Lukukappaleet 24.3.2019 alkavalle viikolle

24.3.2019 su paaston 3. sunnuntai – vuosi C

Ensimmäinen lukukappale (2. Moos. 3:1-8a, 13-15)

”Minä-olen” on lähettänyt minut teidän luoksenne.

Luemme Toisesta Mooseksen kirjasta.

Niinä päivinä Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin, lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolen ja tuli Jumalan vuoren Horebin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulenliekissä, joka nousi orjantappurapensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli: ”Menenpä katsomaan tuota ihmettä. Minkä vuoksi pensas ei pala poroksi?”

Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta: ”Mooses, Mooses!” Mooses vastasi: ”Tässä olen.” Herra sanoi: ”Älä tule lähemmäksi! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä.” Herra sanoi vielä: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.

Herra sanoi: ”Minä olen nähnyt kansani ahdingon Egyptissä ja kuullut, miten israelilaiset valittavat sortajiensa kovuutta. Minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Olen tullut vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja viemään heidät Egyptistä maahan, joka on hyvä ja avara ja tulvii maitoa ja hunajaa.”

Mooses sanoi Jumalalle: ”Kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta: ’Mikä on hänen nimensä?’ Mitä minä heille silloin sanon?” Jumala sanoi Moosekselle: ”Minä olen se joka olen.” Hän sanoi vielä: ”Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: ’Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.'”

Jumala sanoi vielä Moosekselle: ”Sinun tulee sanoa israelilaisille: ’Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.’ Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 103:1-2, 3-4, 6-7, 8+11. – 8a)

Kertosäe:                                     Anteeksiantava ja laupias on Herra.

Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on,
ylistä hänen pyhää nimeään.
Ylistä Herraa, minun sieluni,
älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Kertosäe

Hän antaa anteeksi kaikki syntisi
ja parantaa kaikki sairautesi.
Hän päästää sinut kuoleman otteesta
ja seppelöi sinut armolla ja rakkaudella. Kertosäe

Vanhurskaat ovat Herran teot,
hän tuo oikeuden sorretuille.
Hän osoitti tiensä Moosekselle
ja näytti Israelille suuret tekonsa. Kertosäe

Anteeksiantava ja laupias on Herra.
Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri.
Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä,
niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät häntä. Kertosäe

Toinen lukukappale (1. Kor. 10:1-6, 10-12)

Kansan elämästä autiomaassa Mooseksen kanssa on kerrottu ojennukseksi meille.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi, kohtasihan heidät tuho autiomaassa. Näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä: meidän ei pidä himoita pahaa, niin kuin he tekivät. Älkää liioin nurisko niin kuin jotkut heistä; he saivat surmansa kuolemanenkelin kädestä. Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja. Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Säe ennen evankeliumia (Matt. 4:17)

Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Kääntykää, sanoo Herra,
sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.

Evankeliumi (Luuk. 13:1-9)

Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen: ”Luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan ‒ samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne kahdeksantoista, jotka saivat surmansa, kun Siloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan ‒ yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny.”

Jeesus esitti vielä vertauksen: ”Eräällä miehellä oli viinitarhassaan kasvamassa viikunapuu. Hän meni etsimään siitä hedelmiä, mutta ei löytänyt. Silloin hän sanoi puutarhurille: ’Jo kolmena vuotena olen käynyt etsimässä hedelmiä tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Kaada se, sehän vain vie voiman maasta.’ Mutta puutarhuri vastasi: ’Herra, anna sen olla vielä yksi vuosi. Minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympäriltä. Jospa se ensi vuonna tekee hedelmää. Jollei niin käy, käske sitten kaataa se.'”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Voidaan käyttää myös vuoden A lukukappaleita: 1L 2. Moos. 17:3-7, Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. – 7d-8a, 2L Room. 5:1-2, 5-8, Ev. Joh. 4:5-42 tai Ev. Joh. 4:5-15,19b-26, 39a, 40-42.

25.3.2019 ma Herran syntymän ilmoittaminen, juhlapyhä

Ensimmäinen lukukappale (Jes. 7:10-14, 8:10c)

Neitsyt tulee raskaaksi.

