Tapahtumia

Seurakuntien ohjelma

HenrikMariaTurkuJyväskyläTampereKouvolaKuopioOulu

Keskukset – Tapahtumakalenteri – Hartausohjelmat

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta

Pyhän Henrikin aukio 1, 00140 Helsinki. Puh. 09-637853, fax 09-6224618. Sähköposti henrik@katolinen.fi. Kotisivu henrik.katolinen.fi.

La 17.40 vesper, 18.00 aattomessu. Su 9.30 messu englanniksi, 11.00 päämessu [huom. EI KESÄLLÄ: 12.30 erikielisiä messuja, perhemessu tai 13.00 gregoriaaninen messu], 18.00 iltamessu. Ma, ke, pe 18.00 messu, ti ja to 7.30 messu. Ke 17.30 ruusukkorukous, pe 17.30 adoraatio. Ke, la 19.30 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika la 17.00-17.45 ja ma, ke, pe 17.30 sekä ennen sunnuntain messuja ja sopimuksen mukaan.

Sat. 17.40 Vespers, 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Mass in English, 11.00 High Mass in Finnish [NB: NOT DURING SUMMER: 12.30 Mass in other languages, Family Mass or 13.00 Gregorian Mass], 18.00 Mass in Finnish. Mon., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish, Tues. and Thurs. 7.30 Mass in Finnish. Wed. 17.30 Rosary, Fri. 17.30 Adoration. Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sat. 17.00-17.45, Mon., Wed., Fri. 17.30, as well as before Masses on Sunday and by appointment. Masses also in other cities.

29.7. la 18.00 aattomessu
30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
3.8. to 18.00 urkukonsertti kirkossa
5.8. la 18.00 aattomessu
6.8. su Herran kirkastuminen: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu
12.8. la 18.00 aattomessu
13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.30 messu englanniksi/Mass in English, 11.00 päämessu, 18.00 iltamessu

Huom.!
Messut diasporassa jälleen syyskuussa.
Kirkkokahveja ei kesällä sunnuntaisin, vaan keskiviikon iltamessun jälkeen.

DIASPORA
Porvoo (ort. kirkko, Tattarinmalmi): –
Tapanila (Veljestentie 6, Helsinki): –


Pyhän Marian seurakunta
Mäntytie 2, 00270 Helsinki. Puh. 09-2411633, fax 09-2411634. Sähköposti maria@katolinen.fi. Kotisivu maria.katolinen.fi.

La 18.00 aattomessu suomeksi. Su 9.30 ruusukkorukous, 10.00 päämessu suomeksi, 11.30 messu afrikkalaisille, 14.00 messu tagalogiksi (2. ja 4. sunnuntai), 16.00 messu puolaksi, 17.30 ruusukkorukous englanniksi, 18.00 messu englanniksi. Ma, ti, ke, to, pe 17.15-17.50 adoraatio, 18.00 iltamessu. Rippitilaisuus ma, ti, ke, to, pe, la 16.45–17.05, su 9.30-9.50 ja 17.30–17.50. Seurakunnan kanslia avoinna ma-pe 10.00-14.00.

Sat. 18.00 Mass in Finnish. Sun. 9.30 Rosary in Finnish, 10.00 High Mass in Finnish, 11.30 Mass for Catholics from Africa, 14.00 Mass in Tagalog (2nd and 4th Sun.), 16.00 Mass in Polish, 17.30 Rosary in English, 18.00 Mass in English. Mon., Tues., Wed., Thurs.. Fri. 17.15-17.50 Adoration, 18.00 Mass in Finnish. Confessions Mon., Tues., Wed. Thurs., Fri., Sat. 16.45-17.05, Sun. 9.30-9.50 and 17.30-17.50. Parish office open Mon.-Fri. 10.00-14.00.

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.8. su Herran kirkastuminen: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 messu afrikkalaisille/Mass for Catholics from Africa, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.8. su Pyhän Marian seurakunnan nimikkojuhla: 9.30 ruusukkorukous, 10.00 messu suomeksi, 11.30 perhemessu englanniksi/Family Mass in English, 14.00 messu tagalogiksi/Mass in Tagalog, 16.00 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 17.30 ruusukko englanniksi/Rosary in English, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

Messut diasporassa jälleen syksyllä.

