Katolisen kirkon katekismus

katekismus-logo14Alla annetaan linkit Katolisen kirkon katekismuksen suomenkielisen laitoksen toisen painoksen (2011) teksteihin pdf-muodossa. Katekismuksesta voi käyttää lyhyitä sitaatteja hengellisissä yhteyksissä sekä opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin.

Katolisen kirkon katekismus julkaistiin alunperin vuonna 1992, ja sen latinankielinen tyyppieditio valmistui 1997. Suomenkielinen käännös saatiin valmiiksi vuonna 2005.

— — — — —

ALKU JA JOHDANTO (1-25) – sivut 1-22 Apostolinen kirje Laetamur magnopere. Apostolinen konstituutio Fidei depositum. Johdanto.

ENSIMMÄINEN OSA: USKON TUNNUSTAMINEN

1. OSA 1. JAKSO (26-184) – sivut 23-64 Ihminen on ”jumalakykyinen”. Jumala tulee kohtaamaan ihmistä. Ihmisen vastaus Jumalalle.
1. OSA 2. JAKSO luku 1 (185-421) – sivut 65-119 ”Minä uskon Jumalaan, Isään”.
1. OSA 2. JAKSO luku 2 (422-682) – sivut 120-190 Uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan.
1. OSA 2. JAKSO luku 3 (683-1065) – sivut 191-280 Minä uskon Pyhään Henkeen.

TOINEN OSA: KRISTILLISEN SALAISUUDEN VIETTO

2. OSA 1. JAKSO (1066-1209) – sivut 281-320 Pääsiäissalaisuus kirkon aikakaudella. Pääsiäissalaisuuden sakramentaalinen vietto.
2. OSA 2. JAKSO luvut 1-2 (1210-1532) – sivut 321-391 Kristillisen initiaation sakramentit. Parantumisen sakramentit.
2. OSA 2. JAKSO luvut 3-4 (1533-1690) – sivut 392-426 Yhteyttä palvelevat sakramentit. Muut liturgiset vietot.

KOLMAS OSA: ELÄMÄ KRISTUKSESSA

3. OSA 1. JAKSO (1691-2051) – sivut 427-503 Ihmispersoonan arvokkuus. Ihmisyhteisö. Jumalan valmistama pelastus: laki ja armo.
3. OSA 2. JAKSO luku 1 (2052-2257) – sivut 505-535 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko mielestäsi”
3. OSA 2. JAKSO luku 2 (2258-2557) – sivut 536-606 ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”

NELJÄS OSA: KRISTILLINEN RUKOUS

4. OSA 1. JAKSO (2558-2758) – sivut 607-660 Rukous kristillisessä elämässä: Ilmoitus rukouksesta. Rukouksen traditio. Rukouselämä.
4. OSA 2. JAKSO (2759-2865) – sivut 661-688 Herran rukous: Isä meidän

HAKEMISTO LAINAUKSET – sivut 691-744
HAKEMISTO ASIA – sivut 745-789
SISÄLLYS – sivut 791-815

— — — — —

Katekismuksen voi ostaa kirjana Katolisesta kirjakaupasta > linkki.

Erikielisiin käännöksiin ja latinankieliseen tyyppieditioon voi tutustua Vatikaanin verkkosivuilla > linkki.