Hyväksikäytöstä syytetty pappi toiminut myös Suomessa

Katolinen kirkko Suomessa
Helsingin hiippakunta

TIEDONANTO

Hyväksikäytöstä syytetty pappi on toiminut myös Suomessa

Tukholman katolinen hiippakunta on vahvistanut amerikkalaisiin lähteisiin pohjautuvat tiedot siitä, että kaksi Pohjolassa vuosituhannen vaihteen kummallakin puolella toiminutta pappia on ollut syytettynä seksuaalisesta hyväksikäytöstä Yhdysvalloissa.

Helsingin hiippakunta vahvistaa omalta osaltaan, että toinen näistä papeista, Oslon hiippakuntaan aikoinaan inkardinoitu pappi toimi myös Suomessa vuosina 1993-2003 vietnamilaisen katolisen yhteisön kappalaisena. Papin tullessa Suomeen Helsingin hiippakunnalla ei ollut mitään tietoa häneen Yhdysvalloissa liitetyistä syytöksistä.

Kaikki seksuaalinen hyväksikäyttö on ehdottomasti tuomittavaa ja erityisesti näin on kirkollisten viranhaltijoiden osalta. Jokainen syytös on tutkittava huolellisesti, uhrien on saatava apua ja syylliset on saatettava myös rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Helsingin hiippakunnassa on nykyään käytössä ohjeistus hyväksikäyttötapausten tutkimista varten. Epäillystä hyväksikäytöstä pyydetään ilmoittamaan viipymättä Helsingin hiippakunnan kuuriaan sekä kaikista rikosepäilyistä suoraan myös poliisille. Hyväksikäyttöepäilyt käsittelee alustavasti Helsingin piispan asettama erillinen toimikunta.

Lisätietoja: isä Marco Pasinato, Helsingin hiippakunnan asiainhoitaja, +358 50 537 7775.

Helsingissä 9.10.2019

Marco Pasinato

Hiippakunnan asiainhoitaja

– Tukholman hiippakunnan julkilausuma: https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2019/angaende-rapports-inslag-om-anklagelser-mot-praster-som-har-verkat-i-sverige