DIASPORA
Espoo (Olarin kappeli, Kuunkehrä 4): –
Hyvinkää (Vanha kirkko, Uudenmaankatu 13): –
Karjaa (Pyhän Katariinan kirkko, Lärkkullantie 26): –


Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
Ursininkatu 15a, 20100 Turku. Puh. 02-2314389. Sähköposti birgitta@katolinen.fi. Kotisivu birgitta.katolinen.fi.

Su 9.00 messu latinaksi, ruotsiksi tai suomeksi, 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, kuukauden 1. su: 12.30 messu puolaksi, kuukauden 2. sunnuntai: 12.30 messu vietnamiksi, kuukauden 3. sunnuntai: 12.30 messu tagalogiksi, 18.00 iltamessu englanniksi. Ke, pe, la 7.30 aamumessu, ti, to 18.00 iltamessu. To 17.30 adoraatio. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan.

Sun. 9.00 Mass in Latin, Swedish or Finnish, 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 1st Sunday of the month: 12.30 Mass in Polish, 2nd Sunday of the month: 12.30 Mass in Vietnamese, 3rd Sunday of the month: 12.30 Mass in Tagalog, 18.00 Mass in English. Wed., Fri., Sat. 7.30 Mass in Finnish, Tues., Thurs. 18.00 Mass in Finnish. Thurs. 17.30 Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
6.8. su Herran kirkastuminen: 9.00 messu ruotsiksi/Mässa på svenska, 10.30 päämessu, 12.30 messu puolaksi/Msza sw. po polsku, 15.00 messu Eurajoella, 18.00 messu englanniksi/Mass in English
13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 9.00 messu suomeksi, 10.30 päämessu, 12.30 messu vietnamiksi, 18.00 messu englanniksi/Mass in English

DIASPORA
Ahvenanmaa (ev.lut. kirkko, St.Mårtensgården, Hindersböle): –
Eurajoki (ev.lut. kirkko, Kukkapolku 2): 6.8. su 15.00
Pori (ort. kirkko, Maantiekatu 46): –


Pyhän Olavin seurakunta
Yrjönkatu 36, 40100 Jyväskylä. Puh. 014-612659, fax 014-612660. Sähköposti olavi@katolinen.fi. Kotisivu olavi.katolinen.fi.

Su 10.00 ruusukko, 10.30 päämessu, 12.00 messu englanniksi. Ma 18.00 messu, ti 7.00 messu sisarten kappelissa, 18.00 gregoriaaninen messu, ke 18.00 messu, to 18.00 adoraatio ja 18.30 messu, pe 7.00 messu sisarten kappelissa. La 10.00 messu (kerran kuussa perhemessu 12.15). Rippiaika to 17.30-17.55 ja su 10.00-10.25 sekä 11.40-11.55 tai sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass, 12.00 Mass in English. Mon. 18.00 Mass, Tues. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel, 18.00 Gregorian Mass, Wed. 18.00 Mass, Thurs. 18.00 Adoration and 18.30 Mass, Fri. 7.00 Mass in Sisters’ Chapel. Sat. 10.00 Mass (Family Mass in Finnish once a month at 12.15). Confessions Thurs. 17.30-17.55 and Sun. 10.00-10.25 and 11.40-11.55 or by appointment. For the latest updated program, see olavi.katolinen.fi. 

29.7. la pyhä Olavi: 11.00 messu Olavinlinnassa
30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 messu
6.8. su Herran kirkastuminen: 10.30 messu
13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 messu
15.8. ti Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 messu
20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 päämessu 12.00 messu englanniksi/Mass in English
27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 päämessu 12.00 messu englanniksi/Mass in English
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 päämessu 12.00 messu englanniksi/Mass in English

Huom.! Ei messua englanniksi kesällä!
There is no Mass in English until August 20.

Mahdollisista poikkeuksista ja lisäyksistä ilmoitetaan seurakunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla.


Pyhän ristin seurakunta
Amurinkuja 21 A, 33230 Tampere. Puh. 03-2127280. Sähköposti risti@katolinen.fi. Kotisivu risti.katolinen.fi.

