Lukukappaleet 22.9.2019 alkavalle viikolle22.9.2019 Kirkkovuoden 25. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Aam. 8:4-7)

Niitä vastaan, jotka ”saavat varattomat valtaansa rahalla”.

Luemme profeetta Aamoksen kirjasta.

Kuulkaa tätä, te jotka poljette vähävaraisia ja ajatte maaseudun köyhät perikatoon! Te sanotte: ”Milloin päättyy uudenkuun juhla, että saamme myydä viljaa, milloin sapatti, että saamme avata varastot? Silloin voimme taas pienentää mittaa, suurentaa hintaa ja pettää väärällä vaa’alla. Näin saamme varattomat valtaamme rahalla ja köyhät kenkäparin hinnalla. Ja akanatkin myymme jyvinä!”

Herra on vannonut Jaakobin kunnian kautta: ”Minä en unohda yhtäkään heidän tekoansa!”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 113:1-2, 4-6a, 7-8. – vrt. 1a+7a)

Kertosäe:      Ylistäkää Herraa, joka nostaa köyhän tomusta.

tai:                 Halleluja.

Ylistäkää Herran nimeä,
ylistäkää, te Herran palvelijat!
Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja aina! Kertosäe

Herra on korkea, kaikkien kansojen valtias,
yli taivaitten kohoaa hänen kirkkautensa.
Onko ketään Herran, meidän Jumalamme, vertaista?
Hän istuu valtaistuimellaan korkeuksissa
mutta näkee alas maan syvyyksiin. Kertosäe

Hän nostaa köyhän tomusta,
hän kohottaa kurjan loasta
ja asettaa hänet ylhäisten joukkoon,
kansansa ylimysten vierelle. Kertosäe

Toinen lukukappale (1. Tim. 2:1-8)

Rukoilkaa kaikkien ihmisten puolesta Jumalaa, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle.

Rakkaani, kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Jumala on yksi, ja yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hän antoi itsensä lunnaiksi kaikkien puolesta, todistukseksi, kun oikea aika oli tullut. Tämän sanoman julistajaksi ja apostoliksi minut on asetettu. Puhun totta, en valehtele. Minut on pantu kansojen opettajaksi, opettamaan niille uskoa ja totuutta. Tahdon, että kun miehet rukoilevat, he kohottavat kätensä rukoukseen puhtain mielin, ilman vihaa ja ilman epäilyä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (2. Kor. 8:9)

Halleluja. Halleluja.
Jeesus Kristus oli rikas mutta tuli köyhäksi,
jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 16:1-13)

Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi: ’Mitä minä sinusta kuulen! Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida.’ Mies mietti: ’Mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. ‒ Nytpä tiedän! Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani.’ Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. ’Paljonko olet velkaa isännälleni?’ hän kysyi ensimmäiseltä. ’Sata astiaa öljyä’, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä viisikymmentä.’ Sitten hän kysyi toiselta: ’Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?’ Tämä vastasi: ’Sata tynnyriä vehnää.’ Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on velkakirjasi, merkitse kahdeksankymmentä.'”

Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi: ”Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille: hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole.

Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista? Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne? Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

tai lyhyempi muoto:

(Luuk. 16:10-13)

Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista? Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne? Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

23.9.2019 ma pyhä Pio Pietrelcinalainen, pappi, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Esra 1:1-6)

Kaikkien teidän, jotka kuulutte Herran kansaan, tulee lähteä Jerusalemiin rakentamaan Herran temppeliä.

Luemme Esran kirjasta.

Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyyroksen kuuluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti: ”Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas: Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä Juudan Jerusalemiin rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Olkoon teidän Jumalanne teidän kanssanne! Herra on Jumala, jonka asuinsija on Jerusalem. Kaikkialla, missä tämän kansan jäseniä yhä elää muukalaisina, tulee paikkakunnan asukkaiden antaa heille mukaan hopeaa ja kultaa ja tavaraa ja karjaa sekä muita lahjoja Jerusalemiin rakennettavaa Herran temppeliä varten.”

