Ekskommunikaation kumoamisesta

Ekskommunikaation kumoamisesta

Katolinen tiedotuskeskus on asiantuntijoiden avulla etsinyt vastauksia joihinkin kysymyksiin, joita on esitetty liittyen lefebvristipiispojen ekskommunikaatioiden kumoamiseen.

Mitä ekskommunikaatio tarkoittaa?

Joistakin vakavista synnin teoista kirkko on määrännyt kirkollisen rangaistuksen, jonka lopullisena tarkoituksena on herättää vakavaan syntiin langenneen katolilaisen omatunto katumukseen ja kääntymykseen. Kirkollisen rangaistuksen kautta pyritään toisaalta myös varjelemaan kirkon parasta ja kaikkien yhteistä hyvää sekä varoittamaan jo etukäteen joidenkin tekojen vakavuudesta sekä näin edesauttamaan sielujen pelastusta.

Kirkollisista rangaistuksista ekskommunikaatio on kaikista kovin. Ekskommunikoitu henkilö ei voi muun muassa viettää eikä osallistua mihinkään sakramentteihin eikä hänellä saa olla mitään kirkollista virkaa tai tehtävää.

Onko ekskommunikaatio sama kuin pannaanjulistaminen?

Ei ole. Viimeksi mainittu liittyi kirkkohistoriassa paremminkin ekskommunikaatiosta seuranneisiin maallisiin rangaistuksiin eikä sitä ole käytetty missään vuosisatoihin.

Kokonaan toinen asia on myös se, että on olemassa paljon katolilaisia, jotka eivät voi osallistua sakramenteille, vaikka heillä ei olekaan mitään kirkollista rangaistusta, vaan heidän elämäntilanteensa on pysyvästi ristiriidassa kirkon uskon ja opetuksen kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa uuden avioliiton solmineet eronneet.

Viekö ekskommunikaatio kirkon ulkopuolelle?

Koska kastetta ei voida perua eikä peruuttaa, myös ekskommunikoitu katolilainen on kirkon yhteydessä, vaikka hänet onkin suljettu kokonaan kirkon sakramenttiyhteyden ja sen välittämän Juman armon ulkopuolelle.

Miksi arkkipiispa Marcel Lefebvren vihkimät piispa olivat tähän asti ekskommunikoituja?

Katolisessa kirkossa piispat nimittää paavi tai ainakin vahvistaa muulla tavalla piispoiksi laillisesti valittujen nimitykset. Kun edesmennyt arkkipiispa Marcel Lefebvre vihki asianomaiset piispoiksi vuonna 1988, hänellä ei ollut siihen paavin lupaa eikä suostumusta. Tästä vakavasta teosta kirkkolaki määrää automaattisen ekskommunikaation sekä vihkijälle että vihittäville. Tässä nimenomaisessa tapauksessa Pyhä istuin vielä julisti tapahtuneen ekskommunikaation erikseen, jotta uskoville ei jäisi siitä epävarmuutta.

Voidaanko kirkollinen rangaistus purkaa?

Jokainen kirkollinen rangaistus voidaan purkaa ja puretaan, jos asianomainen katolilainen katuu vilpittömästi tekoaan, pyytää sitä anteeksi ja pyrkii hyvittämään sen aiheuttaman vahingon.

Ovatko samat piispat nyt virallisesti katolisia piispoja?

Eivät ole. He voivat nyt palata kirkon sakramenttiyhteyteen katolilaisina. Koska he ovat kuitenkin saaneet sekä pappis- että piispanvihkimyksensä laittomasti, heillä on ns. suspensio, mikä tarkoittaa sitä, ettei heillä ole oikeutta toimia piispoina eikä edes pappeina. He eivät näin ollen ole piispainkollegion jäseniä eivätkä tässä merkityksessä katolisia piispoja.

On itsestään selvää, että ekskommunikaation purkaminen ei myöskään merkitse asianomaisten ajatusten, toimintatapojen, tekojen tai vaatimusten hyväksymistä paavin tai kirkon taholta.

KATT