Su 10.00 ruusukkorukous, 10.30 päämessu, 16.30 ruusukko englanniksi, 17.00 messu englanniksi. Ma, ke, to, pe 18.00 messu. Ke 17.40 vesper, ti, to ja pe 18.30 adoraatio. La messuaika vaihtelee. Rippi joka päivä puoli tuntia ennen messua tai sopimuksen mukaan. Huom. matkat, katekeesipäivät ja lastenkerhot yms. saattavat aiheuttaa muutoksia arkimessujen aikoihin. Varsinkin lauantain messuajat vaihtelevat. Tarkista ajat kirkon ilmoitustaululta.

Sun. 10.00 Rosary, 10.30 High Mass in Finnish, 16.30 Rosary in English, 17.00 Mass in English. Mon., Wed., Thurs., Fri. 18.00 Mass. Wed. 17.40 Vespers, Tues., Thurs. and Fri. 18.30 Adoration. Sat. Mass time varies. Confessions every day half an hour before Mass or by appointment. Please check the bulletin board at the back of church for possible changes. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
6.8. su Herran kirkastuminen: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
12.8. la 7.00 lähtö kirkon edestä hiippakuntajuhlaan Stella Marikseen
13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
15.8. ti autuaan Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 juhlamessu
19.8. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
20.8. su kirkkovuoden 20. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
27.8. su kirkkovuoden 21. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
3.9. su kirkkovuoden 22. sunnuntai: 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
9.-10.9. la-su kurssi uskonnonopettajille ja vanhemmille ”Miten kerron uskosta lapsille?”
10.9. su 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
16.9. la 9.50 katekeesi, 14.00 perhemessu
17.9. su 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
24.9. su 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
30.9. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
1.10. su 10.30 messu suomeksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
7.10. la 11.00 rippi ja harjoitus vahvistettaville nuorille
8.10. su 10.30 piispanmessu ja vahvistuksen sakramentti, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
15.10. su 10.30 messu suomeksi, 14.00 messu puolaksi, 17.00 messu englanniksi/Mass in English
21.10. la 10.30 lastenkerho, 12.30 perhemessu
22.10. su 10.30 piispanmessu, seurakuntamme 60-vuotisjuhla sekä Sisar Monican ja Sisar Theresan jäähyväisjuhla, 17.00 messu englanniksi/Mass in English

KATEKEESI
Tampere: 19.8., 16.9. la 9.50
Hämeenlinna (Poltinahon seurakuntatalo, Turuntie 34): –
Vaasa (Rauhankatu 8 C 22): –

DIASPORA
Hämeenlinna (ort. kirkon seurakuntasali, Matti Alangon katu 11): su klo 15.00: Huom.! ei messua heinä- ja elokuussa, 3.9., 1.10.
Kokkola (ort. rukoushuone, Katariinankatu 3): klo 16.00: su 10.9., la 28.10.
Kristiinankaupunki (yksityiskodissa, lisätietoja seurakunnasta): –
Pietarsaari (Pyhän Mikaelin kappeli, Kappelintie 5): klo 12.00: la 5.8., la 19.8., la 2.9., su 10.9., su 24.9., la 30.9., la 14.10.
Seinäjoki (seurakuntasali, Lakeuden Risti, Ala-Kuljunkatu 1): la klo 18.00: Huom.! ei messua kesä-, heinä- ja elokuussa, 16.9., 21.10.
Vaasa (Jeesuksen pyhän sydämen kappeli, Rauhankatu 8 C 22): klo 16.00: la 5.8., la 19.8., la 2.9., la 9.9., su 24.9., la 30.9., la 14.10.


Pyhän Ursulan seurakunta
Valimontie 1, 45100 Kouvola. Puh. 05-5444110. Sähköposti ursula@katolinen.fi. Kotisivu ursula.katolinen.fi. Pankkiyhteys: Sampo 800015-1888441.

Su 11.00 (1., 2., 4. ja 5. su) tai 18.00 (3. su) päämessu, to 18.00 iltamessu. Joka kuukauden 1. pe messu ja adoraatio klo 18.00. Rippitilaisuus puoli tuntia ennen messuja ja sopimuksen mukaan. Kirkkoherra tavattavissa parhaiten torstaisin.