Luemme profeetta Jesajan kirjasta.

Niinä päivinä Herra puhui Ahasille ja sanoi hänelle: ”Pyydä Herralta, Jumalaltasi, todisteeksi merkki, pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai taivaan korkeudesta.” Mutta Ahas vastasi: ”En pyydä. En pane Herraa koetukselle.” Niin Jesaja sanoi: ”Kuule siis, sinä Daavidin kuningassuku! Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani, kärsivällisyyttä? Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Meidän kanssamme on Jumala!”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 40:7-8a, 8b-9, 10, 11. – vrt. 8b+9a)           

Kertosäe:                                     Nyt olen tullut, Herra, täyttääkseni tahtosi.

Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua, 
polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä,
mutta sinä teit minulle kuulevat korvat.
 Siksi minä sanoin: ”Nyt olen tullut, Herra.” Kertosäe

”Kirjaan on kirjoitettu,
mitä minun pitää tehdä.
Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi,
sinun lakisi on minun sydämessäni.” Kertosäe

Minä julistan sinun vanhurskauttasi
temppeliin kokoontuneelle kansalle,
en lakkaa siitä puhumasta.
Herra, sinä tiedät sen! Kertosäe

Minä en ole pitänyt vanhurskauttasi omana tietonani,
olen puhunut sinun uskollisuudestasi ja pelastusteoistasi.
En ole salannut juhlakansalta
sinun armoasi ja totuuttasi. Kertosäe

Toinen lukukappale (Hepr. 10:4-10)

Niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään sinun tahtosi, Jumala.

Luemme kirjeestä heprealaisille.

Veljet, mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit. Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan: ”Uhreja ja lahjoja sinä et halunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin. Polttouhrit ja syntiuhrit eivät sinua miellyttäneet. Silloin minä sanoin: Tässä olen. Niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi, Jumala.”

Hän sanoo siis ensin: ”Uhreja ja lahjoja, polttouhreja ja syntiuhreja sinä et halunnut, ne eivät sinua miellyttäneet”, vaikka näistä uhreista on laissa määräykset. Mutta sitten hän sanoo: ”Tässä olen. Olen tullut täyttämään sinun tahtosi.” Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Säe ennen evankeliumia (Joh. 1:14ab)

Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.

Evankeliumi (Luuk. 1:26-38)

Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: ”Ole tervehditty, Maria, sinä armon saanut! Herra kanssasi!” Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi: ”Älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.” Maria kysyi enkeliltä: ”Miten se on mahdollista? Minähän olen koskematon.” Enkeli vastasi: ”Pyhä Henki tulee sinun yllesi, Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi. Ja tiedä tämä: Myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo kuudennella kuukaudella ‒ hän, jota on pidetty hedelmättömänä! Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.” Silloin Maria sanoi: ”Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit.” Niin enkeli lähti hänen luotaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Tällä viikolla voidaan minä hyvänsä päivänä käyttää myös seuraavia lukukappaleita: 1L 2. Moos. 17:1-7, Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. ‒ 7d-8a, Ev. Joh. 4:5-42.

26.3.2019 ti paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Dan. C 3:25, 34-43)

Kunpa ottaisit vastaan meidät, kun sielumme on murtunut ja henkemme nöyryytetty!

Luemme profeetta Danielin kirjasta.

Niinä päivinä Asarja pysähtyi, puhkesi tulen keskellä puhumaan ja rukoili: ”Nimesi tähden älä meitä tyystin hylkää, älä pura liittoasi. Ystäväsi Abrahamin tähden, palvelijasi Iisakin tähden, sinulle pyhitetyn Israelin tähden älä ota meiltä pois laupeuttasi. Heille kaikille olet luvannut, että heidän jälkeläisensä tulevat lukuisiksi kuin taivaan tähdet, kuin hiekanjyvät meren rannalla.