Matkaan varustautuivat Juudan ja Benjaminin sukukuntien päämiehet sekä papit ja leeviläiset, kaikki, joissa Jumala oli herättänyt halun lähteä rakentamaan Jerusalemiin Herran temppeliä. Ympäristön asukkaat antoivat heille hopeaa ja kultaa, tavaraa, karjaa ja kalleuksia, ja vielä muutakin heille lahjoitettiin.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 126:1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6. – 3a)

Kertosäe:                            Suuret ovat meidän Herramme teot.

Kun Herra käänsi Siionin kohtalon,
se oli meille kuin unta.
Silloin suumme hersyi naurua
ja riemu kajahti huuliltamme. Kertosäe

Silloin sanoivat vieraat kansat:
”Suuret ovat Israelin Herran teot!”
Totta! Suuret ovat meidän Herramme teot,
niistä me saamme iloita. Kertosäe

Herra, käännä jälleen meidän kohtalomme
niin kuin aina tuot vedet Negevin kuiviin uomiin.
Jotka kyynelin kylvävät,
ne riemuiten korjaavat. Kertosäe

Jotka itkien menevät kylvämään
vakkaansa kantaen,
ne riemuiten palaavat kotiin
lyhteet sylissään. Kertosäe

Halleluja (Matt. 5:16)

Halleluja. Halleluja.
Loistakoon teidän valonne ihmisille,
jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 8:16-18)

Lamppu pannaan lampunjalkaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi kansanjoukolle: ”Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten peitä sitä astialla tai pane sitä vuoteen alle. Lampunjalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tulisi ilmi, eikä salattua, mikä ei paljastuisi ja tulisi tietoon. Tarkatkaa siis, miten kuulette. Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

24.9.2019 ti kaikki Pohjolan pyhät, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Esra 6:7-8, 12b, 14-20)

He rakensivat temppelin valmiiksi ja viettivät pääsiäistä.

Luemme Esran kirjasta.

Niinä päivinä kuningas Dareios lähetti käskykirjeen Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltijalle: ”Antakaa temppelin rakennustöiden jatkua rauhassa. Juutalaisten käskynhaltijalla ja heidän vanhimmillaan on lupa rakentaa temppeli entiselle paikalleen. Nyt määrään, miten teidän tulee tukea juutalaisten vanhimpia, kun he rakentavat tuota temppeliä. Niistä kuninkaan verotuloista, jotka saadaan Eufratin länsipuolisesta maakunnasta, on tarkoin ja viipymättä korvattava noille miehille kaikki kustannukset. Minä, Dareios, olen antanut tämän käskyn. Noudatettakoon sitä tarkoin.”

Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista, ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Haggai ja Sakarja, Iddon poika, rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt ja niin kuin Kyyros, Dareios ja Artakserkses, Persian kuninkaat, olivat määränneet. Temppeli oli valmis adar-kuun kolmantena päivänä kuningas Dareioksen hallituskauden kuudentena vuotena.

Israelilaiset, papit ja leeviläiset ja muut pakkosiirtolaisuudesta palanneet, viettivät riemuiten temppelin vihkiäisjuhlaa. Juhlassa he uhrasivat sata sonnia, kaksisataa pässiä, neljäsataa karitsaa sekä syntiuhriksi koko Israelin puolesta kaksitoista pukkia, yhden kutakin heimoa kohti. Sitten he asettivat papit ryhmittäin ja leeviläiset osastoittain huolehtimaan Jerusalemissa jumalanpalveluksesta niin kuin Mooseksen kirjassa on määrätty.

Ensimmäisen kuun neljäntenätoista päivänä viettivät pakkosiirtolaisuudesta palanneet pääsiäistä. Papit ja leeviläiset olivat kaikki puhdistautuneet, niin että jokainen heistä oli puhdas. He teurastivat pääsiäislampaan kaikkien palanneiden puolesta, veljiensä, pappien, puolesta ja omasta puolestaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 122:1-2, 3-4a, 4b-5. – vrt. 1)

Kertosäe:                           Me lähdemme iloiten Herran huoneeseen.

Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan:
Me lähdemme Herran huoneeseen!
Nyt seisomme porteillasi, Jerusalem. Kertosäe

Jerusalem, olet kaupunkimme,
tänne kansamme kokoontuu,
tänne vaeltavat heimomme, Herran heimot. Kertosäe

Täällä, niin kuin on säädetty,
Israel kiittää Herran nimeä.
Täällä jaetaan oikeutta Daavidin suvun istuimilla. Kertosäe

Halleluja (Luuk. 11:28)

Halleluja. Halleluja.
Autuaita ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 8:19-21)

Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesuksen äiti ja veljet tulivat tapaamaan häntä, mutta eivät tungoksessa päässeet hänen luokseen. Jeesukselle ilmoitettiin: ”Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja haluavat tavata sinut.” Mutta hän vastasi: ”Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja tekevät sen mukaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

25.9.2019 ke arkipäivän messu

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Esra 9:5-9)

Jumalamme ei jättänyt meitä orjuuteen.

Luemme Esran kirjasta.

Iltauhrin aikaan minä, Esra, toivuin lamaannuksestani. Nousin paikaltani vaatteet revittyinä ja heittäydyin polvilleni. Ojensin käteni Herran, Jumalani, puoleen ja sanoin:

”Jumalani, minä häpeän niin, että tuskin uskallan nostaa kasvojani sinun puoleesi, sillä meidän syntimme tulvivat jo päämme yli ja syyllisyytemme kohoaa taivaaseen saakka. Isiemme ajoista tähän päivään asti meidän syyllisyytemme on ollut suuri, ja syntiemme vuoksi me kaikki, myös kuninkaamme ja pappimme, olemme joutuneet vieraitten maitten kuninkaiden käsiin, surmattaviksi, vangittaviksi, ryöstettäviksi ja häväistäviksi, niin kuin vieläkin tapahtuu. Mutta Herra, meidän Jumalamme, on nyt hetken ajan osoittanut meille armoaan ja sallinut pienen osan meistä pelastua. Hän on suonut meille jalansijan pyhässä paikassaan, hän on valaissut silmämme ja antanut meille uutta voimaa orjuuteemme. Orjia me olemme olleet, mutta Jumalamme ei jättänyt meitä orjuuteen. Hän on taivuttanut Persian kuninkaat suopeiksi meitä kohtaan, niin että he ovat antaneet meille elämän mahdollisuuden. He ovat sallineet meidän nostaa temppelimme raunioista ja rakentaa sen uudelleen, ja he ovat antaneet meille turvapaikan Juudassa ja Jerusalemissa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Tob. 13:1-2, 3-4a, 4bcd, 5, 6ef. – 1a)

Kertosäe:                            Kiitetty olkoon ikiaikojen Jumala.

Kiitetty olkoon ikiaikojen Jumala,
kiitetty hänen valtakuntansa!
Hän rankaisee ja armahtaa,
hän syöksee alimpaan tuonelaan ja nostaa ikisyvyyksistä.
Mikään ei voi paeta hänen kättään. Kertosäe

Ylistäkää häntä, israelilaiset,
niiden kansojen kuullen,
joiden sekaan hän on teidät hajottanut.
Siellä hän on osoittanut teille suuruutensa. Kertosäe

Kiittäkää häntä kaikkien edessä,
sillä hän on meidän Herramme,
hän on Jumalamme ja isämme,
hän on Jumala aina ja ikuisesti. Kertosäe

Hän rankaisee teitä rikkomuksistanne
mutta myös armahtaa teidät,
kokoaa teidät kaikista niistä maista,
joihin teidät on hajotettu. Kertosäe

Tässä maassa, johon minut vankina tuotiin, minä kiitän häntä,
minä kerron syntiselle kansalle, kuinka suuri ja väkevä hän on.
Kääntykää, syntiset! Tehkää hänen edessään oikeita tekoja –
kenties hän mieltyy teihin ja armahtaa teidät. Kertosäe

