Isä Antoine Lévy OP Itä-Suomen yliopiston professoriksi

antoine levy op 2012Dominikaani-isä Antoine Lévy OP on valittu viideksi vuodeksi osa-aikaiseksi professoriksi (50% työajalla) Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian osastolle. Hänen tutkimuskohteinaan ovat Venäjän aatteet ja uskonto sekä erityisesti kansallisen Venäjän aatteellinen perusta.

Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuilla isä Lévy kertoo tulevista tehtävistään näin: ”Tutkin muun muassa arvoja venäläisessä kulttuurissa, millaisia jännitteitä on venäläisen identiteetin ja demokratian käsitteen välillä. Tutkimustyöni aihepiiriin sisältyvät myös ortodoksinen traditio ja kulttuuri suhteessa venäläiseen kulttuuriin, miten ortodoksinen traditio on juurtunut Venäjälle ja miten sitä siellä tulkitaan, sekä idän ja lännen kirkkojen erot.”

Isä Lévy on toiminut Studium Catholicum -kulttuurikeskuksen johtajana Helsingissä vuodesta 2004, ja opettanut teologiaa Helsingin yliopistossa dosenttina vuodesta 2007.

KATT/ort.fi