Tapahtumia

Seurakuntien ohjelma

HenrikMariaTurkuJyväskyläTampereKouvolaKuopioOulu

Keskukset – Tapahtumakalenteri – Hartausohjelmat

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu, 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu, 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish, 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass, 18.00 Mass in Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

25.3. la 11.00-13.00 vahvistusopetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
26.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 12.30 messu italiaksi/Messa in italiano, 16.00 ukrainalainen liturgia, 18.00 iltamessu
27.3. ma 18.30 jatkokurssi seurakuntasalissa
28.3. ti 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
30.3. to 19.00 katekeesi aikuisille seurakuntasalissa
1.4. la 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 11.15 messu Tapanilassa, 13.00 gregoriaaninen messu, 16.30 messu espanjaksi/Santa Misa en Castellano, 18.00 iltamessu
3.4. ma 18.30 johdantokurssi seurakuntasalissa
4.4. ti 18.00 Catholic Students’ Club: ruusukko ja messu
6.4. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
8.4. la 10.00-12.45 ensikommuunio-opetus seurakuntasalissa, 17.40 vesper, 18.00 aattomessu
9.4. su palmusunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 palmukulkue ja päämessu, 13.30-17.45 adoraatio, 18.00 iltamessu
10.4. ma 18.00 kirjallisuuspiiri seurakuntasalissa
11.4. ti 18.00 krismamessu
13.4. to kiirastorstai: 18.00 coena domini-messu
14.4. pe pitkäperjantai: 9.00 tenebrae, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi, 15.00 liturgia Tapanilassa
15.4. la pyhä lauantai: 9.00 tenebrae, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 12.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 14.00 messu portugaliksi, 15.00 messu Porvoossa, 16.00 messu Tapanilassa, 18.00 iltamessu

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): su klo 15.00: 16.4., 21.5.
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): klo 11.15: su 26.3., su 2.4., pe 14.4. Huom.! klo 15.00, su 16.4. Huom.! klo 16.00, su 23.4., su 7.5., su 21.5.


Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.

La 9.30 (tai 11.00) messu suomeksi (katso aika ohjelmasta), 16.00 katekeesi aikuisille, 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous (paastonaikana ristintie), 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu (1. su ruotsi, 2. su perhemessu englanniksi, 3. su vietnami, 4. su perhemessu, 5. su saksa), 14.00 messu tagalogiksi (2. ja 4. sunnuntai), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi (paastonaikana ristintie englanniksi), 18.00 messu englanniksi. Ma, ke, pe 7.30 laudes, 8.00 messu suomeksi, ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu, ti 17.30 ruusukkorukous. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Sat. 9.30 (or 11.00) Mass in Finnish (see schedule below), 16.00 Catechesis for Adults, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish (During Lent Stations of the Cross), 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass (1st Sun. Swedish, 2nd Sun. Family Mass in English, 3rd Sun. Vietnamese, 4th Sun. Family Mass, 5th Sun. German), 14.00 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English (During Lent Stations of the Cross in English), 18.00 Mass in English. Mon., Wed., Fri. 7.30 Lauds, 8.00 Mass in Finnish, Mon., Tues., Wed., Thurs.. Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish, Tues. 17.30 Rosary in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Parish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00.

25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 10.00–14.00 lauantaikurssi Englantilaisessa koulussa, 11.00 messu suomeksi, 16.00 katekeesi aikuisille, 18.00 messu suomeksi
26.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu suomeksi, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
27.3. ma 8.00 messu suomeksi, Huom.! ei iltamessua/No Evening Mass!
28.3. ti Huom.! ei messua kirkossamme/No Mass in our church!
29.3. ke 17.15 adoraatio, 18.00 messu suomeksi
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 9.30 ristintie, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 14.00 messu saksaksi/Messe auf Deutsch, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ristintie englanniksi/Stations of the Cross, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
5.4. ke 8.00 messu suomeksi, 14.00 messu suomeksi ja Maria-klubi, 18.00 messu suomeksi
9.4. su palmusunnuntai: 10.00 kulkue Englantilaisen koulun edestä ja messu suomeksi, 12.00 perhemessu englanniksi/Family Mass in English, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
11.4. ti Huom.! ei messua kirkossamme, krismamessu Pyhän Henrikin katedraalissa klo 18.00
13.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ehtoollisen asettamisen muistoksi, adoraatio aamuun saakka
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi, 18.00 liturgia arabiaksi
15.4. la pyhä lauantai: 11.00 pääsiäisruoan siunaaminen/Poświęcenie pokarmów wielkanocnych, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia, pääsiäisruoan siunaaminen
16.4. su pääsiäissunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 piispanmessu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.00 messu suomeksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): la 1.4., su 7.5. klo 16.00
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): 25.3., 29.4., 20.5. la 16.00
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): 8.4., 13.5. la 14.00


Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389, fax 02-2505090. Sähköposti birgitta@katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 iltamessu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of each month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of each month: 12.30 Mass in Vietnamese, 18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

26.3. su paaston 4. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
1.4. la 10.00 messu Ahvenanmaalla/Mässa på Åland
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
4.4. ti 18.45 miestenpiiri
7.4. pe 18.00 messu Porissa
8.4. la 9.30 katekeesi, 13.00 perhemessu
9.4. su palmusunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.4. to kiirastorstai: 18.00 messu ja adoraatio
14.4. pe pitkäperjantai: 9.00 laudes, 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
15.4. la pyhä lauantai: 9.00 laudes, 12.00 ruoan siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 16.00 messu Porissa, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 päämessu

KATEKEESI
8.4. la 9.30

DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): 1.4. la 10.00
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 26.3., 9.4. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): 7.4. pe 18.00, 16.4. su 16.00


Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15). Rippiaika to 17.30-17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00 Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass, Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel. Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15). Confessions Thurs. 17.30-17.55 and Sun. 10.00-10.25 and 11.40-11.55 or by appointment. For the latest updated program, see olavi.katolinen.fi. 

24.3. pe 18.00 ristintie ja ristin reliikin kunnioittaminen
25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 10.00 messu
26.3. su paaston 3. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 Messu englanniksi/Mass in English
31.3. pe 18.00 ristintie ja ristin reliikin kunnioittaminen
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
7.4. pe 18.00 ristintie ja ristin reliikin kunnioittaminen
8.4. la 9.00 katekeesi, 12.15 perhemessu
9.4. su palmusunnuntai: 10.30 kulkue ja päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English
13.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu, messun jälkeen adoraatio
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
15.4. la pyhä lauantai: 23.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi/Mass in English

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.

KATEKEESI
8.4., 20.5. la 9.00


Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40 vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messuaika vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed. 17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration. Sat. Mass time varies. Confessions every day half an hour before Mass or by appointment. Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

24.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
25.5. la 12.00-16.00 seurakunnan retretti (pyhä messu, juhlallinen ruusukko, lectio divina, adoraatio ja mahdollisuus ripittäytymiseen)
26.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 12.00 messu vietnamiksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
31.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
1.4. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.45 ensikommuunio-opetus, 12.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
7.4. pe 17.30 ristintie, 18.00 iltamessu
8.4. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
9.4. su palmusunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
13.4. to kiirastorstai: 19.00 messu ja adoraatio
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
15.4. la pyhä lauantai: 12.00 pääsiäisruoan siunaaminen, 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi/Msza św. wielkanocna w języku polskim, 16.00 messu englanniksi/Mass in English
17.4. ma pääsiäismaanantai: 10.30 messu suomeksi
22.–23.4. la-su kurssi uskonnonopettajille ja vanhemmille, aiheena ”Miten kerron uskosta lapsille?”
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 11.45 opetus vahvistettaville nuorille, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI
Tampere: 1.4. la 9.50
Hämeenlinna (Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34): 1.4., 6.5. la 15.00-16.30
Vaasa (Rauhankatu 8 C 22): 25.3., 29.4., 27.5. la klo 10.00-12.00 pienempien ryhmä, klo 13.15-15.15 isompien ryhmä

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, Matti Alangon katu 11): 2.4. su 15.00
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3):klo 16.00: ma 17.4.
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): –
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: la 25.3., la 1.4., su 9.4., ma 17.4.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): 8.4. la 18.00
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: la 25.3., la 1.4., la 9.4., to 13.4. klo 16.00-17.30 mahdollisuus ripittäytymiseen, 18.00 kiirastorstain messu ja adoraatio, pe 14.4. klo 13.00-14.00 mahdollisuus ripittäytymiseen, 15.00 pitkäperjantain liturgia, la 15.4. klo 18.00-19.30 mahdollisuus ripittäytymiseen, 20.00 pääsiäisyön vigilia, su 16.4. klo 16.00 pääsiäissunnuntain messu


Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-5444110. Sähköposti ursula@katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Thurs. 18.00 Mass in Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Pastor most easily contacted on Thursdays. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

24.3. pe 18.00 ristintienhartaus
25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 13.00 juhlamessu
26.3. su paaston 4. sunnuntai: 11.00 messu
30.3. to 18.00 iltamessu
31.3. pe 18.00 ristintienhartaus
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 11.00 messu
6.4. to 18.00 iltamessu
7.4. pe 18.00 ristintienhartaus ja Jeesuksen pyhän sydämen messu
9.4. su palmusunnuntai: 11.00 messu
13.4. to kiirastorstai: 18.00 messu
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
15.4. la pyhä lauantai: 18.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 11.00 messu
17.4. ma pääsiäismaanantai: 11.00 messu

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): 9.4. su 16.00
Lahti (ort. kirkko): 1.4. la 16.00
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): Huom.! ei messua huhtikuussa

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): 25.3., 22.4. la 11.00-13.00 (opetuksen päätteeksi messu klo 13.00)
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): 1.4. la 14.00-16.00 (opetuksen päätteeksi messu klo 16.00)
Kotka ja Lappeenranta: sopimuksen mukaan

HUOM!
PYHÄN URSULAN SEURAKUNNAN PUHELINNUMERO ON MUUTTUNUT!
UUSI PUHELINNUMERO ON 05-5444110.


Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 044-3657142, 0449744608. Sähköposti joosef@katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu. To 18.00 adoraatio ja messu. (Ei adoraatiota juhlapyhinä, eikä kesä- ja heinäkuussa.) La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. To 18.00 Adoration followed by Mass. (No Adoration on Feast Days and during June and July.) Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

24.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 messu
25.3. la 10.00 johdantokurssi
26.3. su paaston 4. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
27.-29.3. ma-ke Huom.! ei messua pappienneuvoston vuoksi
30.3. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45 kuoroharjoitus
31.3. pe 17.30 ristintie, 18.00 messu
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
6.4. to 18.00 adoraatio ja messu, 19.45 kuoroharjoitus
8.4. la 10.00 opetus ensikommuuniota varten
9.4. su palmusunnuntai: 10.30 päämessu, 17.00 messu Joensuussa
11.4. ti Huom.! ei messua (krismamessu katedraalissa Helsingissä)
13.4. to kiirastorstai: 18.00 messu, 19.00-21.00 adoraatio
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi, 17.00-20.00 adoraatio
15.4. la pyhä lauantai: 20.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 11.00 päämessu, 17.00 messu Joensuussa

DIASPORA:
Mikkeli (krypta, Savilahdenkatu 20): la klo 14.00: 1.4.
Savonlinna (Pääskylahden ev.-lut. kirkko, Kaartilantie 62): su klo 9.00: 9.4.
Joensuu (ort. seminaarin kappeli: Torikatu 41): joka sunnuntai klo 17.00


Nasaretin pyhän perheen seurakunta Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834. Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

24.3. pe 17.00 ristintie ja messu
25.3. la Herran syntymän ilmoittaminen: 11.30 messu
26.3. su paaston 4. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Raahessa
27.-29.3. ma-ke pappienneuvosto Helsingissä, Huom.! ei messua, vaan sananpalvelus ja ehtoollisen jakaminen
31.3. pe 17.00 ristintie ja messu
2.4. su paaston 5. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
7.4. pe 17.00 ristintie ja messu
9.4. su palmusunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu ja palmukulkue, 17.30 messu Rovaniemellä
13.4. to kiirastorstai: 18.00 iltamessu, messun jälkeen adoraatio klo 24.00 saakka
14.4. pe pitkäperjantai: 15.00 liturgia Herran kärsimisen ja kuoleman muistoksi
15.4. la pyhä lauantai: 22.00 pyhän pääsiäisyön vigilia
16.4. su pääsiäissunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
23.4. su Jumalan laupeuden sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu ja ensikommuunio, 17.30 messu Kajaanissa
30.4. su pääsiäisen 3. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
7.5. su pääsiäisen 4. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
14.5. su pääsiäisen 5. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä
21.5. su pääsiäisen 6. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Kemissä
25.5. to Herran taivaaseenastuminen (velvoittava juhlapyhä): 17.00 messu

ADORAATIO
joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 12.00-17.00
Adoraation jälkeen messu. Tervetuloa rukoilemaan Jeesuksen läsnäoloon!

AVIOLIITTOKURSSI
24.3. pe 18.00

CATHOLIC YOUTH CLUB – NUORTEN RYHMÄ
Kaikille nuorille tervetuloa Jumalan kohtaamiseen sanan äärellä joka
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 15.00.

PERHEMESSU

USKONNONOPETUS
Ensikommuunioryhmä:
1.4. la 10.00
Vahvistusryhmä:
25.3. la 10.00

DIASPORA
Kajaani: 23.4. su 17.30
Kemi (Lehtokatu 31): 21.5. su 17.00
Tornio (Lukiokatu 1): 2.4., 7.5. su 17.00
Utajärvi (lut. kirkon seurakuntasali): –
Raahe (Brahenkatu 2): 26.3. su 17.00
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 9.4., 14.5. su 17.30
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Keskukset

Katekeettinen keskus

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh. 09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@katolinen.fi. Kotisivu http://katolinen.fi/. Avoinna arkisin 10-16.

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi.

Studium Catholicum

Suomen Caritas