Halleluja (Mark. 1:15)

Halleluja. Halleluja.
Jumalan valtakunta on tullut lähelle.
Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 9:1-6)

Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita ja sanoi heille: ”Älkää ottako matkalle mukaanne mitään ‒ ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan. Ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa ja sieltä taas lähtekää. Jos teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan.” Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

26.9.2019 to arkipäivän messu, tai pyhät Kosmas ja Damianos, marttyyrit

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Hagg. 1:1-8)

Rakentakaa temppeli, niin minä otan sen omakseni.

Luemme profeetta Haggain kirjasta.

Kuningas Dareioksen toisena hallitusvuotena, kuudennen kuukauden ensimmäisenä päivänä, sai profeetta Haggai tehtäväkseen ilmoittaa Herran sanan Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle. Herran sana kuului: ”Näin sanoo Herra Sebaot: Tämä kansa väittää, ettei vielä ole tullut aika rakentaa Herran temppeliä.” 

Herran käskystä profeetta Haggai sanoi: ”Onko teidän itsenne aika asua ylellisissä taloissa, kun minun huoneeni on raunioina? Näin sanoo nyt Herra Sebaot: ’Katsokaa, miten teidän on käynyt: Te kylvätte paljon mutta leikkaatte vähän. Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi, te juotte, mutta janonne ei sammu. Te puette vaatteet yllenne, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkalaisen ansio hupenee, kuin hänellä olisi reikä kukkarossa.’

Näin sanoo Herra Sebaot: ’Katsokaa, miten teidän on käynyt! Nouskaa nyt vuorille ja kaatakaa puita. Rakentakaa temppeli, niin minä otan sen omakseni ja täytän sen kirkkaudellani’, sanoo Herra.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 149:1-2, 3-4, 5-6a+9b. – 4a)

Kertosäe:                           Herra rakastaa kansaansa.

tai:                                       Halleluja.

Laulakaa Herralle uusi laulu,
kokoontukaa ja ylistäkää häntä, te Herran omat!
Iloitkoon Israel Luojastaan,
riemuitkoot Siionin asukkaat kuninkaastaan. Kertosäe

Ylistäkööt he tanssien hänen nimeään,
soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin!
Herra rakastaa kansaansa,
hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan. Kertosäe

Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan,
riemuitkoot silloinkin, kun on yölevon aika!
Heillä on huulillaan Jumalan ylistys.
Tämä on Herran palvelijoiden kunniatehtävä. Kertosäe

Halleluja (Joh. 14:6)

Halleluja. Halleluja.
Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Herra.
Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 9:7-9)

Johanneksen minä olen mestauttanut. Kuka sitten on tämä mies, josta minulle kerrotaan tuollaista?

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan neljännesruhtinas Herodes sai kuulla kaikesta, mitä Jeesus teki, eikä tiennyt mitä ajatella. Jotkut näet sanoivat, että Johannes oli noussut kuolleista, jotkut arvelivat Elian ilmestyneen maan päälle, ja toisten mukaan joku entisajan profeetoista oli noussut ylös. Herodes sanoi: ”Johanneksen minä olen mestauttanut. Kuka sitten on tämä mies, josta minulle kerrotaan tuollaista?” Hän halusi nähdä Jeesuksen ja etsi tilaisuutta siihen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

27.9.2019 pe pyhä Vincent de Paul, pappi, muistopäivä

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Hagg. 1:15b – 2:9)

Vain hetki enää, ja minä täytän temppelini loistolla.

Luemme profeetta Haggain kirjasta.

