Adventsinsamling 2013: Nödhjälp till Syrien för vintern

Caritas Finland ADVENTSINSAMLING 2013: Nödhjälp till Syrien för vintern

Årets adventsinsamling går till Caritasorganisationernas gemensamma projekt för att hjälpa de syrier som har flytt undan oroligheterna att överleva en tredje kall vinter i sitt hemland. Enligt FN är bortåt fyra miljoner syrier i behov av akut humanitär hjälp inom hemlandets gränser – dessutom finns det ett stort antal flyktingar i Syriens grannländer. Att överleva under de rådande förhållandena har blivit allt svårare: flera områden är helt utan el och det är knappt om brännolja.

Än en gång vädjar Caritas Internationalis å Caritas Syriens vägnar om nödhjälp till det krisdrabbade området. I slutet av augusti hade mer än 5 000 familjer i minst fem distrikt mottagit nödhjälp. Caritas Syrien registrerar familjer som har flytt undan oroligheterna och stödjer dem genom att dela ut hyresbidrag, kaminer och brännolja. Tusentals filtar, kläder och skor delas också ut till drabbade familjer inför vintern.
Var med och dela med dig av vår värme till nödlidande familjer i Syrien.
En del av adventsinsamlingen går till Caritas arbete här i Finland.

Med önskan om en fridfull adventstid, en välsignad jul och ett gott nytt år!
Caritas Finland

Konto FI73 8000 1270 1545 04, ref. 2231