Uskon päätotuuksia

Uskon kaksi päätotuutta

1. Jumalan ykseys ja kolminaisuus
2. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen lihaksituleminen, kärsimys, kuolema ja ylösnousemus.

Kirkon seitsemän sakramenttia

1. Kaste
2. Vahvistus
3. Eukaristia
4. Parannus (rippi)
5. Sairaiden voitelu
6. Vihkimys
7. Avioliitto

Kultainen sääntö (Matt. 7:12)

Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.

Rakkauden kaksoiskäsky

1. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi. (Matt. 22:37)
2. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (Mark. 12:31)

Autuaaksijulistukset (Matt. 5:3-12)

Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen.
Autuaita kärsivälliset: he perivät maan.
Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.
Autuaita ne, jotka toisia armahtavat: heidät armahdetaan.
Autuaita puhdassydämiset: he saavat nähdä Jumalan.
Autuaita rauhantekijät: he saavat Jumalan lapsen nimen.
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.
Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa.
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.
Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.

Kolme jumalallista hyvettä (teologista hyvettä) KKK 1812–1829

1. Usko (fides)
2. Toivo (spes)
3. Rakkaus (caritas)

Neljä päähyvettä (kardinaalihyvettä) KKK 1803–1811

1. Ymmärtäväisyys, harkitsevuus (prudentia)
2. Oikeudenmukaisuus, oikeamielisyys (iustitia)
3. Urhoollisuus, mielenlujuus (fortitudo)
4. Kohtuullisuus, maltillisuus (temperantia)

Seitsemän Pyhän Hengen lahjaa KKK 1831

1. Viisaus (sapientia)
2. Ymmärrys (intellectus)
3. Neuvo (consilium)
4. Voima (fortitudo)
5. Tieto (scientia)
6. Hurskaus (pietas)
7. Jumalanpelko (timor Dei)

Kaksitoista Pyhän Hengen hedelmää KKK 1832

1. Rakkaus (caritas)
2. Ilo (gaudium)
3. Rauha (pax)
4. Kärsivällisyys (patientia)
5. Ystävällisyys (benignitas)
6. Hyvyys (bonitas)
7. Pitkämielisyys (longanimitas)
8. Lempeys (mansuetudo)
9. Uskollisuus (fides)
10. Vaatimattomuus (modestia)
11. Itsehillintä (continentia)
12. Siveys (castitas)

Seitsemän ruumiillista laupeudentyötä KKK 2447

1. Nälkäisten ruokkiminen
2. Janoisten juottaminen
3. Kodittomien majoittaminen
4. Alastomien vaatettaminen
5. Sairaiden luona käyminen
6. Vankien luona käyminen
7. Kuolleiden hautaaminen

Seitsemän hengellistä laupeudentyötä KKK 2447

1. Opettaminen
2. Neuvominen
3. Lohduttaminen
4. Parannukseen rohkaiseminen
5. Anteeksi antaminen
6. Kärsivällinen kestäminen
7. Elävien ja kuolleiden puolesta rukoileminen

Tärkeimmät hyvät teot KKK 1969

1. Almujen antaminen
2. Rukous
3. Paasto

Seitsemän pääsyntiä KKK 1866

1. Ylpeys (superbia)
2. Ahneus (avaritia)
3. Kateus (invidia)
4. Viha (ira)
5. Siveettömyys (luxuria)
6. Nautinnonhalu (gula)
7. Laiskuus tai kyllästyneisyys (pigritia, acedia)

Neljä viimeistä asiaa KKK 1020–1050

1. Kuolema
2. Tuomio
3. Helvetti
4. Paratiisi

Jumalan kymmenen käskyä KKK 2051

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi: Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä.
3. Muista pyhittää Herran päivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9. Älä himoitse toisen puolisoa.
10. Älä himoitse mitään, mikä on toisen omaa.

Kirkon viisi käskyä KKK 2042–2043

1. Osallistu messuun ja vältä arkista työntekoa sunnuntaisin ja muina velvoittavina juhlapäivinä.
2. Ripittäydy synneistäsi vähintään kerran vuodessa.
3. Ota vastaan eukaristian sakramentti vähintään pääsiäisaikana.
4. Noudata kirkon säätäminä päivinä paastoa ja abstinenssia (liharuoasta pidättäytymistä).
5. Pidä huolta kirkon tarpeista.

Lähde: Koululaisen rukouskirja