Kuningas Dareioksen toisena hallitusvuotena, seitsemännen kuukauden kahdentenakymmenentenäyhdentenä päivänä, tuli profeetta Haggaille tämä Herran sana: ”Sano Juudan käskynhaltijalle Serubbabelille, Sealtielin pojalle, ja ylipappi Joosualle, Josadakin pojalle, ja kansalle näin:

Vieläkö teidän joukossanne on joku, joka on nähnyt, miten kaunis entinen temppeli oli? Eikö se, mikä nyt on silmienne edessä, ole entisen rinnalla kuin ei mitään? Näin sanoo Herra: ’Nyt, Serubbabel, ole luja! Älä lannistu, Joosua, Josadakin poika, ylimmäinen pappi! Ja kaikki maan asukkaat, olkaa lujat! sanoo Herra. Ryhtykää työhön! Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Tämän lupauksen minä annoin teille jo silloin, kun lähditte Egyptistä: minun henkeni on teidän kanssanne. Älkää pelätkö!’

Näin sanoo Herra Sebaot: Vain hetki enää, ja minä järisytän taivaan ja maan, meret ja mantereet. Minä saatan kansat kauhun valtaan, ja niiden aarteet tuodaan tänne. Minä täytän temppelini loistolla, sanoo Herra Sebaot. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Ps. 43:1, 2, 3, 4. – 5c)

Kertosäe:        Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani.

Hanki minulle oikeutta, Jumala,
aja asiaani jumalatonta kansaa vastaan.
Pelasta minut pahojen ja petollisten kynsistä! Kertosäe

Sinä, Jumala, olet ainoa turvani.
Miksi olet hylännyt minut?
Miksi minun täytyy kulkea surusta synkkänä,
kärsiä vihollisen sortoa? Kertosäe

Lähetä valosi ja totuutesi!
Ne johdattakoot minua,
ne viekööt minut pyhälle vuorellesi,
sinun asuntoihisi. Kertosäe

Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen,
sinun eteesi, Jumala, minun iloni!
Siellä saan ylistää sinua lyyraa soittaen,
Jumala, minun Jumalani! Kertosäe

Halleluja (Mark. 10:45)

Halleluja. Halleluja.
Ihmisen Poika tuli palvelemaan
ja antamaan henkensä lunnaiksi monien puolesta.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 9:18-22)

Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu. Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Kun Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen rukoilemaan ja opetuslapset olivat hänen kanssaan, hän kysyi heiltä: ”Kuka minä ihmisten mielestä olen?” He vastasivat: ”Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toiset taas sanovat, että joku entisajan profeetta on noussut kuolleista.” ”Entä te?” kysyi Jeesus. ”Kuka minä teidän mielestänne olen?” Pietari vastasi: ”Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu.” Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä kenellekään ja sanoi: ”Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

28.9.2019 la arkipäivän messu, tai pyhä Venceslaus, marttyyri, tai pyhä Lorenzo Ruiz seuralaisineen, marttyyrit, tai Neitsyt Maria

Vuosi I – ensimmäinen lukukappale (Sak. 2:5-9, 14-15a)

Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi.

Luemme profeetta Sakarjan kirjasta.

Minä näin miehen, jolla oli kädessään mittanuora. Kysyin häneltä: ”Mihin olet menossa?” Hän vastasi: ”Menen mittaamaan Jerusalemia nähdäkseni, kuinka leveä ja pitkä siitä tulee.” Juuri silloin astui esiin se enkeli, joka oli puhunut kanssani, ja toinen enkeli tuli häntä vastaan ja sanoi hänelle: ”Juokse sanomaan tuolle nuorelle miehelle näin: ’Jerusalemin ympärille ei enää rakenneta muureja, niin paljon asukkaita ja karjaa siellä on tulevina aikoina. Minä olen tulimuuri sen ympärillä ‒ sanoo Herra ‒ ja asun sen keskellä täydessä kirkkaudessani.'”

Iloitse ja riemuitse, tytär Siion! Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee hänen kansaansa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuosi I – vuoropsalmi (Jer. 31:10, 11-12ab, 13. – vrt. 10d)

Kertosäe:               Herra pitää meistä huolen kuin paimen laumastaan.

