Katolilaiset huolissaan uskontoihin kohdistuvasta vihanpidosta

Helsingin katolisen hiippakunnan asiainhoitaja, isä Marco Pasinato on antanut seuraavan lausunnon Turun synagogaan 27.1.2020 kohdistuneesta töhrinnästä ja muusta uskontoihin kohdistuvasta häirinnästä:

Maamme katolilaiset ovat hyvin huolestuneita Suomen juutalaiseen yhteisöön ja myös muihin uskonnollisiin yhteisöihin kohdistuneista, yhä useammin toistuvista tihutöistä ja vihanilmauksista. 

Tällainen toiminta herättää ahdistusta ja turvattomuuden tunnetta kaikkien niiden keskuudessa, jotka haluavat harjoittaa omaa uskoaan rauhanomaisesti suomalaisen yhteiskunnan yhteiseksi hyväksi. Siksi se on tuomittava selkeästi ja yksiselitteisesti.

Vetoamme rakkaan kotimaamme vastuunkantajiin, että tutkittaisiin tällaisen, tyypillisesti vähemmistöuskontoihin kohdistuvan häirinnän syitä ja laajuutta ja tehtäisiin kaikki tarvittava, jotta vastaavia tekoja pystyttäisiin ehkäisemään entistä paremmin. 

Käännymme samalla kaikkien hyvän tahdon ihmisten puoleen, joita kokemuksemme mukaan on kuitenkin ylivoimainen enemmistö suomalaisista. Pyrkikäämme yhdessä entistä päättäväisemmin rakentamaan sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmisiä kunnioitetaan ihmisinä yhtäläisin oikeuksin aivan riippumatta siitä, mikä on heidän uskonsa tai vakaumuksensa. 

Jumala kutsuu meitä kaikkia niin Vanhassa kuin Uudessakin testamenttissa elämään, joka ei täyty vihasta vaan anteeksiantavasta rakkaudesta. Sitä toivomme myös tähän maahan ja tähän aikaan.

Helsingissä 28.1.2020

isä Marco Pasinato

Helsingin katolisen hiippakunnan asiainhoitaja
Katolinen kirkko Suomessa