Totisesti, Valtias, kansamme on nyt mitättömin kaikista kansoista, me olemme kurjimmat koko maailmassa syntiemme vuoksi. Meillä ei näinä aikoina ole ruhtinasta, ei profeettaa eikä johtajaa, ei polttouhria, ei teurasuhria, ei ruokauhria eikä suitsutusuhria, ei paikkaa, missä uhrata edessäsi uutisviljaa, ei pääsyä sinun suosioosi. Kunpa ottaisit vastaan meidät, nyt kun sielumme on murtunut ja henkemme nöyryytetty! Siinä on meidän polttouhrimme, oinaat, härät, kymmenettuhannet juottolampaat. Olkoon se nyt meidän uhrimme sinun edessäsi, täyttäköön se sinun tahtosi, niin etteivät ne, jotka sinuun luottavat, joudu häpeään. Ja nyt me seuraamme sinua kaikesta sydämestämme, pelkäämme sinua ja etsimme sinun kasvojasi. Säästä siis meidät häpeältä, kohtele meitä lempeästi, ole meille armollinen ja pelasta meidät, olethan ennenkin tehnyt ihmeellisiä tekoja. Lisää siten nimesi kunniaa, Herra!”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 25:4-5ab, 6+7bc, 8-9. – 6a)

Kertosäe:                                     Muista laupeuttasi, Herra.

Herra, osoita minulle tiesi,
opeta minua kulkemaan polkujasi.
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua,
sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Kertosäe

Herra, muista laupeuttasi ja armoasi,
sillä ne ovat ikuisia.
Muista minua armosi mukaan,
hyvyytesi tähden, Herra. Kertosäe

Hyvä ja oikeamielinen on Herra,
hän neuvoo syntisille tien.
Hän hankkii sorretuille oikeuden,
hän opettaa köyhille tiensä. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (Joel 2:12-13)

Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Kääntykää minun puoleeni koko sydämestänne, sanoo Herra,
sillä minä olen anteeksiantava ja laupias.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.

Evankeliumi (Matt. 18:21-35)

Jos te ette anna kukin veljellenne anteeksi, Isä ei anna teille anteeksi.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: ”Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?” ”Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa”, vastasi Jeesus.

”Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Minä maksan sinulle kyllä kaiken.’ Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi.

Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, mitä olet velkaa!’ Mies heittäytyi maahan ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan sinulle.’ Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa.

Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: ’Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?’ Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan.

Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

27.3.2019 ke paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (5. Moos. 4:1, 5-9)

Noudattakaa käskyjä ja pitäkää ne.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Kuulkaa siis, israelilaiset, nyt ne lain käskyt ja säädökset, jotka minä teille opetan. Noudattakaa niitä, niin saatte elää ja voitte ottaa haltuunne sen maan, jonka Herra, teidän isienne Jumala, teille antaa. Minä opetan teille lain käskyt ja säädökset, kuten Herra, minun Jumalani, käski minun tehdä. Teidän tulee noudattaa niitä siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne. Noudattakaa niitä ja pitäkää ne, sillä ne ovat muiden kansojen silmissä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne. Nämä lait kuullessaan kaikki sanovat: ’Miten viisas ja ymmärtäväinen tuo suuri kansa onkaan.’ Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. Onko millään muulla suurellakaan kansalla yhtä oikeudenmukaiset käskyt ja säädökset kuin tämä laki, jonka minä teille tänään annan?

Olkaa kuitenkin varuillanne ja pitäkää tarkoin huoli siitä, ettette unohda, mitä olette omin silmin nähneet, ettette koko elämänne aikana anna sen lähteä mielestänne ja että kerrotte siitä lapsillenne ja lastenlapsillenne.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 147:12-13, 15-16, 19-20. ‒ 12a)

Kertosäe:                                     Kiitä Herraa, Jerusalem!

Kiitä Herraa, Jerusalem!
Ylistä Jumalaasi, Siion!
Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat,
hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. Kertosäe

Hän lähettää käskynsä maan päälle,
hetkessä saapuu hänen sanansa perille.
Hän sirottelee lunta kuin villan hahtuvia,
hän levittää kuuraa kuin tuhkaa. Kertosäe

Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille,
käskynsä ja säädöksensä Israelille.
Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut,
hänen säädöksiään eivät toiset tunne. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (vrt. Joh. 6:63c, 68c)

Kunnia sinulle, Kristus, Jumalan Sana.
Kunnia sinulle, Kristus, Jumalan Sana.
Sinun sanasi, Herra, ovat henki ja elämä.
Sinulla on ikuisen elämän sanat.
Kunnia sinulle, Kristus, Jumalan Sana.