Kansat, kuulkaa Herran sana!
Tulkoon se tiettäväksi merten ääriin saakka!
Sanokaa näin: Hän, joka hajotti Israelin, kokoaa sen jälleen,
hän pitää siitä huolta kuin paimen laumastaan. Kertosäe

Herra on lunastanut Jaakobin,
vapauttanut hänet väkevämmän kädestä.
He tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla,
virtanaan he tulevat, nauttivat Herran hyvyyttä. Kertosäe

Silloin neito iloitsee karkeloiden,
nuoret ja vanhat yhdessä riemuitsevat.
He ovat saaneet kärsiä, mutta minä muutan heidän surunsa riemuksi,
lohdutan ja ilahdutan heitä. Kertosäe

Halleluja (vrt. 2. Tim. 1:10)

Halleluja. Halleluja.
Vapahtajamme, Kristus Jeesus, on kukistanut kuoleman
ja tuonut valoon elämän evankeliumin kautta.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 9:43b-45)

Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin. He eivät rohjenneet kysyä häneltä näiden sanojen merkitystä.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan, kun kaikki hämmästelivät Jeesuksen tekoja, hän sanoi opetuslapsilleen: ”Painakaa mieleenne, mitä teille sanon: Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin.” Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti. Se jäi heiltä salaan, niin että he eivät käsittäneet hänen puhettaan eivätkä rohjenneet kysyä häneltä sen merkitystä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista:

29.9.2019 Kirkkovuoden 26. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (Aam. 6:1a, 4-7)

Loikojien juhlat on juhlittu.

Luemme profeetta Aamoksen kirjasta.

Näin sanoo kaikkivaltias Herra: ”Voi teitä, Siionin huolettomat ja Samarian vuoren itsevarmat asukkaat! Te makaatte norsunluuvuoteillanne ja loikoilette leposohvillanne. Te syötte karitsoita laumasta ja juottovasikoita karsinasta. Te näppäilette harpun kieliä ja sepitätte lauluja kuin paraskin Daavid! Te juotte viiniä uhrimaljoista ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä, mutta Joosefin heimon vamma ei teitä liikuta. Sen tähden teidän käy nyt näin: Vankisaattueen kärjessä te marssitte vieraaseen maahan. Loikojien juhlat on juhlittu.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 146:6c-7, 8-9a, 9bc-10. – 1b)

Kertosäe:                            Ylistä Herraa, minun sieluni!

tai:                                        Halleluja.

Herra on iäti uskollinen.
Herra hankkii oikeutta sorretuille,
nälkäisille hän antaa leipää.
Herra päästää vangitut kahleista. Kertosäe

Hän antaa sokeille näön
ja nostaa maahan painetut jaloilleen.
Herra rakastaa oikeamielisiä,
hän suojelee muukalaisia. Kertosäe

Hän tukee leskiä ja orpoja,
mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.
Herra hallitsee ikuisesti.
Hän on sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Kertosäe

Toinen lukukappale (1. Tim. 6:11-16)

Hoida sinulle määrättyä tehtävää siihen saakka, kun Herra ilmestyy. 

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle.

Sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri oikeudenmukaisuuteen, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen. Jumala, kaiken elämän lähde, ja Kristus Jeesus, joka Pontius Pilatuksen edessä antoi todistuksensa ja lausui hyvän tunnustuksen, ovat todistajiani, kun kehotan sinua: hoida sinulle määrättyä tehtävää tahrattomasti ja moitteettomasti siihen saakka, kun Herramme Jeesus Kristus ilmestyy. Sen antaa aikanaan tapahtua ylistettävä ja yksin hallitseva Jumala, kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra. Hän yksin on kuolematon, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Aamen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja (2. Kor. 8:9)

Halleluja. Halleluja.
Jeesus Kristus oli rikas mutta tuli köyhäksi,
jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.
Halleluja.

Evankeliumi (Luuk. 16:19-31)

Sinä sait hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi fariseuksille: ”Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.

Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.’ Mutta Abraham sanoi: ’Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.’ Rikas mies sanoi: ’Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on viisi veljeä hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’ Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ ’Ei, isä Abraham’, mies sanoi, ’mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’ Mutta Abraham sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.