Ekumeeninen suomalaisvaltuuskunta paavin luona

Paavi Benedictus XVI otti maanantaina 18.1. vastaan ekumeenisen valtuuskunnan Suomesta Pyhän Henrikin juhlan yhteydessä. Tässä paavin puheenvuoro:

Arvostetut ystävät,

kiintymyksellä tervehdin teitä kaikkia ekumeenisen delegaation jäseniä, jotka olette tulleet Roomaan pyhän Henrikin juhlan viettämistä varten. Tämä tilaisuus on kahdeskymmenesviides vuotuinen vierailunne Roomassa. Siksi muistan kiitollisena, kuinka nämä tapaamiset ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla kristittyjen välisten suhteiden vahvistumiseen maassanne.

Vatikaanin II kirkolliskokous velvoitti katolisen kirkon ”lähtemään ekumenian tielle, eikä se aio kääntyä siltä takaisin. Se kuuntelee Herran Henkeä, joka opettaa lukemaan tarkkaavasti ajan merkkejä” (Ut unum sint, 3). Tämän polun katolinen kirkko omaksui silloin koko sydämellään. Idän ja lännen kirkoilla, joiden molempien traditiot elävät maassanne, on todellinen, tosin yhä epätäydellinen yhteys. Tämä on syy pahoitella menneisyyden hankaluuksia, mutta se on varmasti myös seikka, joka kannustaa meitä yhä suurempii ponnistuksiin ymmärtää ja tehdä sovintoa, jotta veljellinen ystävyytemme ja vuoropuhelumme voisi kerran vielä kehittyä täyteen, näkyvään ykseyteen Jeesuksessa Kristuksessa.

Te mainitsitte puheessanne Yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta, joka nyt on kymmenvuotias. Se on konkreettinen merkki siitä veljeydestä, jonka luterilaiset ja katolilaiset ovat löytäneet. Tässä merkityksessä voin tyytyväisenä mainita Suomessa ja Ruotsissa käydyn pohjoismaisen luterilais-katolisen vuoropuhelun joistakin kysymyksistä, jotka ovat seurausta Yhteisestä julistuksesta. On suuresti toivottavaa, että vuoropuhelusta saatava teksti vaikuttaisi myönteisesti siihen polkuun, joka vie kohti kadotetun ykseytemme palautumista.

Jälleen kerran olen iloinen voidessani osoittaa kiitollisuuteni teidän kestävyydestänne näissä 25 vuotta jatkuneissa yhteisissä pyhiinvaelluksissanne. Ne osoittavat teidän kunnioituksenne Pietarin seuraajaa kohtaan samoin kuin teidän hyvän uskonne ja toiveenne saavuttaa ykseys veljellisen vuoropuhelun avulla. On palava rukoukseni, että eri kristilliset kirkot ja kirkolliset yhteisöt, joita te edustatte, voivat saada voimaa tästä veljeyden hengestä, kun yhdessä kestämme pyhiinvaelluksellamme. Teille ja pastoraalisen huolenpitonne alaisuudessa oleville pyydän mielelläni kaikkivaltiaan Jumalan ylenpalttisia siunauksia.

Lyhyt uutisvideo:

KATT/VIS