.10.


Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-5444110. Sähköposti ursula@katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Thurs. 18.00 Mass in Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Pastor most easily contacted on Thursdays. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

28.9. to 18.00 messu
29.9. pe pyhät arkkienkelit Mikael, Gabriel ja Rafael: 18.00 messu
1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00 messu
5.10. to 18.00 messu
6.10. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu ja adoraatio
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00 messu
12.10. to 18.00 messu
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 18.00 messu

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan seurakuntalaisten kodeissa
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 8.10. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 7.10. la 15.00 (Huom.! aika)
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): 15.10. su 12.00

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 28.10. la 11.00-13.00 (opetuksen jälkeen messu)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 7.10. la 13.00-15.00 (Huom.! aika)
Kotka ja Lappeenranta: sopimuksen mukaan

SYYSTALKOOT Kouvolassa
lauantaina 21.10. klo 12.00.
Mukaan tarpeelliset työvälineet sekä eväitä grillijuhlaa varten.
Tervetuloa!


Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 044-3657142, 0449744608. Sähköposti joosef@katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu. Pe 17.30 adoraatio. (Ei adoraatiota juhlapyhinä.) La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. Fri 17.30 Adoration. (No Adoration on Feast Days.) Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 11.00 päämessu, 11.00 messu Mikkelissä, 17.00 messu Joensuussa
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 11.00 päämessu, 11.00 messu Mikkelissä, 17.00 messu Joensuussa
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 11.00 päämessu, 11.00 messu Mikkelissä, 17.00 messu Joensuussa

Huom.! Adoraatio perjantaisin klo 17.30. Adoraation jälkeen messu.

DIASPORA:
Mikkeli (Huom.! uusi sijainti: Lähemäen seurakuntatalo, Paukkulantie 27): joka sunnuntai klo 11.00
Savonlinna (Pääskylahden ev.-lut. kirkko, Kaartilantie 62): ilmoitetaan myöhemmin
Joensuu (ort. seminaarin kappeli: Torikatu 41): joka sunnuntai klo 17.00


Nasaretin pyhän perheen seurakunta Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834. Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

1.10. su kirkkovuoden 26. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
8.10. su kirkkovuoden 27. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
15.10. su kirkkovuoden 28. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
22.10. su su kirkkovuoden 29. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa

PERHEMESSU
14.10., 21.10. la 11.30

SAKRAMENTTIOPETUS
ensikommuunioryhmä, Jeesuksen pyhän sydämen ryhmä ja väliryhmä: 14.10., 11.11. la 10.00
vahvistusryhmä: 21.10., 18.11. la 10.00

USKONNONOPETUS
Oulu: –
Utajärvi: –

DIASPORA
Kajaani: –
Kemi (Lehtokatu 31): 15.10. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 1.10. su 17.00
Raahe (Brahenkatu 2): 22.10. su 17.00 (Huom.! ei sananpalvelusta 24.9.)
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 8.10. su 17.30
Utajärvi: –

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Keskukset

Katekeettinen keskus

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh. 09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@katolinen.fi. Kotisivu http://katolinen.fi/. Avoinna arkisin 10-16.

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi.

Studium Catholicum

Suomen Caritas