Sun. 11.00 Mass in Finnish (1st, 2nd, 4th and 5th Sun.) or 18.00 (3rd Sun.). Thurs. 18.00 Mass in Finnish. 1st Friday of each month 18.00 Mass and Adoration. Confessions half an hour before Mass and by appointment. Pastor most easily contacted on Thursdays. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

27.7. to 18.00 iltamessu
30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 11.00 messu
3.8. to 18.00 iltamessu
4.8. pe kuukauden 1. perjantai: 18.00 messu
6.8. su Herran kirkastuminen: 11.00 juhlamessu
10.8. to pyhä Laurentius: 18.00 iltamessu
13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 messu
15.8. ti Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen: 18.00 juhlamessu

DIASPORA
Hamina: Sopimuksen mukaan
Kotka (ort. seurakuntakeskus, Kymenlaaksonkatu 2): –
Lahti (ort. kirkko): –
Lappeenranta (Linnoituksen ort. kirkko): –

KATEKEESI
Kouvola (seurakuntasali): –
Lahti (ort. kirkon seurakuntasali): –
Kotka ja Lappeenranta: sopimuksen mukaan

Huom.! Kesällä ei messuja diasporassa. Messu sunnuntaisin Kouvolassa kirkossamme klo 11.00.

HUOM!
PYHÄN URSULAN SEURAKUNNAN PUHELINNUMERO ON MUUTTUNUT!
UUSI PUHELINNUMERO ON 05-5444110.


Pyhän Joosefin seurakunta
Lönnrotinkatu 24, 70500 Kuopio. Puh. 044-3657142, 0449744608. Sähköposti joosef@katolinen.fi. Kotisivu joosef.katolinen.fi.

Su 11.00 päämessu. Ma, ti, ke, pe 18.00 messu. To 18.00 adoraatio ja messu. (Ei adoraatiota juhlapyhinä, eikä kesä- ja heinäkuussa.) La 19.00 Neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippiaika su 10.30-10.50 ja sopimuksen mukaan.

Sun. 11.00 High Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 18.00 Mass in Finnish. To 18.00 Adoration followed by Mass. (No Adoration on Feast Days and during June and July.) Sat. 19.00 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Sun. 10.30-10.50 and by appointment.

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 17.00 päämessu
6.8. su Herran kirkastuminen: 11.00 päämessu
13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 11.00 päämessu

DIASPORA:
Mikkeli (krypta, Savilahdenkatu 20): la klo 14.00: –
Savonlinna (Pääskylahden ev.-lut. kirkko, Kaartilantie 62): su klo 9.00: –
Joensuu (ort. seminaarin kappeli: Torikatu 41): 16.7. saakka joka sunnuntai klo 17.00, Huom.! 23.7.-13.8. ei messua Joensuussa


Nasaretin pyhän perheen seurakunta Liisantie 2, 90560 Oulu. Fax ja puh 08-347834. Sähköposti perhe@katolinen.fi. Kotisivu perhe.katolinen.fi

Su 10.00 messu englanniksi, 11.15 päämessu. Ma, ti, ke, pe 17.00 iltamessu. Ti, ke, la 19.30 neokatekumenaaliyhteisön liturgia. Rippitilaisuus pe 17.30-18.30, puoli tuntia ennen messua ja sopimuksen mukaan.

Sun. 10.00 Mass in English, 11.15 High Mass in Finnish. Mon., Tues., Wed., Fri. 17.00 Mass in Finnish. Tues., Wed., Sat. 19.30 Liturgy of the Neocatechumenal Way. Confessions Fri. 17.30-18.30, half an hour before Mass and by appointment. Masses also in other cities. (See the Mass schedule for diaspora below.)

30.7. su kirkkovuoden 17. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu
6.8. su Herran kirkastuminen: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.00 messu Torniossa
13.8. su kirkkovuoden 19. sunnuntai: 10.00 messu englanniksi/Mass in English, 11.15 päämessu, 17.30 messu Rovaniemellä

DIASPORA
Kajaani: –
Kemi (Lehtokatu 31): –
Tornio (Lukiokatu 1): 6.8. su 17.00
Utajärvi (lut. kirkon seurakuntasali): –
Raahe (Brahenkatu 2): –
Rovaniemi (Ounasvaarantie 16): 13.8. su 17.30

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Keskukset

Katekeettinen keskus

Katolinen tiedotuskeskus

Pyhän Henrikin aukio 1 B, 00140 Helsinki. Puh. 09-6129470, fax 09-650715. Sähköposti info@katolinen.fi. Kotisivu http://katolinen.fi/. Avoinna arkisin 10-16.

Stella Maris

Sirkkoontie 22, 09630 Koisjärvi.

Studium Catholicum

Suomen Caritas