Evankeliumi (Matt. 5:17-19)

Sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan suureksi.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Matteuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.” 

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

28.3.2019 to paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Jer. 7:23-28)

Tässä on kansa, joka ei ole kuunnellut Herraa, Jumalaansa.

Luemme profeetta Jeremian kirjasta.

Näin sanoo Herra: ”Tämän käskyn minä annoin kansalle: kuunnelkaa minua, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani; kulkekaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän kulkea, niin teidän käy hyvin! Mutta eivät he totelleet minua, eivät ottaneet käskyäni kuuleviin korviinsa, vaan kulkivat omien ajatustensa, oman pahan ja paatuneen sydämensä mukaan. Eivät he kääntäneet kasvojaan minun puoleeni, selkänsä he käänsivät minulle. Kerran toisensa jälkeen olen lähettänyt teidän luoksenne palvelijoitani, profeettoja, siitä alkaen kun teidän isänne lähtivät Egyptistä ja aina tähän päivään asti. Sittenkään te ette ole minua totelleet. Olette sulkeneet korvanne, kovettaneet mielenne ja tehneet pahaa vielä enemmän kuin isänne.

Kun sinä, Jeremia, puhut heille kaiken tämän, niin eivät he kuuntele sinua, ja kun kutsut heitä, eivät he sinulle vastaa. Sano siis heille: Tässä on kansa, joka ei ole kuunnellut Herraa, Jumalaansa, eikä ole ottanut kurituksesta opikseen. Totuus on kadonnut, siitä ei enää edes puhuta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 95:1-2, 6-7abc, 7d-9. ‒ 7d-8a)

Kertosäe:          Kuulkaa tänä päivänä, mitä Herra sanoo:
Älkää paaduttako sydäntänne.

Nyt iloiten laulakaa Herralle,
kohottakaa hänelle riemuhuuto,
hän on meidän turvakalliomme.
Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää,
virittäkää hänelle riemuvirsi! Kertosäe

Tulkaa, kumartukaa maahan,
polvistukaamme Herran, Luojamme, eteen.
Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat,
joita hänen kätensä kaitsee. Kertosäe

Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo:
Älkää paaduttako sydäntänne kuten kerran,
kun isänne koettelivat minua autiomaassa,
Meriban ja Massan luona.
He saivat nähdä, mitä minä voin tehdä. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (Joel 2:12-13)

Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.
Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.
Kääntykää minun puoleeni koko sydämestänne, sanoo Herra,
sillä minä olen anteeksiantava ja laupias.
Ylistys sinulle, Kristus, iankaikkisen kunnian kuningas.

Evankeliumi (Luuk. 11:14-23)

Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä mies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät. Muutamat kuitenkin sanoivat: ”Belsebulin, itsensä pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa.” Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta.

Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja sanoi: ”Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. Jos nyt Saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla. Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.

Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

29.3.2019 pe paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Hoos. 14:2-10)

Emme sano enää omien kättemme töille: ’Jumalamme!’

Luemme profeetta Hoosean kirjasta.

Näin sanoo Herra: ”Palaa, Israel, palaa Herran, Jumalasi luo! Syntisi ovat syösseet sinut onnettomuuteen. Kääntykää Herran puoleen, huulillanne vilpittömät sanat, sanokaa hänelle: ’Anna kaikki meidän syntimme anteeksi ja ota vastaan paras lahjamme: me tuomme sinulle uhriksi rukouksemme, huultemme hedelmän. Assyria ei meitä auta, ratsuihin emme enää turvaudu. Emme sano enää omien kättemme töille: ’Jumalamme!’ Vain sinulta, Herra, saa orpo osakseen rakkautta.'”

