Kirkon toiminta koronapandemian aikana

Yleisiä ohjeita messuihin osallistumisesta

Almänna anvisningar för deltagande i mässan

General instructions for Mass attendance

Lisäohjeita messuun osallistumista varten
➡ Messussa on erittäin suositeltavaa käyttää kasvosuojainta.
➡ Pyhää kommuuniota vastaanotettaessa ei vastata ”Aamen”.

Ytterligare instruktioner för mässdeltagande
➡ Det rekommenderas starkt att bära en skyddsmask vid mässan.
➡ Man skall inte säga ”Amen” när man mottar den heliga kommunionen.

Additional instructions for Mass attendance
➡ It is highly recommended to wear a protective mask at Mass.
➡ One does not say ”Amen” when receiving Holy Communion.

+++ +++ +++

Kirkon toiminta koronapandemian aikana

Koronapandemian aikana Katolinen kirkko Suomessa seuraa tarkasti myös viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Koronarajoitusten vähittäinen purkaminen tapahtuu seuraavasti:

11.5. alkaen seurakuntien arkimessuja vietetään taas julkisesti, kuitenkin niin, että niitä koskee noin 10 henkilön osallistujaraja.

1.6. alkaen myös sunnuntaimessuja vietetään julkisesti, kuitenkin niin, että niitä koskee noin 50 henkilön osallistujaraja. Seurakuntakirkkojen istumapaikkojen määrä saattaa vaihdella tästä luvusta jonkin verran. Voi olla, että ainakin suosituimpiin sunnuntaimessuihin on ilmoittauduttava ennakkoon. Ohjeita annetaan seurakuntien kotisivuilla. 

– Seurakuntien antamat ohjelmatiedot ovat tässä.

Henkilökohtaiseen sielunhoitoon, ripittäytymiseen, pyhän kommuunion vastaanottamiseen, kasteiden ja avioliittojen järjestämiseen sekä vakavasti sairaiden ja kuolevien luona käymiseen liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä omaan seurakuntaan. – Seurakuntien yhteystiedot ovat tässä.

Vapautus sunnuntaivelvollisuudesta on edelleen voimassa toistaiseksi. Uskovat voivat edelleen osallistua kirkon liturgiaan internetin välityksellä seuraamalla (ainakin sunnuntaisin) messun viettoa ja tekemällä hengellinen kommuunio ja rukoilemalla muutenkin säännöllisesti sekä yksin että yhdessä perheen kanssa. – Kodin rukouksia löytyy täältä.

Lisäksi pyydetään muistamaan, että kirkon toiminta ei tule sen halvemmaksi, vaikka kansa ei tulekaan messuihin. Jäseniä pyydetään sen takia pitämään huolta jäsenmaksun säännöllisestä maksamisesta. Lisätietoa jäsenmaksusta on täällä.

 

Kyrkans verksamhet under corona-pandemin

Katolska kyrkan i Finland följer myndigheternas allmänna riktlinjer.

Vardagsmässorna firas offentligt fr.o.m. 11.5. dock så att det inte borde finnas mer än 10 troende. Söndagsmässor för max 50 troende (beroende av kyrkans storlek) blir möjliga fr.o.m. 1.6. Det kan vara att man behöver föranmälas till några av söndagsmässorna.
Här ser du församlingarnas programm.

Personlig själavård, bikt, mottagande av heliga kommunion, organisering av dop och bröllop såsom besök hos sjuka och döende måste diskuteras med egen församling. Se här för kontaktinformationerna.

Tillsvidare är de troende befriade från söndagsplikten. Man kan följa live-stream-sändningar från församlingarna, göra andlig kommunion och be både ensam och med familjen. Se här.

Kom ihåg att det är fortfarande nödvändigt att bära ansvar för kyrkans verksamhet genom att regelmässigt betala medlemskapsavgift. Se här.

 

Church activities during the pandemic

The Catholic Church in Finland follows the general instructions of the government.

Beginning May 11, max. 10 persons can participate in weekday Masses. Beginning June 1st, max 50 persons can participate in Masses also on Sundays (depending on the size of the church). It can be that for some Sunday Masses a preregistration is needed. See here.

Personal pastoral care, confession, reception of Holy Communion, the organising of baptism, marriage or funerals must be discussed with one’s own parish. See here.

For now, the faithful are still freed from the Sunday obligation. They are encouraged to follow live streams from the parishes, make spiritual communion, and pray both by yourself and with your family. See here.

It is important to remember that one should take care of one’s regular membership payments also during this crisis. See here.