Kirkko paavin tukena

Pääsiäispäivän messuun Pietarinkirkon aukiolla liittyi kardinaalikollegion dekaanin Angelo Sodanon poikkeuksellinen ja tunteellinen puolustuspuhe, jolla hän osoitti koko kirkon nimissä tukea ja solidaarisuutta paavia kohtaan.

Puheen käännös on tässä:

Pyhä isä! Tänä pääsiäisen pyhänä juhlana kirkon liturgia kutsuu meitä pyhään iloon. Se kertoo meille, että tämän päivän on Herra tehnyt, iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä. (Vaikka tällä aukiolla sataa, meidän sydämissämme paistaa aurinko.)

Tässä hengessä me lähestymme tänään Teitä, Pietarin seuraajaa, Rooman piispaa, Kristuksen pyhän kirkon virheetöntä kalliota, laulaaksemme Teidän kanssanne uskon ja kristillisen toivon hallelujan.

Olemme Teille hyvin kiitollisia siitä luonteenvoimasta ja apostolisesta rohkeudesta, jolla julistatte Kristuksen evankeliumia.

Me ihailemme suurta rakkauttanne, joka Isän sydämen kanssa ottaa omakseen sen ilon ja toivon samoin kuin sen surun ja tuskan, jota nykyajan ihmiset, varsinkin köyhät ja jollakin tavoin ahdistetut tuntevat, lainataksemme sanoja Vatikaanin II ekumeenisesta kirkolliskokouksen apostolisen konstituution Gaudium et spes johdannosta.

Tänään, minun kauttani, koko kirkko haluaa yhdessä sanoa Teille: Hyvää pääsiäistä, pyhä isä! Hyvää pääsiäistä, kirkko on tukenanne!

Tukenanne ovat kardinaalit, jotka ovat työtovereitanne Rooman kuuriassa. Tukenanne ovat veljenne piispat eri puolilla maailmaa; he johtavat planeettamme kolmeatuhatta kirkollista aluetta. Erityisesti Teidän tukenanne ovat näinä päivinä ne neljäsataatuhatta pappia, jotka anteliaasti palvelevat Jumalan kansaa seurakunnissa, kappeleissa, kouluissa, sairaaloissa ja monissa muissa ympäristöissä, kuten lähetyskentillä maailman kaukaisimmissa kolkissa.

Pyhä isä, Jumalan kansa on tukenanne; siihen eivät vaikuta viime aikojen keskustelut eivätkä ne koettelemukset, jotka joskus koskettavat uskovien yhteisöä.

Itse asiassa Jeesus sanoi meille: ”Maailmassa te olette ahtaalla”, tosin hän lisäsi heti: ”mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman” (Joh. 16:33).

Viime torstaina pyhien öljyjen vihkimismessussa Teidän pyhyytenne opetti meitä kaikkia kertoen Jumalan hyvyydestä ja muistuttaen meitä Rooman ensimmäisen piispan, apostoli Pietarin sanoista, jotka kuvasivat Kristuksen asennoitumisesta kärsimyksensä aikana: ”Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella, hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun.” (1. Piet. 2:23)

Pyhä isä, me pyrimme omaksumaan sen, mitä sanoitte. Tänä pääsiäisen juhlapyhänä me rukoilemme puolestanne, jotta Herra, Hyvä Paimen, edelleen tukisi Teitä tehtävässänne kirkon ja maailman palveluksessa.

Hyvää pääsiäistä, pyhä isä! Hyvää pääsiäistä, hyvä Kristus maan päällä! Kirkko on tukenasi!

KATT/CTV