”Minä parannan heidät heidän uskottomuudestaan. Minä rakastan heitä omasta tahdostani, vihani on väistynyt heistä pois. Minä virvoitan Israelin kuin aamukaste, ja niin se kukoistaa kuin lilja ja tunkee juurensa maahan kuin Libanonin setri. Sen versot leviävät, se kasvaa kauniiksi kuin oliivipuu, se tuoksuu kuin Libanon. Sen katveessa ihmiset saavat jälleen asua ja viljellä peltojaan. He kukoistavat kuin viiniköynnös, jonka viini on kuin Libanonin viini. Efraim, mitä hyötyä sinulla on epäjumalistasi! Minä vastaan sinun pyyntöihisi, minä pidän sinusta huolen. Minä olen kuin ikivihreä sypressi, vain minä kannan sinulle hedelmää.”

Kuka on niin viisas, että ymmärtää nämä kirjoitukset? Kuka niin ymmärtäväinen, että käsittää ne? Herran tiet ovat oikeat. Vanhurskaat kulkevat niitä, mutta väärintekijät kaatuvat.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 81:6c-8a, 8b-9, 10-11b, 14+17. – vrt. 11a+9b)

Kertosäe:                 Minä olen Herra, sinun Jumalasi:  kuule minun ääntäni.

Kuulen puhetta, jollaista en ole kuullut:
”Minä nostin taakan sinun harteiltasi,
sait irrottaa kätesi kantokorista.
Sinä huusit hädässäsi, ja minä pelastin sinut. Kertosäe

Minä vastasin sinulle ukkospilvien kätköistä
ja koettelin sinua Meriban veden luona.
Kuule, kansani, minä varoitan sinua.
Kunpa kuulisit minua, Israel! Kertosäe

Muuta jumalaa sinulla ei saa olla,
vierasta jumalaa älä kumarra.
Minä olen Herra, sinun Jumalasi.
Minä johdatin sinut pois Egyptin maasta. Kertosäe

Kunpa kansani vihdoin kuulisi minua,
kunpa Israel kulkisi minun teitäni!
Israelia minä ruokin parhaalla vehnällä,
vuodatan sille kalliosta hunajaa.” Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (Matt. 4:17)

Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.
Kääntykää, sanoo Herra,
sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!
Ylistys ja kunnia sinulle, Herra Jeesus.

Evankeliumi (Mark. 12:28b-34)

Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra: rakasta häntä.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan muuan lainopettaja tuli Jeesuksen luo ja kysyi: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.”

Lainopettaja sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.” Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.” Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

30.3.2019 la paastonajan messu

Ensimmäinen lukukappale (Hoos. 6:1-6)

Laupeutta minä tahdon, en uhrimenoja.

Luemme profeetta Hoosean kirjasta.

”Tulkaa, palatkaamme Herran luo! Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa, hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät, kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra! Hän tulee, se on varmaa kuin aamun koitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevätsade, joka kastelee maan.”

”Mitä minun pitäisi tehdä sinulle, Efraim, mitä sinulle, Juuda? Teidän rakkautenne on kuin aamupilvi, kuin kaste, joka kohta haihtuu. Siksi olen lähettänyt profeettani lyömään teitä, olen lähettänyt sanani, sanan, joka surmaa. Minun oikeuteni on kirkas kuin valo. Laupeutta minä tahdon, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi (Ps. 51:3-4, 18-19, 20-21. – vrt. Hoos 6:6)

Kertosäe:                                     Laupeutta minä tahdon, en uhrimenoja.

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi,
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani
ja anna lankeemukseni anteeksi. Kertosäe

Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä,
polttouhriakaan et huoli.
Murtunut mieli on minun uhrini,
särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Kertosäe

Osoita Siionille laupeutesi
ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit!
Silloin otat taas vastaan määräuhrit,
ja alttarille tuodaan teurashärät. Kertosäe

Säe ennen evankeliumia (vrt. Ps. 95:8a)

Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.
Tänä päivänä älkää paaduttako sydäntänne,
vaan kuulkaa Herran ääntä.
Kunnia ja ylistys sinulle, Kristus.

Evankeliumi (Luuk. 18:9-14)

Publikaani lähti kotiinsa vanhurskaana, fariseus ei. 

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus esitti tämän kertomuksen muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita: ”Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen: ’Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan.’ Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!’

Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Iltamessu seuraavasta sunnuntaista.